Kelan tutkimusosasto ja Tilastokeskuksen elinolot-yksikkö järjestävät seminaarin

Hyvinvoinnin ymmärtäminen ja mittaaminen

Kelan päätoimitalossa Helsingissä (Nordenskiöldinkatu 12)
torstaina 23.9.2004 kello 11.00-16.00

  • Mikä on suomalaisen hyvinvoinnin eettinen perusta?
  • Miten se näkyy yhteiskuntapolitiikan tulosten arvioinnissa?
  • Mikä on bruttokansantuotteen ja hyvinvoinnin välinen yhteys?

Elämisen laatua mittaavien sosiaali-indikaattorien kulta-aika oli 1960- ja 1970-luvuilla. Indikaattorit vyöryvät jälleen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Niiden teoreettista ja filosofista perustaa pohditaan kuitenkin entistä vähemmän.

Seminaarin tarkoituksena on pohtia, mihin yhteiskuntapolitiikassa tulisi pyrkiä. Yhteiskuntafilosofi Juha Sihvola alustaa hyvinvoinnin etiikasta. Talouden, sosiaalitoimen, terveyden ja opetuksen asiantuntijat kertovat puheenvuoroissaan, miten hyvinvointia heidän aloillaan mitataan ja miten sitä pitäisi mitata.

Seminaarin ohjelma ja tilaisuudessa pidetyt esitelmät (23.9. lähtien) ovat Kelan Internet-sivuilla www.kela.fi/tutkimus/ kohdassa Sosiaalivakuutusseminaarit.

Seminaari on lähes täynnä. Vapaita paikkoja voi tiedustella Kelan tutkimusosastolta Tanja Heikkiseltä (tanja.heikkinen@kela.fi). Häneen voi myös ottaa yhteyttä haastattelupyyntöihin liittyen.


Päivitetty 17.9.2004