Pohjoismainen tilastokokous Turussa - Tieto tulevaisuuden hyväksi

Turussa järjestetään 23. pohjoismainen tilastokokous 18. - 21. elokuuta 2004. Kokouksen teemana on tulevaisuuden tieto ja siihen osallistuu on yli 300 osanottajaa Pohjoismaista sekä Baltiasta. Vastaavanlaisia laaja-alaisia tilaisuuksia järjestetään kolmen vuoden välein.

Tapaamisessa käsitellään tilastojen uusia tarpeita ja tiedon tuotannon edellytyksiä sekä kehittymistä tulevaisuudessa. Erilliset istunnot tarkastelevat aina ajankohtaista tiedonkeruuta, tilastoalan sosiaalista ja inhimillistä pääomaa, indikaattoriyhteis-kuntaa, virallisen tilaston roolia, tilaston uusia käyttötapoja ja mikroaineistojen tutkimuskäyttöä.

YK:n Euroopan talouskomission tilastojohtaja Heinrich Brüngger oli kokouksen avajaisissa pitämässään puheessa huolestunut kansainvälisten tilastoindikaattorien lisääntyvästä määrästä.

- Tilastonkäyttäjien on jatkuvasti vaikeampi tietää, milloin on kysymys viralliseen tilastoon perustuvista indikaattoreista, milloin muista aineksista. Tilastotuotannon ammattilaisten on tehtävä selväksi ero viralliseen tilastoon ja sen tuotantoperiaatteisiin perustuvien indikaattoreiden ja toisaalta käyttäjien määrittelemien indikaattoreiden välillä. Virallisen tilaston periaatteiden mukaisesti tuotettujen indikaattorien tulisi saada selvästi näkyvä asema "kohdevaloindikaattoreina" yleisiä tarkoituksia varten, totesi Brüngger.

- Toisaalta pitäisi osoittaa selvästi, että tilaston tuottajilla on rajoitettu vastuu levittäessään käyttäjien määrittelemiä indikaattoreja, jotka poikkeavat kohdevaloina toimivista indikaattoreista. Muussa tapauksessa tietojen käyttäjät - kansalaiset, tiedotusvälineet, asiantuntijat ja poliitikot - voivatkin joutua harhautetuksi ja savuverhon sumentamiksi, jollei indikaattorien luonnetta ja niihin liittyviä velvollisuuksia tehdä selväksi, jatkoi Brüngger.

Kokouksen avausistunnossa puhuivat myös kirjailija Jörn Donner pohjoismaisuus-ajattelun ajankohtaisuudesta sekä Hufvudstadsbladetin päätoimittaja Max Arhippainen median suhteesta tilastoihin.

- Niin toimittajien kuin kuluttajienkin on vaikea tulkita tilastoja. Jotta media käyttäisi tilastoja enemmän, pitäisi tilastontuottajien tarjota tilastomateriaali medialle mahdollisimman valmiina ja yksinkertaisena ilman liikoja faktoja. Materiaalia tulisi myös viedä entistä enemmän verkkoon. Toisaalta median on koulutettava henkilö-kuntaansa arvioimaan kriittisesti tilastoista tehtyjä tulkintoja sekä etsittävä itse rele-vanttia tilastotietoa tekstiä ja kuvia tukemaan, sanoi Arhippainen.

Tilastokokouksen yhteydessä järjestetään myös indeksiteorian kurssi.

Pohjoismaisen tilastokokouksen järjestävät tänä vuonna Tilastokeskus ja Suomen Tilastoseura ry.

Lisätietoa: www.stat.fi/abo2004

Kansainvälinen indikaattoritehtailu huolestuttaa - Kohdevaloja ja savuverhoja?
Lehdistötiedote YK:n Euroopan talouskomission tilastojohtaja Heinrich Brünggerin puheenvuorosta.


Päivitetty 18.8.2004