Tilastouutisten arkisto: 1996

31.12.1996

Työllisyys parani edelleen marraskuussa

Työpaikat lisääntyivät palvelualoilla ja jalostuksessa vuoden 1995 marraskuusta vuoden 1996 marraskuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Maa- ja metsätalous pysyi vuoden takaisella tasolla. Kaikkiaan työpaikat lisääntyivät vuodessa lähes 50 000:llä.

Kokonaistuotannon kasvu voimistui edelleen lokakuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 5,7 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, lokakuun tuotanto oli 0,4 prosenttia syyskuun tuotantoa suurempi. Syyskuun tuotanto kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuotisesta. Tuotanto lisääntyi lokakuussa kaikilla toimialoilla. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

23.12.1996

Bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi heinä-syyskuussa

Bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljänneksellä. Bruttokansantuote nousi 3,8 prosenttia, kun se ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 1,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote on noussut yhteensä 2,2 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

20.12.1996

Lokakuussa vahvaa kasvua kaupassa

Tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi 8,4 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 9,8 prosenttia viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun. Myynnin arvonlisäveroton arvo lisääntyi tukkukaupassa 11,6 prosenttia ja vähittäiskaupassa 10,3 prosenttia. Tämän vuoden lokakuussa oli yksi kauppapäivä enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tutkimusmenot kasvavat ennätysvauhtia

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen kasvuvauhti on selvästi nopeutunut. Vuosina 1993-95 keskimääräinen reaalinen vuosikasvu oli 8 prosenttia, kun 1990-luvun alussa menot nousivat vain vajaan kahden prosentin vuosivauhtia. Kasvuvauhti on saavuttanut jo 1980- luvun jälkipuoliskon tason. Tutkimukseen käytettiin vuonna 1995 kaikkiaan noin 12,9 miljardia markkaa, mikä oli noin 2,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuoden 1996 bruttokansantuoteosuudeksi arvioidaan 2,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1995.

Rakennusluvat lisääntyivät lokakuussa

Rakennuslupia myönnettiin lokakuussa runsaan kahden miljoonan kuutiometrin rakentamiseen, eli 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi-lokakuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia 27 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli neljännes edellisvuotista enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

19.12.1996

Marraskuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 20 ja loukkaantui 813 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 12:lla, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 38:lla viime vuoden marraskuuhun verrattuna.

Kotitalouksien kulutusmenot kasvaneet hitaasti

Uutta tekniikkaa hankittu innokkaasti

Kotitaloutta kohti lasketut kulutusmenot jatkoivat hidasta kasvuaan tänä vuonna. Lisäystä viime vuodesta on Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotietojen mukaan reaalisesti noin prosentti. Keskimääräiset menot ovat tänä vuonna noin 101 500 markkaa. Lamavuosina 1990-94 kulutusmenot ehtivät supistua kaikkiaan yli kymmenyksen.

18.12.1996

Joukkoviestinnän liikevaihto kasvoi vuodessa 7 prosenttia
Online-palveluilla ja CD-romeilla suurimmat kasvuprosentit

Joukkoviestinnän kokonaisliikevaihto on kasvanut selvästi parin viime vuoden aikana. Vuonna 1995 se oli 16,8 miljardia eli 6,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Bruttokansantuotteesta joukkoviestinnän liikevaihdon osuus oli noin 3 prosenttia. Osuus ei ole viime vuosina muuttunut.

Tuontihinnat kääntyivät laskuun

Tuontihinnat laskivat lokakuusta marraskuuhun 1,2 prosenttia. Tämä johtui raakaöljyn, metallimalmien ja maataloustuotteiden halpenemisesta. Viime vuoden marraskuusta tuontihinnat ovat nousseet 2,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuontihintaindeksistä.

17.12.1996

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 132 000

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuodenvaihteessa 5 131 900. Väestö lisääntyy 15 000:lla eli 0,3 prosentilla. Väestönkasvu on vuodessa hieman hidastunut, mikä pääasiassa johtuu syntyneiden määrän pienenemisestä.

Suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi heinä-syyskuussa

Matkailu kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoden tapaan. Heinä-syyskuussa ulkomaanmatkailu kasvoi noin 10 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, sen sijaan kotimaanmatkailu väheni 7 prosenttia. Ulkomaanmatkailu kasvoi varsinkin heinäkuussa, kun kotimaan huonot säät houkuttelivat lomanviettäjiä aurinkoisempiin maisemiin.Tästä huolimatta heinäkuussa tehtiin pitkiä lomamatkoja enemmän kotimaassa kuin ulkomaille. Luvut ovat ennakkotietoja Tilastokeskuksen laatimasta Suomalaisten matkatutkimuksesta kolmannelta neljännekseltä 1996.

16.12.1996

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui lokakuussa

Teollisuustuotanto oli lokakuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 6,8 prosenttia suurempi kuin viime lokakuussa. Tämä oli osin energian tuotannon ansiota, joka lisääntyi noin viidenneksen. Energian vienti Ruotsiin on kasvanut ja samaan aikaan tuontia on korvattu kotimaisella tuotannolla. Tammi-lokakuussa teollisuustuotanto on kasvanut 3 prosenttia edellisvuodesta.

Inflaatio edelleen vähäistä

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 0,7 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun hinnat kuitenkin laskivat 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

13.12.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 0,4 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 marraskuusta vuoden 1996 marraskuuhun 0,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,3 prosenttia ja työpanosten hinta 0,9 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 3,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.12.1996

Kansantulomitali Riitta Hjerppelle

Professori Riitta Hjerppelle Jyväskylän yliopistosta on myönnetty vuoden 1996 Eino H. Laurila -kansantulomitali. Hjerppe on taloushistorioitsija, jonka merkittävin ansio on Suomen kansantalouden kasvututkimuksen pitkien aikasarjojen kokoaminen ja yhdenmukaistaminen kansantalouden tilinpidon käsitteistön kanssa yhteensopiviksi. Se on mahdollistanut Suomen talouden kasvun systemaattisen tutkimisen.

Oppilaitokset vähenivät, oppilasmäärä lisääntyi hieman

Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja päivälukioiden määrä väheni myös tänä syksynä. Tilastokeskuksen koulutustilaston mukaan peruskoulut vähenivät vuodessa 83:lla, ammatilliset oppilaitokset 56:lla ja päivälukiot kahdella. Oppilasmäärät lisääntyivät kuitenkin hieman.

Kuluttajabarometri: uusien autojen kauppa käy vilkkaana

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen on kesästä lähtien jatkuvasti vahvistunut. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen on oltu tyytyväisiä. Kuluttajat uskovat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa +13,8. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla 18.-25. marraskuuta 1 650 suomalaista.

11.12.1996

Luoto perherakenteeltaan perinteisin kunta

Perherakenteeltaan Suomen perinteisimmät maakunnat ovat Etelä- ja Keski-Pohjanmaa. Yksinhuoltaja- sekä avopariperheiden osuus lapsiperheistä on niissä pienin. Perherakenteeltaan perinteisin kunta on puolestaan Vaasan rannikkoseudun Luoto. Tiedot ovat Tilastokeskuksen perhetilastosta, joka on osa vuoden 1995 väestölaskentaa. Ne koskevat viime vuoden viimeistä päivää.

Yritysten määrä kasvussa

Vuoden 1996 toisella neljänneksellä aloitti toimintansa 6 422 uutta yritystä. Suhteessa yrityskantaan uusia yrityksiä syntyi 2,9 prosenttia. Keskimääräistä useampi yritys aloitti toimintansa Ahvenanmaalla, Kainuussa, Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa.

10.12.1996

Tieliikenteen tavarankuljetukset lisääntyivät heinä-syyskuussa

Kuorma-autoliikenteen kuljettama kokonaistavaramäärä kääntyi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä voimakkaaseen kasvuun ja oli yhteensä 110 miljoonaa tonnia. Tavaramäärä kasvoi pääasiassa siksi, että vaisun alkuvuoden jälkeen raskaat maa-aineskuljetukset lisääntyivät merkittävästi ja nousivat lähes viimevuotiselle tasolle. Kuljetetuista tonneista puolet oli maa-aineksia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta. 4.12.1996

Oulun seutukunta työllisti hyvin viime vuonna

Työllisten määrä lisääntyi viime vuonna suhteellisesti eniten Oulun, Salon ja Äänekosken seutukunnissa, joissa kussakin kasvua oli 3 prosenttia. Näissä seutukunnissa työvoimaansa lisäsi erityisesti radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden tuotanto. Lukumääräisestikin työllisten määrä lisääntyi Oulun seutukunnassa toiseksi eniten Tampereen seutukunnan jälkeen. Tiedot käyvät ilmi työssäkäynnin ennakkotiedoista, jotka ovat osa Tilastokeskuksen tekemää vuoden 1995 väestölaskentaa.

3.12.1996

Matkatoimistojen myynti kasvoi 12 prosenttia viime vuonna

Matkatoimistot myivät ja välittivät matkoja viime vuonna 7,7 miljardilla markalla, mikä on 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kun bruttomyynnistä vähennettiin muuttuvat kulut, jäi myyntikatetta yksi miljardi markkaa. Matkatoimistot työllistivät noin 3 400 henkilöä vuonna 1995. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta matkatoimistojen tilinpäätöstilastosta vuodelta 1995.

Kuorma-autoyritykset työllistivät 29 000 henkeä vuonna 1995

Kuorma-autoyritysten liikevaihto oli 13,3 miljardia markkaa vuonna 1995. Yritykset työllistivät 29 000 henkilöä ja niiden 18 400 kuorma- autolla ajettiin yhteensä 1 650 miljoonaa kilometriä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta kuorma-autoyritysten tilinpäätöstilastosta vuodelta 1995.

2.12.1996

Rakentaminen vilkastui heinä-syyskuussa

Rakennustöitä aloitettiin tämän vuoden kolmannella neljänneksellä yhdeksän miljoonan kuutiometrin edestä eli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta liike- ja toimistorakennuksia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

29.11.1996

Tilastokeskus uudistaa työvoimatutkimuksen

Tilastokeskus uudistaa työvoimatutkimuksensa ensi vuoden alusta. Uudistus johtuu työelämän suurista muutoksista etenkin 90-luvulla sekä Euroopan unionin jäsenyydestä.

Kokonaistuotannon kasvu nopeutui syyskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 4,1 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, syyskuun tuotanto oli 0,4 prosenttia elokuun tuotantoa suurempi. Tuotanto lisääntyi syyskuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Työllisyys parani lokakuussa

Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 16 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Palvelutoimialoilla työpaikat lisääntyivät runsaalla 20 000:lla. Jalostuksessa työllisyys väheni hieman.

28.11.1996

Viinaan kuollut yhä useampi

Alkoholin liikakäytöstä aiheutuva kuolleisuus on Suomessa jatkuvasti lisääntynyt. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan alkoholi aiheutti viime vuonna 1 202 ihmisen kuoleman, kun otetaan huomioon vain yksiselitteisesti alkoholiperäisiksi luokitellut sairaudet ja tapaturmaiset alkoholimyrkytykset.

27.11.1996

Lokakuun tieliikenteessä kuoli 31 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 31 ja loukkaantui 785 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 5:llä ja loukkaantuneiden 72:lla viime vuoden lokakuuhun verrattuna. 26.11.1996

Aikuiskoulutuksen tarjonta jatkoi kasvuaan

Oppilaitosten järjestämään aikuiskoulutukseen kirjattiin viime vuonna 2,7 miljoonaa osallistumista. Opetusta annettiin 11 miljoonaa tuntia. Osallistumisten määrä kasvoi vuodesta 1994 neljä prosenttia ja opetustuntien määrä kahdeksan prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen aikuiskoulutustilastoista.

Kotitalouksien tulot lisääntyivät
Tuloerot ennallaan viime vuonna

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot alkoivat kasvaa viime vuonna. Nimellistulot lisääntyivät keskimäärin kaksi ja puoli prosenttia vuodesta 1994, reaalitulot prosenttiyksikön vähemmän, ilmenee vuoden 1995 tulonjakotilaston ennakkotiedoista.

25.11.1996

Joka kolmas johtaja poistui johtajan tehtävistä lamavuosina

Kaksi kolmesta yksityisellä sektorilla vuonna 1990 toimineesta johtajasta oli kolme vuotta myöhemmin edelleen johtajana. Työttömänä oli 8 prosenttia, työvoiman ulkopuolella 10 ja muissa kuin johtotehtävissä 15 prosenttia. Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kirjasta Huipulla tuulee, joka selvittää nais- ja miesjohtajien työmarkkina-aseman kehitystä 1990-luvun alkuvuosina.

