Tärkeät taloustiedot tilastokatsauksesta

Tilastokatsaus-julkaisu sisältää tärkeät suhdannetiedot Suomen talouden kehityksestä. Se antaa kootut tiedot hinta- ja palkkaindeksien kehityksestä, vieläpä aivan yksityiskohtaiset indeksien alasarjat eri aloilta. Tiedot löytyvät kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla. Julkaisu sisältää myös kansainvälistä vertailutietoa.

Tilastokatsauksen sisältö on hyvin laaja ja monipuolinen. Mikään yksittäinen tieto ei anna oikeaa kuvaa tietotarjonnan laajuudesta. Mielikuvan sisällön laajuudesta ja monipuolisuudesta saa tuoreimman julkaisun sisällysluettelosta.

Tilastokatsaus-julkaisu ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Tilastokatsaus on käytettävissä myös maksullisena verkkopalveluna. Tilastokatsauksen verkkopalvelu sisältää noin 1200 keskeistä suhdannetilastoaikasarjaa ja tietoja päivitetään päivittäin. Sekä julkaisu että verkkopalvelu ovat kolmikielisiä: suomi, ruotsi englanti.

Julkaisun kestotilaus 59 euroa ja vuositilaus 64 euroa. Tilaukset Tilastotorilta.

kuva


Päivitetty 4.8.2004