Tilastouutisten arkisto: 1998

31.12.1998

Tuotanto kasvoi lokakuussa 4,5 prosenttia

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 4,5 prosenttia. Kasvu hidastui hieman syyskuusta, jolloin tuotanto kasvoi 5,1 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla.

30.12.1998

Joukkoviestinnän talous kasvoi edelleen vuonna 1997

Joukkoviestinnän taloudellinen volyymi on kasvanut parin viime vuoden aikana. Vuonna 1997 liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lähes 18,5 miljardia markkaa eli noin 5 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kasvu oli jonkin verran pienempi kuin vuonna 1996.

29.12.1998

Kaupan myynnin kasvu jatkui vakaana lokakuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 6,6 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 3,3 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 11,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

23.12.1998

Bruttokansantuotteen kasvu jatkui voimakkaana heinä-syyskuussa

Bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 4,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kun se ensimmäisellä vuosipuoliskolla lisääntyi 6 prosenttia. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote kasvoi yhteensä 5,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

22.12.1998

Aluekatsaukset 1998 ilmestyneet - nyt myös CD-tuotteina

Tilastokeskuksen Aluekatsaus-sarjan julkaisut ovat valmistuneet. Julkaisuja on yhteensä kuusi, joista neljässä - Pohjois-, Itä-, Etelä- ja Länsi-Suomen katsauksissa - näkökulma on alueellinen. Seutukunta- ja maakuntakatsauksessa sekä jo keväällä ilmestyneessä Kuntakatsauksessa tarkastelun kohteena on koko Suomi.

22.12.1998

Marraskuun tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 29 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 29 ja loukkaantui 704 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden marraskuusta 5:llä ja loukkaantuneiden määrä 11:llä.

21.12.1998

Tulot lisääntyivät ja tuloerot kasvoivat vuonna 1997

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät keskimäärin 6,6 prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 1997. Samalla kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 1997 ennakkotiedoista.

18.12.1998

Asuinrakennuslupien kuutiot lisääntyivät neljänneksen lokakuussa

Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli lokakuussa neljänneksen suurempi kuin kuin vuotta aiemmin. Lähes kaikille muille rakennustyypeille lupia myönnettiin sitä vastoin edellisvuotista vähemmän. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin lokakuussa 2,5 miljoonan kuutiometrin edestä eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

18.12.1998

Vientihinnat laskivat lokakuusta marraskuuhun 1,8 prosenttia

Vientihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,8 prosenttia lokakuusta marraskuuhun. Lasku johtui pääasiassa selluloosan, paperin ja paperituotteiden, sähköteknisten tuotteiden sekä öljytuotteiden halpenemisesta. Viime vuoden marraskuusta vientihinnat alenivat 5,9 prosenttia, minkä aiheutti muun muassa sähköteknisten tuotteiden, öljytuotteiden ja perusmetallien hintojen lasku.

17.12.1998

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 160 000

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan ensi vuodenvaihteessa 5 160 000. Väestö kasvaa edellisvuotisesta 12 300 hengellä eli 0,2 prosenttia. Väestönkasvu hidastuu hieman, sillä viime vuonna väestö lisääntyi 15 000:lla.

17.12.1998

Ansiotaso nousi kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia

Palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuoden heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 3,5 prosenttia. Noususta suurin osa johtui tämän vuoden alussa toteutetuista yleisistä palkankorotuksista. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Reaaliansiot nousivat samana aikana 2,3 prosenttia.

16.12.1998

Eino H. Laurila -kansantulomitali Georg Lutherille

Kanslianeuvos Georg Luther on saanut vuoden 1998 Eino H. Laurila -kansantulomitalin. Mitalin voi saada suomalainen henkilö tai yhteisö, joka on ansiokkaasti edistänyt muun muassa kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämistä.

16.12.1998

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 1998

- Työllisiä 46 000 enemmän kuin vuosi sitten
- 15 - 64-vuotiaiden työllisyysaste nousi prosenttiyksiköllä 63,5 prosenttiin
- Työttömyysaste 10,1 prosenttia, työttömänä 247 000 henkeä
- Työnvälityksessä 13 000 uutta avointa työpaikkaa

15.12.1998

Teollisuustuotannon kasvu lokakuussa 8,3 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 8,3 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi lokakuussa 57 prosenttia vuotta aiemmasta. Ilman sähköteknisen teollisuuden tuotannon kasvua olisi koko teollisuustuotanto laskenut lokakuussa noin prosentin vuotta aiemmasta. Tuotanto vähenikin lokakuussa useimmilla tehdasteollisuuden toimialoilla. Massan, paperin ja paperituotteiden tuotanto pysyi lokakuussa vuotta aiempaan verrattuna lähes ennallaan.

15.12.1998

Inflaatio hidastui marraskuussa 0,9 prosenttiin

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 0,9 prosenttia. Edellisen kerran inflaatio oli näin matalalla maaliskuussa 1997.

14.12.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 1,8 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 1,4 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,2 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,0 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.12.1998

Matkat Suomeen vähenivät lokakuussa

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät lokakuussa 5 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 4 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Kaikkiaan yöpymisten määrä kasvoi 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

8.12.1998

Tieto- ja viestintätekniikkasektori merkittävä työllistäjä Pohjoismaissa

Tieto- ja viestintätekniikkasektori työllisti vuonna 1996 Ruotsissa 10,5 prosenttia, Tanskassa 8,8 prosenttia ja Suomessa 8,6 prosenttia koko yksityisen sektorin työvoimasta. Norjassa vastaava osuus oli 6,0 prosenttia ja Islannissa 5,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden Ministerineuvoston julkaisemasta raportista The Information and Communication Technology Sector in the Nordic Countries - a first statistical description. Raportti on valmistunut Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteisenä projektina.

8.12.1998

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvaneet

Kotitalouksien rahoitusvarat lisääntyivät Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 27 miljardia markkaa. Velat kasvoivat 3 miljardia markkaa. Edellisenä vuonna ne vielä vähenivät yhtä paljon. Kotitaloudet luotottivat siten muuta kansantaloutta nettomääräisesti 24 miljardilla markalla. Kotitaloudet sijoittivat varojaan eniten vakuutusrahastoihin, 12 miljardia markkaa, ja asunto-osakkeisiin, 8 miljardia markkaa.

4.12.1998

Kuorma-autojen tavarankuljetusten kasvu hiipumassa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä prosentin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten kuljetukset lisääntyivät 2 prosenttia, kun taas maa-aineskuljetukset pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni heinä-syyskuussa 5 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

4.12.1998

Suomen tilastollinen vuosikirja 1998 ilmestynyt

Tilastojen perusteos Suomen tilastollinen vuosikirja 1998 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisemassa vuosikirjassa on 679 sivua, joista 118 sisältää kansainvälisiä vertailutietoja.

3.12.1998

Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan

Kuluttajien luottamus nopeaan talouskasvuun ei marraskuussa enää heikentynyt. Kuluttajista 76 prosenttia odotti maan taloustilanteen joko pysyvän ennallaan tai yhä paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia arvioi maan talouden huononevan. Sen sijaan työttömyyden vähenemiseen uskovien osuus pieneni edelleen, lokakuun 44 prosentista marraskuun 41 prosenttiin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 16. - 23. marraskuuta 1 530 Suomessa asuvaa henkilöä.

30.11.1998

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 1998 ilmestynyt

Tilastokeskus julkaisee Rakentamisen ja asumisen vuosikirjan nyt kymmenennen kerran. Kirja on kattava tietopaketti rakentamisen ja asumisen kehityslinjoista monelta eri näkökulmalta tarkasteltuna. Se sisältää myös kansainvälisiä vertailuja.

27.11.1998

Kaupan myynnin kasvu jatkui syyskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 2,5 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 5,6 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 10,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

27.11.1998

Tuotannon kasvu jatkui syyskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 5,1 prosenttia. Kasvu nopeutui hieman elokuusta, jolloin tuotanto kasvoi edellisvuotisesta 4,4 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla.

26.11.1998

Tieliikenteessä synkkä lokakuu - 49 ihmistä kuoli

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 49 ja loukkaantui 894 ihmistä. Kuolleiden määrä lisääntyi viime vuoden lokakuusta 21:llä ja loukkaantuneiden 88:lla.

26.11. 1998

Asuinrakentaminen vilkastui heinä-syyskuussa

Uudisrakennustöitä aloitettiin heinä-syyskuussa kaikkiaan runsaan 11 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärät kasvoivat 15 prosenttia, kun toisella neljänneksellä kasvu oli 3 prosenttia. Teollisuusrakennusten kuutiot lisääntyivät neljänneksen viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten kuutiomäärät sen sijaan vähenivät vuotta aiemmasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

20.11.1998

Matkatoimistojen myynti kasvoi 14 prosenttia viime vuonna

Matkatoimistot myivät ja välittivät matkoja viime vuonna 8,5 miljardilla markalla, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kun bruttomyynnistä vähennettiin muuttuvat kulut, jäi myyntikatetta 1,1 miljardia markkaa. Matkatoimistot työllistivät viime vuonna noin 3 300 henkilöä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkatoimistojen tilinpäätöstilastosta vuodelta 1997.

20.11.1998

Rakennuslupien kuutiot lisääntyivät vain hieman syyskuussa

Rakennuslupia myönnettiin syyskuussa kaikkiaan runsaan 3 miljoonan kuutiometrin edestä eli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupia myönnettiin 9 prosenttia edellisvuotista enemmän. Varastorakennusten lupakuutiot kaksinkertaistuivat viime vuoden syyskuusta. Sen sijaan teollisuusrakennuksille samoin kuin liike-ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli neljänneksen pienempi kuin syyskuussa vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

18.11.1998

Tuottajahintojen lasku jatkui lokakuussa

Kaikki tuottajahintaindeksit laskivat Tilastokeskuksen mukaan sekä syyskuusta lokakuuhun että viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun.

