Tiedote 9.1.2012

Tilastokeskus tutkii kotitalouksien kulutusta

Tammikuun alussa käynnistyy Tilastokeskuksen Kulutustutkimus 2012, joka on laaja kotitalouksien kulutusta ja elinkustannuksia selvittävä tutkimus. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee puhelimitse 8 000 kotitaloutta, jotka edustavat kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Kulutustutkimus selvittää, mihin suomalaisten kotitalouksien rahat kuluvat eli paljonko käytetään rahaa esimerkiksi ruokaan, asumiseen, liikenteeseen, vapaa-aikaan ja terveyteen. Kulutusmenojen lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa kotitalouksien kestokulutustavaroiden omistusta ja asumistasoa. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka paljon kotitaloudet käyttävät hyvinvointipalveluja ja mikä on julkisten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelujen käytön merkitys kotitalouksien toimeentulon kannalta.

– Tällä tutkimuksella saadaan kotitalouksien kulutusmenoista sellaista tietoa, jota ei ole saatavissa mistään muusta lähteestä. Haastatteluiden lisäksi kotitalouksilta kerätään myös päivittäistavaroiden ostokuitteja arkikulutuksen selvittämiseksi. Kulutustutkimuksen tiedonkeruu kestää koko vuoden 2012, jotta voidaan selvittää, miten kulutus muuttuu vuodenaikojen mukaan, sanoo Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Juha Nurmela.

Tiedonkeruusta vastaa Tilastokeskuksen oma, koko maan kattava haastattelijaverkosto. Yksittäisten kotitalouksien tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti kuten kaikessa Tilastokeskuksen tilastotuotannossa.

Tietoja käytetään monipuolisesti tilastoihin ja tutkimuksiin

Eri väestöryhmiä koskevien varsinaisten kulutusmenovertailujen lisäksi tutkimuksesta saatavia tietoja käytetään myös moniin muihin tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi hintojen kehitystä ja inflaatiota mittaavan kuluttajahintaindeksin uudistamisessa käytetään tietoja kotitalouksien kulutusmenoista ja niiden jakautumisesta eri tuotteisiin ja palveluihin. Myös bruttokansantuotteen laskennassa tiedot kotitalouksien kulutusmenoista ovat tärkeitä, sillä kotitalouksien kulutus on yli puolet bruttokansantuotteen arvosta.

Kulutustutkimusta käytetään aineistona yhteiskunnallisissa hyvinvointitutkimuksissa sekä sosiaali- ja talouspoliittisen suunnittelun välineenä. Tutkimuksessa lasketaan esimerkiksi kotitalouksien etäisyyksiä erilaisiin palveluihin. Kulutuksen euromääräiset tiedot muutetaan kertoimien avulla myös hiilidioksidipäästöiksi.

Suomen kulutustutkimusta vastaavaa tutkimusta tehdään kaikissa Euroopan unionin maissa ja monissa muissa maailman maissa. Tutkimus ja sen menetelmät perustuvat kansainvälisiin suosituksiin. Suomessa nykyisen muotoisia kulutustutkimuksia on tehty vuodesta 1966 lähtien. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 2006. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina ja tutkimusraportteina pääosin vuoden 2014 alkupuolella.

Lisätietoja: Juha Nurmela 09 1734 2548, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Kotitalouksien kulutus -tilaston kotisivu