Pressmeddelande 8.12.2010

Depressionsåret skildrat i statistiken

År 2009 var ett depressionsår i Finlands ekonomi. Bruttonationalprodukten minskade i fjol med 8 procent från året innan. Också hushållens skulder ökade. Förra året var hushållens skulder redan 112 procent av deras disponibla inkomster. Skuldbeloppet var i genomsnitt 63 780 euro per skuldsatt bostadshushåll. Uppgifterna har tagits ur statistiken i den nyligen utkomna Statistisk årsbok för Finland 2010.

Trots depressionen ökade hushållens disponibla inkomster och finansiella tillgångar. Hushållens disponibla inkomster var 17 500 euro per person, dvs. drygt 400 euro mer än året innan. Hushållens finansiella tillgångar ökade med drygt 14 miljarder euro. Hushållen hade finansiella tillgångar på totalt 201 miljarder euro, dvs. närmare 38 000 euro per person.

Hushållens bostadslån uppgick till totalt över 71 miljarder euro, dvs. drygt 4 miljarder euro mer än året innan. Också beståndet av hushållens konsumtionskrediter ökade med 0,4 miljarder euro. Hushållens konsumtionskrediter uppgick i fjol till närmare 14 miljarder euro.

Ökad ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten, dvs. arbetslösheten bland 15–24-åringar, ökade i fjol till 21,5 procent, medan den år 2008 var 16,5 procent. Av alla sysselsatta löntagare var 83 procent medlemmar i fackföreningar eller arbetslöshetskassor, dvs. en procentenhet färre än året innan. Av unga i åldern 18–24 år var 59 procent medlemmar, över 11 procentenheter fler än året innan.

Antalet brott som kom till polisens kännedom minskade: år 2009 kom totalt 431 598 brott till polisens kännedom, dvs. 9 113 färre än året innan. I siffran ingår 4 582 fler stölder och snatterier än året innan, totalt uppgick de till 148 864 st. Också antalet narkotikabrott ökade: år 2009 kom 17 454 sådana till polisens kännedom, dvs. 1 972 fler än året innan.

Alkoholkonsumtionen och rökningen minskade

Alkoholkonsumtionen minskade i fjol: konsumtionen av 100-procentig alkohol var 8,3 liter per invånare, dvs. 2 deciliter mindre än året innan. Finländarna använde 4,3 miljarder euro till alkoholdrycker, dvs. 809 euro per invånare, vilket var 15 euro mer än i förfjol. Skatten på alkoholdrycker inbringade staten 1,2 miljarder euro, dvs. 115 miljoner euro mer än året innan.

Också rökningen minskade år 2009. Av män rökte 22 procent och av kvinnor 16 procent dagligen, medan motsvarande siffror år 2008 var 24 procent och 18 procent. I fjol var 47 procent av männen och 59 procent av kvinnorna icke-rökare.

Statistisk årsbok för Finland beskriver det finländska samhället

Uppgifterna baserar sig på statistiken i den nyligen utkomna Statistisk årsbok för Finland 2010. Årsboken som Statistikcentralen ger ut är en omfattande samlingspublikation över vårt samhälle och dess utveckling. Utöver uppgifterna om Finland innehåller boken också rikligt med internationella jämförelseuppgifter. Årsboken har getts ut sedan år 1879.

Årsboken inkluderar en cd-romskiva med publikationen i pdf-format, tabellerna i Excel-format samt temakartor. Årsboken fås också som webbtjänst. Boken är finsk-, svensk- och engelskspråkig.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2010. Statistikcentralen
Pris 79 euro (fortlöpande prenumeration 68 euro)

Förfrågningar: Eila Laakso (09) 1734 2509

Ansvarig direktör: Heli Mikkelä

Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, sales@stat.fi
Presentation av årsboken på webbtjänsten