Pressmeddelande 2.12.2009

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen(Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 20 olika ämnesområden i form av översikter, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

Innehållet i årsboken har förnyats och utökats med nya statistikgrenar. Också webbtjänsten för byggande och boende har kompletterats: tjänsten innehåller ett avsnitt om byggande av hus som uppdateras månatligen samt ett avsnitt om anläggningsverksamhet som uppdateras efter kvartal.

Axplock ur innehållet i årsboken:

  • Den tillväxt inom nybyggnad, som pågått under en lång tid, bröts år 2008. Beviljandet av bygglov började minska redan i slutet av år 2007 och byggstarterna i början av år 2008, men antalet färdiga nybyggnader ökade ännu fram till det tredje kvartalet år 2008.
  • År 2008 uppgick byggstarterna för bostadsbyggnader till totalt 10,6 miljoner kubikmeter, vilket är drygt en fjärdedel mindre än året innan.
  • Den ekonomiska recessionen började inverka på byggbranschen mot slutet av år 2008. Inom bostadsaktiebolagens reparationer syntes den redan i statistiken för år 2008. Bostadsaktiebolagens reparationer minskade i fjol med omkring 10 procent från året innan. Värdet av reparationerna gick ned isynnerhet på grund av att de grundläggande renoveringarna minskade med drygt en fjärdedel.
  • Kostnaderna för byggverksamhet ökade ännu år 2008 med i genomsnitt 3,9 procent från året innan. År 2007 var motsvarande siffra 5,9 procent. Lönekostnaderna ökade med 3,6 procent på grund av löneförhöjningar och priserna på byggmaterial ökade med 3,7 procent. I slutet av året började de billigare världsmarknadspriserna på råvaror få effekt också i Finland och en del av materialpriserna började sjunka.
  • Både inom husbyggande och inom anläggningsarbeten ökade antalet sysselsatta år 2008 jämfört med året innan. Inom husbyggandet avtog ökningen av antalet sysselsatta klart under det senare halvåret. Husbyggandet sysselsatte 140 000 personer och anläggningsarbeten 44 000 personer år 2008.
  • År 2008 gjordes 70 245 bostadsköp, dvs. något över 14 procent mindre än året innan. Utvecklingen av bostadspriser var mycket tudelad under år 2008. Priserna steg med 1,7 procent under början av året, men sjönk med 5,6 procent under slutet av året.

Källa: Årsboken Rakentaminen ja asuminen 2009 (Byggande och boende 2009). Statistikcentralen
Pris 74 euro (fortlöpande prenumeration).

Förfrågningar: Anja Räisänen, (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Beställningar: Statistikcentralens försäljnings- och kundtjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi
Presentation av årsbokens webbtjänst