17.11.1998

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 1998

- Työllisiä 62 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,0 prosenttia, työttömänä 247 000 henkeä
- Työvoiman tarjonta kasvoi, nuorten työllisyys parani edelleen
- Työnvälityksessä 14 000 uutta avointa työpaikkaa

16.11.1998

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 8,5 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 8,5 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus lisääntyi syyskuussa peräti 79 prosenttia vuotta aiemmasta. Massan, paperin ja paperituotteiden tuotanto kasvoi sen sijaan vain prosentin viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

16.11.1998

Inflaatio lokakuussa 1,1 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 1,1 prosenttia. Inflaatio hidastui, sillä syyskuussa se oli 1,3 prosenttia. Syyskuusta lokakuuhun hinnat säilyivät ennallaan.

13.11.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 1,6 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 1,4 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,0 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.11.1998

Matkailu Suomessa vilkastui syyskuussa

Matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät jälleen syyskuussa kesän lievän laskun jälkeen. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät syyskuussa 9 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden 3 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Kaikkiaan yöpymisten määrä kasvoi 5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

11.11.1998

Tuotanto keskittyy Uudellemaalle

Tuotanto on 90-luvun alkuvuosina ja erityisesti vuonna 1996 keskittynyt yhä enemmän Helsingin seudulle ja muualle Uudellemaalle, osoittaa Tilastokeskuksen alueittainen bruttokansantuotetilasto vuosilta 1988 - 96. Bruttokansantuote asukasta kohden oli vuonna 1996 Helsingin seutukunnassa jo 42 prosenttia ja Uudenmaan maakunnassa 37 prosenttia yli maan keskitason. Uudellemaalle on keskittynyt erityisesti sähköteknistä teollisuutta, kauppaa ja liike-elämän palveluja.

6.11.1998

Julkaisu naisten ja miesten asemasta Suomessa ilmestynyt

Tilastokeskus on koonnut eri tilastoista naisia ja miehiä koskevat tiedot tiiviiksi tietopaketiksi. Kokoomajulkaisu Naiset ja miehet Suomessa 1998 kertoo muun muassa, että vuonna 1995 yksityisellä sektorilla työskenteli runsaat 13 000 naisjohtajaa ja noin 38 500 miesjohtajaa. Vuodesta 1993 naisjohtajien määrä kasvoi vajaalla 1 300:lla, kun miesjohtajien määrä kasvoi runsaalla 900:lla.

5.11.1998

Kuluttajien luottamus omaan talouteensa edelleen vahva

Kuluttajista 23 prosenttia odotti lokakuussa oman taloutensa paranevan seuraavan vuoden aikana ja vain 9 prosenttia arvioi sen huononevan. Kotitalouksien rahatilanne oli lokakuussa hieman parempi kuin vuotta aiemmin. Kuluttajista 65 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään rahaa seuraavan vuoden aikana ja 16 prosenttia aikoi ottaa lainaa. Erilaisten kestotavaroiden ostoaikomukset olivat edelleen vahvat. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 19. - 26. lokakuuta 1 590 Suomessa asuvaa henkilöä.

4.11.1998

Lähes 5 600 uutta yritystä aloitti huhti-kesäkuussa

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä aloitti Tilastokeskuksen mukaan toimintansa 5 596 uutta yritystä, mikä oli 385 vähemmän kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa. Uusista yrityksistä 25 prosenttiaoli kaupan, 20 prosenttia liike-elämän palvelujen sekä kiinteistöpalvelujen yrityksiä ja 17 prosenttia rakennusalan yrityksiä.

3.11.1998

Maakunnittainen kuluttajabarometri: Optimistit Etelä-Suomessa

Etelä-Suomen maakuntien kuluttajat suhtautuvat luottavaisimmin talouden yleiseen kehitykseen, kun taas kainuulaiset ovat pessimistisimpiä, osoittaa Tilastokeskuksen maakunnittainen kuluttajabarometri 3. vuosineljännekseltä. Kärjessä ovat Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme.

2.11.1998

Asuntojen hinnat nousivat edelleen heinä-syyskuussa

Asuntojen hintojen nousu ei ole pysähtynyt. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat tämän vuoden huhti-kesäkuusta heinä-syyskuuhun keskimäärin 2,4 prosenttia. Viime vuoden heinä-syyskuusta hinnat kohosivat 10,6 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta neljännesvuosittaisesta tilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

30.10.1998

Tuotannon kasvu hidastui hieman elokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 4,4 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla.

29.10.1998

Syyskuun tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 39 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 39 ja loukkaantui 845 ihmistä. Kuolleiden määrä lisääntyi viime vuoden syyskuusta 7:llä ja loukkaantuneiden 56:lla.

28.10.1998

Yleisöluotoista neljännes Uudellamaalla

Yleisölle myönnettyjä luottoja oli vuoden 1997 lopussa kaikkiaan 449 miljardia markkaa, joka oli 5 miljardia markkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten yleisöluottoja oli Uudenmaan maakunnassa, 116 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

27.10.1998

Myynnin kasvu jatkui elokuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 4,9 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 8,3 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 17,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

26.10.1998

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 14 markkaa 40 penniä neliöltä

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 14 markkaa 40 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 4 prosenttia vuodesta 1996. Lämmitykseen kului 25 prosenttia, korjauksiin 18 ja vedenkäyttöön 12 prosenttia hoitokuluista. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta.

23.10.1998

Rakennuslupien kuutiot kasvoivat yli neljänneksen elokuussa

Rakennuslupia myönnettiin elokuussa kaikkiaan 3,7 miljoonan kuutiometrin edestä eli runsas neljännes enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuusrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli peräti 2,5-kertainen viime vuoden elokuuhun verrattuna. Myös asuinrakennusten lupakuutiot kasvoivat yli neljänneksen edellisvuotisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

22.10.1998

Rangaistuksista vain yhdyskuntapalvelutuomiot lisääntyneet 1990-luvulla

Rangaistukseen tuomittujen määrä on Suomessa vähentynyt 1990-luvulla. Vain yhdyskuntapalvelurangaistukset ovat lisääntyneet. Tämä suuntaus jatkui Tilastokeskuksen mukaan myös viime vuonna, mutta muutokset olivat aiempaa pienempiä.

21.10.1998

Puun käyttö energialähteenä kasvoi viime vuonna

Energian kokonaiskulutus kasvoi viime vuonna 2,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten käytetty energialähde Suomessa oli viime vuonna edelleen öljy, jonka osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 27 prosenttia. Seuraavaksi eniten käytettiin puupolttoaineita, ydinvoimaa ja hiiltä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen energiatilastosta.

20.10.1998

Naisia halutaan lisää politiikkaan

Suomalaisista naisista 91 prosenttia ja miehistä 82 prosenttia on sitä mieltä, että naisten entistä aktiivisempi tulo mukaan politiikkaan on tarpeen poliittisen asiantuntemuksen monipuolistamiseksi. Tieto käy ilmi tasa-arvobarometristä 1998, joka on laadittu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta ja julkaistaan Tilastokeskuksen ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimesta.

19.10.1998

Tuontihinnat laskivat elokuusta syyskuuhun lähes prosentin

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 0,9 prosenttia elokuusta syyskuuhun. Lasku aiheutui sähkön, öljytuotteiden, sähköteknisten tuotteiden, perusmetallien sekä kulkuneuvojen hintojen halpenemisesta.

16.10.1998

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät elokuussa 4 prosenttia

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä olivat elokuussa lähes edellisvuoden tasolla, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

16.10.1998

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 1998

- Työllisiä 61 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,2 prosenttia, työttömänä 252 000 henkeä
- Työvoiman tarjonta kasvoi, nuorten työllisyys parani edelleen
- Työnvälityksessä 17 000 uutta avointa työpaikkaa

15.10.1998

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 5,3 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 5,3 prosenttia viime vuoden elokuusta. Kasvu hidastui heinäkuusta, jolloin tuotanto lisääntyi 8 prosenttia.

15.10.1998

Inflaatio syyskuussa 1,3 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 1,3 prosenttia. Inflaatiota piti alhaisena erityisesti lainojen leimaveron poistuminen. Elokuusta syyskuuhun hinnat nousivat 0,3 prosenttia.

14.10.1998

Tilastokeskus julkistaa 1990-luvun trendit Turun Kirja- ja Tiedemessuilla

Tilastokeskus julkistaa Turun Kirjamessuilla uuden Trendit-raportin, joka on katsaus 1990-luvun tärkeimmistä talouselämän ja yhteiskunnan tapahtumista. Raportti tarkastelee kuudentoista osa-alueen kuten työelämän, rahoitusmarkkinoiden, ympäristön ja kulttuurin kehitystä ja antaa mahdollisuuden arvioida seuraavien vuosien suuntaa. Muista uusimmista julkaisuistaan Tilastokeskus esittelee Kirjamessuilla raportin Tehokas, tehokkaampi, uupunut. Raportti kuvaa työolojen muutoksia viimeisten 20 vuoden aikana.

14.10.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 1,9 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 2,0 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 1,7 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,0 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.10.1998

Kotitaloudet nostivat ennätysmäärän asuntoluottoja huhti-kesäkuussa

Kotitaloudet nostivat huhti-kesäkuun aikana uusia asuntoluottoja 11 miljardilla markalla. Edellisen kerran kotitalouksien nostamat asuntoluotot ylittivät 10 miljardia markkaa vuoden 1989 kolmannella neljänneksellä.

8.10.1998

Kuluttajien luottamus nopeaan talouskasvuun heikkeni syyskuussa

Kuluttajien arviot maan tulevasta talouskehityksestä heikkenivät syyskuussa. Kuluttajista 18 prosenttia uskoi maan taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana ja 28 prosenttia odotti maan talouden paranevan. Elokuussa vastaavat osuudet olivat 10 ja 39 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 21. - 28. syyskuuta 1 660 Suomessa asuvaa henkilöä.

7.10.1998

Koulutusalan yritykset pieniä

Maassamme toimi vuonna 1996 yhteensä 1 274 koulutusalan yritystä. Yritykset olivat pieniä, noin 90 prosenttia niistä oli alle viiden hengen yrityksiä. Noin puolella koulutusalan yrityksistä liikevaihto vuonna 1996 oli alle 400 000 markkaa. Kaikkien koulutusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 800 miljoonaa markkaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tekemästä selvityksestä.

