Indeksiteoriaa kansainväliseltä huipulta

kuva

Professori W. Erwin Diewert, joka on yksi maailman tunnetuimmista ja arvoste-tuimmista indeksiteoreetikoista, vetää Tilastokeskuksen järjestämän kolmipäiväisen kurssin indekseistä. Kurssilla käsitellään indeksilukujen teoriaa ja sen sovelluksia eri hinta- ja volyymi mittauksen alueilla.

Professori Diewert toimii taloustieteen professorina British Columbian yliopistossa Kanadassa. Hän on mm. kirjoittanut kansainväliseksi standardiksi muodostumassa olevan ILOn käsikirjan kuluttajahintaindekseistä.

Indeksiteoria kurssille osallistuu yli 50 eri indeksien asiantuntijaa Pohjoismaista ja Baltiasta.

Indeksien avulla voidaan tehokkaasti vertailla erilaisten asioiden muutoksia. Indeksiä laskettaessa perusajankohdan havainto merkitään 100:ks ja kun asiaa seuraavan kerran mitataan, havaintoa verrataan perusajankohdan havaintoon. Indeksit ovat yleisimmin käytössä ajallisissa vertailuissa. Eri asioita kuvaavia indeksejä voidaan laskea myös yhteen, jos tunnetaan tarkasteltavien asioiden keskinäinen merkitys. Esimerkiksi kuluttajahintaindeksi on eri tuotteiden hintaindeksien painotettu keskiarvo.

Pohjoismainen tilastokokous Turussa 2004, koulutus http://www.stat.fi/abo2004/utbildning.html

Professori W. Erwin Diewert http://www.econ.ubc.ca/diewert/hmpgdie.htm

Perustietoa indekseistä: Tilastokeskuksen verkkokoulu http://www.stat.fi/tk/tp/verkkokoulu/vk/tlkt/oppitunnit/tlkt01/tlkt01_09/view.html


Päivitetty 18.8.2004