Tiedote 1.3.2011

Bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2010

Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 3,1 prosenttia. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 180 miljardia euroa.

Tuotanto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä vain 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä, mutta toisen neljänneksen 2,7 prosentin kasvupyrähdys oli vahva signaali taantuman päättymisestä. Kolmannella neljänneksellä kasvu hidastui 0,4 prosenttiin, mutta neljännellä neljänneksellä talouden aktiviteetti kiihtyi taas ja bruttokansantuotetta kertyi 1,7 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Kasvuprosenttien suureen vaihteluun viennissä ja bruttokansantuotteessa vaikutti maaliskuulle ajoittunut ahtausalan työselkkaus.

Vuoden neljännellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Eurostatin kokoaman ennakon mukaan EU-alueella 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin muutokset edellisestä neljänneksestä, %

Eniten kysyntää kasvatti viime vuonna viennin volyymin lisääntyminen 5,1 prosenttia, tosin palvelujen vienti väheni selvästi. Investoinnit kasvoivat 0,8 prosenttia ja erityisesti asuinrakennusinvestoinnit vauhdittuivat: niiden volyymi lisääntyi 22,2 prosenttia. Yksityinen kulutus kasvoi 2,6 prosenttia ja julkinen kulutus 0,4 prosenttia. Tuonti kasvoi 2,6 prosenttia.

Kysyntä kasvoi neljännellä neljänneksellä

Neljännellä neljänneksellä kansantalouden kokonaiskysyntä kasvoi 0,9 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Viennin volyymi kasvoi loka-joulukuussa 6,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi 1,0 prosenttia ja julkinen kulutus 0,5 prosenttia. Investointien volyymi kasvoi 0,7 prosenttia. Varastot pienenivät. Tuonnin volyymi laski 4,6 prosenttia.

Teollisuuden arvonlisäys kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Rakentamisen arvonlisäys kasvoi 3,4 prosenttia. Palvelualojen arvonlisäys nousi 0,8 prosenttia ja kauppa kasvatti arvonlisäystään 3,1 prosenttia.

Koko vuonna 2010 teollisuuden arvonlisäys kasvoi 6,3 prosenttia ja rakentamisen arvonlisäys 5 prosenttia. Kaupan arvonlisäys kasvoi 5,9 prosenttia ja liikenteen 5,5 prosenttia.

Koska tuotanto kasvoi enemmän kuin tehtyjen työtuntien määrä, parani koko kansantalouden työn tuottavuus viime vuonna 2 prosenttia.

Yritysten voitot kasvoivat jälleen

Yritysten yrittäjätulo lisääntyi viime vuonna 30 prosenttia, mutta jäi edelleen selvästi pienemmäksi kuin huippuvuonna 2007. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 37 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta osinkoja 4 prosenttia vähemmän.

Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan vähenivät viime vuonna 5 prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli 9 miljardia euroa ylijäämäinen.

Julkisyhteisöjen alijäämä 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta

Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna toista vuotta peräkkäin huomattavan alijäämäinen. Alijäämä oli lähes 10 miljardia euroa. Valtion verotulot kasvoivat 2,4 prosenttia. Tulot välillisistä veroista kasvoivat 4,4 prosenttia, mutta tulot välittömistä veroista vähenivät 1,3 prosenttia. Maksetut tulonsiirrot, muun muassa sosiaaliturvarahastoille ja kunnille, kasvoivat yhteensä 7 prosenttia.

Kuntien ja kuntayhtymien alijäämä oli puoli miljardia euroa, vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien verotulot kasvoivat 5,4 prosenttia ja kulutusmenot 3,3 prosenttia.

Työeläkelaitosten ylijäämä oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, noin 5 miljardia euroa. Eläkemaksutulot ja omaisuustulot kasvoivat saman verran kuin maksetut eläkkeet.

Yhteensä julkisyhteisöjen EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen alijäämä oli 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkinen velka kasvoi viime vuonna yli 87 miljardiin euroon. Suhteessa bruttokansantuotteeseen se oli 48,4 prosenttia.

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 55,1 prosenttia. Edellisenä vuonna suhde oli 56,3 prosenttia. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen suhde bruttokansantuotteeseen aleni viime vuonna 42,2 prosenttiin. Veroaste on viimeksi ollut yhtä alhainen vuonna 1987.

Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat lähes 3 prosenttia

Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna, nimellisesti 3,8 prosenttia ja reaalisesti 2,9 prosenttia. Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi nimellisesti 3,6 prosenttia ja reaalisesti 2,3 prosenttia. Oikaistu tulo ottaa huomioon myös järjestöjen ja julkisyhteisöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut kuten koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut.

Palkkatulot kasvoivat 1,9 prosenttia ja sosiaalietuudet 4,1 prosenttia sekä omaisuus- ja yrittäjätulot 6,2 prosenttia.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat 3,7 prosenttia. Kulutusmenot olivat pienemmät kuin käytettävissä oleva tulo, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli 4,5 prosenttia positiivinen. Kotitalouksien velkaantumisaste oli syyskuun lopussa 113,4 prosenttia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2010 (ennakko) ja neljännesvuositilinpito 2010, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2010 (ennakko). Tilastokeskus
Verot ja veronluonteiset maksut 2010 (ennakko). Tilastokeskus

Lisätietoja:
Kansantalouden tilinpito: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Olli Savela (09) 1734 3316, skt.95@tilastokeskus.fi
Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka sekä verot: Mika Sainio (09) 1734 2686, Niina Suutarinen (09) 1734 3302, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö