2005

20.12. Puolet kotitalouksista digiajassa ensi kesänä
Reilu kolmannes suomalaisista kotitalouksista on hankkinut digitelevision tai -sovittimen. Tilastokeskuksen tekemän kuluttajabarometrin mukaan joka viides aikoo hankkia sellaisen seuraavan puolen vuoden kuluessa. (Tieto&trendit)

12.12.2005 Verkkopalvelut tärkeitä asiakkaillemme
Tilastokeskuksen asiakkaat kokevat verkkopalvelumme hyödyllisiksi ja käyttävät niitä yhä enemmän. Saimme asiakastyytyväisyystutkimuksesta arvokasta tietoa toiminnan, tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi.

9.11. Syksyn tapahtumia Tilastokeskuksessa
Marras-joulukuussa järjestämme useita seminaareja ja koulutustilaisuuksia, jotka mm. kertovat tilastojen uudistamisesta, auttavat oikean tilastotiedon löytämisessä sekä tukevat asiantuntijoita tilastojen käytössä ja tulkinnassa.

4.11. Matkailu on alueellisesti merkittävä elinkeino
Matkailu on ollut viime vuosikymmeninä eräs maailman nopeimmin kasvavista elinkeinoista, ja myös Suomessa matkailun taloudellinen merkitys on lisääntynyt selvästi (Kuntapuntari 4/2005).

17.10. Uusien EU-maiden työmarkkinat murroksessa
Työllisyysaste on uusissa EU-maissa alhaisempi ja työttömyys suurempaa kuin vanhoissa jäsenmaissa. Miesten kokoaikatyö on EU-maissa normi, kun taas naisten työssäkäyntiin vaikuttavat kulttuuriset ja taloudelliset tekijät. (Hyvinvointikatsaus 3/2005)

9.9. Matkapuhelin on suomalaisten arjen perustyökalu
Suomessa puhepalveluiden käyttö on jo pitkälti siirtynyt kiinteästä puhelinverkosta matkaviestinverkkoon. Matkapuhelimesta soitettujen puheluiden ja tekstiviestien käyttö sekä liittymien määrä lisääntyi edelleen viime vuonna. Televiestintä Suomessa 2004 kertoo laajasti puhelinkulttuurista ja siinä tapahtuneista muutoksista.

26.8. Mitä on hyvinvointi?
Perinteinen bruttokansantuotteella mitattu hyvinvointikäsitys on väistymässä uusien arvojen ja hyvinvoinnin mittaamistapojen tieltä. Perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen bruttokansantuotteen kasvu ei enää lisää hyvinvointia entiseen tapaan. (Kuntapuntari 3/2005)

23.8. Digitaalisista oppimispalveluista uusi kasvuala
Yrityksissä ja yhteisöissä tarvitaan entistä enemmän nopeaa ja joustavaa koulutusta. Digitaalisten oppimateriaalien markkinat ovat kasvaneet viime vuosina ripeästi. (Tietoaika 7/2005)

16.8. Suomen palveluvienti vielä vähäistä
Vaikka palveluiden rooli on kasvanut kehittyneissä maissa jatkuvasti, Suomen palveluvienti on kansainväliseen tasoon nähden varsin vähäistä. Nyt peräänkuulutetaan panostusta toimivien konseptien luomiseen ja vetävän markkinoinnin suunnitteluun.

5.7. Asiakastilaisuus Rovaniemellä 12.8.2005
Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelu järjestää Rovaniemellä asiakastilaisuuden 12.8.2005. Tilaisuudessa esitellään Tilastokeskuksen maksuttomia ja maksullisia verkkopalveluita.

18.7. Kuntien yhdistymisen haasteet
Keskustelu kuntaliitoksista on ollut tänä vuonna vilkasta. Arviot kuntaliitoksista saavutetuista hyödyistä vaihtelevat suuresti. Yhdistymisen tuloksiin vaikuttaa olennaisesti, onko yhdistyminen toteutettu rutiinilla vai taidolla. (Kuntapuntari 2/2005)

12.7. Lapsilla on ostovoimaa
Lapsille ja nuorille maksetaan vuosittain kansantaloudellisestikin merkittävä summa viikko- ja kuukausirahoja. Summasta hyötyvät esimerkiksi karkkikauppiaat ja matkapuhelinoperaattorit, mutta lapset pystyvät vaikuttamaan myös vanhempiensa kulutusvalintoihin. (Tietoaika 6/2005)

28.6. Nautintoja arjen askareista
Vapaa-ajan vietossa kodin ja perheen merkitys on kasvanut. Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksen mukaan perinteiset kotityöt koetaan pelkän rutiinin ja velvollisuuden sijasta usein myös mielihyvää tuottavina. Ruoanlaitosta on tullut monille nautittava harrastus, ja puutarhanhoitoa harrastavat sekä naiset että miehet.

