2006

27.11.2006  Finland i nordisk jämförelse
Enligt den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok bor mer än 16 000 baltiska medborgare i Finland. Antalet nordiska medborgare bosatta i Finland är totalt bara 9 600.

9.11.2006 Hushållsavdrag använts i huvudsak för renoveringar
Enligt konsumtionsundersökningen meddelar 8 procent av hushållen att de använt hushållsavdrag. Rentav 68 procent av avdragen gällde renoveringar.

7.9.2006 Statistikcentralens centrala projekt på nätet
Med Statistikcentralens viktigaste utvecklingsprojekt eftersträvas bland annat att upprätthålla kvaliteten på statistiken, förbättra effektiviteten och processerna samt utveckla personalen. Läs mer om våra projekt.

15.6.2006 Uppdatera dina kunskaper om Finland!
Statistikcentralens Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40-sidor med information om Finland och finländarna. Publikationen tillhandhåller central information om olika samhällsområden i form av statistik och grafiska figurer, bl.a. om befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden, industri och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter finns med.

31.5.2006 Förklaringen till de allt vanligare korttidsjobben ligger hos förvärvsarbetande studerande
Redan var sjunde sysselsatt är i dag samtidigt studerande och varannan studerande jobbar. Detta är en bidragande orsak till att korttidsjobben blivit allt vanligare. (Tieto&trendit 5)

9.5.2006 Statistikcentralens årsberättelse 2005 har utkommit
Årsberättelsen innehåller uppgifter om bl.a. Statistikcentralens centrala statistik, undersökningar och tjänster.

5.4.2006 Är du intresserad av internationell statistik?
Via Statistikbiblioteket och EU-statistiktjänsten får du tillgång till många internationella statistikkällor. Våra kunniga anställda hjälper dig med att söka uppgifter och utnyttja dem.

3.1.2006 Finlands ekonomi stark i nordisk jämförelse
Produktionen i Finland har ökat med 38 procent från år 1995 till år 2004, mest av alla nordiska länder. Uppgifterna framgår av den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok 2005.

 

2005

8.12.2005 Seminarium om ekonomisk statistik 2005
På seminariet, som hålls den 8 december, behandlas kommande ändringar inom den ekonomiska statistiken och hur de inverkar på statistikföringen och på användningen av statistik. En översikt över revideringen av konsumentprisindexet och en presentation av nya statistikprodukter finns också med på programmet.

24.11. Information och service på Statistikbiblioteket
Omfattande inhemska och internationella samlingar och databaser står till alla användares förfogande i Statistikcentralens lokaliteter. Bibliotekets sakkunniga personal hjälper till med informationssökning.

22.11. Statistikcentralen 140 år
Statistikverket i Finland grundades 4.10.1865 med ett brev som senaten i Finland skickat i kejsarens namn. I dag är Statistikcentralen en tidsenlig opartisk informationsproducent för beslutsfattare, forskare, massmedier och medborgare

6.9.2005 Från hungeråren till våra dagar
Statistikcentralens traditionella årsbok, Statistisk årsbok för Finland, är ett omfattande uppslagsverk om Finland och finländarna. Årsboken har utkommit sedan år 1879.

22.6.2005 Statistikcentralens nya svenska webbsidor öppnade
På Statistikcentralens nya webbsidor hittar du information om olika statistikområden och deras bakgrund samt information om olika statistiktjänster. Under Statistik finns all den statistik som Statistikcentralen producerar, i bokstavs- och tidsordning, samt alla offentliggöranden av statistik i tidsordning. Varje statistikområde har en egen ingångssida och via den kommer du till statistikuppgifterna och -beskrivningarna för respektive statistikområde.


Senast uppdaterad 3.1.2008