Pressmeddelanden 1996

31.12.1996

Förbättrad sysselsättning också i november

Arbetsplatserna ökade i antal inom servicebranscherna och förädlingen från november 1995 till november 1996. Detta framgår av Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Jord- och skogsbruk var på samma nivå som ett år tidigare. Allt som allt ökade antalet arbetsplatser på ett år med nästan 50 000.

Ökningen av totalproduktionen alltjämt kraftigare i oktober

Totalproduktionen ökade från oktober i fjol till oktober i år med 5,7 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i oktober 0,4 procent större än produktionen i september. Produktionen i september ökade med 0,4 procent från året förut. I oktober ökade produktionen inom alla näringsgrenar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

18.12.1996

Importpriserna sjönk med en dryg procent

Importpriserna började sjunka då priserna gick ner med 1,2 procent från oktober till november. Detta berodde på att råolja, metallmalmer och lantbruksprodukter blev billigare. Från november i fjol har importpriserna stigit med 2,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens importprisindex.

16.12.1996

Industriproduktionens kraftiga ökning fortsatte i oktober

Enligt Statistikcentralens arbetsdagskorrigerade index var industriproduktionen i oktober 6,8 procent större än i oktober i fjol. Detta beror delvis på energiproduktionen, som ökade med omkring en femtedel. Energiexporten till Sverige har ökat och samtidigt har importen ersatts med inhemsk produktion. Under januari-oktober har industriproduktionen ökat med 3 procent från året förut.

Inflationen fortfarande låg

Konsumentpriserna steg med 0,7 procent från november i fjol till november i år. Från oktober till november sjönk de emellertid med 0,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentprisindex.

29.11.1996

Ökningen av totalproduktionen större i september

Totalproduktionen ökade från september i fjol till september i år med 4,1 procent. Efter säsongutjämning var produktionen i september 0,4 procent större än i augusti. I september ökade produktionen inom alla branscher med undantag av jord- och skogsbruket. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen.

Sysselsättningen bättre i oktober

Antalet sysselsatta ökade från oktober i fjol till oktober i år med 16 000, framgår det av Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Inom servicenäringarna ökade arbetsplatserna med drygt 20 000. Inom förädling minskade sysselsättningen något.

21.10.1996

Arbetslösa och unga soffliggare i valet till Europaparlamentet

Enligt Statistikcentralens utredning verkar det som om arbetslösa har deltagit mycket lamt i Europaparlamentsvalet. Jämfört med det förra riksdagsvalet minskade valdeltagandet också inom områden med ung åldersstruktur, med liten lantbruksbefolkning eller med relativt många låginkomsttagare.

Centern segrade i kommunalvalet inom låginkomsttagarområden

Centerns väljarstöd ökade från föregående kommunalval mest inom låginkomsttagarområden. Den andra valsegraren, Samlingspartiet, verkar å sin sida ha segrat speciellt inom områden där lantbruksbefolkningens andel är liten. Samlingspartiet ökade sitt väljarstöd också inom områden med ung åldersstruktur.

Statistikcentralen analyserade förändringen i partiernas väljarstöd efter befolkningsgrupp med profiler efter röstningsområde. Analysen grundade sig på uppgifter om 1 500 röstningsområden, inte på enskilda personers röster.