1.10.1998

Tilastokeskus kerää peruskoulutilastot Internetin kautta

Tilastokeskus kerää kaikkiaan 4 miljoonaa tietoa kaikista manner-Suomen peruskouluista nyt ensimmäistä kertaa Internetin kautta. Tiedot kerätään vuoden 1998 peruskoulutilastojen pohjaksi. Ensimmäiset tilastot tästä 4 300 koulua käsittävästä aineistosta valmistuvat marraskuun alussa ja viimeiset ensi vuoden alkupuolella. Tiedonkeruuta tukevat opetusministeriö ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA.

30.9.1998

Tuotannon kasvu jatkui heinäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 5,5 prosenttia. Tuotannon kasvu nopeutui hieman kesäkuusta, jolloin tuotanto kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden kasvua vauhditti erityisesti sähköteknisten tuotteiden tuotannon yli 44 prosentin lisäys. Talouden kasvua tuki edelleen myös kotimainen kysyntä, erityisesti metsätalouden, kaupan ja liikenteen tuotannon lisääntyminen.

29.9.1998

Välillisten työvoimakustannusten osuus 40 prosenttia

Välillisten työvoimakustannusten osuus työn kokonaiskustannuksista oli vuonna 1996 teollisuudessa ja kunta-alalla noin 40 prosenttia. Yksityisissä palveluissa osuus oli pienempi, runsaat 38 prosenttia. Sosiaaliturvakustannusten osuus oli kunta-alalla suurempi kuin yksityisellä alalla, osoittavat Tilastokeskuksen tutkimukset näiden alojen työvoimakustannuksista.

29.9.1998

Elokuun tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 37 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 37 ja loukkaantui 984 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden elokuusta 4:llä ja loukkaantuneiden määrä 78:lla.

28.9.1998

Kaupan kasvu jatkui heinäkuussa

Sekä tukku- että vähittäiskaupan kauppapäiväkorjatut myyntimäärät lisääntyivät viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 5,7 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 20,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

25.9.1998

Asuntoluvat vähenivät pääkaupunkiseudulla kolmanneksen tammi-heinäkuussa

Tammi-heinäkuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan runsaan 20 000 uuden asunnon rakentamiseen eli prosentin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat kuitenkin vähenivät lähes 2 000:lla viime vuoden tammi-heinäkuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

23.9.1998

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät heinäkuussa 3 prosenttia

Sateinen heinäkuu ei juurikaan vaikuttanut kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrään Suomen majoitusliikkeissä. Suomalaisten yöpymiset lisääntyivät heinäkuussa 3 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 12 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

22.9.1998

Bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä 4,9 prosenttia

Bruttokansantuote kasvoi viime vuoden huhti-kesäkuusta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun 4,9 prosenttia. Tammi-maaliskuussa vuosikasvu oli 6,8 prosenttia. Pääsiäisen ajoittumisen takia vuoden toisella vuosineljänneksellä oli kaksi työpäivää vähemmän ja ensimmäisellä neljänneksellä kaksi työpäivää enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden alkupuoliskolta tämän vuoden alkupuoliskolle bruttokansantuote on lisääntynyt yhteensä 5,8 prosenttia, ilmenee Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

18.9.1998

Tuontihinnat laskeneet vuodessa viisi prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 5,1 prosenttia viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun. Lasku aiheutui raakaöljyn, sähköteknisten tuotteiden, värimetallien, metallimalmien, kemikaalien ja öljytuotteiden halpenemisesta.

16.9.1998

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 1998

- Työllisiä 67 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,2 prosenttia, työttömänä 258 000 henkeä
- Työvoiman tarjonta kasvoi, nuorten työllisyys parani edelleen
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

15.9.1998

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 8,2 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 8,2 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Kesäkuun lievän hidastumisen jälkeen tuotanto palasi jälleen kasvu-uralle.

Inflaatio elokuussa 1,1 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 1,1 prosenttia. Inflaatiota piti alhaisena erityisesti lainojen leimaveron poistuminen. Heinäkuusta elokuuhun hinnat nousivat 0,1 prosenttia.

14.9.1998

Rakennuskustannusten nousu hidastui edelleen elokuussa

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 2,0 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 2,0 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 1,8 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.9.1998

Ansiotaso nousi toisella neljänneksellä 3,6 prosenttia

Palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat viime vuoden huhti-kesäkuusta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun 3,6 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Noususta suurin osa johtui tämän vuoden alussa toteutetuista yleisistä palkankorotuksista. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajien rakenteessa tapahtuneet muutokset. Reaaliansiot nousivat samana aikana 2 prosenttia.

10.9.1998

Rahoitusleasing kasvoi viidenneksen vuonna 1997

Perinteisellä rahoitusleasingillä rahoitettiin koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen hankintoja viime vuonna kaikkiaan 4,2 miljardilla markalla. Tämä oli 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi viime vuonna tehtiin sale-and-leaseback- sekä kiinteistöleasingsopimuksia 0,2 miljardin markan arvosta. Rahoitusleasingvuokria maksettiin kaikkiaan 2,2 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

9.9.1998

Ympäristönsuojelumenot lähes ennallaan

Valtion menoista käytetään vuonna 1999 suoraan ympäristönsuojeluun 4 miljardia markkaa, mikä on 2,1 prosenttia talousarvioesityksen loppusummasta. Vuonna 1998 ympäristömenot ovat reilut 4,1 miljardia markkaa, 2,2 prosenttia valtion talousarvion loppusummasta. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön ja Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta Luonnonvarat ja ympäristö 1998
-katsauksesta.

4.9. 1998

Uudisrakentamisen kasvu hidastui huhti-kesäkuussa

Huhti-kesäkuussa käynnistettiin 11 000 uuden asunnon rakennustyöt. Se oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

3.9.1998

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana elokuussa. Luottamusindikaattori oli 16,9 eli sama kuin heinäkuussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luottamus talouteen on ollut hieman vahvempaa vain huhtikuussa 1997. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 17. - 24. elokuuta 1 680 Suomessa asuvaa henkilöä.

2.9.1998

Yritysten määrän kasvu jatkui vuonna 1996

Yritysten ja toimipaikkojen määrän kasvu jatkui edelleen vuonna 1996. Yritysten määrä kasvoi 7,3 prosenttia ja toimipaikkojen määrä 6,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstön määrä lisääntyi 2,9 ja liikevaihto 7,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

2.9.1998

Konkurssit vähenevät edelleen

Tämän vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 614 konkurssia, 14 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Konkurssien määrä väheni teollisuutta ja maa- ja metsätaloutta lukuunottamatta kaikilla päätoimialoilla. Eniten konkurssien määrä väheni rakentamisessa ja muiden palvelujen ryhmässä, molemmissa 20 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

1.9.1998

Työssä kehittyminen ja työntekijöiden itsenäisyys lisääntyneet työelämässä

Työolojen kehittäminen on tuottanut tuloksia suomalaisessa työelämässä viimeisten 20 vuoden aikana. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan palkansaajien työtehtävät ovat monipuolistuneet ja työpaikkakoulutukseen osallistuminen on lisääntynyt. Henkilöstö kokee myös voivansa vaikuttaa työhönsä entistä enemmän. Työ koetaan mielenkiintoiseksi, ja työtovereilta ja esimiehiltä saadaan tukea aiempaa paremmin.

1.9.1998

Tilastokeskuksen koulutusjulkaisu ilmaiseksi Internetistä

Tilastokeskuksen tänä keväänä julkaisema Koulutus Suomessa -teos on nyt saatavilla sähköisessä muodossa Internet-verkossa. Kirja on käytettävissä ilmaiseksi osoitteessa http://www.stat.fi/tk/he/koulutussuomessa.html.

31.8.1998

Kaupankäynti vilkasta kesäkuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 8,4 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 7 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 20,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

28.8.1998

Pientaloasuntojen lupamäärät kasvoivat alkuvuonna

Tammi-kesäkuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 18 000 uuden asunnon rakentamiseen eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Omakoti- ja rivitaloasuntojen lupamäärä kasvoi edellisvuotisesta, mutta kerrostaloasunnoille myönnetyt luvat vähenivät 1 000:lla viime vuoden tammi-kesäkuusta. Omakotiasunnoille myönnettyjen lupien määrä kasvoi koko maassa lukuunottamatta Pohjois-Karjalaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

28.8.1998

Tuotannon kasvu hidastui kesäkuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 4,1 prosenttia. Kasvu hidastui toukokuusta, jolloin tuotanto lisääntyi edellisvuotisesta 7,4 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kesäkuussa kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden kasvua hidastivat turvetuotannon romahtaminen sekä puu- ja paperiteollisuuden korjaus- ja huoltoseisokit. Talouden kasvua piti edelleen yllä erityisesti kaupan, liikenteen ja metsätalouden tuotannon lisääntyminen.

27.8.1998

Heinäkuun tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 35 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 35 ja loukkaantui 920 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden heinäkuusta 1:llä, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 10:llä.

20.8.1998

Matkailu Suomessa vilkastui kesäkuussa

Matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät jälleen kesäkuussa toukokuun lievän laskun jälkeen. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa 6 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden 2 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

18.8.1998

Tuottajahinnat laskussa heinäkuussa

Kaikki tuottajahintaindeksit laskivat Tilastokeskuksen mukaan sekä kesäkuusta heinäkuuhun että viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun.

18.8.1998

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 1998

- Työllisiä 55 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 10,1 prosenttia, työttömänä 265 000 henkeä
- Nuorten työllisyys parani
- Työnvälityksessä 17 000 uutta avointa työpaikkaa

17.8.1998

Joka viidennessä parisuhteessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa

Joka viidennessä suomalaisessa parisuhteessa mies on ollut joskus suhteen aikana väkivaltainen puolisoaan kohtaan. Viimeksi kuluneen vuoden aikana 90 000 naista eli 7 prosenttia parisuhteessa elävistä naisista on kokenut miehensä tekemää väkivaltaa. Vielä yleisempää väkivalta on ollut jo päättyneissä suhteissa. Entisen avio- tai avopuolisonsa väkivallan kohteeksi liiton aikana on joutunut puolet naisista.

