Uutisia 4.6.2015

Suomi-tietoa taskukoossa

Tilastokeskuksen juuri ilmestynyt Suomi lukuina 2015 on taskukokoon tiivistetty 50-sivuinen tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Julkaisu tarjoaa tilastojen ja graafisten kuvioiden muodossa keskeiset tiedot väestöstä, taloudesta, elinoloista ja kulttuurista. Mukana on myös kansainvälistä vertailutietoa.

Suomi lukuina 2015 -taskutilastot ovat saatavana kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Poimintoja taskutilaston tiedoista:

  • Suomen väkiluku oli viime vuoden lopussa 5 471 753 henkeä. Väkiluku kasvoi edellisestä vuodesta 20 483 hengellä.
  • Väestöstä oli työllisiä viime vuonna lähes 2,5 miljoonaa henkilöä, joista yksityinen sektori työllisti 72, kuntasektori 22 ja valtio 6 prosenttia. Vuoteen 2000 verrattuna työllisten määrä on lisääntynyt yksityisellä sektorilla 72 000:lla ja kuntasektorilla 48 000 henkilöllä. Valtiosektorilla työllisten määrä on vähentynyt 12 000 henkilöllä.
  • Työttömiä oli viime vuonna kaikkiaan 232 000. Työttömistä lähes 23 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä eli työttömyys oli kestänyt yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai pidemmän ajan.
  • Vuonna 2013 tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli 1,3 miljoonaa opiskelijaa, heistä 13 prosenttia oli yliopistokoulutuksen suorittajia.
  • Vuonna 2013 tutkinnon suorittaneita oli eniten 35–39-vuotiaiden ikäryhmässä, josta 87,2 prosentilla oli jokin tutkinto.
  • Teollisuusyritykset olivat suurin toimiala vuonna 2013 sekä liikevaihdolla että henkilöstön määrällä mitattuna. Eniten yrityksiä toimi maa-, metsä- ja kalataloudessa.
  • Viime vuonna kaikista suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkoista lähes puolet suuntautui Viroon, Ruotsiin ja Espanjaan.
  • Suomen tärkeimmät kauppakumppanit vuonna 2014 olivat Saksa, Venäjä ja Ruotsi. Venäjän kanssa kauppatase oli 4 miljardia euroa alijäämäinen. Venäjän osuus Suomen koko tuonnista oli 15 prosenttia ja viennistä 8 prosenttia.
  • Terveydenhuoltomenot olivat 18,5 miljardia euroa vuonna 2013. Erikoissairaanhoidon osuus menoista oli 37 prosenttia ja perusterveydenhuollon osuus 17 prosenttia. Vanhusten laitoshoitoon kului 4 prosenttia kaikista terveydenhuoltomenoista, mikä on 42,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin.
  • 28 EU-maasta 16 maan julkisyhteisöjen velka ylitti viime vuonna 60 prosentin bruttokansantuoteosuuden. Kreikan velkaosuus oli EU-maiden suurin, 177 prosenttia, ja Viron pienin, 11 prosenttia bruttokansantuotteesta. Suomen velkaosuus oli 59 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suomi lukuina -taskutilasto löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta myös pdf-julkaisuna sekä verkkopalveluna suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisu on tilattavissa Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta 020 450 05 tai Editan verkkokirjakaupasta.

Lisätietoja: Nina Koivula 029 551 3676