7.6. Tilastokeskuksen uusi lehti analysoi taloutta ja yhteiskuntaa
Tilastokeskuksen Tietoaika- ja Economic Trends -lehdet yhdistyvät uudeksi asiantuntijalehdeksi, joka tarjoaa entistä monipuolisempaa tietoa Suomen taloudesta ja yhteiskunnasta. Painopiste on taloudessa, mutta lehdessä tarkastellaan myös ajallemme tärkeitä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden taustoja.

1.6. Markkinoiden läheisyys vaikuttaa eniten yritysten sijoittumiseen
Yritysjohtajat pitävät markkinoiden läheisyyttä ja sopivan työvoiman saatavuutta tärkeimpinä seikkoina päätettäessä yrityksen sijaintipaikasta. Kolmanneksi tärkeimpänä pidetään liikenneyhteyksiä. (Kuntapuntari 1/2005)

17.5. Väestörintamalla vilkasta vuonna 2004
Uudet väestötilastot ovat ilmestyneet. Niiden mukaan muun muassa lapsia syntyi ja avioliittoja solmittiin enemmän kuin edellisvuonna.

3.5. Venäjän talouskatsaus: Nopea kasvun jatkuminen ei ole itsestäänselvyys
Venäjän talouskasvu on tuore ilmiö. Kehittyvänä markkinana Venäjä kasvaa nopeasti, mutta kasvun jatkuminen ei ole itsestäänselvyys. (Economic Trends 1/2005)

14.4. Maahanmuuttajissa paljon yrittäjäpotentiaalia
Majoitus- ja ravitsemisalalla on runsaasti maahanmuuttajia yrittäjinä. Vaikka etnispohjaisia ravitsemisliikkeitä on kohta viidennes alan yrityskannasta, on niiden osuus toimialan liikevaihdosta ja henkilöstöstä vain noin 10 prosenttia. (Tietoaika 3/2005)

8.4. Tutustu asiakaslehteemme
Asiakaslehtemme Stat.fi kertoo Tilastokeskuksen tuotteista ja palveluista sekä ihmisistä tilastojen takana.

23.3. Rikkaat rikastuvat - Entäs köyhät?
Suurituloisimman väestön osuus tuloista on kasvanut. Yli puolet heidän bruttotuloistaan on omaisuus- ja optiotuloja. (Hyvinvointikatsaus 1/2005)

10.3. Japanin talouskasvun käynnistyminen epävarmaa
Japanin talous on edelleen haavoittuva. Hintojen laskukierrettä ei ole saatu katkaistua, kotimainen kysyntä on pysynyt alhaisena ja väestö vanhenee nopeasti. (Economic Trends 5/2005)

4.3. Onko ruoan hinta noussut vai laskenut?
Miten EU ja euro ovat vaikuttaneet ruoan hintaan Suomessa? Ne, jotka arvioivat kehityksen kahvikupin hinnasta, näkevät rajun nousun, lihan ystävät puolestaan selvän laskun. (Tietoaika 2/2005)

21.2. Tilastojen sivuilla nyt myös tulevat julkistamisajankohdat
Nyt löydät jokaisen tilaston kotisivulta tiedot tulevista julkistamisajankohdista.

28.1. Suomi on tieteen ja teknologian mallimaa
Suomen panostus uuden tiedon luomiseen ja teknologisten sovellusten kehittämiseen on maailman huippuluokkaa. Viime vuosina tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu on kuitenkin pysähtynyt. (Tietoaika 1/2005)

20.1. Suomalaisten työajat eurooppalaista keskitasoa
Suomalaisten viikkotyöajat ovat Euroopan unionin keskitasoa; ylitöitä Suomessa kuitenkin tehdään Euroopan keskitasoa enemmän.

12.1. Päästökauppa voi myös lisätä työllisyyttä
Vuoden 2005 alussa alkava EU:n päästökauppa rasittaa erityisesti Suomea. Huoli kilpailukyvystä ja työllisyydestä on aiheellinen, mutta päästökauppa tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia työvoimavaltaisen ekosektorin kasvun myötä. (Tietoaika 12/2004)

7.1. Lapsiperheet tilastojen valossa: lapsia syntyy aiempaa vähemmän, lapsiperheet kasvavat ja ikääntyvät
Lapset synnytetään nykyään myöhemmin kuin ennen. Vaikka väestö ikääntyy ja lapsiperheiden määrä vähentyy, niin samaan aikaan perhekoko kasvaa. (Hyvinvointikatsaus 4/2004)


Päivitetty 3.1.2008