Kasvukatsaus syventää liiketoiminnan nopeiden suhdannetietojen analyysiä ja tulkintaa

Tilastokeskuksen Asiakaskohtainen suhdannepalvelu on kehittänyt kasvukatsauksen yritystoiminnan kehityksen aiempaa analyyttisempaan seurantaan. Kasvukatsaus kuvaa yritystoiminnan liikevaihdon, viennin, palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvun tasaisuutta millä tahansa asiakkaan valitsemalla toimialalla tai alueella.

Kasvukatsauksen avulla pystytään esimerkiksi selvittämään, paljonko pienyritykset tai pelkästään tietyllä alueella toimivat paikalliset yritykset vaikuttavat alan kasvuun vai johtuuko alan kasvu vain muutamien voimakkaasti kasvavien yritysten kasvusta.

Kuva 1. Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten vaikutus alan kasvuun

Kuva 2. Eri kokoisten yritysten vaikutus alan kasvuun

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa tilauksesta asiakkaiden yksilöllisiä tietotarpeita palvelevia liikevaihdon, palkkasumman, henkilöstömäärän ja viennin suhdannetietoja kotimaan yritystoiminnasta. Palvelun tilaaja voi itse määritellä tarkasteltavat muuttujat, alueet, toimialat, yritysryhmät sekä tietojen tuottamistiheyden ja -ajankohdat. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa sekä kertaluonteisia pienehköjä selvityksiä että tiheästi päivitettäviä laajoja suhdannetietopaketteja.

Lisätietoja kasvukatsauksesta ja asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta:
tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu ja Kasvukatsaus-esimerkki (Excel)

Sähköposti: palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Puhelin: (09) 1734 3619


Päivitetty 15.7.2004