YK:n tasa-arvotilastojen konferenssi Suomessa 24.–26.10.2016

Tilastokeskus järjestää kuudennen tasa-arvotilastojen Global Forum -konferenssin Helsingissä 24.–26.10.2016. Konferenssi järjestetään yhteistyössä YK:n tilasto-osaston UNSD:n kanssa.

Gender Statistics Global Forum -konferenssin pääteemana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja indikaattorit sukupuolinäkökulmasta. Konferenssi kokoaa yhteen pääasiassa eri maiden tilastovirastojen sekä kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoita. Tilastokeskuksen ja UNSD:n lisäksi tilaisuuden järjestelyissä on mukana mm. ulkoasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Helsingin kaupunki.

Suomi toimii vuosina 2016-2017 puheenjohtajana YK:n tilasto-osaston tasa-arvotilastojen IAEG-GS-asiantuntijaryhmässä (Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics). Konferenssia edeltää asiantuntijaryhmän kokous 23.10.2016.

Asiantuntijaryhmä koordinoi ja ohjaa YK:n tasa-arvotilasto-ohjelmaa (Global Gender Statistics Programme).

Global Forum on kokoontunut vuodesta 2007 lähtien joka toinen vuosi. Edellinen konferenssi järjestettiin Meksikossa lokakuussa 2014.

Helsingin konferenssin ohjelma. Tilaisuus on englanninkielinen.

Konferenssi on kutsuvierastilaisuus. Mahdollisista vapaista paikoista ilmoitetaan tällä sivulla.

Tapahtuma löytyy sosiaalisesta mediasta aihetunnisteella #genderstatGF

Lisätietoja: tasa-arvo.tilasto@stat.fi

Sukupuolten tasa-arvo -teemasivut