Uutisia 5.3.2013

Palkkasumman kasvu hiipui yksityisellä ja julkisella sektorilla

Julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia vuonna 2012 eli saman verran kuin koko talouden palkkasumma. Paikallishallinnon eli kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu oli hieman nopeampaa kuin koko taloudessa, 3,9 prosenttia, mutta valtionhallinnon maksamien palkkasummien vuosimuutos jäi viime vuonna 1,7 prosenttiin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuoreimmasta erityisselvityksestä.

Koko julkisen sektorin palkkasumman kasvu oli nopeinta alkuvuonna. Tammi-maaliskuussa palkkasumma kasvoi 6,3 prosenttia vuoden takaisesta, kun loka-joulukuussa kasvu hidastui 2,5 prosenttiin. Myös paikallishallinnon palkkojen kehitys oli samansuuntainen. Tammi-maaliskuussa palkkasumma kasvoi 7,6 prosenttia, mutta loka-joulukuussa enää 3,0 prosenttia vuoden takaisesta. Sen sijaan valtionhallinnon palkkasumma kehittyi koko vuoden ajan tasaisesti: kasvu vaihteli eri neljänneksillä 1,2:n ja 2,2 prosentin välillä.

Yksityisten yritysten, julkisen sektorin sekä koko talouden palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin, %

Palkkasumman kehitykseen vaikuttivat työllisyyden ja ansiotason muutokset. Työllisten määrä väheni julkisella sektorilla vuoden 2012 toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä, mutta kasvoi viimeisellä neljänneksellä vajaan prosentin vuoden takaisesta. Koko julkisen sektorin ansiotaso kasvoi loka-joulukuussa noin 3 prosenttia vuoden takaisesta. Ansiotason myönteinen kehitys piti julkisen sektorin palkkasumman kasvussa vuoden lopussa. Sen sijaan työllisten määrän pieneneminen toisella ja kolmannella neljänneksellä hidasti julkisen sektorin palkkasumman kasvua viime vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä.

Yksityisen sektorin palkkasumman kasvu hiipui loppuvuodesta

Yksityisten yritysten maksamien palkkojen summa kasvoi vuoden 2012 aikana hieman nopeammin kuin koko talouden palkkasumma, 3,7 prosenttia. Myös yksityisellä sektorilla palkkasumman kasvu hidastui vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Huhti-kesäkuussa yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi vielä 5,4 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta heinä-syyskuussa kasvua kertyi enää 1,5 prosenttia ja loka-joulukuussa 2,2 prosenttia.

Yksityisten yritysten työllisten määrä pieneni vajaan prosentin vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, mikä heijastui palkkasumman loppuvuoden kehitykseen. Ansiotason tasainen 3,3–3,6 prosentin kasvu kaikilla vuoden 2012 neljänneksillä piti yksityisen sektorin palkkasummien kehityksen kuitenkin positiivisena koko vuoden ajan.

Muutokset koko talouden palkkarakenteessa hyvin pieniä

Vuonna 2012 yksityiset yritykset maksoivat vajaat 60 prosenttia koko maan palkoista. Julkisen sektorin eli paikallishallinnon ja valtionhallinnon yhteenlaskettu palkkasumma oli noin neljännes koko talouden palkkasummasta. Julkisen sektorin sisällä paikallishallinnon palkkojen osuus on noin kolminkertainen valtionhallinnon palkkoihin verrattuna. Vuodesta 2010 julkisen sektorin yhteenlaskettu osuus koko talouden palkkasummasta on pienentynyt vajaan kaksi prosenttiyksikköä.

Erot palkkasumman kehityksessä julkisella sektorilla ja yksityisissä yrityksissä vaikuttavat koko talouden palkkarakenteeseen. Yksityisten yritysten maksaman palkkasumman osuus oli lähes sama kuin vuonna 2011. Vuodesta 2010 yksityisen sektorin palkkasumman osuus on noussut noin puoli prosenttiyksikköä.

Eri sektoreiden osuudet koko talouden palkkasummasta vuonna 2012, %

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuoreeseen erityisselvitykseen. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan esimerkiksi liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä, palkkasummasta sekä henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain.

Tilastokeskuksen käyttämään sektoriluokitukseen voi tutustua osoitteessa http://www.stat.fi/fi/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20000101 .

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Linkit: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu