Vanhimman ikäryhmän työllisyysasteessa jopa
50 prosenttiyksikön erot kunnittain

Pekka Myrskylä

Yli 60-vuotiaiden osuus väestöstä vaihtelee 9:stä 40 prosenttiin kunnittain. Vanhinta väestö on Itä- ja Pohjois-Suomen pienissä muuttotappiokunnissa. Väestöennusteen mukaan monissa kunnissa on yli 60-vuotiaita runsaan parinkymmenen vuoden päästä enemmän kuin puolet väestöstä. Myös työllisten ikärakenne-erot ovat suuria, ja vielä enemmän vaihtelee työhön osallistuminen. Ahvenanmaan kunnissa 50 - 64-vuotiaista on töissä jopa 80 prosenttia, kun taas työllisyysasteeltaan heikoimmissa kunnissa osuus jää runsaaseen 30 prosenttiin.

Sodan jälkeen Suomessa syntyi poikkeuksellisen suuria ikäluokkia. Sodan jälkeisellä viisivuotiskaudella syntyi 521 300 lasta eli 150 000 enemmän kuin edellisellä kaudella. Syntyneiden määrä pysyi korkeana vielä pitkälle 1950-luvulle, eikä se seuraavalla viisivuotiskaudella pudonnut kuin vajaalla 50 000. Suurten ikäluokkien yläraja on siten vain arvostuskysymys.

Suurista ikäluokista asuu vielä Suomessa 415 000. Ruotsiin ikäluokista muutti noin 15 prosenttia. Lisäksi maassamuutto on kuljettanut suuren osan näistä ikäluokista synnyinseuduiltaan kasvukeskuksiin.

Ensi vuonna 1945 syntyneet täyttävät 60 vuotta ja 1949 syntyneetkin 56 vuotta eli kaikki suuret ikäluokat kuuluvat jo yli 55 vuotta täyttäneiden ikäryhmään.

Suurista ikäluokista on 71 prosenttia vielä työssä, työttömänä 11 ja eläkkeellä 14 prosenttia. Eläkkeelle siirtyminen on nyt kiihtymässä, sillä 59-vuotiaista on enää puolet työssä ja 61-vuotiaista vain kolmannes. Työllisten joukosta on alkanut poistua suurempia ikäluokkia kuin siihen tulee. Suurten ikäluokkien vahvuus on vieläkin 85 000 henkeä, kun työikään tulevien ikäluokkien koko on noin 20 000 henkeä pienempi.

Mitä tapahtuu lähitulevaisuudessa? Eläkeläisten joukko kasvaa, kun eläkkeelle siirtyy aikaisempaa suurempia ikäluokkia ja samalla vielä elinikä pitenee. Miten riittää työvoima ja mistä saadaan eläkkeille maksajat? Suurten ikäluokkien toivotaan pysyvän työelämässä edeltäjiään pidempään, edes 65 vuoden ikään.

Syntyvyyserojen ja muuttoliikkeen vuoksi kuntien ja muidenkin alueiden väestörakenteeseen on jo nyt syntynyt suuria eroja, ja ennusteiden mukaan erot kasvavat edelleen.

Artikkeli on kokonaisuudessaan Kuntapuntari -verkkopalvelussa.


Päivitetty 27.8.2004