Autokauppa kävi syyskuussa

Kotimaankauppa kasvoi hieman syyskuussa. Sekä tukku- että vähittäiskaupan puolella suurin kasvu oli autokaupassa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

22.11.1996

Alueiden tuotantoerot kasvaneet

Talouden lama kasvatti alueiden tuotantoeroja. Seutukuntien erot asukasta kohden lasketulla bruttokansantuotteella mitattuna ovat kasvaneet myös laman jälkeen ja maakuntienkin erot ovat selvästi suuremmat kuin lamaa edeltävinä huippuvuosina 1989 ja 1990. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisista bruttokansantuotetiedoista.

Asuinrakentamiseen paljon lupia syyskuussa

Syyskuussa rakennusluvan sai 2 300 asuinhuoneistoa eli lähes tuhat enemmän kuin syyskuussa vuosi sitten. Tammi-syyskuussa myönnettiin lupia 19 000 uuden asunnon rakentamiseen, mikä oli runsaan neljänneksen edellisvuotista enemmän. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

20.11.1996

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja jälleen ilmestynyt

Tilastokeskus julkaisee Rakentamisen ja asumisen vuosikirjan nyt kahdeksannen kerran. Kirja on kattava tietopaketti rakentamisen ja asumisen kehityslinjoista monelta eri näkökulmalta tarkasteltuna. Se sisältää myös kansainvälisiä vertailuja.

19.11.1996

Ulkomaiset matkailijat palasivat

Yöpymisten lisäys syyskuussa 12 % Syksy piristi hieman Suomeen tulevaa matkailua, joka oli vähentynyt koko kesän. Ulkomailla asuvien yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun peräti 12 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi kolme prosenttia, kun kotimaiset yöpymiset säilyivät edellissyyskuun tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

18.11.1996

Tukku- ja tuontihintojen nousu jatkui lokakuussa

Tukkuhinnat nousivat syyskuusta lokakuuhun 0,7 prosenttia. Hintoja nostivat öljytuotteet sekä maatalous- ja metsätaloustuotteet. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tukkuhintaindeksistä.

15.11.1996

Teollisuustuotanto syyskuussa peräti 6,1 prosentin kasvuun

Teollisuustuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 6,1 prosenttia. Lisäys on suurin yli vuoteen.

Asumisen hinnannousu herätteli inflaatiota

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 0,7 prosenttia. Syyskuusta lokakuuhun nousu oli 0,2 prosenttia. Syy inflaatiovauhdin lievään nousuun oli asuntojen hintojen nousu vuoden kolmannella neljänneksellä sekä bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen.

14.11.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa vajaan prosentin

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 lokakuusta vuoden 1996 lokakuuhun 0,8 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 0,3 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,8 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.11.1996

Kolme neljästä osaa vieraita kieliä

Suomalaisista 72 prosenttia sanoo osaavansa ainakin jonkin verran vieraita kieliä. Tieto on Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksesta.

11.11.1996

SijoittumisCD: koulutus auttaa työllistymään

Korkeampi koulutus takaa varmemmin työpaikan, kertoo Tilastokeskuksen uusi SijoittumisCD-sovellus eri tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta työelämään. Ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työttömyys on viime vuosina ollut lähes nelinkertainen verrattuna korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyyteen.

Ansiot nousivat runsaat kolme prosenttia

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan tämän vuoden heinä-syyskuussa keskimäärin 3,3 prosenttia vuoden 1995 vastaavasta ajasta. Reaaliansiot kasvoivat 2,9 prosenttia.

7.11.1996

Kuluttajien optimismi pysyy

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen säilyi vahvana lokakuussa. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen oltiin tyytyväisiä. Kuluttajat uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa +12. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla 21.-28. lokakuuta 2 100 suomalaista.

6.11.1996

Tilastotiedon pikkujättiläinen taas ilmestynyt

Suomen tilastollinen vuosikirja 1996 on ilmestynyt. Se on monipuolinen tilastoalan yleisteos, jossa on Suomen tietojen lisäksi toistasataa sivua ajankohtaisia tilastoja muista maista. Taulukoita vuosikirjassa on kaikkiaan 634.

Asuntoyhtiöiden hoitokulut 13,10 mk neliöltä

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 13,10 mk huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 1,8 prosenttia vuodesta 1994. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta. Lämmitykseen kului noin 24 prosenttia, korjauksiin 13,5 ja veden käyttöön noin 14 prosenttia hoitokuluista.

4.11.1996

Kirja lama-Suomen hyvinvoinnista ja sen puutteista

Elämän riskit ja valinnat on kirja siitä, miten lama muutti suomalaisten elämää ja hyvinvointia. Kirjaan on koottu kymmenen artikkelia suomalaisen hyvinvoinnin kehittymisestä 1980-luvun lopulta 1990-luvun puoliväliin. Kirjan artikkelit pohjautuvat pääosin Tilastokeskuksen vuosina 1986 ja 1994 tekemiin elinolotutkimuksiin. Kirjan kirjoittajat ovat yliopistojen ja Tilastokeskuksen tutkijoita.

1.11.1996

Asuntojen hintojen nousu jatkui

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat edelleen heinä- syyskuussa verrattuna vuoden toiseen neljännekseen. Pääkaupunki- seudulla asuntojen hinnat nousivat 5,2 ja muualla maassa 3,0 pro- senttia. Koko maassa hinnat kohosivat yhteensä 3,6 prosenttia. Kau- pankäynti jatkui vilkkaana koko kesän. Tiedot ovat Tilastokeskuksen asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineis- toon.

Suomalaiset kuluttajina postinumeroalueittain:
Ostovoimaa Westendissä, väentiheyttä Sörnäisissä, lapsitalouksia Halkosaaressa

Ostovoimaisimmat kotitaloudet ovat Espoon Westendissä ja Helsingin Sörnäinen on selvästi tiheimmin asuttu postinumeroalue. Lapsitalouksia taas on suhteellisesti eniten Ylistaron Halkosaaressa. Tiedot suomalaisista kuluttajina postinumeroalueittain on koonnut Tilastokeskus juuri ilmestyneeseen Helsinki Kympistä Nuorgamiin - kirjaan.

31.10.1996

Kokonaistuotanto palasi elokuussa alkukesän kasvuvauhtiin

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 2,1 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, elokuun tuotanto oli 0,3 prosenttia heinäkuun tuotantoa suurempi. Tuotanto lisääntyi kaikilla toimialoilla. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

30.10.1996

Syyskuun tieliikenteessä kuoli 34 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 34 ja loukkaantui 877 ihmistä. Kuolleista 9 oli naisia ja 25 miehiä. Kuolleiden määrä väheni 5:llä ja loukkaantuneiden 97:llä eli 10 prosentilla viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Elokuussa kauppa kehittyi epäyhtenäisesti

Tukkukaupalle elokuu oli huono, mutta vähittäiskauppa jatkoi kasvuaan. Vähittäiskaupan veturina toimi vielä elokuussakin autokauppa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

25.10.1996

Rakennusluvat lisääntyivät edelleen elokuussa

Rakennuslupia myönnettiin elokuussa 2,7 miljoonalle kuutiometrille eli 28 prosenttia enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tammi- elokuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia vajaan 22 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli runsas neljännes edellisvuotista enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Työttömyys laski 370 000:een, työllisyys ennallaan

Työttömien määrä laski syyskuussa alle 400 000:n ensimmäisen kerran sitten joulukuun 1992, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työttömänä oli syyskuussa 370 000 henkeä, 36 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

22.10.1996

Tiivistelmä pääjohtaja Timo Relanderin puheenvuorosta Puusepänteollisuuden Liiton
järjestämässä huonekalualan seminaarissa Tampereella 22.10.1996

Pääjohtaja Timo Relander:
Näkemyksiä huonekalualan merkityksestä

Suomen huonekaluteollisuus on elpymässä - hitaasti mutta varmasti - vuosikymmenen alun syvästä lamasukelluksesta. Alan kotimaista kysyntää vauhdittavat nyt etenkin alhaiset korot, kuluttajien ostovoiman vahvistuminen sekä asuntorakentamisen ja -kaupan vilkastuminen. Kotitalouksien ostoaikomukset ovat korkealla. Myös vientinäkymät ovat kohtuulliset, joskin menestyminen edellyttäisi ilmeisesti tuntuvaa lisäpanostusta tuotteiden kehittämiseen.

21.10.96

Keskusta menestyi kuntavaaleissa pienituloisten alueilla

Keskustan kannatus lisääntyi edellisistä kunnallisvaaleista eniten pienituloisten alueilla. Toinen vaalivoittaja Kokoomus puolestaan näytti menestyneen erityisesti alueilla, joilla maatalousväestön osuus oli pieni. Myös ikärakenteeltaan nuorilla alueilla Kokoomus lisäsi kannatustaan.

Työttömät ja nuoret nukkuivat eurovaaleissa

Työttömät näyttävät Tilastokeskuksen selvityksen mukaan osallistuneen laimeasti europarlamenttivaaleihin. Viime eduskuntavaaleihin verrattuna äänestysaktiivisuus väheni myös alueilla, joiden ikärakenne on nuori, joilla on vähän maatalousväestöä tai joilla on suhteellisen paljon pienituloisia.

18.10.1996

Matkailukesä kirkastui elokuussa

Yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät elokuussa kaksi prosenttia viime vuoden elokuusta, kun ne heinäkuussa romahtivat edellisvuotisesta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärä kasvoi elokuussa lähes viisi prosenttia mutta ulkomailla asuvien väheni neljä prosenttia. Saksalaisten yöpymiset vähenivät 16 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Tukku- ja tuontihinnat nousivat - vienti halpeni edelleen

Tukkuhinnat nousivat elokuusta syyskuuhun 0,6 prosenttia. Hintoja nostivat etenkin öljytuotteet, raakaöljy ja maataloustuotteet. Viime vuoden syyskuusta hinnat ovat kohonneet puoli prosenttia. Kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat ovat lähes viime vuoden syyskuun tasolla, kun taas tuontitavaroiden tukkuhinnat ovat nousseet puolitoista prosenttia viime vuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tukkuhintaindeksistä.

17.10.1996

Konkurssien määrän lasku pysähtyi

Kolme vuotta jatkunut konkurssien kuukausimäärän lasku vuotta aiemmasta on pysähtynyt. Konkurssit lisääntyivät edellisvuotisesta hieman jo toukokuussa ja elokuussa nousu oli viisi prosenttia. Elokuussa pantiin vireille 349 konkurssia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

16.10.1996

Suomen korkean teknologian vienti kasvanut tuontia nopeammin 90-luvulla

Suomen korkean teknologian tuotteiden viennin arvo oli viime vuonna 21,7 miljardia markkaa. Sen osuus koko viennistä oli 12,4 prosenttia. Korkean teknologian tuonti oli 20,7 miljardia markkaa, mikä oli 16,1 prosenttia koko tuonnista. Korkean teknologian vienti on kasvanut tuontia nopeammin. Vuosina 1988-1995 vienti viisinkertaistui ja tuonti kaksinkertaistui. Viennin keskimääräinen kasvu oli tuona aikana 27,3 prosenttia vuodessa, tuonnin 9,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tiede- ja teknologiatilastoista.

15.10.1996

Teollisuustuotannon kasvu hidastui elokuussa

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 1,8 prosenttia viime vuoden elokuusta. Heinäkuussa tuotanto lisääntyi 5,2 prosenttia edellisvuotisesta. Molempien kuukausien lukuihin vaikuttaa kesälomien osittainen siirtyminen heinäkuulta elokuulle. Tammi- elokuun aikana teollisuustuotanto on noussut 2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.

Kuluttajahinnat nousivat
Inflaatio syyskuussa 0,5 prosenttiin

Inflaatio nopeutui Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan syyskuussa hieman. Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden syyskuusta 0,5 prosenttia. Elokuussa inflaatio oli 0,4 prosenttia.

14.10.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa vajaan prosentin

Rakennuskustannukset alenivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 0,9 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 0,5 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,9 prosenttia. Muiden panosten hinta laski 4,7 prosenttia, mikä johtui lähinnä korkojen alenemisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

8.10.1996

Kansainvälistä tilastotietoa työelämästä

Työelämän kansainvälistyminen on aiheena Tilastokeskuksen uudessa Tilastotietoa työn maailmasta -julkaisussa. Se sisältää tilastoja väestöstä ja työllisyydestä, naisten, nuorten ja lasten työstä, elinkeinoista, ammateista, työttömyydestä, osa-aikatyöstä ja työajoista, palkoista sekä työelämän muutoksista 1970-luvulta 1990- luvulle. Julkaisu perustuu kansainvälisten järjestöjen, kuten OECD:n, ILOn ja YK:n, tietoihin.

