Pressmeddelande 28.4.2009

Statistikcentralen samlar in uppgifter om finländarnas tidsanvändning

Statistikcentralen gör en omfattande undersökning om finländarnas tidsanvändning. Med hjälp av undersökningen utreder man bland annat arbetstidens längd, den tid som går åt till hemarbete, studier och fritidsintressen.

För undersökningen intervjuar Statistikcentralen 4 500 hushåll vars medlemmar representerar ett urval av hela landets 10 år fyllda befolkning. Intervjupersonerna har slumpmässigt tagits ut ur befolkningsdatabasen. Intervjuundersökningen inleddes i april 2009 och avslutas i maj 2010. De första resultaten från undersökningen erhålls på hösten 2010. Mer omfattade resultat från undersökningen publiceras år 2011.

Tidsanvändningsundersökningen genomförs nu för fjärde gången i Finland. Den föregående undersökningen genomfördes åren 1999-2000. Med hjälp av den nya undersökningen kan man klarlägga hur finländarnas tidsanvändning har förändrats under de senaste tio åren: har arbetstiderna förändrats, tar arbetsresorna längre tid än tidigare, har tidsanvändningen påverkats av butikernas längre öppettider, sover människorna mindre eller har människornas dygnsrytm förändrats.

- Enligt de tidigare tidsanvändningsundersökningarna har finländarnas livsrytm förändrats mot en allt senare tid på dygnet. Arbetsdagarna börjar senare, samtidigt lägger sig finländarna senare och vaknar senare. I den nya undersökningen får vi information t.ex. om huruvida datorer och internet har förändrat det dagliga livet i och med att de blivit vanligare. För tio år sedan kunde datorer och internet bara skönjas i ungdomens tidsanvändning, säger specialforskare Hannu Pääkkönen vid Statistikcentralen.

En liknande tidsanvändningsundersökning genomförs i över tio europeiska länder och resultaten kan därför jämföras på internationell nivå. Resultaten från undersökningen används både av forskare och av beslutsfattare inom politiken och ekonomin. Uppgifterna används t.ex. vid planeringen av trafik-, social- och fritidstjänster. De behövs också för beräkningen av det ekonomiska värdet av det oavlönade arbete som utförs i hushållen.

Samarbetsparter vid undersökningen är undervisnings-, miljö- och kommunikationsministeriet, Fpa, Konsumentforskningscentralen, Centralförbundet för barnskydd, Befolkningsförbundet och Rundradion.

Förfrågningar: Riitta Hanifi (09) 1734 2946, Iiris Niemi (09) 1734 3233, Hannu Pääkkönen (09) 1734 3229

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Ingångssida till tidsanvändningsundersökningen