17.8.1998

Teollisuustuotannon kasvu hidastui kesäkuussa 2,8 prosenttiin

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa vain 2,8 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Edellisen kerran vuosikasvu on ollut yhtä vaatimaton pari vuotta sitten. Kasvuvauhdin hidastuminen johtui osittain sääolosuhteista, sillä turpeen tuotanto romahti kesäkuussa viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Lisäksi massan ja paperin tuotanto väheni, mikä johtui osittain korjaus- ja huoltoseisokeista.

14.8.1998

Rakennuskustannusten nousu hidastui hieman heinäkuussa

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 2,3 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 2,5 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,0 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,3 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

14.8.1998

Inflaatio hiipui heinäkuussa 1,1 prosenttiin

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 1,1 prosenttia. Inflaatio hidastui heinäkuussa, sillä touko- ja kesäkuussa inflaatio oli 1,5 prosenttia.

12.8.1998

Kuorma-autojen tavarankuljetusten määrä voimakkaassa kasvussa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 30 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 4 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi huhti-kesäkuussa 2 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

11.8.1998

Erikoistumattoman vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna

Erikoistumattoman vähittäiskaupan yritykset kasvattivat liikevaihtoaan viime vuonna lähes 7 prosenttia vuodesta 1996. Yritykset paransivat selvästi myös kannattavuuttaan. Kokonaistulos nousi yli 3 prosenttiin liikevaihdosta. Myös yritysten omavaraisuus vahvistui, omapääoma nousi ja vieraan pääoman osuus taseesta laski. Vieraasta pääomasta maksettiin pois nimenomaan sen korollista osaa.

7.8.1998

Kuntien talous heikkeni viime vuonna

Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna 5,7 miljardia markkaa. Vuosikate jäi 0,5 miljardia pienemmäksi kuin käyttöomaisuuden poistot, joten tulorahoitus ei riittänyt kaikkiin korvausinvestointeihin. Kaupunkimaisissa kunnissa vuosikate kattoi keskimäärin 92 prosenttia poistoista, taajaan asutuissa kunnissa 47 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 132 prosenttia. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien taloustilaston ennakkotiedoista.

6.8.1998

Kuluttajabarometri: Kuluttajien mielialat korkealla

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen vahvistui edelleen heinäkuussa. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli 16,9 eli 1,2 yksikköä korkeampi kuin kesäkuussa. Viimeisen vuosikymmenen aikana luottamus talouteen on ollut hieman vahvempaa vain huhtikuussa 1997. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 20. - 27. heinäkuuta 1 610 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.7.1998

Asuntojen rakentamiseen myönnettyjen lupien määrä väheni toukokuussa

Toukokuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan runsaan 3 000 uuden asunnon rakentamiseen eli 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Rivi- ja kerrostaloasuntojen lupamäärä laski selvästi edellisvuotisesta, mutta omakotiasunnoille lupia sen sijaan myönnettiin viidennes enemmän kuin toukokuussa vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Autokaupalla erinomainen toukokuu

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 7,3 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 4,8 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 20,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tuotanto kasvoi edelleen nopeasti toukokuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 7,3 prosenttia. Tuotannon kasvu nopeutui hieman huhtikuusta. Huhtikuussa tuotanto kasvoi 5,8 prosenttia edellisen vuoden huhtikuusta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden ohella kasvua piti edelleen yllä kotimainen kysyntä, erityisesti kaupan ja rakentamisen tuotannon lisääntyminen.

30.7.1998

Asuntojen hinnat edelleen nousussa

Tilastokeskuksen mukaan asuntojen hintojen tasainen nousu jatkui keväällä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat tämän vuoden tammi-maaliskuusta huhti-kesäkuuhun pääkaupunkiseudulla keskimäärin 2,7 prosenttia ja muualla maassa 2,6 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta neljännesvuosittaisesta tilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

Kesäkuun tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 30 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 30 ja loukkaantui 831 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni edellisvuoden kesäkuusta 19:llä ja loukkaantuneiden 74:llä.

29.7.1998

Syntyneitä ennätysvähän alkuvuonna

Tämän vuoden alkupuoliskolla syntyi Tilastokeskuksen väestötilaston mukaan 28 700 lasta. Määrä on ajanjakson pienin tällä vuosisadalla. Edellinen ennätys on alkuvuodelta 1973, jolloin syntyi 28 800 lasta. Syntyneiden määrää alentaa pienten ikäluokkien naisten tulo synnytysikään.

27.7.1998

Viime vuonna 5 400 uutta kesämökkiä

Uusia kesämökkejä valmistui viime vuonna 5 400 eli 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja peräti 900 vähemmän kuin vuonna 1995. Vuoden 1997 lopussa kesämökkejä oli 429 400. Edellisestä vuodesta kesämökkien määrä lisääntyi noin 6 000:lla. 1990-luvulla kesämökkien määrä on kasvanut kaikkiaan 62 000:lla.

20.7.1998

Asuntokauppojen määrä ennallaan vuonna 1997

Asunto-osakekauppojen lukumäärä pysyi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna samalla tasolla kuin vuonna 1996. Rahaa kaupoissa käytettiin viime vuonna yhteensä 23,5 miljardia markkaa. Kokonaiskauppasumma nousi edellisvuodesta 2,3 miljardia markkaa, mikä johtui asuntojen hintojen noususta.

17.7.1998

Tuontihinnat laskivat kesäkuussa 1,4 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan toukokuusta kesäkuuhun 1,4 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa raakaöljyn halpenemisesta.

16.7.1998

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät toukokuussa 8 prosenttia

Suomeen suuntautuvan matkailun koko alkuvuoden jatkunut kasvu katkesi toukokuussa. Suomalaiset yöpyivät toukokuussa majoitusliikkeissä saman verran kuin viime vuoden toukokuussa, kun taas ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 8 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni 2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

16.7.1998

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 1998

- Työpaikkoja 44 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 12,0 prosenttia, työttömänä 323 000 henkeä
- Nuorten työttömyys laski eniten
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa

15.7.1998

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa 11,8 prosenttia

Teollisuustuotannon kasvu voimistui toukokuussa. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden toukokuusta 11,8 prosenttia.

15.7.1998

Inflaatio kesäkuussa ennallaan

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 1,5 prosenttia. Inflaatio oli sama myös toukokuussa.

14.7.1998

Rakennuskustannusten nousu edelleen tasaista

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden kesäkuusta tämän vuoden kesäkuuhun 2,6 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,0 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,3 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,1 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.7.1998

Kansantuotteen kasvu jatkui ripeänä

Bruttokansantuotteen määrä on kasvanut kahtena viime vuonna edelleen ripeästi. Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 6,0 prosenttia ja edellisenä vuonna 3,6 prosenttia. Nimellinen bruttokansantuote oli viime vuonna 622 miljardia markkaa eli neljä miljardia markkaa enemmän kuin aiemmin arvioitiin.

9.7.1998

Kuluttajat tyytyväisiä talouskehitykseen

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen oli kesäkuussa edelleen vahva. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli 15,7. Suomalaisten arviot omasta talouskehityksestä ovat hieman parantuneet. Kaksi kolmesta vastaajasta uskoi oman taloutensa säilyvän ennallaan ja joka neljäs arvioi sen paranevan seuraavan vuoden aikana. Maan talouskehitystä myönteisenä pitävien osuus on viime kuukausina hieman pienentynyt. Neljä kymmenestä uskoi maan talouden paranevan seuraavan vuoden aikana ja vajaa puolet vastaajista arvioi talouden pysyvän ennallaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 22. - 29. kesäkuuta 1 570 Suomessa asuvaa henkilöä.

8.7.1998

Viljelijöiden tulot lähes edellisvuoden tasolla vuonna 1996

Viljelijöiden valtionveron alaiset tulot olivat vuonna 1996 keskimäärin 166 800 markkaa, mikä oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viljelijät maksoivat tuloistaan veroja keskimäärin 45 000 markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

7.7.1998

Ulkomaanmatkailun kasvu hidastui vuonna 1997

Suomalaisten ulkomaanmatkailun kasvu hidastui viime vuonna kahden voimakkaan kasvuvuoden jälkeen. Ulkomaanmatkojen määrä kasvoi 4 prosenttia edellisvuotisesta ja kotimaanmatkailu saman verran. Risteilyt olivat suositumpia kuin koskaan aiemmin; niiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta 14 prosenttia. Yhä enemmän tehtiin sellaisia risteilyjä, joiden aikana ei käyty lainkaan maissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkailututkimuksesta.

6.7.1998

Tehdasteollisuuden kasvu kiihtyi vuonna 1997

Tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna voimakkaasti. Tuotannon kokonaisarvo lisääntyi yli 12 prosenttia, kun vuonna 1996 kasvu oli vajaat 2 prosenttia. Tuotannon arvo nousi lähes kaikilla teollisuuden päätoimialoilla; erityisen nopeaa kasvu oli metalli- ja metsäteollisuudessa. Metalliteollisuudessa tuotannon arvo lisääntyi 17 prosenttia ja metsäteollisuudessa 14 prosenttia.

1.7.1998

Viime vuonna ennätysmäärä ylioppilas- ja tohtorintutkintoja

Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa suoritettiin 181 100 tutkintoa vuonna 1997. Tutkintoja oli 0,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Tutkinnoista 54 prosenttia oli naisten suorittamia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen oppilaitostilastoista.

30.6.1998

Tuotannon kasvu edelleen nopeaa huhtikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 5,8 prosenttia. Tuotannon kasvu hidastui hieman, mutta siihen vaikutti pääsiäisen sijoittuminen kuluvana vuonna huhtikuulle. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Teollisuuden ohella kasvua piti yllä kaupan ja rakentamisen tuotannon lisääntyminen.

26.6.1998

Liike-elämän palveluiden kannattavuus vahvistui vuonna 1997

Talouden kasvu näkyi vuonna 1997 myös liike-elämän palveluiden kysynnän lisääntymisenä. Tietojenkäsittelypalvelun yritysten liikevaihto oli viime vuonna lähes 10 prosenttia suurempi kuin vuonna 1996. Mainostoimistojen myyntikate puolestaan kasvoi yli kymmeneksen. Myös kannattavuus vahvistui molemmilla toimialoilla samoin kuin teknisessä palvelussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä 213 yrityksen tilinpäätöstiedoista. Yritykset kattavat noin 50 prosenttia toimialojen koko liikevaihdosta.

