Kilpailu tuotannosta ja työpaikoista kiristyy

Euroopan suhteellista köyhtymistä vaikea pysäyttää

Heikki Tulokas

Teollisuusmaiden välisessä talouskilpailussa Yhdysvallat on kasvattanut etumatkaansa EU-maihin nähden. Euroopan talousongelmat pitkälti tunnetaan ja yleensäkin tietämys talouden kasvuun ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä on viime aikoina lisääntynyt. Ratkaisuvaihtoehtojen kypsyminen vie kuitenkin aikansa.

KILPAILU TUOTANNON ja työpaikkojen sijoittumisesta on viime vuosina monestakin syystä kiristynyt. Kansainvälistymisen myötä yrityksistä on tullut entistä liikkuvampia ja myös toimintaympäristön suhteen entistä valikoivampia. Uudet innovaatiot ovat välttämättömiä myös yritysten toimintaympäristön kehittämisessä.

Tietämys talouden kasvuun ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä on viime aikoina lisääntynyt paitsi taloustilastojen kehittymisen, myös niiden pohjalta tehtyjen empiiristen kasvututkimusten ansiosta. Uusimmissa kasvututkimuksissa talouden menestys ja kilpailukyky ymmärretään yhä enemmän dynaamisina käsitteinä. Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät ja niiden painoarvot muuttuvat, kun taloudet siirtyvät kehitysvaiheista toiseen. Aikaisemmista vahvuuksista voi jatkossa tulla jopa heikkouksia.

Yritysten toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä arvioidaan myös entistä monipuolisemmin. Tuotannontekijöiden hinta ei välttämättä ratkaise tuotannon edullisinta sijoitusvaihtoa. Hyvä tuottavuus mahdollistaa alhaiset tuotantokustannukset samaan aikaan korkean valuutan ja korkean palkkatason kanssa. Tuottavuuden taso ja väestön elintaso korreloivat keskenään. Edellytysten luominen nopealle ja kestävälle tuottavuuden kasvulle näyttää siten olevan keskeistä.

Toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä muun muassa teknologiaympäristöön sekä työvoiman osaamiseen, koulutukseen ja tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden painoarvo on viime vuosina lisääntynyt. Työvoiman saatavuutta joudutaan jatkossa arvioimaan entistä kriittisemmin. Verojärjestelmien vaikutuksista yritysten toimintaedellytyksiin on viime vuosina keskusteltu runsaasti. Energia- ja logistiikka-asioilla on edelleen merkitystä. Vakaa kokonaistaloudellinen toimintaympäristö luo edellytykset yritystoiminnan kehittämiselle.

Pitkälle kehittyneiden teollisuusmaiden välinen talouskilpailu on keskeisiltä osiltaan kilpailua innovaatioista, teknologioista ja niihin liittyvästä osaamisesta. Näitä asioita korostetaan paitsi yritysten toiminnassa myös yleisessä talous- ja elinkeinopolitiikassa.

Artikkeli on kokonaisuudessaan Economic Trends -verkkopalvelussa.


Päivitetty 10.9.2004