Uutisia 25.1.2013

Teollisuuden liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa ripeimmin Pohjois-Savossa

Teollisuuden liikevaihdon kasvu jäi koko maassa vuoden 2012 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä puoleen prosenttiin ja viennin kasvu vajaaseen prosenttiin vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Henkilöstömäärä supistui lähes 2 prosenttia.

Teollisuuden tuotannon määrä väheni vuoden 2012 tammi-syyskuussa 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Teollisuuden tuottajahinnat puolestaan nousivat 1,6 prosenttia.

Suuret yritykset määräsivät kehityksen suunnan maakunnissa

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2012 tammi-syyskuussa ripeimmin Pohjois-Savossa, runsaat 7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vienti kasvoi vastaavaan aikaan lähes 14 prosenttia, mutta henkilöstömäärä väheni vajaan prosentin. Pohjois-Savon teollisuusyrityksistä vajaa puolet kasvatti liikevaihtoaan. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat eniten suuret, vähintään 20 henkilöä työllistävät yritykset.

Varsinais-Suomessa teollisuuden liikevaihto ylsi runsaan 5 prosentin ja vienti runsaan 6 prosentin lisäykseen, mutta sielläkin henkilöstömäärä supistui yli 2 prosenttia. Myös Varsinais-Suomessa liikevaihto kasvoi noin puolella maakunnan teollisuusyrityksistä ja suurin vaikutus kasvuun oli yli 20 henkilön yrityksillä.

Heikointa kehitys oli Kymenlaakson maakunnassa, jossa teollisuuden liikevaihto romahti tammi-syyskuussa lähes 10 prosenttia ja vienti runsaat 8 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös tehtyjen henkilötyövuosien määrä supistui Kymenlaakson teollisuusyrityksissä runsaat 6 prosenttia vuoden 2011 tammi-syyskuusta.

Pohjois-Karjalan teollisuudessa sekä liikevaihto että vienti supistuivat vajaat 8 prosenttia. Henkilöstömäärä väheni tammi-syyskuussa noin 3 prosenttia vuotta aiemmasta. Pohjois-Karjalassa liikevaihto supistui runsaalla puolella maakunnan teollisuusyrityksistä. Molemmissa laskusuunnassa olleissa maakunnissa teollisuuden liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat eniten suuret yritykset.

Teollisuuden (TOL C) kehitys nopeimmin kasvaneissa ja supistuneissa maakunnissa 1-9/2012

Vuosimuutos vertaa vuoden 2012 tammi-syyskuuta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Henkilöstömäärän trendikehitys laskusuunnassa

Henkilöstömäärän kehitys on ollut viime vuosina liikevaihdon kehitystä maltillisempaa. Liikevaihdon trendi nousi vuoden 2005 lopulta vuoden 2008 alkupuolelle saakka, mutta henkilöstömäärän kehitys oli vastaavaan aikaan varsin tasaista.

Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2008 taantuman jälkeen huomattavasti hitaammin kuin liikevaihto. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä henkilöstömäärän trendi kääntyi nousuun, mutta vuoden 2012 puolelle tultaessa henkilöstömäärän trendi kääntyi laskusuuntaiseksi. Viennin trendi on kehittynyt tarkastelujaksolla samankaltaisesti kuin liikevaihdon trendi.

Teollisuuden (TOL C) trendit koko maassa 2005–tammi-syyskuu 2012

Trendi kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä.

Lähteet:
Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, Tilastokeskus
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, Tilastokeskus
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö p. 09 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi