Pressmeddelande 25.1.2012

Statistikcentralen gör det enklare att vidareanvända statistikuppgifter

Statistikcentralen har fastställt nya villkor för vidareanvändning av publicerade statistikuppgifter. I villkoren beviljar Statistikcentralen användare global och oåterkallelig rätt att vidareanvända uppgifter som publicerats i tjänsten stat.fi samt i därtillhörande avgiftsfria statistikdatabaser både för kommersiella och icke-kommersiella syften. Syftet är att förbättra möjligheterna att vidareanvända uppgifter och på så sätt öka användningen och effektiviteten av statistiska uppgifter i samhället.

Samtidigt har ett öppet gränssnitt publicerats i databasen StatFin. Databasen StatFin är en avgiftsfri allmän databas, som producerats med PC-Axis-verktyg och som innehåller omfattande statistiska uppgifter om samhällets olika delområden. I tjänsten finns uppgifter gällande totalt omkring 200 olika statistikgrenar, tusentals tabeller och hundratals miljoner enskilda dataceller. Under de senaste åren har innehållet i StatFin systematiskt utökats och arbetet med att utvidga tjänsten med datainnehåll och regionindelningar fortsätter.

Flera års satsning på att förbättra uppgifternas tillgänglighet

Åtgärderna är en fortsättning på arbetet med att utöka det avgiftsfria utbudet av uppgifter, något som startade i början av 2000-talet. Tidigare har bl.a. databasen StatFin blivit avgiftsfri, statistiska baspublikationer har börjat distribueras avgiftsfritt på webben och olika dataprodukter och -tjänster har lagts in på webben. Exempel på det är webbsidorna med internationella uppgifter och regionala tjänster där det ingår nyckeltal och jämförelseuppgifter om kommuner.

År 2008 öppnades en distanstjänst för forskningsinstitut och deras forskare. Via tjänsten får man tillgång till material på enhetsnivå. Eftersom material på enhetsnivå innehåller uppgifter som omfattas av datasekretess och personsekretess, behövs det alltid användningstillstånd. Likaså behövs det arbete för att bearbeta undersökningsmaterialet, varför tjänsten är avgiftsbelagd. För forskningsändamål har producerats – och i fortsättning produceras ytterligare – färdigt material för att göra betjäningen snabbare. Utvecklingen av tjänsterna fortsätter.

Arbetet med att öppna datalager fortsätter

"Vi fortsätter arbetet med att öppna våra datalager utgående från det gensvar vi fått från användarna. Potentiella offentliga datahelheter är bl.a. klassificeringsdatabaserna" konstaterar Heli Mikkelä, direktör för informationstjänst vid Statistikcentralen. Innan datalager öppnas måste man alltid se till att tillräckliga metadata har kopplats till uppgifterna som stöd för användningen. Vid öppnande av statistiska uppgifter måste man också se till att datasekretessen inte äventyras då t.ex. uppgifter om småområden öppnas".

Förfrågningar:

  • användarvilllkor på webben
  • direktören för informationstjänst Heli Mikkelä (användarvillkor allmänt och utveckling av informationstjänster) tfn 09 1734 3200
  • statistikdirektör Leena Storgårds (utveckling av forskartjänster) tfn 09 1734 2257