Gunnar Modeen -mitali Asta Manniselle

Suomen Tilastoseuran joka kolmas vuosi myöntämä Gunnar Modeen -mitali myönnettiin tänä vuonna Helsingin kaupungin tietokeskuksen vs. johtaja Asta Manniselle. Mitali luovutettiin Manniselle Pohjoismaisen tilastokokouksen yhteydessä 20. elokuuta 2004.

Asta Manninen on erityisesti perehtynyt kaupunkitutkimukseen. Hän on jäsenenä useissa kansainvälisissä tilastoalan organisaatioissa, mm. ISI (International Statistical Institute) ja IAOS (International Association of Official Statistics). Hän toimii myös 16 pohjoismaisen kaupungin muodostaman NORDSTATin koordinoijana. Vuonna 1995 hän sai ISI:n Henri Willem Methorst -mitalin tunnustukseksi merkittävistä palveluksistaan. Asta Manninen toimi Suomen Tilastoseuran johtokunnassa 1993 - 1999, joista viimeisen vuoden oli puheenjohtaja.

Asta Mannisen johtama Helsingin kaupungin tietokeskus on tilaston, tutkimuksen ja arkistotoimen asiantuntija- ja vastuuorganisaatio. Se hankkii, tutkii, välittää ja säilyttää tietoa Helsingistä ja sen alueista - nykyhetkestä, menneisyydestä ja tulevaisuudesta.

Gunnar Modeen (1895 - 1988) oli merkittävä tilastoalan vaikuttaja Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Erityisesti hän vaikutti väestötilastojen ja suomalaisen väestöpolitiikan kehittymiseen 1930- ja 1940-luvuilla. Hän kehitti myös asunto- ja palkkatilastoja sekä elinkustannusindeksiä.

Vuosina 1920 - 1936 hän toimi Tilastollisessa päätoimistossa ja vuonna 1936 hänet nimitettiin sosiaaliministeriön sosiaalitutkimustoimiston päälliköksi. Vuonna 1920 hän oli perustamassa Suomen Tilastoseuraa ja toimi myös sen puheenjohtajana pariin otteeseen.

Gunnar Modeenin muistoa kunnioittamaan perustettiin 1988 mitalirahasto. Rahaston ohjesäännön mukaan mitali luovutetaan merkittävälle pohjoismaiselle tilasto-tieteilijälle, joka on siitä maasta, joka kyseisenä vuotena järjestää kokouksen. Mitalin saajan valitsee Suomen tilastoseuran hallitus ja mitali luovutetaan pohjoismaisen tilastokokouksen yhteydessä. Ensimmäinen mitali luovutettiin pohjoismaisessa tilastokokouksessa, joka pidettiin Suomessa vuonna 1989.

Pohjoismainen tilastokokous 2004 http://www.tilastokeskus.fi/abo2004

Suomen Tilastoseura http://www.stat.fi/sts/

Helsingin kaupungin tietokeskus http://www.hel.fi/tietokeskus

ISI http://www.cbs.nl/isi/


Päivitetty 23.8.2004