3.10.1996

Kuluttajien mielialat yhä optimistisempia

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen vahvistui edelleen syyskuussa. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen oltiin tyytyväisiä. Kuluttajat uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan kahdentoista seuraavan kuukauden aikana. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi syyskuun lopulla uuteen ennätykseen, pistelukuun +14,2. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla 16.-23. syyskuuta 1 600 suomalaista.

1.10.1996

Teleklusterin työvoima nuorta ja koulutettua - Miehet selvästi koulutetumpia kuin naiset

Teleklusterin työvoima on keskimääräistä nuorempaa ja koulutetumpaa. Miehet ovat teleklusterissa koulutetumpia kuin naiset, ilmenee Tilastokeskuksen tutkimuksesta, jossa on selvitetty teleklusterin ja perusmetalliklusterin koulutuspääoman kehitystä 1970-93.

Vuokrapyynnöt nousseet, tarjonta vähentynyt

Vuokralle tarjottavien asuntojen vuokrapyynnöt ovat nousseet keskimäärin 2,80 markkaa neliöltä viime vuoden syyskuusta. Vuokrapyyntöjen suuruuteen vaikuttaa entistä selvemmin asunnon keskeinen sijainti. Vuokravälittäjien mukaan kaupunkien keskustojen pienten asuntojen kysyntä on erittäin vilkasta syksyllä varsinkin opiskelupaikkakunnilla. Kysytyimmillä alueilla asuntojen tarjonta on kuitenkin vähentynyt.

30.9.1996

Autokauppa kovassa kasvussa heinäkuussa

Autokauppa kasvoi heinäkuussa vauhdilla. Heinäkuu oli yleensäkin niin tukku- kuin vähittäiskaupassakin edellisvuotista selvästi vilkkaampi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Yleisöluotot vähenivät viime vuonna kaikissa lääneissä

Yleisölle myönnettyjen luottojen kanta oli viime vuoden lopussa 475 miljardia markkaa, mikä oli 34 miljardia markkaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä johtui lähinnä yritystoiminnalle myönnettyjen luottojen supistumisesta. Luotot vähenivät kaikissa lääneissä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

27.9.1996

Rakennusluvat lisääntyivät edelleen heinäkuussa

Rakennuslupia myönnettiin heinäkuussa 1,5 miljoonalle kuutiometrille. Määrä oli yli puolitoistakertainen viime vuoden heinäkuuhun verrattu- na. Tammi-heinäkuussa lupia myönnettiin runsaan 18 miljoonan kuutiometrin edestä, neljännes enemmän kuin viime vuoden tammi- heinäkuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilas- tosta.

Kokonaistuotannon kasvu voimistui heinäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 3,9 prosenttia. Kesäkuussa tuotanto kasvoi 2,4 prosenttia edellisvuotisesta. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, heinäkuun tuotanto oli 0,5 prosenttia kesäkuun tuotantoa suurempi. Tuotanto lisääntyi heinäkuussa kaikilla toimialoilla. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

26.9.1996

Työpaikkojen toimintatapojen muutosta tutkitaan

Tilastokeskus on aloittanut laajan haastattelututkimuksen, jossa selvitetään miten suomalaisten työpaikkojen toimintatavat ovat muuttuneet.

Elokuun tieliikenteessä kuoli 47 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 47 ja loukkaantui 1 050 ihmistä. Kuolleista 13 oli naisia ja 34 miehiä. Kuolleiden määrä lisääntyi kuudella, kun taas loukkaantuneiden määrä säilyi lähes ennallaan viime vuoden elokuuhun verrattuna.

Palvelut työllistivät elokuussa

Työpaikat lisääntyivät palvelualoilla lähes 60 000:llä viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Jalostuksessa työpaikat lisääntyivät muutamalla tuhannella ja alkutuotannossa työllisyys väheni. Kokonaistyöllisyys lisääntyi vuodessa 46 000:lla.

25.9.1996

Tieliikenteen tavarankuljetukset vähenivät edelleen huhti-kesäkuussa

Kuorma-autoliikenteen kuljetusten määrä oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 5 318 miljoonaa tonnikilometriä. Se oli 7 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Ammattimaisen liikenteen osuus suoritteesta oli 88 prosenttia eli 4 706 miljoonaa tonnikilometriä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

24.9.1996

Joka neljäs suomalainen asuu vuokralla

Vuokra-asunnoissa asui Tilastokeskuksen väestölaskentatietojen mukaan viime vuoden lopussa neljännes väestöstä. Vuokralla- asuminen on lisääntynyt selvästi viime aikoina, sillä vuonna 1990 vuokra-asunnoissa asui viidennes suomalaisista.

Bruttokansantuotteen kasvu jatkui huhti-kesäkuussa

Bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä 1,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi-maaliskuussa kasvu oli 1,4 prosenttia. Tämän vuoden alkupuoliskolla bruttokansantuote on noussut yhteensä 1,5 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

23.9.1996

Väestöstä jo yli 80 prosenttia asuu taajamissa
Taajamien pinta-ala vain 2,5 prosenttia koko maasta

Väestön keskittyminen taajamiin on jatkunut. Viime vuoden lopussa taajamaväestön osuus koko väestöstä oli Tilastokeskuksen väestölaskentatietojen mukaan 81 prosenttia. Taajamissa asuvien määrä lisääntyi viidessä vuodessa 160 000:lla eli runsaat 4 prosenttia.

20.9.1996

Suomalaisten risteilyinto laantui huhti-kesäkuussa

Suomalaisten matkailun voimakas kasvu alkuvuonna tasaantui toisella vuosineljänneksellä niin, että tammi-kesäkuussa matkailu jäi edellisvuotiselle tasolle. Matkailu kotimaassa säilyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennallaan. Ulkomaanmatkailu kasvoi runsaat 10 prosenttia, kun taas yöpymisen sisältävät risteilyt vähenivät lähes saman verran. Risteilyjen määrä lisääntyi vielä hieman ensimmäisellä neljänneksellä, mutta laski toisella neljänneksellä lähes viidenneksen vuotta aiemmasta.

19.9.1996

Rahoitusleasingtoiminta supistui kolmanneksen viime vuonna

Luottolaitokset rahoittivat koneisiin, laitteisiin ja ajoneuvoihin kohdistuvia rahoitusleasinginvestointeja viime vuonna kaikkiaan 1,5 miljardilla markalla. Tämä oli kolmanneksen vähemmän kuin vuonna 1994. Lisäksi luottolaitosten rahoittamia niin sanottuja sale-and- leaseback -investointeja sekä kiinteistöleasinginvestointeja tehtiin yli 200 miljoonalla markalla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

18.9.1996

Vientihintojen lasku jatkui elokuussa

Vientihintojen lasku jatkui myös elokuussa, sillä heinäkuusta elokuuhun hinnat laskivat 1,2 prosenttia. Kesäkuusta heinäkuuhun vientihinnat laskivat 1,4 prosenttia. Viime vuoden elokuusta hinnat ovat halventuneet puolitoista prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vientihintaindeksistä.

17.9.1996

Kunnat palkkaavat vain tilapäisväkeä

Kuntasektorin kuukausipalkkaisten työntekijöiden määrä oli runsaat 400 000 vuonna 1995. Määrä laski hieman edellisestä vuodesta. Tilapäisessä työsuhteessa olevien määrä kuitenkin kasvoi samalla kun vakinaisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä väheni. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuntasektorin kuukausipalkkoja kuvaavasta tilastosta.

16.9.1996

Teollisuustuotannon kasvu jatkui heinäkuussa

Teollisuustuotanto kasvoi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 5,0 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Lomien osittainen ajoittaminen muillekin kesäkuukausille nosti myös kapasiteetin käyttöasteita eri teollisuuden aloilla.

Hinnat laskivat edelleen elokuussa

Kuluttajahinnat laskivat elokuussa jo kolmantena kuukautena peräkkäin. Heinäkuusta elokuuhun hinnat laskivat 0,2 prosenttia. Viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun kuluttajahinnat ovat kuitenkin nousseet 0,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen elokuun kuluttajahintaindeksistä.

13.9.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa vajaan prosentin

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 elokuusta vuoden 1996 elokuuhun 0,9 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 0,5 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,8 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

6.9.1996

Rakennuksia alulle viidennes enemmän huhti–kesäkuussa

Rakennustöitä aloitettiin tämän vuoden toisella neljänneksellä vajaan kymmenen miljoonan kuutiometrin edestä. Se oli viidennes enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennustilastoista.

5.9.1996

Ammatti vaikuttaa paljon ympäristöasenteisiin

Palveluammateissa sekä erityisesti terveys- ja sosiaalialalla työskentelevät suhtautuvat myönteisimmin julkisen vallan oikeuteen ohjata ympäristöpolitiikkaa. Kielteisimmin ympäristöohjaukseen suhtautuvat yrittäjät sekä maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa, rakentamisessa ja kaupallisella alalla työskentelevät.

Suomen veroaste OECD-maiden kolmanneksi korkein vuonna 1994

Suomen veroaste eli verojen osuus bruttokansantuotteesta oli 47,7 prosenttia vuonna 1994. Se oli OECD-maiden kolmanneksi korkein. Suomea edellä olivat vain Tanska, missä veroaste oli 51,6 prosenttia, ja Ruotsi, missä se oli 51,0 prosenttia. Yli 45 prosentin veroasteeseen yltivät myös Tšekin tasavalta, Belgia ja Hollanti. OECD-maiden keskiarvo oli 38,4 prosenttia ja EU-maiden 42,5 prosenttia. Tiedot perustuvat OECD:n uusimpaan verotilastoon, johon Suomen tiedot on laskenut Tilastokeskus.

Tutkimus asenteista ja ekologisesti vastuullisesta kulutuksesta:
Ympäristöasenteet heijastuvat kulutustottumuksiin

Myönteiset ympäristöasenteet ja ympäristönsuojeluun liittyvät sosiaaliset normit kannustavat suomalaisia käyttäytymään ekologisesti vastuullisina kuluttajina. Koettu moraalinen vastuu ja huolestuneisuus ympäristöongelmista heijastuvat selvästi kulutustottumuksiin.

4.9.1996

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteys tuottavuuteen voimistui 90-luvun alussa

Tehdasteollisuuden yritysten tutkimustoiminnan vaikutus tuottavuuteen on ollut myönteinen. T&k-toiminnan ja tuottavuuden välinen yhteys on ollut merkittävä varsinkin korkean teknologian toimialoilla ja etenkin sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistuksessa. Tutkimustoiminnan vaikutus tuottavuuteen kasvoi vuosina 1987–1993 koko tehdasteollisuudessa. Erityisesti lamavuosien aikana t&k- toiminnan yhteys tuottavuuteen voimistui ja t&k-investointien taloudellinen vaikutus tehostui.

Kuluttajien mielialat paranivat edelleen

Suomalaisten luottamus talouden paranemiseen vahvistui edelleen elokuussa. Etenkin maan yleiseen talouskehitykseen oltiin tyytyväisiä. Kuluttajat uskoivat myös oman taloustilanteensa paranevan seuraavana vuonna. Kuluttajien luottamusindikaattori nousi elokuun lopulla uuteen ennätykseen, pistelukuun +13. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla elokuussa 1 760 suomalaista.

30.8.1996

Rakennusluvat lisääntyivät edelleen kesäkuussa

Rakennuslupia myönnettiin kesäkuussa runsaalle kolmelle miljoonalle kuutiometrille. Se oli 12 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 1995. Tammi–kesäkuussa lupia myönnettiin koko uudisrakentamiseen yli 16 miljoonan kuutiometrin edestä, neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuutiomäärät lisääntyivät liike- ja toimistorakennuksia lukuunottamatta kaikissa rakennustyypeissä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Kokonaistuotanto lisääntyi edelleen kesäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 2,4 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, kesäkuun tuotanto oli 0,4 prosenttia toukokuun tuotantoa suurempi. Toukokuussa tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia edellisvuotisesta. Tuotanto lisääntyi kesäkuussa teollisuudessa, kaupassa sekä muissa palveluissa ja julkisessa toiminnassa mutta laski maa- ja metsätaloudessa, rakentamisessa ja liikenteessä. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaa- jasta.

29.8.1996

Kesäkuussa kotimaankauppa kävi huonosti

Tukkukaupan myynnin määrä väheni 6,8 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 1,8 prosenttia viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun. Myynnin arvonlisäveroton arvo laski Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukkukaupassa 5,7 ja vähittäiskaupassa 0,9 prosenttia. Tämän vuoden kesäkuussa oli kaksi arkipäivää vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa.

Työllisyys paranee hitaasti

Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 15 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät jalostuksessa ja alkutuotannossa, mutta vähenivät hieman palveluissa liikenteen työpaikkojen vähenemisen takia.

