2006

18.12.2006 Perheyritysten työllistävä vaikutus on merkittävä
Suomessa perheyrityksiä on lähes puolet kaikista keskisuurista yrityksistä. Vuonna 2003 perheyritykset työllistivät 46 prosenttia kaikkien keskisuurten yritysten henkilöstöstä.

13.12.2006  Suomalaiset ovat rahapelikansaa
Vuonna 2005 suomalaiset käyttivät Veikkauksen, RAY:n ja Fintoton peleihin yhteensä 2,159 miljardia euroa. Keskimäärin suomalainen kuluttaa harrastukseensa noin 14 euroa viikossa. (Hyvinvointikatsaus 4/2006)

27.11.2006 Suomi pohjoismaisessa vertailussa
Tuore Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja kertoo, että Suomessa asuu yli 16 000 Baltian maiden kansalaista. Pohjoismaiden kansalaisia Suomessa asuu vain 9 000.

20.11.2006 Matkailun alueellisesta merkityksestä tuore raportti
Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset sekä rekisteröidyt yöpymiset ovat Suomessa keskittyneet alueille, joille väestö ja tuotanto ovat muutenkin kasaantuneet.
Tiedot ilmenevät uudesta alueellisesta matkailutilinpidosta.

16.11.2006 Yritysrekisterin kohderyhmälaskuri Internetissä
Yritysrekisterin käyttäjille on valmistunut uusi, veloitukseton työväline: Internet-pohjainen kohderyhmälaskuri. Kohderyhmälaskurin avulla voidaan tutkia yritysten toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.

9.11.2006 Kotitalousvähennystä käytetty pääasiassa remontointiin
Kulutustutkimuksen mukaan 8 prosenttia kotitalouksista ilmoittaa käyttäneensä kotitalousvähennystä. Vähennyksistä jopa 68 prosenttia koski remontteja.

2.11.2006 Seutukuntien 30 vuoden kehityksestä taustaa tulevaisuudelle
Voiko alueen aiemmasta taloushistoriasta tehdä päätelmiä? Kuntapuntarissa vertaillaan Suomen seutukuntia tuotannon, työllisyyden ja väestönkehityksen mukaan 30-vuotisjaksolla 1975-2004. (Kuntapuntari 4/2006)

30.10.2006 Yksityisten kiinteistöpalvelujen kysyntä kasvaa
Kiinteistöjen omistajat ulkoistavat yhä enemmän kiinteistöjen hoitoa. Erityisesti teollisuuden ja kuntien arvioidaan lisäävän yksityisten kiinteistöpalvelujen käyttöä. (Tieto&trendit 9/2006)

18.10.2006 Hyvinvointikatsaus 3/2006: Lapsiperheiden tulot vaihtelevat suuresti
Suomesta löytyy niin hyvin kuin huonostikin taloudellisesti toimeentulevia lapsiperheitä. Viime vuosina lasten pienituloisuusriski on kuitenkin kasvanut. Yhä useampi lapsi asuu kotitaloudessa, jonka tulot ovat koko väestön mediaanituloihin pohjautuvan suhteellisen köyhyysrajan alapuolella, kirjoittaa Pekka Ruotsalainen Tilastokeskuksen julkaisemassa Hyvinvointikatsaus-lehden artikkelissa

4.10.2006 Maakuntien taloudellisista rakenteista ja riippuvuuksista uusi tutkimus
Maakuntien talouden rakennetta sekä niiden riippuvuuksia muiden maakuntien ja ulkomaiden tuottamista tuotteista kuvaava alueellinen panos-tuotos -tutkimus on valmistunut. Tilastokeskuksen tekemä tutkimus kuvaa vuotta 2002 ja kattaa kaikki maakunnat.

3.10.2006 Tilastokeskus Ympäristöalojen ammattimessuilla 18.10. - 20.10.2006
Tilastokeskuksen osastolla esitellään tilastotietoja ympäristöstä ja luonnonvaroista sekä kasvihuonekaasupäästöistä ja energiasta. Osastolla on esillä myös Tilastokeskuksen yleisteoksia ja lehtiä.

25.9.2006 Yritystukien vaikutusta voi nyt tutkia riippumattomasti
Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorioon on perustettu uusi yritystukitietokanta. Sen avulla voidaan nyt selvittää luotettavasti ja tuen antajasta riippumattomasti julkisen tutkimusrahoituksen ja elinkeinotukien tehokkuutta sekä niiden taloudellisia vaikutuksia.

6.9.2006 Tilastokeskuksen Kuntaportaali avattu
Kaikille avoin Kuntaportaali tarjoaa keskeiset tilastot kaikista kunnista. Aakkosellisesta luettelosta löytyvien kuntien perustietojen lisäksi voit vertailla haluamiesi kuntien tietoja tietokannassa. Portaali avataan koekäyttöön 6.9.2006.