26.6.1998

Kaupan kasvu jatkui huhtikuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun yhden prosentin ja vähittäiskaupan myyntimäärä 6,1 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 16,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

25.6.1998

Työikäisten sepelvaltimotautikuolleisuuden aleneminen jatkuu nopeana

Kuolleisuus sepelvaltimotauteihin vähenee edelleen nopeasti. 1990-luvulla kuolleisuuden väheneminen on ollut nopeampaa kuin 1970- ja 1980-luvuilla. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan sepelvaltimotauteihin kuoli työikäisenä 1 575 miestä ja 251 naista vuonna 1996.

25.6.1998

Kotitalouksien tuloerot kasvaneet

Kotitalouksien tuloerot kasvoivat selvästi vuodesta 1995 vuoteen 1996, osoittavat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston lopulliset tiedot. Myös vuotta aiemmin tuloerot lisääntyivät.

24.6.1998

Vuokrat nousseet vuodessa keskimäärin 3,4 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun keskimäärin 3,4 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat keskimäärin 2,1 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 4,4 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuokratilastoon.

24.6.1998

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 29 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 29 ja loukkaantui 723 ihmistä. Kuolleiden määrä pysyi samana kuin viime vuoden toukokuussa, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 18:lla.

23.6.1998

Bruttokansantuotteen kasvu jatkui alkuvuonna voimakkaana

Bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 6,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kausitasoitettu bruttokansantuote lisääntyi edellisestä neljänneksestä 0,6 prosenttia. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

22.6.1998

Kuntasektorin keskiansiot laskivat hieman viime vuonna

Kuntasektorin kuukausipalkkaisen henkilöstön kokonaiskeskiansio oli 10 779 markkaa lokakuussa 1997. Miesten keskiansio oli 13 198 markkaa ja naisten 10 094 markkaa. Säännöllisen työajan ansio oli vastaavasti 10 363 markkaa, miehillä 12 249 markkaa ja naisilla 9 828 markkaa. Kokonaisansioon sisältyy säännölliseltä työajalta maksetun palkan lisäksi ylityökorvaukset, mutta ei esimerkiksi lomaraha. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kunnista ja kuntayhtymistä lokakuulta 1997 keräämään kunnallisen henkilörekisterin palkka-aineistoon.

18.6.1998

Ansiotaso nousi ensimmäisellä neljänneksellä 3,2 prosenttia

Palkansaajien nimelliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin ennakkotietojen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaalisesti mitattuna palkat nousivat 1,3 prosenttia. Edellisestä neljänneksestä nimellispalkat nousivat 2,9 prosenttia.

18.6.1998

Asuntolupien määrä väheni 16 prosenttia huhtikuussa

Huhtikuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan runsaan 3 000 uuden asunnon rakentamiseen eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tammi-huhtikuussa rakennusluvan sai vajaat 11 000 asuntoa, mikä oli saman verran kuin viime vuoden vastaavana aikana. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat kuitenkin vähenivät 1 000:lla viime vuoden tammi-huhtikuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

18.6.1998

Tuontihinnat laskeneet vuodessa 1,3 prosenttia

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 1,3 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Vielä huhtikuussa hinnat nousivat vuodessa 0,1 prosenttia. Lasku aiheutui raakaöljyn, sähköteknisten tuotteiden, metallimalmien ja värimetallien halpenemisesta.

17.6.1998

Tilastokeskus haastattelee matkailijoita Lapin raja-asemilla

Tilastokeskus ryhtyy haastattelemaan ulkomailta tulevia matkailijoita Lapin läänissä juhannuksen jälkeen. Haastattelut ovat osa laajempaa, viime joulukuussa alkanutta koko Suomen kattavaa rajahaastattelututkimusta. Tutkimuksen on tilannut Matkailun edistämiskeskus.

17.6.1998

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kasvoivat alkuvuonna voimakkaasti

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 17 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 43 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 4 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi tammi-maaliskuussa 11 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

16.6.1998

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 1998

- Työpaikkoja 60 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Opintonsa päättäneet tulivat työmarkkinoille
- Työttömyysaste 14,6 prosenttia, työttömänä 385 000 henkeä
- Työnvälityksessä 29 000 uutta avointa työpaikkaa

15.6.1998

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 10,5 prosenttia

Teollisuustuotannon kasvu jatkui huhtikuussa vahvana. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 10,5 prosenttia viime vuoden huhtikuusta.

15.6.1998

Inflaatio hidastui toukokuussa 1,5 prosenttiin

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 1,5 prosenttia. Inflaatio hidastui, sillä huhtikuussa se oli 1,8 prosenttia. Hidastuminen johtui erityisesti lainojen leimaveron poistumisesta ja matkapuhelujen halpenemisesta. Huhtikuusta toukokuuhun hinnat säilyivät keskimäärin ennallaan.

12.6.1998

Rakennuskustannusten nousu edelleen tasaista

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun 2,7 prosenttia. Rakennuskustannukset ovat nousseet alkuvuonna tasaisesti vajaan 3 prosentin vuosivauhtia. Rakennustarvikkeiden hinnat kohosivat toukokuussa 3,1 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Muut panokset kallistuivat 2,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.6.1998

Kotimaanmatkailu kasvoi alkuvuonna lähes viidenneksen

Suomalaisten matkailu kotimaassa lisääntyi tammi-maaliskuussa lähes viidenneksen edellisvuotisesta. Kotimaanmatkailua kasvattivat lyhyet, 1-3 yöpymisen matkat, joita tehtiin noin 100 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen matkailututkimuksesta, jota varten haastateltiin huhtikuun lopulla 2 000 henkilöä.

5.6.1998

Kotitalouksien luottokanta kääntyi kasvuun vuonna 1997

Kotimainen luottokanta oli viime vuoden lopussa 728 miljardia markkaa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko luottokanta jatkoi kasvuaan jo toista vuotta. Myös kotitalouksien luottokanta kääntyi kasvuun viiden vuoden supistumisen jälkeen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta, joka kuvaa kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

4.6.1998

Kuluttajabarometri: Kotitalouksien rahatilanne vakaa

Toukokuussa joka toinen suomalainen kotitalous pystyi säästämään rahaa. 43 prosentilla kotitalouksista tulot ja menot menivät tasan. 4 prosenttia joutui turvautumaan säästöihinsä ja 3 prosenttia tekemään velkaa. Kuluttajista 64 prosenttia uskoi oman taloutensa säilyvän ennallaan seuraavan vuoden aikana ja 23 prosenttia arvioi sen yhä paranevan. Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin 18. - 25. toukokuuta 1 650 Suomessa asuvaa henkilöä.

3.6.1998

Pohjoismaiset aluetaloustutkijat kokoontuvat Savonlinnassa

Pohjoismainen aluetaloustieteellinen seminaari järjestetään 4. - 7. kesäkuuta Savonlinnassa. Seminaari pidetään joka kolmas vuosi vuorotellen kussakin maassa, tänä vuonna Suomessa.

2.6.1998

Luottokorttiostot kasvoivat selvästi viime vuonna

Luottokorteilla ostettiin Suomessa viime vuonna tavaroita ja palveluita 26,7 miljardin markan arvosta, mikä oli 12,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Ostoista 78 prosenttia eli lähes 21 miljardia markkaa tehtiin korottomilla, alle kahden kuukauden luottoajan maksuaikakorteilla. Varsinaisilla luottokorteilla ostettiin lähes 6 miljardilla markalla, mikä oli lähes 18 prosenttia edellisvuotista enemmän. Tiedot ovat Tilastokeskuksen luottokorttitilastosta vuodelta 1997. Tilasto perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

1.6.1998

Tukkukauppa kasvoi 11 prosenttia maaliskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 11,4 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 4,3 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 27,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

1.6.1998

Väestölaskenta 1995 -julkaisu - syväluotaus suomalaiseen elämään

Tilastokeskus on koonnut vuoden 1995 väestölaskennan keskeiset tulokset julkaisuksi. Väestölaskenta 1995 -teos sisältää tilastoja muun muassa työssäkäyvästä väestöstä, perheistä, työllisyydestä, tuloista sekä asunnoista ja rakennuksista. Liki 400-sivuinen julkaisu on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

29.5.1998

Tilastokeskuksen ja EU:n työttömyystilastot yhdenmukaisiksi

Tilastokeskus on alkanut noudattaa työttömyyden tilastoinnissa samaa menettelyä kuin Euroopan unionin tilastovirasto Eurostat. Tähän asti aktiivinen työnhaku on Suomen tilastossa tulkittu väljemmin kuin EU edellyttää.

29.5. 1998

Uudisrakentaminen vilkastui alkuvuonna

Uudisrakennustöitä aloitettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 5,6 miljoonan kuutiometrin edestä. Määrä oli lähes puolitoistakertainen edellisvuotiseen verrattuna. Liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten kuutiot jopa kolminkertaistuivat viime vuoden tammi-maaliskuusta. Tämä johtui muutamien suurien liike- ja urheilurakennuskohteiden aloittamisesta alkuvuonna.

29.5.1998

Tuotannon kasvu nopeutui maaliskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 8 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi ripeästi kaikilla päätoimialoilla.

28.5.1998

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 28 ja loukkaantui 486 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden huhtikuusta 11:llä ja loukkaantuneiden 24:llä.

28.5.1998

Kuorma-autoliikenteen suoritteet kasvoivat vuonna 1997

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite kasvoi viime vuonna 6 prosenttia ja kuljetettu tavaramäärä 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 1997 kuorma-autojen kuljetussuorite oli 24 511 miljoonaa tonnikilometriä. Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 383 miljoonaa tonnia, josta maa-aineksia oli 166 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1997 -julkaisusta.

27.5.1998

Yliopistosta valmistuneista 80 prosenttia työhön vuoden kuluessa

Vuonna 1995 valmistuneista maistereista, lisensiaateista ja tohtoreista runsaat 80 prosenttia oli työllistynyt seuraavan vuoden loppuun mennessä. Tilastokeskuksen sijoittumistilaston mukaan suhteellisen hyvin olivat töitä saaneet myös ammattikorkeakoulututkinnon ja korkea-asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneet kuten esimerkiksi insinöörit. Heistä runsaat 70 prosenttia oli työssä vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta. Alemman korkeakoulututkinnon ja opistoasteen tutkinnon suorittaneista oli työllistynyt runsaat 60 prosenttia.

26.5.1998

Teollisuuden kannattavuus vahvistui vuonna 1997

Suurten teollisuusyritysten kannattavuus vahvistui vuonna 1997 selvästi edellisvuodesta. Käyttökate nousi viime vuonna 12,6 prosenttiin liikevaihdosta, kun se vuonna 1996 oli 10,9 prosenttia. Nettotulosta kertyi 15,6 miljardia markkaa, mikä on lähes viisi miljardia edellisvuotta enemmän, mutta edelleen kolme miljardia vähemmän kuin huippuvuonna 1995. Yritysten velkaantuneisuus aleni ja omavaraisuus vahvistui jo viidentenä vuonna peräkkäin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastosta.

22.5.1998

Tulot kasvoivat eniten rannikkomaakunnissa ja Pirkanmaalla

Veronalaiset tulot tulonsaajaa kohti lisääntyivät 3,3 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996. Keskimääräistä enemmän tulot kasvoivat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Vaasan rannikkoseudulla sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kymenlaaksoa ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta myös tulonsaajien määrä lisääntyi näissä maakunnissa, eniten Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

22.5.1998

Asuntoluvat lisääntyivät lähes kolmanneksen maaliskuussa

Maaliskuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan runsaan 3 000 uuden asunnon rakentamiseen eli lähes kolmannes enemmän kuin vuosi sitten. Tammi-maaliskuussa rakennusluvan saaneita asuntoja oli siitä huolimatta vain 11 prosenttia edellisvuotista enemmän. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat jopa vähenivät neljänneksen viime vuoden tammi-maaliskuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

20.5.1998

Kotitaloudet omistivat kolmanneksen sijoitusrahastoista vuonna 1997

Suomessa rekisteröityjen sijoitusrahastojen kokonaisarvo oli viime vuoden lopussa 18,4 miljardia markkaa, mikä oli puolitoistakertainen vuoden 1996 loppuun verrattuna. Kotitalouksien hallussa olevien sijoitusrahastojen osuuksien arvo kasvoi 2,2 miljardia markkaa. Kotitaloudet omistivat viime vuoden lopussa kotimaisten sijoitusrahastojen kokonaisarvosta 34 prosenttia eli 6,2 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

19.5.1998

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 1998

- Työpaikkoja 31 000 enemmän kuin vuosi sitten

- Työttömyysaste 14,3 prosenttia, työttömänä 359 000 henkeä

- Työnvälityksessä 27 000 uutta avointa työpaikkaa

18.5.1998

Vientihinnat nousseet vuodessa vajaan prosentin

Vientihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan maaliskuusta huhtikuuhun 1,0 prosenttia. Lasku johtui sähköteknisten tuotteiden halpenemisesta 5,6 prosentilla.

15.5.1998

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 9,5 prosenttia

Teollisuustuotannon kasvu jatkui edelleen vahvana maaliskuussa. Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan tuotanto kasvoi viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 9,5 prosenttia, kun tammikuussa tuotannon lisäys oli 8 ja helmikuussa 8,7 prosenttia. Erityisen nopeaa kasvu oli maaliskuussa metalliteollisuudessa sekä massa- ja paperiteollisuudessa.

15.5.1998

Inflaatio huhtikuussa ennallaan

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 1,8 prosenttia. Maaliskuussa inflaatio oli sama. Maaliskuusta huhtikuuhun hinnat kohosivat 0,5 prosenttia.

14.5.1998

Oppilaitokset vähentyneet, koot suurentuneet

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa oppilaitoksia 5 755 ja niissä opiskeli 1,8 miljoonaa oppilasta. Vuodessa oppilaitokset vähenivät 111:llä.

14.5.1998

Virolaisten yöpymiset lähes kaksinkertaistuivat maaliskuussa

Alkuvuoden voimakkaan kasvun jälkeen ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät maaliskuussa edelleen 9 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 3 prosenttia, kun kotimaiset yöpymiset lisääntyivät ainoastaan prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

14.5.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 2,8 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,4 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,6 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.5.1998

Työ- ja liikuntatapaturmat lisääntyneet

Vammaan johtaneet työtapaturmat lisääntyivät 18 ja liikuntatapaturmat 15 prosenttia vuodesta 1993 vuoteen 1997. Vamman aiheuttaneet väkivallanteot sen sijaan vähenivät samana aikana 15 prosenttia, osoittaa Tilastokeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemä tutkimus. Tutkimukseen haastateltiin viime syksynä 9 600:aa suomalaista.

7.5.1998

Suomalaisten luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaisten luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana huhtikuussa. Kuluttajista 83 prosenttia odotti maan talouden pysyvän ennallaan tai paranevan seuraavan vuoden aikana. Kuusi kymmenestä uskoi oman taloutensa säilyvän ennallaan ja joka neljäs arvioi sen paranevan. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli huhtikuussa 15,2. Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin 20. - 27.  huhtikuuta 1 670 Suomessa asuvaa henkilöä.

5.5.1998

Naiset parhaiten edustettuina kunnallisessa päätöksenteossa

Tasa-arvolain edellyttämä sukupuolten tasa-arvo toteutuu kunnallisessa demokratiassa muuta päätöksentekoa paremmin, ilmenee Tilastokeskuksen tuoreesta julkaisusta Naiset ja miehet yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

4.5.1998

Asuntojen hinnat nousivat loka-joulukuusta kolme prosenttia

Vanha kerrostaloasunto maksoi tammi-maaliskuussa keskimäärin kolme prosenttia enemmän kuin viime vuoden loka-joulukuussa. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat kohosivat maan keskiarvoa nopeammin eli 3,8 prosenttia; Espoossa 4,5 prosenttia, Helsingissä 3,5 ja Vantaalla 2,7 prosenttia. Muualla maassa hinnat nousivat keskimäärin 2,5 prosenttia; Vaasassa 5,4 prosenttia, Kuopiossa 4,1 prosenttia, Turussa 2,4 prosenttia, Oulussa 2,3 ja Tampereella 1,1 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

30.4.1998

Metsurien reaalipalkka nousi vuodessa vajaan prosentin

Metsätyöntekijöiden keskimääräinen vuosiansio oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 113 200 markkaa ilman työvälineen osuutta. Nimellispalkka nousi 1,9 prosenttia ja reaalipalkka 0,7 prosenttia vuodesta 1996. Miesten keskipalkka oli viime vuonna 114 100 markkaa ja naisten 87 500 markkaa. Suurin palkka oli 50 - 54-vuotiailla.

30.4.1998

Tuotannon kasvu jatkui nopeana helmikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 5,9 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Tuotannon kasvua vauhditti erityisesti metalliteollisuuden työpäiväkorjatun tuotannon lähes 14 prosentin kasvu. Viennin ohella kasvua piti yllä kotimainen kysyntä, mikä ilmeni rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon lisäyksenä.

29.4.1998

Autokaupan kasvu jatkui helmikuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 2,3 prosenttia ja tukkukaupan myyntimäärä 1,3 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 11,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

24.4.1998

Rakennuslupien kuutiot lisääntyivät 49 prosenttia helmikuussa

Helmikuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 2,5 miljoonan kuutiometrin edestä eli 49 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ainoastaan asuinrakennuslupien kuutiot vähenivät viime vuoden helmikuusta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

23.4.1998

Suomen väkiluku kasvaa 2020-luvulle asti

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2020 lähes 5,3 miljoonaa asukasta eli noin 150 000 henkeä nykyistä enemmän. Vuoden 2020 jälkeen väkiluvun ennustetaan pysyvästi laskevan, koska vuotuinen kuolevien määrä ylittää syntyvien määrän ellei nettomaahanmuutto täytä vajausta.

22.4.1998

Teollisuuden ympäristönsuojelumenot kasvoivat edelleen vuonna 1996

Teollisuus käytti ympäristönsuojeluun 3,4 miljardia markkaa vuonna 1996. Siitä runsaat 1,7 miljardia oli ympäristönsuojeluinvestointeja, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 1995. Saman verran, 1,7 miljardia markkaa, käytettiin ympäristönsuojelun toimintamenoihin. Teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli 6,9 prosenttia eli lähes saman verran kuin edellisvuonna, jolloin osuus oli 6,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

21.4.1998

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat helmikuussa 13 prosenttia

Tammikuun voimakkaan kasvun jälkeen ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät helmikuussa edelleen 13 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 3 prosenttia, kun kotimaiset yöpymiset lisääntyivät ainoastaan prosentin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

17.4.1998

Raakaöljy ja öljytuotteet laskivat tuontihintoja

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan helmikuusta maaliskuuhun 0,4 prosenttia. Laskun syynä oli erityisesti raakaöljyn ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen halpeneminen.

17.4.1998

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 1998

- Työpaikkoja 33 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 13,7 prosenttia, työttömänä 339 000 henkeä
- Työnvälityksessä 30 000 uutta avointa työpaikkaa
- Työvoimatutkimuksen EU-sopeutus jatkuu toukokuussa

15.4.1998

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 8,8 prosenttia

Suomen teollisuustuotanto kasvaa edelleen kansainvälistä huippuvauhtia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 8,8 prosenttia viime vuoden helmikuusta.

15.4.1998

Kuluttajahintojen vuosinousu maaliskuussa 1,8 prosenttia

Maaliskuun inflaatio eli kuluttajahintojen vuosimuutos oli Tilastokeskuksen mukaan 1,8 prosenttia. Helmikuusta maaliskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia.

14.4.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,7 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 2,7 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,1 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,8 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

7.4.1998

Konkurssit vähenivät edelleen viime vuonna

Vuonna 1997 pantiin vireille 3 611 konkurssia, 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1996. Konkurssien määrä väheni jo viidentenä vuonna peräkkäin. Tilastokeskuksen mukaan konkurssit vähenivät kaikilla päätoimialoilla. Muiden palveluiden ryhmässä, johon kuuluvat muun muassa liike-elämän palvelut, konkurssit lisääntyivät 7 prosenttia.

6.4.1998

Vuokrapyynnöt Helsingissä korkeita tämän vuoden maaliskuussa

Helsingissä pyydetään yksiöstä keskimäärin 87,60 markan kuukausivuokraa neliöltä. Espoossa ja Vantaalla yksiöstä pyydetään runsaat 74 markkaa neliöltä. Muissa suurissa kaupungeissa vuokrapyynnöt ovat keskimäärin 47 - 64 markkaa neliöltä kuukaudessa.

3.4.1998

Maatilojen tulokset maataloudesta alenivat vuonna 1996

Maatilojen tulos maataloudesta oli vuonna 1996 keskimäärin 68 700 markkaa eli 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tulos saadaan, kun tilojen kokonaistuloista vähennetään maatalouden menot ja korot. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden yritys- ja tulotilastosta.

3.4.1998

Autokauppa kasvoi tammikuussa

Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 5,5 prosenttia. Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 4,3 prosenttia, tukkukaupan myyntimäärä pysyi sen sijaan viimevuotisella tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

2.4.1998

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui maaliskuussa

Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli maaliskuussa 16 eli 2,5 yksikköä korkeampi kuin helmikuussa. Tyytyväisimpiä olivat yrittäjät ja palkansaajat, tyytymättömimpiä maatalousyrittäjät. Miehet olivat talouskehityksen suhteen luottavaisempia kuin naiset. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 16. - 23. maaliskuuta 1 950 Suomessa asuvaa henkilöä.

1.4.1998

Saksan suosio laskussa, ranskan ja venäjän nousussa lukioissa

Lähes kaikki päivälukiolaiset opiskelevat englantia, ruotsia ja suomea joko äidinkielenä, yhteisenä tai valinnaisena kielenä. Syyslukukaudella 1997 päivälukiolaisista 44 prosenttia opiskeli saksaa, 21 prosenttia ranskaa ja 5 prosenttia venäjää. Päivälukioissa oli viime syksynä yhteensä 111 300 oppilasta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen oppilaitostilastoista.

31.3.1998

Tuotanto kasvoi edelleen tammikuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 4,1 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Tuotannon kasvua vauhditti erityisesti tehdasteollisuuden tuotannon lähes 10 prosentin nousu.

26.3.1998

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 27 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 27 ja loukkaantui 633 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni viime vuoden helmikuusta 6:lla, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 91:llä.

25.3.1998

Kuntakirja 1995 kertoo yleisyydet ja harvinaisuudet kunnittain

Tilastokeskus on koonnut vuoden 1995 väestölaskennan aluetietoja Kuntakirja 1995 ­julkaisuksi. Kirjassa esitellään kunnittain toista sataa perustietoa väestöstä, työllisyydestä ja elinoloista. Noin 40 tilastotiedon osalta Kuntakirja kertoo, missä 20 kunnassa jokin ilmiö tai piirre on erityisen yleinen tai harvinainen.

24.3.1998

Bruttokansantuote kasvoi 6,2 prosenttia viime vuoden lopulla

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 1997 viimeisellä neljänneksellä 6,2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu jatkui voimakkaana vuoden toisesta neljänneksestä lähtien. Ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote lisääntyi 4 prosenttia, toisella neljänneksellä runsaat 7 prosenttia ja kolmannella vuosineljänneksellä lähes 6,5 prosenttia.

20.3.1998

Rakennuslupien kuutiot lisääntyivät 12 prosenttia tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa kaikkiaan 1,5 miljoonan kuutiometrin verran eli 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Teollisuusrakennusten ja maatalousrakennusten kuutiomäärä oli yli puolitoistakertainen viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Julkisten palvelurakennusten lupakuutiot lähes kolminkertaistuivat urheiluhallihankkeiden johdosta. Liike- ja toimistorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin yli kolmannes vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

19.3.1998

Suomalaisten ulkomaanmatkailun kasvu hidastui

Ulkomaanmatkailun kasvu taittui vuoden 1997 viimeisellä vuosineljänneksellä. Pitkien, yli kolme päivää kestävien matkojen määrä väheni noin 10 prosenttia vuotta aiemmasta. Lyhyiden, 1-3 päivän matkojen määrä sitä vastoin lisääntyi, mikä nosti matkojen kokonaismäärää 4 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkailututkimuksesta.

18.3.1998

Vientihintojen nousu kiihtyi hieman helmikuussa

Vientihinnat kohosivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 2,2 prosenttia, puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin kuukautta aiemmin. Muiden tuottajahintojen nousu sen sijaan hidastui.

17.3.1998

Koulutustaso kaupungeissa viidenneksen korkeampi kuin maaseudulla

Väestön koulutustaso on noussut maassamme neljänneksen 1980-luvun alkuvuosista vuoteen 1996. Nopeimmin koulutustaso Tilastokeskuksen koulutusrakennetilaston mukaan on noussut kaupunkikunnissa, 26 prosenttia, ja hitaimmin maaseutukunnissa, 18 prosenttia. Taajaan asutuissa kunnissa koulutustaso on noussut 22 prosenttia. Kaupungeissa väestön koulutustaso oli vuonna 1996 viidenneksen korkeampi kuin maaseutukunnissa. Koulutustasoa mitataan koulutustasoluvulla, joka lasketaan 15 vuotta täyttäneiden suorittamista tutkinnoista.

17.3.1998

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 1998

- Työpaikkoja lähes 60 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 13,2 prosenttia, työttömänä 328 000 henkeä
- Työnvälityksessä 19 000 uutta avointa työpaikkaa

16.3.1998

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 8 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 8 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Teollisuustuotannon kasvu oli keskimääräistä nopeampaa metalliteollisuudessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa.

16.3.1998

Kuluttajahintojen vuosinousu edelleen 1,9 prosenttia

Kuluttajahinnat kohosivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 1,9 prosenttia, eli inflaatio on pysynyt samana jo neljä kuukautta peräkkäin. Tammikuusta helmikuuhun hinnat pysyivät keskimäärin ennallaan.

13.3.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat helmikuussa 2,8 prosenttia viime vuoden helmikuusta. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,5 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,8 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 0,9 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.3.1998

Kuntien talousarvionäkymät edelleen heikot

Kunnat odottavat taloutensa kiristyvän edelleen tänä vuonna, joskaan muutos viime vuoteen ei ole suuri. Vuosikatteet riittävät peittämään kuntien poistoista alle puolet ja lainamäärä kasvaa edelleen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta vuodelle 1998.

10.3.1998

Opiskelijoista lähes neljännes käy ansiotyössä

Yhä useampi nuori aloittaa työssäkäynnin jo opiskeluaikana. Noin joka neljäs opiskelija oli ansiotyössä vuoden 1995 lopussa eli yhteensä 106 000 opiskelijaa. Eniten työssä kävivät yliopisto-opiskelijat. Heistä työssäkäyviä oli 42 prosenttia. Tiedot opiskelijoiden työssäkäynnistä sisältyvät Tilastokeskuksen uuteen kokoomateokseen Koulutus Suomessa.

9.3.1998

Alue-erot suuret uuden tietotekniikan kotikäytössä

Koulutus ja tulotaso eivät vaikuta kovinkaan paljon uuden tieto- ja viestintätekniikan yleistymiseen kotikäyttöön. Sen sijaan alueittaiset erot ovat suuret, osoittaa Tilastokeskuksessa tehty tutkimus Valikoiko uusi tieto- ja viestintätekniikka käyttäjänsä? Tiedot ovat pääosin vuodelta 1996.

6.3.1998

Neljännes yrityksistä tuottanut teknologisia innovaatioita

Joka neljäs maamme yritys toi markkinoille teknologisesti uusia tuotteita tai palveluja vuosina 1994 - 1996. Tilastokeskuksen tekemän kyselyn mukaan teknologisia innovaatioita tuottivat eniten teleliikenteen ja tietojenkäsittelypalvelujen yritykset. Teleliikenteen yrityksistä 79 prosenttia ja tietojenkäsittelypalvelujen yrityksistä 64 prosenttia tuotti teknologisia uudistuksia. Vähiten innovaatioita oli kustannus- ja painoalan yrityksillä, vain 8 prosentilla.

6.3.1998

30 000 uutta asuntoa rakenteille viime vuonna

Viime vuonna aloitettiin lähes 30 000 uuden asunnon rakentaminen, eli yli 6 000 enemmän kuin vuonna 1996. Aloitettujen omakotiasuntojen määrä kasvoi runsaan kolmanneksen vuotta aiemmasta. Kerrostaloasuntoja aloitettiin noin neljännes ja rivitaloasuntoja vajaa viidennes edellisvuotista enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennustilastosta.

5.3.1998

Kuluttajabarometri: Kuluttajien ostoaikeet edelleen vahvat

Suomalaiset luottavat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Helmikuussa 41 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa edullisena kestotavaroiden hankkimiseen. Vain yksi viidestä piti ostamista epäedullisena. Tilastokeskuksen kuluttajabarometria varten haastateltiin 16. - 23. helmikuuta 1 570 Suomessa asuvaa henkilöä.

4.3.1998

Tulossa: tasa-arvotietoa Tilastokeskuksesta

Tilastokeskus julkaisee joka toinen vuosi taskutilaston Naiset ja miehet numeroina. Tämä ensi viikolla ilmestyvä taskutilasto kertoo muun muassa, että työssäkäyvistä naisista 59 prosenttia työskenteli yksityisellä ja 41 julkisella sektorilla vuonna 1997. Miehistä valtaosa, 83 prosenttia, oli yksityisen sektorin palveluksessa. Julkisen alan naispalkansaajista kolme neljästä oli kuntien palveluksessa, miespalkansaajista joka toinen oli valtiolla. Työssäkäyvistä naisista 21:llä ja miehistä 16 prosentilla oli määräaikainen työsuhde. Osa-aikatyössä oli naisista vain 15 ja miehistä 7 prosenttia. Kaksi kolmesta osa-aikatyötä tekevistä oli naisia.

27.2.1998

Tuotanto kasvoi viime vuonna huippuvuosien tahdissa

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 5,9 prosenttia. Näin nopeaa kasvu on ollut aiemmin vuosina 1979 (7,0 prosenttia) ja 1989 (5,7 prosenttia). Kokonaistuotanto on ylittänyt näin selvästi lamaa edeltäneiden huippuvuosien 1989 ja 1990 tason. Nimellinen bruttokansantuote oli viime vuonna 618 miljardia markkaa.