28.8.1996

Heinäkuun tieliikenteessä kuoli 40 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 40 ja loukkaantui 942 ihmistä. Kuolleista 16 oli naisia ja 24 miehiä. Kuolleiden määrä lisääntyi 3:lla, kun taas loukkaantuneiden määrä väheni 178:lla viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

Usko EU:n hyötyyn Suomessa vahvempaa kuin Ruotsissa ja Itävallassa

Alle puolet suomalaisista, ruotsalaisista ja itävaltalaisista uskoo maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. Suomalaisista 39, itävaltalaisista 32, mutta ruotsalaisista vain 19 prosenttia pitää EU-jäsenyyttä maalleen hyödyllisenä. Tiedot ovat Euroopan komission eurobarometristä viime joulukuulta.

27.8.1996

Ansiot nousivat liki neljä prosenttia

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan tämän vuoden huhti-kesäkuussa keskimäärin 3,9 prosenttia vuoden 1995 vastaavasta ajasta. Reaaliansiot kasvoivat 3,2 prosenttia.

23.8.1996

Ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät kesäkuussa 11 prosenttia

Suomen matkailun alkuvuoden kasvu katkesi kesäkuussa. Suomalaiset yöpyivät majoitusliikkeissä saman verran kuin kesäkuussa 1995, mutta ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 11 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni kolme prosenttia kesäkuusta 1995. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

19.8.1996

Vientihinnat laskivat lähes puolitoista prosenttia

Vientihinnat laskivat kesäkuusta heinäkuuhun 1,4 prosenttia, kun paperit ja kartongit sekä perusmetallit halpenivat. Sen sijaan selluloosan vientihinnat kääntyivät nousuun ja ne kohosivat kesäkuusta heinäkuuhun lähes kaksitoista prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vientihintaindeksistä.

15.8.1996

Teollisuustuotannon kasvu nopeutui kesäkuussa

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 4,4 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Kasvu nopeutui vuoden toisella neljänneksellä ja etenkin kesäkuussa. Teollisuustuotanto oli vuoden alkupuoliskolla 1,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Heinäkuun inflaatio 0,5 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 0,5 prosenttia. Kesäkuusta heinäkuuhun kuluttajahinnat laskivat kuitenkin 0,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

14.8.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa prosentin

Rakennuskustannukset alenivat viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun prosentin. Tarvikepanosten hinta laski 0,7 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,6 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

7.8.1996

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui

Suomalaisten luottamus maan talouden paranemiseen vahvistui heinäkuussa. Kuluttajat uskovat myös oman taloustilanteensa paranevan hieman seuraavien 12 kuukauden aikana. Työttömyyden arveltiin jonkin verran hellittävän. Synkimmin talouden kehitykseen suhtautuivat edelleen maatalousyrittäjät. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen uusimmasta kuluttajabarometrista, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla heinäkuun viimeisellä viikolla 1 700 suomalaista.

6.8.1996

Kunnat vakavaraisia viime vuonna

Kuntien vakavaraisuus koheni viime vuoden aikana lamaa edeltäneelle tasolle. Tulojen odottamattoman suotuisa kehitys teki mahdolliseksi lyhentää velkoja ja kartuttaa varauksia yhteensä noin kuudella miljardilla markalla. Kuntien varaukset ja rahastot olivat vuoden lopussa lähes yhtä suuret kuin niiden pitkäaikaiset velat. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien taloustilaston ennakkotiedoista.

5.8.1996

Syntyneitä vähemmän, kuolleita enemmän

Tilastokeskuksen väestönmuutostilaston mukaan kuluvan vuoden alkupuoliskolla syntyneitä oli 31 200. Se on 1 500 vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuolleiden määrä alkuvuonna oli 25 700, mikä on 700 suurempi kuin viime vuonna. Syntyneiden määrä jäänee selvästi viime vuotta pienemmäksi, sillä vuoden toisella puoliskolla syntyneitä on yleensä vähemmän kuin ensimmäisellä. Alkuvuonna syntyneitä oli vähemmän viimeksi vuonna 1987. Väestön luonnollinen lisäys oli alkuvuonna 2 200 henkeä viimevuotista pienempi.

Rakennusluvat lisääntyivät toukokuussa neljänneksen

Rakennuslupia myönnettiin toukokuussa kaikkiaan kolmen miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennuslupien kuutiomäärät lisääntyivät lähes kaikissa rakennustyypeissä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

1.8.1996

Asuntojen hinnat nousivat selvästi

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat huhti-kesäkuussa selvästi vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat nousivat 4,9 ja koko maassa 4,2 prosenttia. Hintojen nousu päätti kolme vuotta jatkuneen vakaan hintatason kauden. Kaupankäynti jatkui vilkkaana koko kevään. Tiedot ovat Tilasto- keskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

31.7.1996

Kauppa kävi toukokuussa

Tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi 1,7 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 4,0 prosenttia viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun. Myynnin arvonlisäveroton arvo nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukkukaupassa 2,9 prosenttia ja vähittäiskaupassa 4,8 prosenttia.

Kokonaistuotanto kasvoi edelleen toukokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 2,4 prosenttia. Huhtikuussa tuotanto kasvoi edellisvuotisesta prosentin. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, toukokuun tuotanto oli 0,3 prosenttia huhtikuun tuotantoa suurempi. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

26.7.1996

Asuntoja ostettiin viime vuonna 16,5 miljardilla markalla

Viime vuonna tehtiin noin 56 000 asunto-osakekauppaa. Kauppojen lukumäärä laski viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Asuntokauppa oli keväällä 1995 suhteellisen hiljaista, mutta vilkastui selvästi syksyllä. Kauppa on jatkunut vilkkaana myös tänä vuonna. Rahaa kaupoissa käytettiin yhteensä 16,5 miljardia markkaa. Kokonaiskauppasumma laski 1,3 miljardia markkaa edellisvuodesta.

25.7.1996

Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 47 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 47 ja loukkaantui 885 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden kesäkuusta kahdella ja loukkaantuneiden 173:lla eli 16 prosentilla.

Työllisyys parani palveluissa, notkahdus alkutuotannossa

Työllisiä oli viime kuussa kymmenen tuhatta vähemmän kuin viime vuoden kesäkuussa, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Kokonaistyöllisyyden heikkeneminen johtui suurelta osin alkutuotannosta, jossa työskenteli kesäkuussa lähes 40 000 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Palvelutoimialoilla työllisyys sen sijaan parani. Esimerkiksi kauppa lisäsi työpaikkoja parillakymmenellä tuhannella.

24.7.1996

Tieliikenteen tavarankuljetukset vähenivät alkuvuonna

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite väheni neljä prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuljetusten väheneminen johtui pääasiassa maa- aineskuljetusten määrän pienenemisestä. Sen sijaan kokonaistavaramäärä ilman maa-aineksia pysyi edellisvuotisella tasolla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uusimmasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

19.7.1996

Matkailu Suomeen kasvoi toukokuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät toukokuussa viisi prosenttia edellisvuodesta. Kotimaiset yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia, samoin yöpymisten kokonaismäärä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

18.7.1996

Tietopaketti palkoista ilmestynyt

Palkkatilasto 1994/95 on ilmestynyt. Se on monipuolinen tietopaketti palkkatasoista ja palkkojen kehityksestä parin vuosikymmen ajalta. Kirja sisältää ansiotietoja sektoreittain, toimialoittain, palkansaajaryhmittäin sekä iän ja sukupuolen mukaan. Lisäksi julkaisussa on kuvattu tulopoliittiset sopimukset ja niiden sopimusvaikutukset sekä työtaistelutilasto vuodelta 1994.

Tuottajahintojen lasku jatkui kesäkuussa

Kaikki Tilastokeskuksen tuottajahintaindeksit laskivat edelleen toukokuusta kesäkuuhun 0,1 - 0,5 prosenttia. Hintoja alensi sekä kesä- että toukokuussa pääasiassa raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpeneminen. Myös kulutustavaroiden hinnat laskivat.

17.7.1996

Teollisuustuotanto edelleen hyvässä vauhdissa viime vuonna

Investoinnit kasvoivat viidenneksen, työpaikat lisääntyivät Teollisuustuotanto jatkoi nopeaa kasvuaan viime vuonna. Kokonaisarvoltaan se lisääntyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan edellisvuotisesta 16 prosenttia. Investointien arvo nousi 19 prosenttia. Teollisuuden työpaikat lisääntyivät ensi kertaa sitten 1980- luvun alun. Henkilöstön määrä kasvoi edellisvuotisesta 4 prosenttia pääasiassa metalliteollisuuden ansiosta.

Kuluttajat uskovat talouden paranevan

Suomalaisten usko maan talouden paranemiseen vahvistui kesäkuussa. Samoin vahvistui kuluttajien usko oman taloutensa paranemiseen. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla kesäkuun toiseksi viimeisellä viikolla 1 800 suomalaista.

15.7.1996

Teollisuus toukokuussa 2,9 prosentin kasvuvauhtiin

Teollisuustuotannon kasvuvauhti kiihtyi toukokuussa. Tuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 2,9 prosenttia, kun se tammi-huhtikuussa kasvoi keskimäärin vain 0,5 prosentin vuosivauhtia. Kasvun aiheuttivat lähinnä metalliteollisuus ja sähkön tuotanto.

Kesäkuun inflaatio 0,4 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 0,4 prosenttia. Inflaatiota lisäsi eniten eli 0,3 prosenttiyksikköä liikenteen kallistuminen, joka taas johtui pääasiassa bensiinin hinnan noususta. Bensiini kallistui viime vuoden kesäkuusta 12,9 prosenttia. Liikenteen hintojen nousua hillitsi henkilöautojen halpeneminen.

12.7.1996

Bruttokansantuote 546 miljardia markkaa

Suomen bruttokansantuote oli viime vuonna 546 miljardia markkaa. Tieto perustuu Tilastokeskuksen tarkistettuun kansantalouden tilinpitoon. Nimellinen bruttokansantuote jäi viime vuonna yli neljä miljardia markkaa pienemmäksi kuin aiemmin oli arvioitu. Siitä huolimatta bruttokansantuote kasvoi reaalisesti 4,2 prosenttia vuodesta 1994.

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,2 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 1,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,1 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,5 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 4,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Toukokuusta kesäkuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Tarvikepanosten hinta nousi 0,3 prosenttia ja työpanosten hinta 0,2 prosenttia. Sen sijaan muiden panosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia.

4.7.1996

Rakennusyritykset toipumassa

Rakentamisen syvimmän aallonpohjan yli selvinneet suuret rakennusyritykset alkavat hitaasti toipua pahimmasta. Suurten rakennusyritysten liikevaihto oli viime vuonna 13,7 miljardia markkaa, kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toiminnallinen tulos oli voitollinen. Käyttökatetta kertyi kolme prosenttia liikevaihdosta. Nettotulosta jäi vajaat puoli prosenttia liikevaihdosta.

Teollisuusyritysten käyttökate huippuvuoden 1989 tasoa

Suurten tehdasteollisuusyritysten käyttökatteen osuus liikevaihdosta kohosi viime vuonna huippuvuoden 1989 tasolle. Nettotulos kohosi reilusti jo kolmantena vuonna peräkkäin. Myös velkojen väheneminen ja omavaraisuusasteen nousu jatkuivat.

3.7.1996

Viljelijöiden tulot kasvuun kolmen vuoden laskun jälkeen

Viljelijöiden tulot lisääntyivät vuonna 1994 kolmen vuoden laskukauden jälkeen. Valtionveron alaiset tulot kasvoivat maatilaa kohti keskimäärin yhdeksän prosenttia eli 13 000 markkaa vuodesta 1993. Viljelijöiden tulot, viljelijän ja puolison tulot yhteensä, olivat vuonna 1994 keskimäärin 150 000 markkaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 1994 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

1.7.1996

Kesämökkejä 416 000

Viime vuoden lopussa Suomessa oli kesämökkejä 416 000. Uusia mökkejä valmistui viime vuonna 6 400 eli lähes sama määrä kuin edellisenäkin vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kesämökkitiedoista, jotka ovat osa vuoden 1995 väestölaskentaa.

1.7.1996

Kauppa vilkastui huhtikuussa

Tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi 9,9 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 4,1 prosenttia viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun. Myynnin arvonlisäveroton arvo nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tukkukaupassa 11 prosenttia ja vähittäiskaupassa 4,5 prosenttia. Tänä vuonna huhtikuussa oli kaksi arkipäivää enemmän kuin viime vuonna.

28.6.1996

Kokonaistuotanto lisääntyi huhtikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 0,7 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, huhtikuun tuotanto oli 0,2 prosenttia maaliskuun tuotantoa suurempi. Maaliskuun tuotanto pieneni edellisvuotisesta 1,2 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

27.6.1996

Työllisyys parani hieman toukokuussa

Työllisiä oli toukokuussa parikymmentä tuhatta enemmän kuin viime vuoden toukokuussa, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät kaupassa, rakentamisessa ja liike-elämän palveluissa. Maatalous ja teollisuus menettivät jonkin verran työpaikkoja.

26.6.1996

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 22 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 22 ja loukkaantui 740 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 18:lla ja loukkaantuneiden 106:lla viime vuoden toukokuusta. Kuolleista oli naisia viisi ja miehiä 17.

25.6.1996

Bruttokansantuote kasvoi alkuvuonna prosentin

Bruttokansantuote kasvoi tammi–maaliskuussa yhden prosentin verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Kasvun rakenne muuttui siten, että kasvu oli alkuvuonna palvelutoimialojen varassa, kun taas alkutuotanto hidasti kasvua. Jalostustoimialojen yhteisvaikutus kasvuun oli neutraali. Edellisestä neljänneksestä bruttokansantuote kasvoi 0,7 prosenttia, kun vertaillaan kausitasoitettuja lukuja. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kausitasoitettu bruttokansantuote väheni 0,3 prosenttia kolmannesta neljänneksestä. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

24.6.1996

Rakennusluvat lisääntyivät huhtikuussa

Teollisuusrakennuksille myönnettiin rakennuslupia huhtikuussa 1,6 miljoonan kuutiometrin edestä, eli kaksi kertaa niin paljon kuin vuotta aiemmin. Määrä kertyi lähes kokonaan muutamasta suuresta hankkeesta Turun ja Porin sekä Lapin lääneissä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

20.6.1996

Luottokanta pieneni vain hieman viime vuonna

Kotimainen luottokanta oli viime vuoden lopussa 673 miljardia markkaa, mikä oli 1,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Luottokanta supistui selvästi kahta edellisvuotta hitaammin. Uusia luottoja nostettiin viime vuonna 283 miljardia markkaa, seitsemän prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta, joka kuvaa kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

19.6.1996

Tuloerot ennallaan 1994

Tuloerot eivät kasvaneet vuoden 1994 aikana, vaikka tuotannontekijätulot (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen yhteismäärä) jakautuivatkin aiempaa epätasaisemmin. Tulonsiirrot tasoittivat muutoksia niin, että käytettävissä olevien tulojen erot pysyivät ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston lopullisista tuloksista.

18.6.1996

Suomalaisten matkailu kasvoi alkuvuonna edelleen

Suomalaisten matkailu kasvoi vuoden 1996 tammi-maaliskuussa noin 14 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta jaksosta. Kotimaanmatkailu kasvoi talvella edelleen tasaisesti ja matkat lisääntyivät edellisvuotisesta 8 prosenttia. Ulkomaanmatkojen määrät nousivat 25-30 prosenttia. Sen sijaan viime vuosina jatkuvasti suosiotaan kasvattaneet risteilyt näyttävät saavuttaneen huippunsa ja ne lisääntyivät vain noin 3 prosenttia. Luvut ovat ennakkotietoja Tilastokeskuksen laatimasta Suomalaisten matkatutkimuksesta 1996. Siinä haastateltiin huhtikuun lopulla 2 162 Suomessa asuvaa 15–74- vuotiasta henkilöä.

18.6.1996

Tuottajahinnat laskivat toukokuussa

Kaikki Tilastokeskuksen tuottajahintaindeksit laskivat huhtikuusta toukokuuhun 0,3-0,5 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa erilaisten raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpenemisesta.

17.6.1996

Teollisuustuotannon kasvuvauhti hiipui alkuvuonna

Tuotanto kasvoi huhtikuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 0,9 prosenttia huhtikuusta 1995. Tammi-huhtikuussa tuotanto nousi vain 0,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvuvauhdin hidastuminen on osittain seurausta vertailuajankohdan korkeista indeksipisteluvuista. Viime vuoden alkupuoliskolla teollisuustuotanto ja etenkin metalliteollisuuden tuotanto lisääntyivät ennätysvauhtia. Tämän vuoden alussa kasvua ovat jarruttaneet paperiteollisuuden pitkään jatkuneet tuotantoseisokit.

17.6.1996

Vuokrat nousivat 3,2 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 3,2 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat 2,8 ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 3,6 prosenttia. Arava-asuntojen vuokrat nousivat keskimäärin markan ja vapaarahoitteisten 1,60 markkaa asuinneliötä kohden kuukaudessa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuokratilastosta.

14.6.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,1 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 toukokuusta vuoden 1996 toukokuuhun 1,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,5 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,4 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 3,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Toukokuun inflaatio 0,7 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 0,7 prosenttia. Huhtikuusta toukokuuhun nousu oli 0,2 prosenttia. Vuotuista hintojen nousua lisäsi eniten bensiinin hinnan nousu. Viime kuukausien kallistumisesta huolimatta ruoka oli vielä halvempaa kuin vuosi sitten. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

13.6.1996

Kuluttajat suosivat yhä enemmän suomalaista

Suomalaiset uskovat voivansa vaikuttaa maan talouteen ja työllisyyteen valitsemalla kotimaisia tuotteita. Joka kolmas arvioi vaikutuksen erittäin suureksi ja yhtä moni melko suureksi. Kuluttajat ovat myös ryhtyneet sanoista tekoihin. Joka neljäs toukokuussa haastateltu ilmoitti valinneensa kaupassa kotimaisia tuotteita aiempaa useammin neljän viime viikon aikana. Kotimaisuuden vaikutusta kuluttajien valintoihin tiedusteltiin Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissa, jota varten haastateltiin toukokuun lopulla 1 600 suomalaista. 12.6.1996

Palkat nousivat 5,1 prosenttia

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan kuluvan vuoden tammi–maaliskuussa keskimäärin 5,1 prosenttia vuoden 1995 vastaavasta ajasta. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,5 prosenttia, joten reaaliansiot kasvoivat 4,5 prosenttia.

11.6.1996

Suomalaisen kodissa asuu keskimäärin 2,3 ihmistä

Suomessa oli viime vuodenvaihteessa 2 181 000 asuntokuntaa, 144 000 enemmän kuin edellisessä väestölaskennassa vuonna 1990. Yhdessä asuntokunnassa asui keskimäärin 2,3 ihmistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 1995 väestölaskennan ensimmäisistä tuloksista.

Tutkintojen suorittaminen väheni ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin viime vuonna Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan 67 900 tutkintoa. Määrä on kolme prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Naiset suorittivat 56 prosenttia tutkinnoista.

7.6.1996

Kuluttajabarometri: Asunnon ostajat liikkeellä

Kuluttajien usko maan talouden paranemiseen seuraavien 12 kuukauden aikana vahvistui toukokuussa. Samoin vahvistui kuluttajien usko oman taloutensa kohenemiseen. Kuluttajat uskovat myös työttömyyden hiljalleen alenevan. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla toukokuussa 1 600 suomalaista.

6.6.1996

Kaksi miljoonaa aikuista opiskeli viime vuonna

Kaksi miljoonaa 18–64-vuotiasta opiskeli viime vuonna jossakin oppilaitoksessa tai koulutusorganisaatiossa taikka kartutti tietojaan ja taitojaan opiskellen ominpäin. Viidessä vuodessa osuus on lisääntynyt neljä prosenttiyksikköä. Erityisesti aikuisille järjestettyyn koulutukseen, aikuiskoulutukseen, osallistui 1,5 miljoonaa henkeä eli noin puolet 18– 64-vuotiaista.

5.6.1996

Metsurien reaalipalkka nousi 8,9 prosenttia

Metsurien reaaliansiot nousivat vuoden 1994 neljänneltä neljännekseltä viime vuoden viimeiselle neljännekselle 8,9 prosenttia. Nimellispalkka eli päiväkeskiansio kohosi 9,2 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen palkkatilastoista.

4.6.1996

Nimityksiä Tilastokeskuksessa

Tilastokeskuksen johtaja, VTK Heikki Salmi siirtyy 1.7.1996 EU:n tilastovirastoon Eurostatiin Luxemburgiin. Salmi toimi aiemmin mm. Tilastokeskuksen pääjohtajan varamiehenä. Salmen tilalle Tilastokeskuksen johtajaksi sihteeristöön on määrätty tähän asti Yritystilastot-yksikön tilastojohtajana toiminut VTK Heli Jeskanen- Sundström.

3.6.1996

Suurin osa kuorma-autokuljetuksista läänien sisäisiä

Kuorma-autot kuljettivat kotimaan liikenteessä yhteensä 405 miljoonaa tonnia tavaraa vuonna 1995. Kuljetussuoritetta syntyi yhteensä 22,3 miljardia tonnikilometriä. Suurin osa kuljetuksista oli läänien sisäisiä tai suuntautui naapurilääneihin. Läänien sisäisten kuljetusten osuus tavaramäärästä oli lääneittäin 76–90 prosenttia. Keskimääräinen kuljetusmatka oli 71 kilometriä ja ilman kuormaa ajetun matkan pituus 41 kilometriä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Kaupan myynti laski maaliskuussa

Tukkukaupan myynnin määrä oli maaliskuussa 4,6 prosenttia ja vähit- täiskaupan myynnin määrä 0,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 1995 maaliskuussa. Myynnin arvonlisäveroton arvo laski tukkukaupassa 4,2 prosenttia, mutta nousi vähittäiskaupassa 0,3 prosenttia. Ensimmäise- nä vuosineljänneksenä tukkukaupan myyntimäärä kasvoi 2,8 prosent- tia ja vähittäiskaupan 3,1 prosenttia verrattuna vuoden 1995 vastaa- vaan ajanjaksoon. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

31.5.1996

Asuntorakentaminen piristyi hieman alkuvuonna

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloitettiin rakennustöitä kaikkiaan runsaan kolmen miljoonan kuutiometrin edestä, neljännes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja liikerakentaminen vähenivät edellisvuotisesta, mutta asuinrakennuksia alettiin rakentaa enemmän kuin tammi–maaliskuussa 1995. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennustilastoista.

Yritysten määrä pieneni edelleen 1994

Yritysten määrä pieneni vuonna 1994 runsaat kolme prosenttia edellisvuodesta. Vuodesta 1991 lähtien Suomen yrityskanta on supistunut yli 14 prosenttia eli runsaalla 30 000 yrityksellä. Tosin vuonna 1993 yritysrekisteristä poistui 6 300 yritystä elinkeinoverorekisterin sisältömuutoksen vuoksi. Suomessa oli 288 000 liikeyritystä vuonna 1994. Näistä 185 000 oli varsinaisia elinkeinoverovelvollisia yrityksiä ja 103 000 maatiloja (pinta-ala yli 5 hehtaaria). Kuntien liikelaitoksia oli 146. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Markkinahakkuut painoivat kokonaistuotannon miinukselle maaliskuussa

Kokonaistuotanto oli maaliskuussa 1,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Tuotantoa laski etenkin markkinahakkuiden supistuminen lähes 30 prosentilla edellisvuotisesta. Tuotanto pieneni kaikilla toimialoilla lukuunottamatta teollisuutta sekä kaupan ja liikenteen ulkopuolisia palveluja ja julkista toimintaa. Helmikuussa kokonaistuotanto vielä kasvoi 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli maaliskuun tuotanto 0,3 prosenttia helmikuun tuotantoa suurempi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

30.5.1996

Suomalainen elokuvatuotanto kansainvälistynyt

Kansainväliset yhteistuotannot ovat tulleet olennaiseksi osaksi suomalaisten elokuvatuottajien toimintaa, ilmenee Kansainväliset yhteistuotannot suomalaisessa elokuvatuotannossa -raportista. Tilastokeskuksen selvitys perustuu yhteistuotannoista kerättyyn tilastoaineistoon ja alalla työskentelevien haastatteluihin.

30.5.1996

Työllisyys piristyi huhtikuussa

Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun lähes 60 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät kaupassa, teollisuudessa sekä julkisissa ja muissa palveluissa.

Miesten työpaikat lisääntyivät 40 000:lla ja naisten lähes 20 000:lla viime vuoden huhtikuusta. Nuorten työllisyys lisääntyi runsaalla 10 000:lla.

29.5.1996

Nettotulot vähenivät hieman vuonna 1994

Yksityiset henkilöt saivat toissa vuonna veronalaisia tuloja 340 miljardia markkaa, kaksi ja puoli prosenttia edellisvuotista enemmän. Veroja ja veronluonteisia maksuja tulonsaajat maksoivat yhteensä 94,5 miljardia markkaa eli lähes seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 1993. Tulonsaajaa kohti nettotulot vähenivät prosentin verran vuodesta 1993 vuoteen 1994. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilastosta, joka perustuu verotuksen aineistoon.