5.9. Pohjalta huipulle 30 vuodessa - ja päinvastoin
Oulun, Tampereen ja Turun kaupunkiseudut olivat 1970-luvun lopulla suurissa vaikeuksissa. 30 vuodessa ne ovat nousseet menestysmittarin häntäpäästä parhaiten pärjäävään viidennekseen, Oulun seutu peräti ykköseksi.Maaseutumaisten ja harvaan asuttujen seutujen kehitys sen sijaan on ollut pääosin kehnoa. (Tieto&trendit 8/2006)

1.9. Tilastokeskus Kuntamarkkinoilla 6.-7.9.2006
Tilastokeskus tarjoaa monia ratkaisuja aluetiedon tarpeisiin. Tietoiskuissamme saat uusia näkökulmia tuotteiden ja palvelujen hyödyntämiseen, osastollamme tapaat asiantuntijoitamme.

31.8.2006 Peruspalveluiden kustannuspaineisiin lääkkeitä
Väestörakenteet muutokset ovat nähtävissä kymmeniä vuosia eteenpäin. Suoraan väestökehityksestä ei voida kuitenkaan arvioida kuntien talouden kehitystä, sillä palvelujen määrään vaikuttaa pitkällä ajalla myös moni muu tekijä. (Kuntapuntari 3/2006)

28.7. Seuraa suhdanteita, tarkastele taloutta!
Tilastokoulutuksen syyskauden aloittaa kolme taloustilastojen seuraamista kehittävää kurssia: Tilastot suhdanneseurannan välineenä 20.9., BKT talouden kuvaajana 3.10. ja Rahavirrat kansantaloudessa 4.10.
Tutustu kurssien ohjelmiin kotisivujemme uudessa osoitteessa: tilastokeskus.fi/koulutuspalvelut

10.7.2006 Tieto&trendit 6-7/2006
Suomen korkeakoulut vetävät kiinalaisia

Kiinalaiset ovat nousseet ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden suurimmaksi ryhmäksi Suomessa 2000-luvulla, kirjoittaa Tilastokeskuksen yliaktuaari Aku Alanen Tieto&trendit -lehden uusimmassa numerossa. EU-alueella kiinalaisia opiskelijoita on väkilukuun nähden eniten Suomessa. Tarkasteltaessa kaikkia koulutustasoja yhdessä ylivoimaisesti suurin ulkomaalaisten opiskelijoiden ryhmä ovat venäläiset, joita Suomessa on suhteellisesti eniten OECD-maista.

3.7.2006 Hyvinvointikatsaus 2/2006:
Joka viidennellä kotitaloudella ei ole varaa viikon lomaan kodin ulkopuolella

Viidennes suomalaisista kotitalouksista kokee, ettei niillä ole edes kerran vuodessa varaa koko perheen viikon mittaiseen lomailuun kodin ulkopuolella niin, että syntyy majoituskustannuksia. Muun muassa Norjassa ja Tanskassa vain joka kymmenes kotitalous joutuu jättämään lomailun väliin, mutta Virossa ja Kreikassa jopa joka toinen, kirjoittaa Veli-Matti Törmälehto Tilastokeskuksen julkaisemassa Hyvinvointikatsaus-lehden 2/2006 artikkelissa "Ei varaa lomaan?". Tiedot perustuvat Euroopan unionin tulo- ja elinolotutkimuksen (EU-SILC) tuloksiin vuodelta 2003.

29.6.2006 Kuntapäättäjät tasapainottavat taloutta palvelurakenneuudistuksilla
Neljä viidestä kunnasta aloittaa ensi vuoteen mennessä kuntapalvelujen rakenneuudistuksen talouden tasapainottamiseksi. Käytännössä uudistus toteutetaan palveluita tehostamalla ja supistamalla sekä lisäämällä seutu- ja kuntayhteistyötä.

20.6.2006. Kun kesä saapuu...

...suomalaiset syövät marjoja ja jäätelöä, grillaavat, käyvät kulttuuritapahtumissa ja voivat hyvin. Lue, mitä tilastot kertovat keskikesän kulutustottumuksistamme!

15.6.2006 Lisämuistia Suomi-tietoosi!
Tilastokeskuksen Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty 40-sivuinen tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Julkaisu tarjoaa tilastojen ja graafisten kuvioiden muodossa keskeiset tiedot yhteiskunnan eri aloilta mm. väestöstä, taloudesta, elinoloista teollisuudesta ja kulttuurista. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa.

5.6.2006 Aluekatsaukset 2006 ilmestyneet
Missä kunnassa asuu Suomen koulutetuin väestö? Missä seutukunnassa muuttoliike on vilkkainta? Mikä maakunta on teollistunein? Mm. näihin kysymyksiin vastaavat tuoreet aluekatsaukset.

26.5. Opiskelijat selittävät pätkätöiden yleistymistä
Jo joka seitsemäs työllinen on nykyään myös opiskelija, ja joka toinen opiskelija käy töissä. Tämä ei ole voinut olla vaikuttamatta pätkätöiden yleistymiseen.

