Suomalaisten viestintätekniikan käyttö kasvussa

Keväällä 2004 tehtyjen haastattelujen mukaan yli 2,7 miljoonaa eli noin 70 prosenttia 15-74-vuotiaista suomalaisista oli käyttänyt Internetiä tammikuun alun jälkeen. Naiset ovat saavuttaneet miehet Internetin käyttäjien määrässä. Naisista 71 ja miehistä 70 prosenttia oli käyttänyt Internetiä keväällä 2004. Käyttäjämäärät ovat kasvaneet kaikissa ikäluokissa. Yli 50-vuotiaiden Internetin käyttö on lisääntynyt suhteellisesti eniten.

Oma sähköpostiosoite oli huhtikuussa 2004 lähes 2,4 miljoonalla eli 61 prosentilla 15-74-vuotiaista. Nuorilla 15-19-vuotiailla 89 prosentilla on oma sähköpostiosoite, 50-59-vuotiaista se on lähes joka toisella, mutta vain noin joka viidennellä 60-74-vuotiaista. Päivittäisen sähköpostin käyttö on lisääntynyt vanhimmissa ikäryhmissä ja vähentynyt hieman nuoremmissa ikäryhmissä. Sähköpostia käyttää päivittäin 59 prosenttia sähköpostiosoitteen omistavista.

Kaikkiaan yhteensä 790 000 henkeä eli yli 20 prosenttia 15-74-vuotiaista ja 29 prosenttia Internetiä käyttäneistä oli tehnyt hankintoja verkon kautta. Verkon kautta jotain ostaneista tai tilanneista 70 prosenttia oli iältään alle 40-vuotiaita.

Internetiä tai WAP-palveluja matkapuhelimella käyttävien osuus oli kasvanut. Lähes 670 000 henkeä, 19 prosenttia matkapuhelimen käyttäjistä, ilmoitti selailevansa Internetin www- tai WAP-sivuja matkapuhelimensa kautta. Miehistä Internetiä tai WAP-palveluja käytti 24 prosenttia ja naisista 14 prosenttia. Alle 40-vuotiaat käyttivät Internet- ja WAP-palveluja kolme kertaa useammin kuin yli 40-vuotiaat.

Matkapuhelimen käyttäjistä noin 6 prosentilla eli noin 200 000 suomalaisella oli kamerapuhelin. Se on suosituin nuorten miesten keskuudessa. Pääkaupunkiseudulla asuvat omistavat kamerapuhelimen useammin kuin maaseudulla asuvat.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Katsauksia 4/2004 "Suomalaisten viestintävalmiudet 2000-luvun vuorovaikutusyhteiskunnassa" artikkelikokoelmaan. Raportissa tarkastellaan muun muassa kolmen erilaisen väestöryhmän opiskelijoiden, eläkeläisten ja työllisten tieto- ja viestintätekniikan käytön muutoksia vuosilta 2002-2004. Katsauksen tuoreinta tietoa on huhtikuussa 2004 tehdyn puhelinhaastattelun keskeisten tulosten esittely matkapuhelimen, Internetin, sähköpostin ja verkkokaupan käytöstä.

Julkaisun esittely ja tilaukset Tilastotorilta.

Katsauksia 4/2004
Suomalaisten viestintävalmiudet 2000-luvun vuorovaikutusyhteiskunnassa

Artikkelit:

  • Juha Nurmela: Lähtökohdat ja keskeiset tulokset
  • Timo Sirkiä: Faktoritarkasteluja tietokone- ja tietoverkko-osaamisesta, käytöstä ja asenteista
  • Tuula Melkas: Tieto- ja viestintätekniikan harrastuskäyttö 15-34 -vuotiailla
  • Marko Ylitalo: Tietotekniikan käyttö työpaikoilla vuosina 2002-2003
  • Juha Nurmela ja Timo Sirkiä: Tieto- ja viestintätekniikan omistus - onko tuloilla väliä?
  • Juha Nurmela ja Timo Sirkiä: Kokeiluja trendikehityksen sovittamisesta av-, tieto- ja viestintätekniikan lähivuosien yleistymiseen kotitalouksissa
  • Timo Sirkiä, Juha Nurmela ja Laura Mustonen: Suomalaisten viestintävalmiudet 2000-luvulla
  • Laura Mustonen: "Suomalaiset viestintävälineiden käyttäjinä 2004 "-tutkimuksen taulukkoraportti

Päivitetty 18.8.2004