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 25 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 25 ja loukkaantui 481 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viidellä ja loukkaantuneiden 190:lla viime vuoden huhtikuun tietoihin verrattuna.

Oppilaitoksista valmistuneiden nuorten työttömyys vähentynyt

Tutkinnon suorittaneiden nuorten työllisyys on Tilastokeskuksen mukaan parantunut kahtena viime vuotena. Viitenä edellisvuotena oppilaitoksista valmistuneista oli viime vuonna työttömänä 29 prosenttia, kun osuus työttömyyden huippuvuotena 1993 oli 34 prosenttia.

27.5.1996

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit vähenivät vuonna 1994


Teollisuus käytti ympäristönsuojeluun 2,5 miljardia markkaa vuonna 1994. Siitä oli ympäristönsuojeluinvestointeja runsas miljardi, mikä oli 37 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1993. Teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli alle 6 prosenttia. Tämä on selvästi vähemmän kuin vuosina 1992 ja 1993, jolloin vastaava osuus oli noin 10 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

24.5.1996

Suomalaisten terveydentila säilynyt vakaana 1986-94

Aikuisväestön terveydentila on säilynyt varsin vakaana 80-luvun puolivälistä lähtien. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat joko säilyneet ennallaan tai hieman kaventuneet. Naisten terveydentila on useimpien osoittimien mukaan hieman huonompi kuin miesten. Tulokset ovat Suomen Akatemian tutkimusryhmän raportista, joka perustuu Tilastokeskuksen elinolotutkimusten aineistoihin vuosilta 1986 ja 1994.

Uusimuotoisessa ammatillisessa koulutuksessa aloitti 43 500 opiskelijaa

Uusimuotoisen ammatillisiin perustutkintoihin johtavan koulutuksen aloitti viime vuonna 43 500 opiskelijaa. Heistä kahdeksan prosenttia aloitti aikuiskoulutuslinjoilla. Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ammatillisten oppilaitosten tutkintoon johtavassa koulutuksessa aloitti viime vuonna opintonsa kaikkiaan 110 500 opiskelijaa.

Teollisuus- ja asuinrakennusluvat vähenivät edelleen alkuvuonna

Teollisuusrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli tammi– maaliskuussa viidenneksen edellisvuotista pienempi. Asuinrakentamiseen lupia myönnettiin kolme prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi–maaliskuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

23.5.1996

Korkeakouluihin hyväksytyistä 60 % saman tai edellisen vuoden ylioppilaita

Viime vuonna korkeakouluihin hyväksytystä 16 100 ylioppilaasta 60 prosenttia oli saman tai edellisen vuoden ylioppilaita. Tekniikan ja luonnontieteiden aloille hyväksyttiin eniten saman vuoden ylioppilaita. Vähiten saman vuoden ylioppilaita oli musiikin, terveydenhuollon ja kuvataidealan koulutuksessa.

22.5.1996

Oppilaitoksia 6 000, oppilaita 1,7 miljoonaa

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa oppilaitoksia 6 012 ja niissä opiskeli 1,7 miljoonaa oppilasta. Vuodessa oppilaitokset vähenivät 101:llä.

Kuluttajien optimismi hiipuu

Kuluttajien mielestä Suomen taloudellinen tilanne koheni alkuvuodesta selvästi hitaammin kuin vuosina 1994 ja 1995. Huhtikuussa maan talouden katsottiin olevan edellisvuotisella tasolla ja seuraavien 12 kuukauden aikana paranevan vain vähän. Työttömyys helpottaa hitaasti ja oma taloustilanne kohenee hieman, arvioivat kuluttajat Tilastokeskuksen uusimmassa barometrissä. Sen tiedot on kerätty haastattelemalla huhtikuussa 1 600 suomalaista.

21.5.1996

Luottokorttiostot kasvoivat tuntuvasti viime vuonna

Luottokorteilla ostettiin viime vuonna tavaroita ja palveluita 20,6 miljardilla markalla, mikä oli lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Korottomilla alle kahden kuukauden luottoajan maksuaikakorteilla tehtiin ostoista 79 prosenttia eli 16,4 miljardia markkaa, mikä oli 9 prosenttia edellisvuotista enemmän. Korollisilla yleisluottokorteilla ostettiin 1,1 miljardilla markalla, 10 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tiettyihin liikeketjuihin käyvillä ns. erityisluottokorteilla tehtyjen ostojen arvo kasvoi lähes neljänneksen 3,1 miljardiin markkaan. Luvut ovat Tilastokeskuksen luottokorttitilastosta, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

17.5.1996

Tutkimus kotitalouksien energiankulutuksesta:
Kulutus lisääntyy kolmanneksen vuoteen 2015

Kotitaloudet kuluttavat energiaa vuonna 2015 arviolta kolmanneksen enemmän kuin vuonna 1990. Energiankäytön tehostaminenkaan ei estä kulutuksen lisääntymistä, elleivät kulutustavat muutu olennaisesti etenkin asumisessa ja liikkumisessa. Tulokset ovat Juha Nurmelan tutkimuksesta Kotitaloudet ja energia vuonna 2015, jossa on selvitetty kotitalouksien rakennemuutosten vaikutusta energiankulutukseen.

Saksalaisten matkailu Suomeen kasvoi maaliskuussa

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät maaliskuussa yli seitsemän prosenttia maaliskuusta 1995. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi lähes saman verran. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Tuonti kallistuu – vienti halpenee

Tuontihinnat nousivat edelleen huhtikuussa. Maaliskuusta huhtikuuhun hinnat kohosivat 1,5 prosenttia. Hintoja nosti etenkin raakaöljyn, mutta myös koneiden, laitteiden, kulkuneuvojen sekä hedelmien, juoma- ja maustekasvien kallistuminen. Vuodessa tuontihinnat ovat kohonneet 1,9 prosenttia ja viime vuoden joulukuusta 3,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuontihintaindeksistä.

15.5.1996

Teollisuustuotanto kasvoi jälleen maaliskuussa

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 1,7 prosenttia maaliskuusta 1995. Helmikuussa tuotanto laski edellisvuotisesta 0,6 prosenttia. Teollisuustuotanto kääntyi hienoiseen kasvuun metalliteollisuuden piristymisen ansiosta.

Bensiini ja asunnot hintojen nousun kärjessä huhtikuussa

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 0,7 prosenttia. Maaliskuusta huhtikuuhun hintojen nousu oli 0,2 prosenttia. Kuukausimuutokseen vaikuttivat eniten bensiinin 2,8 prosentin hinnannousu sekä asuntojen kallistuminen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

14.5.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 huhtikuusta vuoden 1996 huhtikuuhun 1,6 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 2,1 prosenttia, kun taas työpanosten hinta nousi 0,1 prosenttia. Muiden panosten hinta aleni 3,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.5.1996

Sijoitusrahastojen kasvu pysähtyi viime vuonna

Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen kokonaisarvo oli viime vuoden lopussa 5,2 miljardia markkaa. Tämä oli vain 0,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Sijoitusrahaston arvo saadaan vähentämällä rahaston varoista rahaston velat. Eri rahastotyyppien kehitys oli epäyhtenäistä. Osakerahastojen arvo laski edellisvuotisesta neljänneksen, kun taas korkorahastojen arvo nousi 75 prosenttia. Osakerahastojen osuus kaikkien rahastojen arvosta oli lähes puolet, korkorahastojen vajaa kolmannes ja yhdistelmärahastojen neljännes. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

10.5.1996

Kotitaloudet tyytyväisiä jätehuoltoonsa

Kotitaloudet ovat varsin tyytyväisiä jätehuoltoonsa, sillä vain 12 prosenttia talouksista pitää jätehuoltoa huonosti järjestettynä. Ongelmajätehuoltoon tyytymättömiä kotitalouksia oli selvästi enemmän eli lähes kolmannes, osoittaa Tilastokeskuksen ensimmäinen tutkimus kotitalouksien jätehuollosta. Tiedot kerättiin kotitalouksien kulutus- tutkimuksen yhteydessä vuonna 1994 runsaalta 1 900 kotitaloudelta.

3.5.1996

Kauppa kasvoi edelleen helmikuussa

Tukkukaupan myynnin määrä oli helmikuussa 7,0 prosenttia ja vähit- täiskaupan myynnin määrä 3,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 1995 helmikuussa. Myynnin arvonlisäveroton arvo nousi tukkukaupassa 7,2 prosenttia ja vähittäiskaupassa 3,5 prosenttia. Karkausvuoden vuoksi tämän vuoden helmikuussa oli yksi kauppapäivä enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

2.5.1996

Asuntokauppa piristyi alkuvuonna

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat tammi–maaliskuussa viime vuoden viimeisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat nousivat 2,5 prosenttia ja muualla maassa 1,9 prosenttia. Koko maassa hinnat kohosivat yhteensä kaksi prosenttia eli keskimäärin 100 markkaa asuinneliötä kohden. Tiedot ovat Tilasto- keskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

30.4.1996

Kokonaistuotannon kasvu jatkui helmikuussa

Kokonaistuotanto oli helmikuussa 1,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammikuussa tuotanto kasvoi edellisvuotisesta 1,7 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli helmikuun tuotanto 0,3 prosenttia tammikuun tuotantoa suurempi. Tuotanto pieneni helmikuussa maa- ja metsätaloudessa, teollisuudessa ja rakentamisessa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

26.4.1996

Rakennusluvat lisääntyivät helmikuussa

Rakennuslupia myönnettiin helmikuussa kaikkiaan runsaan kahden miljoonan kuutiometrin rakentamiseen, kolmannes enemmän kuin helmikuussa 1995. Määrää kasvatti Helsinkiin rakennettavalle urheiluhallille myönnetty lupa, jonka osuus helmikuun lupakuutioista oli noin viidennes. Asuin- ja teollisuusrakennuslupien kuutiomäärä pieneni edellisvuotisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

25.4.1996

Työllisyyden kasvu pysähtyi maaliskuussa

Työllisten määrä lisääntyi maaliskuussa vain hieman verrattuna viime vuoden maaliskuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat vähenivät alkutuotannossa, mutta lisääntyivät palvelutoimialoilla, ja siellä erityisesti palveluissa liike-elämälle.

Kuluttajabarometri:
Autojen ja kodinhankinnat lisääntyvät

Kuluttajien optimismi hiipui alkuvuodesta. Kuluttajat uskovat edelleen talouden lievään paranemiseen seuraavien 12 kuukauden aikana, mutta verrattuna vuosiin 1994 ja 1995 arvio on hyvin varovainen. Paranevan talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien oman talouden tilannetta. Tämän kertoo Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla maaliskuussa 1 600 suomalaista.

24.4.1996

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 23 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 23 ja loukkaantui 512 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 12:lla ja loukkaantuneiden 78:llä viime vuoden maaliskuun tietoihin verrattuna.

19.4.1996

Ruotsalaisten matkailu Suomeen kasvoi helmikuussa

Sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät helmikuussa noin kahdeksan prosenttia helmikuusta 1995. Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

18.4.1996

Tuontihinnat nousivat maaliskuussa lähes prosentin

Tuontihinnat nousivat helmikuusta maaliskuuhun 0,9 prosenttia. Nousu johtui raakaöljyn, öljytuotteiden sekä hedelmien, juoma- ja maustekasvien kallistumisesta. Vuodessa tuontihinnat ovat nousseet 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuontihintaindeksistä.

15.4.1996

Teollisuustuotannon kasvu tyrehtyi helmikuussa

Teollisuustuotanto laski helmikuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 0,6 prosenttia helmikuusta 1995. Edellisen kerran tuotanto aleni neljä vuotta sitten.

Kuluttajahinnat nousussa

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 0,6 prosenttia. Helmikuusta maaliskuuhun nousu oli 0,1 prosenttia. Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

12.4.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,4 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 maaliskuusta vuoden 1996 maaliskuuhun 1,4 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,8 prosenttia, työpanosten hinta 0,1 prosenttia ja muiden panosten hinta 2,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

3.4.1996

Kotimaankaupan kasvu jatkui tammikuussa

Tukkukaupan myynnin määrä oli tammikuussa 7,9 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 6,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 1995 tammikuussa. Myynnin arvonlisäveroton arvo nousi tukkukaupassa 7,3 prosenttia ja vähittäiskaupassa 6,9 prosenttia. Myyntilukuja kasvatti osittain se, että tämän vuoden tammikuussa oli yksi kauppapäivä enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

29.3.1996

Konkurssien määrä väheni edelleen

Viime vuonna pantiin vireille 4 654 konkurssia, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssit vähenivät Tilastokeskuksen mukaan jo kolmantena vuonna peräkkäin. Eniten eli 23 prosenttia ne vähenivät teollisuudessa.

