Suomi ennen ja nyt

Suomen itsenäisyyden vuosikymmeniin mahtuu useita yhteiskunnallisia, taloudellisia, tieteellisiä ja teknologisia murroksia. Ne näkyvät selvästi myös tilastoissa – tilastot ovat yhteiskunnan kuva.

Vuosisadan vertailut

Vuosisadan vertailuissa esittelemme yhteiskunnassa ja arjessa tapahtuneita muutoksia itsenäisyyden alkuvuosien ja nykypäivän lukujen avulla. Vertailut löytyvät verkkosivun lisäksi myös Tilastokeskuksen Twitter- ja Facebook-tileiltä tunnisteella #vuosisatavertailu.

Vertailujen yhteydessä näkyvät valokuvat ovat suomalaisten museoiden kokoelmista.

Suomen tilastollinen vuosikirja 1917Vuosisadan lähteet

Vuosisadan lähteet -listaukseen on kerätty helposti käytettäviä tilastolähteitä Suomen itsenäisyyden ajalta.

Se, mitä tilastoja on saatavana eri vuosilta ja vuosikymmeniltä, on sidoksissa tilastotoimen ja myös Suomen yhteiskunnan historiaan. Esimerkiksi vuosiksi 1939–1940 suunniteltu väestölaskenta peruuntui talvisodan takia, ja niinpä ensimmäinen kattava väestölaskenta suomalaisista on tehty vasta vuonna 1950.

Tilastoinnin vaiheisiin voi tutustua Tilastokoulun Suomen tilastojen historia -verkkokurssilla.

Suomen tilastollinen vuosikirja 2016Tietoa joka vuodelta – Suomen tilastollinen vuosikirja

Suomen tilastollinen vuosikirja on tilastotiiliskivi, jota on tehty vuodesta 1879 näihin päiviin saakka. Vuosikirjaan on koottu vuosittain Suomen keskeisimmät tilastotiedot. Suomen tilastolliset vuosikirjat vuosilta 1879–2016 ovat käytettävissä Doria-julkaisuarkistossa pdf-tiedostoina. Itsenäistymisvuoden 1917 tilastotietoja löydät seuraavista vuosikirjoista:

Vuoden 2017 vuosikirja on pdf-tiedoston lisäksi käytettävissä myös verkkopalveluna.

TilastosuomalaisetKeskivertosuomalaisen elämää ennen ja nyt

Tilastoja tarkastelemalla voidaan hahmotella, millainen keskivertosuomalainen on eri aikoina ollut, kuinka pitkään hän on elänyt ja miten hän on asunut. Tilastosuomalaiset-animaatioissa esitellään eri aikoina eläneiden keskivertosuomalaisten elämää:

Suomalaiset tänään

Olemme julkaisseet suomalaisten elämää kuvaavia infograafeja. Aiheet kattavat syntymän, perheellistymisen, asumisen ja elinkeinoelämän.
Video näyttää, miltä maailma näyttää tilastonikkarin silmin.

Voit seurata juhlavuoden viestintäämme Tilastokeskuksen tileillä Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa tunnisteella #mekaikkiolemmetilastoja

 

Suomi lukuina – perustiedot nyky-Suomesta

Suomi lukuina on tiivis tietopaketti keskeisistä Suomen tilastotiedoista. Siitä löytyvät esimerkiksi perustiedot Suomen väestöstä, asumista, hinnoista ja koulutuksesta.

Kokonaisuus on käytettävissä myös verkkopalvelussamme.

Suomi nyt – tuoreinta tietoa Suomesta

Tilastokeskus tekee ja julkistaa tilastoja vuoden ympäri. Julkistamispäivät kerrotaan julkistamiskalenterissa ja tuoreimmat julkistukset listataan Tilastokeskuksen etusivulla.

Julkistuksessa on mukana tilastolukujen lisäksi asiantuntijoiden kirjoittama analyysi keskeisistä havainnoista. Yksityiskohtaisimmat tilastotiedot, kuten kuntakohtaiset tiedot, löytyvät StatFin-tilastotietokannasta.

Asiantuntijamme kirjoittavat ajankohtaisista ilmiöistä tilastoihin pohjautuvia tekstejä myös Tieto&trendit-lehden blogiin.