18.5. Sukupuolten tasa-arvon uudet teemasivut avattu
Keskeinen tilastotieto sukupuolten välisestä tasa-arvosta on koottu teemasivustolle. Sivut antavat yleiskuvan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla.

11.5. Monipuolista ja luotettavaa yhteiskuntatutkimusta
Tilastokeskus tarjoaa monipuolisia tutkimusaineistoja yhteiskunnan eri osa-alueilta, valmiina tai räätälöidysti. Palveluihin kuuluvat myös haastattelututkimukset, kyselyt ja Internet-tiedonkeruut.

28.4. Alueiden panostaminen osaamiseen tuo kasvua
Taloudellinen kasvu nojaa osaamiseen ja tutkimukseen enemmän kuin ennen. Osaamispääoma on keskittynyt etenkin suuriin kaupunkeihin, kun tarkastellaan koulutukseen perustuvaa osaamista.

24.4. Tilastokeskuksen vuosikertomus 2005 ilmestynyt
Vuosikertomuksesta löytyy tietoa mm. Tilastokeskuksen keskeisistä tilastoista, tutkimuksista ja palveluista.

18.4. Verkkopalvelumme tilastot-osio kehittyy
Tilastokeskuksen verkkopalvelun toiminnallisuutta kehitetään jatkuvasti. Tilastot-osioon on avattu uutena palveluna tilastojulkistusarkisto. Myös tilastojen kotisivun tietosisältöä on laajennettu.

28.3. Naiset miehiä aktiivisempia äänestäjiä
Naiset ovat äänestäneet jo kaksikymmentä vuotta aktiivisemmin kuin miehet. Naisten osuus ehdokkaista ja valituista on kuitenkin edelleen selvästi miesten osuutta pienempi. (Hyvinvointikatsaus 1/2006)

9.3. Tilastojen käyttötaidot Internetistä
Tilastokeskuksen verkkokoulu tarjoaa tilastoalan eri aiheista maksutta verkon kautta kaikkiaan yhdeksän opintokokonaisuutta. Näistä viisi on myös englanniksi.

21.2. Liikenne- ja viestintäministeriön tuottavuusmittaus valmistunut
Tilastokeskus ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat kehittäneet vuoden 2005 aikana tuottavuusindeksit ministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Tuottavuusmittauksen tuloksia esitellään Tilastokeskuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön tuoreessa raportissa. Tilastokeskus hyödyntää tuotettuja tietoja julkisen sektorin tuottavuuden tilastoinnissa. Hankkeessa saatuja tuloksia voidaan käyttää liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuuskehityksen indikaattoreina sekä osana hallinnonalan tulosseurantaa.

21.2 Saako palkalla nyt enemmän?
Onko ruoka ja asuminen kallistunut 1970-luvulta lähtien? Pitävätkö mieliku-vat vanhojen hyvien aikojen halvoista hinnoista paik-kansa? Tieto&trendit-artikkelissa kerrotaan, mitä kuluttaja saa nykypäivänä palkallaan aikaisempaan verrattuna. (Tieto&trendit 3/2006)

10.2. Opiksi - verkkopalvelu opettajille ja opiskelijoille
Tilastokeskus on koonnut Internet-palveluunsa Opiksi-sivuston, johon on kerätty Tilastokeskuksen tuottamaa maksutonta verkko-oppimateriaalia sekä tilastoja, joita voi hyödyntää opetuksessa ja opiskelussa.

20.1. Lapset ja työttömyys muuttavat elämää
Suomalaislasten perheiden työttömyysjaksot kestävät keskimäärin viisi kuukautta. Runsasta neljäsosaa lapsista työttömyys koskettaa yli vuoden. Lapsiperheiden elämänmuutoksia sekä toimeentuloa, työttömyyttä ja terveyttä tarkastellaan Suomen lisäksi eurooppalaisittain Tilastokeskuksen kahdessa uudessa julkaisussa.

17.1. Maakuntien sisäinen kauppa kukoistaa
Maakunnat käyvät eniten kauppaa omassa maakunnassa ja ulkomailla sijaitsevien toimipaikkojen kanssa. Kymmenen suurimman Suomen sisäisen kauppavirran joukkoon mahtui vuosina 1996 ja 2002 ainoastaan yksi maakuntien välinen virta. (Kuntapuntari 5/2005)

2.1. Korkeakouluasteen suorittaneiden osuus väestöstä on Suomessa vain OECD-maiden keskitasoa
Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina paljon korkeakoulukoulutuksen laajuudesta ja mitoituksesta. Keskustelussa on usein nostettu esiin kysymys ylikouluttautumisesta ja epäilty, että Suomessa jo liian suuri osa ikäluokasta koulutetaan korkeakoulututkintoon asti. Keskustelussa on esitetty hyvin monenlaisia tietoja siitä, kuinka suuri osa väestöstä suorittaa korkeakoulututkinnon. Tätä selittää se, että koulutuksen laajuutta voidaan tarkastella eri tavoin ja eri käsittein näkökulmasta riippuen. (Hyvinvointikatsaus 4/2005)


Päivitetty 3.1.2008