Kokonaistuotanto kasvoi edelleen tammikuussa

Kokonaistuotanto oli tammikuussa 1,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Joulukuun tuotanto kasvoi edellisvuotisesta 1,7 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli tammikuun tuotanto 0,4 prosenttia joulukuun tuotantoa suurempi. Kasvu jatkui tammikuussa maa- ja metsätaloutta lukuunottamatta kaikilla toimialoilla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

28.3.1996

Vuokrapyynnöissä pientä nousua viime vuodesta

Vuokralle tarjottavien asuntojen vuokrapyynnöt ovat nousseet viime vuoden maaliskuusta 2,30 markkaa neliöltä. Vuokrapyyntöjen suuruuteen vaikuttaa edelleen eniten asunnon keskeinen sijainti. Asunnon kunnolla ei ole niin suurta merkitystä. Vuokrapyyntö on koko maassa keskimäärin 52 markkaa neliöltä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maaliskuun alussa tekemästä vuokrapyyntökyselystä.

Työllisyys parani hieman helmikuussa

Työllisyys parani edelleen jonkin verran helmikuussa. Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden helmikuusta 32 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät eniten metalliteollisuudessa ja palveluissa liike-elämälle.

27.3.1996

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 32 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 32 ja loukkaantui 696 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni kuudella viime vuoden helmikuun tietoihin verrattuna, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 111:lla.

26.3.1996

Suhdanneodotukset ovat heikentyneet EU:ssa

Yrittäjien ja kuluttajien suhdanneodotukset heikkenivät EU-alueella viime vuoden aikana. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta EU-raporttisarjasta, jonka uusimmassa teemanumerossa käsitellään suhdanteita.

22.3.1996

Rakennusluvat vähenivät kolmanneksen tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa vain vajaan miljoonan kuutiometrin rakentamiseen. Tämä oli noin kolmannes vähemmän kuin tammikuussa 1995. Asuinrakennuslupien määrä väheni 28 ja teollisuusrakennuslupien määrä 40 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Bruttokansantuote kasvoi 2,2 prosenttia viime vuoden lopulla

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 1995 viimeisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu hiipui vuoden mittaan. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli runsaat seitsemän prosenttia, toisella neljänneksellä vajaat viisi prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä kolme prosenttia. Koko viime vuonna bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen laskelmien mukaan 4,2 prosenttia ja oli 550 miljardia markkaa. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

21.3.1996

Suomalaisten vapaa-ajanmatkailu kasvoi viime vuonna 10 prosenttia

Suomalaiset tekivät viime vuonna 6,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, mikä oli runsaat 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 1994. Eniten lisääntyivät ulkomaanmatkat ja risteilyt. Ulkomaille tehtyjen lomamatkojen määrä kasvoi viidenneksen ja yöpymisen sisältäneiden risteilyjen määrä 15 prosenttia. Kotimaassa tehtyjen vapaa- ajanmatkojen määrä nousi noin 4 prosenttia.

18.3.1996

Vientihinnat laskivat helmikuussa

Vientihinnat laskivat tammikuusta helmikuuhun 0,7 prosenttia. Lasku johtui selluloosan ja puutavaran halpenemisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vientihintaindeksistä. Vientihinnat ovat nousseet kokonaisuudessaan 5,8 prosenttia vuodessa. Joulukuussa vientihintojen keskimääräinen vuosinousu oli vielä 9,5 prosenttia ja tammikuussa 8,1 prosenttia.

15.3.1996

Teollisuustuotannon kasvu hiipui tammikuussa

Teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan tammikuussa yhteen prosenttiin. Vielä joulukuussa se oli viisi prosenttia.

Helmikuun inflaatio 0,5 prosenttia

Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan hinnat nousivat viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 0,5 prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat tammikuusta helmikuuhun 0,3 prosenttia.

14.3.1996

Rakennuskustannukset alentuneet vuodessa 1,7 prosenttia

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 1,7 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,7 prosenttia, työpanosten hinta 0,5 prosenttia ja muiden panosten hinta 3,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.3.1996

Pohjois-Pohjanmaan 25–34-vuotiailla eniten tutkintoja

Pohjois-Pohjanmaalla ovat Tilastokeskuksen mukaan Suomen koulutetuimmat nuoret aikuiset, kun tarkastellaan suoritettujen tutkintojen määriä. Siellä 85 prosenttia 25–34-vuotiaista oli suorittanut peruskoulun jälkeisen tutkinnon vuoden 1994 loppuun mennessä. Seuraavaksi suurin osuus oli Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski- Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Suhteellisesti vähiten tutkinnon suorittaneita 25–34-vuotiaita oli Ahvenanmaalla, 71 prosenttia, ja Uudellamaalla, 78 prosenttia.

12.3.1996

Seutukuntien tuotantoerot kasvaneet

Tuotannon erot seutukuntien välillä ovat suurentuneet hieman lamavuosien jälkeen. Kun seutukunnat järjestetään tuotannon arvonlisäyksen mukaan, on ylimmän ja alimman kymmeneksen välinen ero kasvanut vuosina 1988–94 sekä absoluuttisesti että asukasta kohti. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen alueellisista bruttokansantuotelaskelmista. Seutukunnittaiset ennakkotiedot julkistetaan vuodelta 1994 sekä maakunnittaiset tarkennetut luvut samalta vuodelta. Lisäksi on ensimmäistä kertaa laskettu huipputeknologian toimialojen tuotantoa alueittain.

8.3.1996

Tietopaketti tilinpäätöksistä ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Tilinpäätöstilasto 1994 on ilmestynyt. Siihen on koottu teollisuuden, rakentamisen, kaupan, liikenteen sekä liike-elämän palveluiden tilinpäätöstiedot vuodelta 1994.

7.3.1996

Saksan kielen suosio väheni päivälukioissa

Saksan kieltä lukeneiden päivälukiolaisten määrä väheni syksystä 1994 viime syksyyn, kun taas ranskaa, venäjää ja latinaa opiskelleet lisääntyivät. Eniten suosiotaan lisäsi Tilastokeskuksen ainevalintatilastojen mukaan ranska.

Kuntien talousarviot viimevuotista optimistisempia

Kunnat odottavat saavansa tänä vuonna verotuloja 58,5 miljardia markkaa. Tämä ylittää viime vuodelle budjetoidut verotulot 7,6 miljardilla markalla. Käyttötalouden valtionosuuksia on talousarvioihin kirjattu 29,3 miljardia markkaa, mikä on 1,9 miljardia viimevuotista vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta.

5.3.1996

Vähittäiskaupan myynti nousi viisi prosenttia joulukuussa

Tukkukaupan myynnin määrä oli joulukuussa 2,8 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 5,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1994 joulukuussa. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

4.3.1996

EMU-velka alle 60 prosenttia bruttokansantuotteesta

EMU-velka eli julkisyhteisöjen bruttovelka muille sektoreille oli Suomessa viime vuoden lopussa 59,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Osuus oli alle EU-maiden keskitason ja alitti niukasti Euroopan talous- ja rahaliiton lähentymiskriteerin 60 prosentin arvon. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen EU:n komissiolle kokoamista tiedoista.

1.3.1996

Korkeakouluista valmistuneiden työllistymisessä suuret erot

Vuosina 1989–93 korkeakouluista valmistuneista eli perustutkinnon suorittaneista oli ansiotyössä vuoden 1993 lopussa keskimäärin 76 prosenttia. Tuolloin taloudellinen lama oli syvimmillään. Työhön päässeiden osuus vaihteli tutkinnoittain ja korkeakouluittain runsaasta 50:stä noin 90 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudesta koulutusmittaimesta, joka on kehitetty yhteistyössä opetusministeriön kanssa.

Asuntorakentaminen väheni kolmanneksen viime vuonna

Viime vuonna aloitettiin vain 18 000 asunnon rakennustyöt, mikä on lähes 9 000 asuntoa vähemmän kuin vuonna 1994. Asuntoja alettiin rakentaa edellisvuotista vähemmän kaikissa lääneissä. Pääkaupunkiseudulla määrä jäi noin puoleen vuotta aiemmasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennustilastoista.

29.2.1996.

Kokonaistuotannon kasvu hidastui joulukuussa

Kokonaistuotanto oli joulukuussa 1,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Marraskuussa tuotanto kasvoi edellisvuotisesta 2,9 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli joulukuun tuotanto 0,1 prosenttia marraskuun tuotantoa suurempi. Kasvu jatkui joulukuussa teollisuuden, kaupan sekä muiden palveluiden ja julkisen toiminnan toimialoilla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Työllisyys parani tammikuussa

Työpaikkoja oli tammikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyyttä paransi työpaikkojen lisääntyminen metalli- ja kulutustavarateollisuudessa sekä ryhmässä muu teollisuus. Palveluissa työllisyys koheni erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen sekä sosiaalipalvelujen aloilla. Metsäteollisuuden ja maatalouden työllisyys heikkeni.

28.2.1996

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 20 ihmistä

Tammikuussa tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 415 henkilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 20 ja loukkaantui 523 ihmistä. Liikennekuolemat vähenivät kuudella ja loukkaantumiset 238:lla tammikuusta 1995. Suurta vähennystä selittävät osaksi tämän vuoden tammikuun poikkeuksellisen kuivat kelit.

Ansiotason nousu nopeutui loka-joulukuussa 1995

Palkansaajien ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan viime vuoden loka–joulukuussa keskimäärin 6,2 prosenttia vuoden 1994 vastaavasta ajasta. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,3 prosenttia, joten reaaliansiot kasvoivat 5,9 prosenttia. Ansiotasoa nostivat vuoden 1995 alkupuolella solmitut liittokohtaiset korotukset ja marraskuussa voimaan astuneet keskitetyn palkkaratkaisun yleiskorotukset. Marraskuun korotukset eivät näy kokonaisuudessaan neljännesvuosi-indeksissä, joten vuoden lopun ansiotaso on korkeampi kuin indeksin mittaama taso.

27.2.1996

Suomalaisen vointi: taloushuolia, terveys ennallaan, lisää ystäviä

Työttömyyden pitkittyminen ja talouden kiristyminen ovat kasanneet ongelmia kotitalouksille. Toisaalta suomalaisten asumistaso on jatkuvasti kohentunut, yleinen terveydentila pysynyt vähintään ennallaan ja ystäväjoukko laajentunut. Tämän kaksijakoisen kuvan hyvinvoinnin kehityksestä viime vuosina antaa Tilastokeskuksen raportti vuoden 1994 elinolotutkimuksen tuloksista.

23.2.1996

Rakennusluvat vähenivät seitsemän prosenttia viime vuonna

Rakentamiseen myönnettiin lupia viime vuonna 25 miljoonan kuutiometrin verran. Se oli seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuonna 1994. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

20.2.1996

Leo Törnqvist -palkinto Mika Rautakorvelle

Suomen Tilastoseura on myöntänyt vuoden 1995 Leo Törnqvist
-palkinnon opiskelija Mika Rautakorvelle. Hänet on palkittu diplomityöstään Application of Marcov Chain Techniques in Certification of Software, joka käsittelee ohjelmistojen testaamista tilastollisella tekniikalla. Työ on hyväksytty Teknillisen korkeakoulun systeemianalyysin laboratoriossa.

19.2.1996

Tuonti- ja tukkuhinnat nousivat tammikuussa

Tuontihinnat nousivat joulukuusta tammikuuhun 0,8 prosenttia. Noususta lähes kaksi kolmasosaa johtui erilaisten raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden kallistumisesta sekä yksi neljäsosa kulutustavaroiden kallistumisesta. Raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden hinnat nousivat 0,9 prosenttia, kulutustavaroiden 0,7 ja investointitavaroiden 0,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuonti-hintaindeksistä.

16.2.1996

Taas ennätysmäärä yöpymisiä majoitusliikkeissä viime vuonna

Matkailijoiden yöpymisiä Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin viime vuonna ennätysmäärä. Yöpymisiä kertyi yhteensä 13,9 miljoonaa, mikä oli viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä huippuvuonna 1994. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset, joita oli 76 prosenttia kokonaismäärästä, lisääntyivät seitsemän prosenttia. Sen sijaan ulkomaalaisten majoitusvuorokaudet vähenivät prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

15.2.1996

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna 7,5 prosenttia

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 7,5 prosenttia vuodesta 1994. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotanto nousi lähes 10 prosenttia vuotta aiemmasta, mutta jälkipuoliskolla kasvu hidastui 5 prosenttiin.

Inflaatio tammikuussa 0,5 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 0,5 prosenttia. Joulukuusta tammikuuhun nousu oli 0,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

14.2.1996

Rakennuskustannukset alenivat prosentin tammikuussa

Rakennuskustannukset alenivat vuoden 1995 tammikuusta vuoden 1996 tammikuuhun 1,1 prosenttia. Tarvikepanosten hinta laski 1,4 prosenttia, työpanosten hinta 0,8 prosenttia ja muiden panosten hinta 0,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.2.1996

Tuotanto kasvoi viime vuonna edellisvuoden tahtiin

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 4,4 prosenttia eli yhtä paljon kuin vuonna 1994. Reaalisesti kokonaistuotanto ylitti vuoden 1988 tason. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.

8.2.1996

Epävarmuuden kasvaessa ennusteita on kehitettävä

Lisääntynyt epävarmuus ja ennustamattomuus leimaavat yrityssektorin ja laajemmin koko yhteiskunnan kehitystä. Epävarmaan tulevaisuuteen on varauduttava ja ennusteita kehitettävä. Desimaalintarkkojen piste- ennusteiden sijaan kaivattaisiin kuitenkin enemmän toimintaympäristön analysointia ja riskien kartoitusta. Määrällisten ennusteiden asemesta pitäisi korostaa kehitysvaihtoehtojen laadullisia ja rakenteellisia piirteitä, totesi Tilastokeskuksen pääjohtaja Timo Relander Tieto 96 -tapahtumassa torstaina 8.2. pitämässään esitelmässä "PK-sektori, tulevaisuus ja tilastot".

7.2.1996

Suomalaiset Euroopan optimisteja

Suomalaiset ovat Euroopan optimisteja taloudellisen kehityksen suhteen. EU:n kuluttajabarometrin tiedoista laskettu luottamusindeksi osoittaa, että suomalaiset ovat vuodesta 1992 lähtien olleet eurooppalaisittain varsin luottavaisia talouden kehityksen suhteen. Parina viime vuonna suomalaiset ovat odotelleet kirkastumista talouteensa, kun esimerkiksi saksalaiset, italialaiset, ranskalaiset ja englantilaiset ovat odottaneet kovempia aikoja.

6.2.1996

Uusi Euroavain - väestö- ja taloustietoa maittain ja alueittain

Uudistettu Euroavain on valmistunut. Euroavain 1996 on Tilastokeskuksen Windows-sovellus, jota on aiempiin versioihin verrattuna kehitetty olennaisesti sekä sisällöltään että teknisiltä ominaisuuksiltaan. Uuteen sovellukseen on lisätty erityisesti ulkomaankauppatietoja. Sen taulukko- ja grafiikkatoimintojen avulla voi helposti analysoida kansainvälistä tilastoaineistoa.

2.2.1996

Kotimaankauppa kasvoi vajaat neljä prosenttia marraskuussa

Tukkukaupan myynnin määrä oli marraskuussa 3,7 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 3,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 1994 marraskuussa. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

1.2.1996

Asuntojen hinnat lähes ennallaan

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat pysyivät lähes ennallaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,8 ja muualla maassa 0,6 prosenttia verrattuna kolmanteen vuosineljännekseen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kiinteistönvälittäjien aineistoon perustuvasta asuntojen hintatilastosta.

31.1.1996

Kokonaistuotanto kasvoi edelleen marraskuussa

Kokonaistuotanto oli marraskuussa 2,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 1994 marraskuussa. Lokakuun tuotanto kasvoi edellisvuotisesta 2,5 prosenttia. Kun kausitekijöiden vaikutus poistetaan, oli marraskuun tuotanto 0,2 prosenttia lokakuun tuotantoa suurempi. Kasvu jatkui marraskuussa maa- ja metsätaloutta lukuunottamatta kaikilla toimialoilla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laskemasta kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

30.1.1996

EU muuttaa Suomen suhdannetilastoja

Suomen suhdannetilastot muuttuvat, kun EU-maiden tilastoja yhdenmukaistetaan. EU tarvitsee päätöksentekoon entistä vertailukelpoisempia tilastotietoja jäsenmaista. Nykyiset tilastot perustuvat vielä pitkälti kansallisiin käytäntöihin ja tarpeisiin. Yhdenmukaistaminen tuo Suomelle muun muassa uuden inflaatiokäsitteen nykyisten rinnalle, uudistaa työvoimatutkimuksen ja kansantalouden tilinpidon.

29.1.1996

Suomen luonnonsuojeluala OECD:n keskitasoa

Suomen maa-alasta oli luonnonsuojelualueita vuonna 1993 runsaat kahdeksan prosenttia. Osuus on lähes OECD-maiden keskitasoa, joka on yhdeksän prosenttia. Tiedot ovat OECD:n äskettäin ilmestyneestä Environmental Data 1995 -julkaisusta.

26.1.1996

Asuntorakentaminen laskussa, teollisuusrakentaminen kasvussa

Tammi-marraskuussa 1995 asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli 14 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Määrät vähenivät kaikissa lääneissä lukuunottamatta Keski- Suomen lääniä. Teollisuusrakennusluvat sen sijaan lisääntyivät seitsemän prosenttia. Myös liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin edellisvuotista enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastoista.

25.1.1996

Liikennekuolemat vähenivät viime vuonna

Tieliikenteessä kuoli viime vuonna 435 ja loukkaantui 10 156 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 45:llä, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 2 076:lla edellisvuodesta. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja ja vertailulukuina on käytetty vuoden 1994 lopullisia lukuja.

Työllisyyden kasvu hiipui joulukuussa

Työllisten määrä oli joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vain hieman suurempi kuin vuoden 1994 joulukuussa. Tähän vaikutti etenkin työpaikkojen väheneminen alkutuotannossa.

19.1.1996

Yöpymiset lisääntyivät marraskuussa - venäläisten yöpymiset vähenivät

Sekä kotimaisten että ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät marraskuussa, kotimaiset noin viisi prosenttia ja ulkomaiset noin yhdeksän prosenttia marraskuusta 1994. Kaikkiaan yöpymisten määrä kasvoi kuusi prosenttia. Kotimaan matkailu on kasvanut koko vuoden, kun taas ulkomaalaisten yöpymiset vähenivät viime kesänä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

Teollisuustuotannosta nyt myös alueellisia indeksejä

Tilastokeskus laskee teollisuustuotannon volyymi-indeksiä tilauksesta myös alueittain. Tuorein indeksi koskee Satakunnan alueen tehdasteollisuutta. Varsinais-Suomen indeksi on julkistettu aiemmin. Alueellinen volyymi-indeksi lasketaan samalla menetelmällä kuin koko maan indeksi. Edellytyksenä on, että alueella on tarpeeksi teollisuuden toimipaikkoja otostilastoa varten.

18.1.1996

Valtion menoista suurin osa Uudellemaalle, asukasta kohti Lappiin
Etelä-Suomessa väliinputoajia

Vuonna 1994 valtion 196 miljardin markan kokonaismenoista eniten kohdentui Uudellemaalle, noin 43 miljardia. Vähiten suuntautui Ahvenanmaalle, jonka osuus oli alle miljardi. Asukasta kohden eniten valtion menoja kohdentui Lappiin, runsaat 40 000 markkaa. Seuraavina olivat Ahvenanmaa ja Kainuu. Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Pirkanmaan osuudet olivat pienimmät. Uudenmaan osuus oli hieman yli maan keskiarvon.

Vientihinnat nousivat seitsemän prosenttia 1994-1995

Vientihinnat nousivat seitsemän prosenttia vuodesta 1994 vuoteen 1995, kun verrataan koko vuoden keskiarvoja. Nousu johtui paperien ja kartonkien, selluloosan sekä perusmetallien kallistumisesta. Vuotta aikaisemmin vientihinnat nousivat 1,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vientihintaindeksistä.

17.1.1996

Joka viidennen korkeakouluopinnot yli yhdeksän vuoden

Joka viidennen korkeakouluopiskelijan opinnot kestävät yli yhdeksän vuotta. Niistä 11 300 opiskelijasta, jotka aloittivat syksyllä 1985 korkeakouluopinnot, 21 prosenttia jatkoi vuoden 1994 lopussa opintojaan. Tiedot ovat Tilastokeskuksen selvityksestä. Siinä tarkastellaan syksyllä 1985 ja 1990 opintonsa aloittaneiden opiskelua vuoden 1994 loppuun asti.

Kuluttajien mielialoissa suuria eroja

Kuluttajien mielestä Suomen taloudellinen tilanne on kohentunut viimeisen vuoden aikana ja talouskasvun uskotaan edelleen jatkuvan. Parantuneen talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien oman talouden tilannetta seuraavien 12 kuukauden aikana. Näkemykset oman talouden kehityksestä vaihtelevat suuresti eri väestöryhmissä ja alueilla. Näin osoittaa Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla marraskuussa 1 500 suomalaista.

16.1.1996

Rikokset lisääntyivät viime vuonna

Rikokset vähenivät 90-luvun alkuvuosina, mutta viime vuonna niiden määrä alkoi lisääntyä. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisi sai tietoonsa 760 000 rikosta, 25 000 rikosta enemmän kuin vuotta aiemmin. Vajaa puolet lisäyksestä johtui liikennerikosten määrän kasvusta.

15.1.1996

Metalliteollisuus vauhditti teollisuustuotannon kasvua

Teollisuustuotanto nousi marraskuussa Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan 3,4 prosenttia marraskuusta 1994. Kasvuvauhti nopeutui hieman metalliteollisuuden ansiosta, kun koneiden ja laitteiden sekä sähköteknisten tuotteiden ja metallituotteiden valmistus lisääntyivät runsaasti. Sen sijaan paperiteollisuuden seisokit jatkuivat ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski edelleen. Myös muun teollisuuden eli lähinnä kotimarkkinateollisuuden tuotanto oli yhä alamäessä.

Inflaatio ennallaan joulukuussa

Kuluttajahinnat nousivat joulukuussa edellisen vuoden joulukuusta 0,3 prosenttia. Inflaatio on ollut saman suuruinen jo neljä kuukautta. Marraskuusta joulukuuhun hinnat laskivat 0,1 prosenttia. Vuoden 1995 keskimääräinen inflaatio oli 1,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksistä.

12.1.1996

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 0,4 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 1994 joulukuusta vuoden 1995 joulukuuhun 0,4 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 1,4 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinta laski 0,4 prosenttia. Eniten viime vuoden aikana halpenivat sahatavara sekä höylätty puutavara. Muiden panosten hinta nousi 0,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.1.1996

Joukkoviestinnän liikevaihto kääntyi kasvuun

Joukkoviestinnän liikevaihto vuonna 1994 oli 15,7 miljardia markkaa, mikä on kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Sähköisen joukkoviestinnän (tv, radio, sähköinen tietopalvelu) osuus on noussut 1990-luvulla viidennekseen joukkoviestinnän kokonaisliikevaihdosta. 10.1.1996

Varallisuuserot lisääntyivät lamavuosina

Kotitalouksien varallisuuden jakautuminen muuttui lamavuosina epätasaisempaan suuntaan. Tieto käy ilmi Tilastokeskuksen vuoden 1994 varallisuustutkimuksen ennakkotiedoista. Kotitalouksista varakkaimmalla viidesosalla oli hallussaan 51,8 prosenttia varallisuudesta. Vuonna 1988 vastaava prosenttiosuus oli 50,4. Vähävaraisin viidesosa omisti vain 0,3 prosenttia varallisuudesta vuonna 1994.

5.1.1996

Kotimaankauppa kasvoi vakaasti lokakuussa 1995

Tukkukaupan myynnin määrä oli lokakuussa 4,2 prosenttia ja vähittäiskaupan myynnin määrä 1,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 1994 lokakuussa. Luvut ovat Tilastokeskuksen ennakkotietoja.

4.1.1996

Ansiotaso nousi edelleen heinä-syyskuussa 1995

Palkansaajien ansiot kohosivat heinä-syyskuussa keskimäärin 4,4 prosenttia vuoden 1994 vastaavasta ajasta. Kuluttajahinnat nousivat samana aikana 0,5 prosenttia, joten reaaliansiot kasvoivat 3,9 prosenttia. Ansiotasoa nostivat vuoden 1994 lopun ja vuoden 1995 palkankorotukset, joita oli useimmilla yksityisillä aloilla ja julkisella sektorilla.

3.1.1996

Työpaikat lisääntyvät edelleen hitaasti

Työllisyys parani edelleen hitaasti marraskuussa. Työpaikat lisääntyivät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuodessa 40 000:lla eli kahdella prosentilla. Miesten työllisyys parani, naisten työllisyys pysyi ennallaan. Toimialoista työllisyys lisääntyi jonkin verran sekä jalostuksessa että palveluissa.