Uutisia 28.8.2014

Maakunnissa kauppa kehittyi alkuvuonna vaihtelevasti

Koko maassa kaupan liikevaihdon supistuminen jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin laskua kertyi 0,4 prosenttia vuodentakaisesta. Myönteisimmin kaupan liikevaihto kehittyi tammi-maaliskuussa Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa. Etelä-Karjalassa toimialan liikevaihto kohosi 6 prosenttia, Kanta-Hämeessä 4,7 prosenttia ja Pirkanmaalla 4,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Kaupan liikevaihdon kehitys kangerteli kuitenkin yhä useassa maakunnassa. Heikointa kehitys oli Kymenlaakson, Pohjanmaan ja Uudenmaan maakunnissa. Kymenlaaksossa kaupan alan liikevaihto supistui tammi-maaliskuussa 2,9 prosenttia, Pohjanmaalla 2,2 prosenttia ja Uudellamaalla 1,2 prosenttia vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Myynnin määrä kasvoi koko maassa tammi-maaliskuussa 0,2 prosenttia. Viime vuoden aikana kaupan liikevaihto pieneni koko maassa 3,1 prosenttia ja myynnin määrä väheni 3,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Maakuntien liikevaihdon suhdannekehitys I/2014

Pienet kaupat menestyivät Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan maakunnassa pienet, alle 5 henkilöä työllistävät yritykset kasvattivat huomattavasti liikevaihtoaan tammi-maaliskuussa. Alle 5 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kohosi lähes viidenneksen vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Etelä-Karjalassa kaupan alalla toimivista yrityksistä noin 80 prosenttia on pieniä yrityksiä.

Kaikkiaan liikevaihtoaan kasvatti Etelä-Karjalassa lähes puolet alan yrityksistä, kun viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 43 prosentilla yrityksistä.

Yrityskokoluokan vaikutus toimialan kasvuun Etelä-Karjalassa, %-yksikköä

Isot kaupat kärjessä Pirkanmaalla

Toiseksi nopeimmin kaupan liikevaihto kasvoi alkuvuonna Kanta-Hämeen maakunnassa. Myönteisimmin kehitykseen vaikuttivat keskisuuret, 5–20 henkilöä työllistävät kaupat. Sen sijaan Pirkanmaan maakunnassa suuret, yli 20 henkilöä työllistävät yritykset ohjailivat toimialan liikevaihdon kehitystä. Suuret yritykset kasvattivat liikevaihtoaan yhteensä peräti 7 prosenttia, kun keskisuurten ja pienten kauppojen kasvu jäi alle 3 prosenttiin.

Pirkanmaalla puolet kaupan toimijoista onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan alkuvuonna, kun vuotta aikaisemmin luku jäi 43 prosenttiin.

Uudellamaalla liikevaihdon kehitys alavireistä

Kaupan liikevaihto kehittyi Uudellamaalla edelleen heikosti: tammi-maaliskuussa 2014 liikevaihto supistui 1,2 prosenttia. Liikevaihto heikkeni Uudellamaalla kaiken kokoisissa yrityksissä. Kaupan liikevaihdosta noin 60 prosenttia syntyy Uudellamaalla.

Koko viime vuonna toimialan liikevaihto supistui Uudellamaalla 5 prosenttia edellisvuodesta. Viime vuoden tammi-kesäkuun heikkoon kehitykseen vaikuttivat etenkin pienet yritykset, joiden liikevaihto sukelsi noin 30 prosenttia kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viime vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä lähtien pienten yritysten vaikutus toimialan kehitykseen on ollut Uudellamaalla huomattavasti maltillisempaa.

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tietoja yritysten suhdannekehityksestä

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tekemään erityisselvitykseen, jonka osana tuotettiin myös kasvukatsaus. Kasvukatsaus kertoo, millaiset yritykset ovat kehityksen takana ja millaisella pohjalla toimialan ja tarkasteltavan muuttujan kehitys on. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa alueellisia suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä palveluiden päätoimialoilta erityisselvityksinä. Aluetasona voidaan kuvata maakunnan, seutukunnan tai kunnan kehitystä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Heikinheimo 029 551 2978, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi