Tiedote 11.12.2012

Tilastokuvia Suomesta ja suomalaisista

Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja 2012 kuvaa tarkasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä. Vuosikirjan tilastot kertovat esimerkiksi, millainen muutosten vuosi 2011 oli Suomessa.

  • Suomen väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 5 401 267. Väkiluku kasvoi edellisvuodesta 0,5 prosenttia. Alle 25-vuotiaiden määrä kasvoi 2 000:lla ja yli 65-vuotiaiden määrä 38 600 henkilöllä. 25–64-vuotiaiden määrä puolestaan väheni 14 700 henkilöllä.
  • Maatiloja oli 1 183 vähemmän kuin edellisvuonna, yhteensä 61 584. Luomutilojen määrä kasvoi kuitenkin 97:llä. Luomutiloja oli vuonna 2011 kaikkiaan 4 036 eli 6,3 prosenttia kaikista tiloista.
  • Turkistarhoja oli 147 enemmän kuin vuonna 2010. Suomessa oli yhteensä 1 209 turkistarhaa, ja niillä tuotettiin 1,6 miljoonaa minkin ja hillerin nahkaa ja 1,9 miljoonaa ketun ja supin nahkaa.
  • Energian kokonaiskulutus väheni viime vuonna 5 prosenttia. Eniten väheni fossiilisten polttoaineiden – öljyn, hiilen ja maakaasun – sekä turpeen kulutus, 10 prosenttia. Sähkön kulutus väheni yhteensä noin 4 prosenttia, koti- ja maatalouksissa kulutus pieneni 7 prosenttia.
  • Työllisiä oli 27 000 enemmän ja työttömiä 15 000 vähemmän kuin vuonna 2010. Osa-aikatyötä teki 369 000 henkilöä eli 11 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Osa-aikatyöntekijöitä oli vuonna 2011 yhteensä 15 prosenttia kaikista työllisistä.
  • Kotitalouksien velkaantumisaste nousi ja säästämisaste väheni. Kotitalouksilla oli vuonna 2011 velkaa lähes 116 prosenttia käytettävissä olevista tuloista, kun vuonna 2010 velkaa oli 113 prosenttia. Säästöjä kotitalouksilla oli 1,0 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta, vuonna 2010 säästöjä oli vielä 3,4 prosenttia.
  • Suomalaiset kuluttivat asukasta kohden voita 5 kg, lihaa 77,2 kg, tuoreita vihanneksia 62,9 kg ja tuoreita hedelmiä 50,5 kg. Voita kulutettiin 1,7 kg eli 52 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Lihaa syötiin 1,9 kg enemmän, tuoreita vihanneksia 6,8 kg enemmän ja tuoreita hedelmiä 3,5 kg enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Keskiolutta suomalaiset joivat viime vuonna 15,5 miljoonaa litraa enemmän ja mietoja viinejä 2,8 miljoonaa litraa enemmän, mutta väkeviä alkoholijuomia 1,1 miljoonaa litraa vähemmän kuin vuonna 2010. Kaikkiaan suomalaiset joivat keskiolutta 435 miljoonaa litraa, mietoja viinejä 64 miljoonaa litraa ja väkeviä alkoholijuomia 33 miljoonaa litraa. Alkoholijuomiin käytettiin 4,5 miljardia euroa eli 130 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010. Asukasta kohti laskettuna alkoholiin kului 839 euroa eli 20 euroa edellisvuotista enemmän.
  • Ylipainoisten suomalaisten määrä kasvoi yhden prosenttiyksikön. Työikäisestä väestöstä ylipainoisia oli viime vuonna 51 prosenttia, miehistä 60 prosenttia ja naisista 44 prosenttia.
  • Rikoksia tuli poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon kaikkiaan 458 251, mikä oli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2010. Pahoinpitelyjä oli 40 171 eli 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia oli 580 enemmän, yhteensä 1 682.

Suomen tilastollinen vuosikirja on tilastojen perushakuteos

Tilastokeskuksen julkaisema Suomen tilastollinen vuosikirja 2012 on laaja tilastojen kokoomateos, joka sisältää sekä ajankohtaista tilastotietoa että pitkiä aikasarjoja. Suomea koskevien tietojen lisäksi kirjassa on myös runsaasti kansainvälistä vertailutietoa. Vuosikirjaa on julkaistu jo vuodesta 1879 lähtien.

Vuosikirjan mukana on myös CD-ROM, joka sisältää julkaisun kaikki taulukot Excel-muodossa. Julkaisu on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen. Vuosikirjan 2012 laaja sisältö on pdf-muodossa vapaasti käytettävissä osoitteessa www.tilastokeskus.fi/vuosikirja2012.

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 2012. Tilastokeskus. Hinta 80 euroa (ml. alv.).
Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Lisätietoja: Eila Laakso 09 1734 2509