27.2.1998

Tuotannon kasvu nopeutui joulukuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi vuoden 1996 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 6,8 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Viennin ohella kasvua nopeutti edelleen kotimainen kysyntä, mikä ilmeni rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon nopeana lisäyksenä.

26.2.1998

Liike- ja toimistorakennusten luvat kaksinkertaistuivat viime vuonna

Liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin viime vuonna rakennuslupia 5,6 miljoonan kuutiometrin verran. Lupien kuutiomäärä kaksinkertaistui edellisvuotisesta. Lähes puolet liike- ja toimistorakennusten luvista myönnettiin pääkaupunkiseudulla, jossa kuutiomäärä oli peräti viisinkertainen vuoteen 1996 verrattuna. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin viime vuonna runsaan 37 miljoonan kuutiometrin edestä eli viidennes enemmän kuin vuonna 1996. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

25.2.1998

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä

Tieliikenteessä tapahtui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa 482 henkilövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 21 ja loukkaantui 644 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 6:lla, kun taas loukkaantuneiden määrä lisääntyi 15:llä tammikuusta 1997.

24.2.1998

Kaupan kasvu jatkui jo neljäntenä vuonna peräkkäin 1997

Tukku- ja vähittäiskauppa kasvoi viime vuonna jo neljäntenä vuonna peräkkäin. Koko tukkukaupan myynnin määrä lisääntyi yli 6 prosenttia ja vähittäiskaupan lähes 4 prosenttia, kun vuonna 1996 vastaavat kasvuluvut olivat 2,1 ja 4,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

18.2.1998

Tuloerot kasvoivat vuonna 1996

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät vuodesta 1995 vuoteen 1996, mutta samalla kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston ennakkotiedoista.

18.2.1998

Tuottajahintaindeksit laskivat joulukuusta tammikuuhun 0,4 - 0,9 prosenttia

Tilastokeskuksen uudistettujen tuottajahintaindeksien vuosimuutos vaihteli tammikuussa 1998 miinus 0,1:n ja plus 1,7 prosentin välillä. Joulukuusta 1997 tammikuuhun 1998 kaikki indeksit laskivat - indeksien lasku vaihteli 0,4 ja 0,9 prosentin välillä.

17.2.1998

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 1998

- Työpaikkoja lähes 70 000 enemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 13,8 prosenttia, työttömänä 340 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

16.2.1998

Teollisuustuotanto kasvoi peräti 8,2 prosenttia viime vuonna

Teollisuustuotannon voimakas kasvu jatkui koko viime vuoden. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan teollisuustuotanto kasvoi viime vuonna 8,2 prosenttia. Vuosikasvu oli toiseksi suurin 1990-luvulla. Ainoastaan vuonna 1994 tuotanto lisääntyi enemmän, 11,5 prosenttia.

16.2.1998

Kuluttajahinnat nousivat vuodessa 1,9 prosenttia

Kuluttajahinnat kohosivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 1,9 prosenttia eli samaa vauhtia kuin kahtena edellisenä kuukautena. Joulukuusta tammikuuhun hinnat nousivat 0,1 prosenttia.

13.2.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat tammikuussa 2,8 prosenttia viime vuoden tammikuusta. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,7 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,9 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 0,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

12.2.1998

Matkailijoiden yöpymisiä ennätysmäärä vuonna 1997

Matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä viime vuonna lähes 15 miljoonaa, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia ja kotimaiset 5 prosenttia. Ulkomaisten matkailijoiden osuus oli 25 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä, kun se vuotta aiemmin oli 23 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

9.2.1998

Palkat nousivat viime vuonna 2 prosenttia

Palkansaajien nimelliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan vuodesta 1996 viime vuoteen keskimäärin 2 prosenttia. Valtiolla ansiot kohosivat 2,3 prosenttia, kunnilla 2,2 ja yksityisellä alalla 2 prosenttia. Reaaliansiot nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia. Viime vuoden ansiotasoindeksi perustuu vielä suurelta osin ennakkotietoihin.

5.2.1998

Kuluttajien usko nopeaan talouskasvuun lähes ennallaan

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana tammikuussa. Kuluttajista 43 prosenttia arvioi maan talouden paranevan tänä vuonna. Joka neljäs uskoi oman taloutensa paranevan. Vain noin kymmenesosa arvioi oman tai maan talouden kehityksen huononevan. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 19. - 26. tammikuuta 1 600 Suomessa asuvaa henkilöä.

4.2.1998

Kuorma-autokuljetukset ilman maa-aineksia kasvoivat 10 prosenttia loka-joulukuussa

Muiden tavaroiden kuin maa-aineksien kuljetukset kasvoivat 10 prosenttia vuoden 1997 viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineksien kuljetukset vähenivät sen sijaan 11 prosenttia. Kuorma-autojen kuljettama kokonaistavaramäärä väheni siten yhden prosentin. Loka-joulukuussa kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita yhteensä 115 miljoonaa tonnia, josta maa-aineksia oli 54 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

2.2.1998

Tilastokeskus kertoo kotitalouksien kulutuksesta Tieto 98-messuilla

Kotitalouksien kulutus on Tilastokeskuksen pääteemana Tieto 98-tapahtumassa Wanhassa Satamassa 4. - 5.2.1998. Tilastokeskus järjestää yhteensä 19 tietoiskua uusimmista tilastotuloksista. Tietoiskujen aiheina ovat esimerkiksi asuntojen hintakehitys, 1990-luvun kulutustrendit, kotitalouksien kulutusluotot ja keski-ikäiset markkinoinnin kohderyhmänä.

2.2.1998

Asuntojen hintojen nousu jatkui tasaisena

Vanhat kerrostaloasunnot olivat viime vuoden loka-joulukuussa 15,1 prosenttia kalliimpia kuin loka-joulukuussa 1996. Pääkaupunkiseudulla asunnot kallistuivat vuodessa 16,0 ja muualla Suomessa 13,8 prosenttia. Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalihinnat olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 1987 kesällä ja vuoden 1991 lopussa. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

30.1.1998

Kulutus toipumassa lamasta
Liikenteen, tietoliikenteen ja matkailun menot kasvoivat eniten vuonna 1996

Kotitalouksien keskimääräiset kulutusmenot kasvoivat vuodesta 1995 vuoteen 1996 reaalisesti 2 prosenttia. Eniten lisääntyivät liikenteen, tietoliikenteen ja matkailun kulutusmenot. Kulutus on palautumassa lamaa edeltäneelle tasolle. Reaalimenot henkeä kohden olivat toissa vuonna 55 000 markkaa eli lähes yhtä paljon kuin vuonna 1990, osoittavat Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen lopulliset tiedot.

30.1.1998

Tuotanto kasvoi edelleen marraskuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi vuoden 1996 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 5,9 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla toimialoilla. Teollisuustuotannon voimakkaan lisääntymisen ohella kasvua piti edelleen yllä maa- ja metsätalouden, rakentamisen ja liikenteen tuotannon nousu.

29.1.1998

Tieliikenteessä kuolleiden määrä lisääntyi viime vuonna 9 prosenttia

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 431 ihmistä. Liikennekuolemat ovat vähentyneet koko 1990-luvun aina vuoteen 1997 asti, jolloin kuolleiden määrä lisääntyi 35:llä eli 9 prosentilla edellisvuotisesta. Liikenteessä loukkaantui viime vuonna 8 937 ihmistä, 359 vähemmän kuin vuonna 1996.

29.1.1998

Vähittäiskaupan kasvu hidastui marraskuussa

Tukkukauppa menestyi viime vuoden marraskuussa edellisvuotista selvästi paremmin, mutta vähittäiskaupalle marraskuu oli vaatimattomampi. Tukkukaupan menestyjiin kuuluivat edelleen autokauppa, sähkö- ja kodintekniikan sekä koneiden ja muiden pääomatavaroiden tukkukauppa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

23.1.1998

Asuntolupien kasvu pysähtyi syksyllä 1997

Marraskuussa myönnettiin lupia runsaan 1 700 uuden asunnon rakentamiseen, neljä prosenttia edellisvuotista vähemmän. Vuoden 1996 huhtikuusta alkanut asuntolupien määrän kasvu kääntyi laskuun jo syyskuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

22.1.1998

Työpaikkoja 45 000 lisää viime vuonna

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksenmukaan viime vuonna keskimäärin 1 845 000,mikä on 45 000 eli 2,5 prosenttia enemmän kuinvuonna 1996. Vuoden loppupuolella työpaikat lisääntyivätnopeammin kuin alkuvuonna. Suhteellisesti eniten, 13 prosenttia,työpaikat lisääntyivät rakentamisessa. Koulutus-,terveys- ja päivähoitopalveluissa työpaikat lisääntyivätyhteensä 15 000:lla eli 5 prosenttia.

19.1.1998

Vientihinnat laskivat kaksi prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 1997

Vientihinnat alenivat kaksi prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 1997, kun verrataan koko vuoden keskiarvoja. Hintojen lasku johtui pääasiassa siitä, että paperit ja kartongit halpenivat lähes yhdeksän prosenttia. Nämä alkoivat halveta vuonna 1996, ja niiden hinnat alenivat viime toukokuuhun saakka. Syyskuusta joulukuuhun paperit ja kartongit kuitenkin kallistuivat 5,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vientihintaindeksistä.

16.1.1998

Palvelut, teollisuus ja liikenne työllistivät joulukuussa

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan joulukuussa 1 854 000 eli runsaat 70 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työpaikat lisääntyivät julkisissa ja muissa palveluissa, teollisuudessa ja liikenteessä.

15.1.1998

Joulukuun inflaatio 1,9 prosenttia

Kuluttajahinnat kohosivat Tilastokeskuksen mukaan edellisen vuoden joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 1,9 prosenttia. Marraskuusta joulukuuhun hinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. Viime vuoden keskimääräinen inflaatio oli 1,2 prosenttia.

15.1.1998

Saksalaiset palasivat Suomeen marraskuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät Suomen majoitusliikkeissä marraskuussa 13 prosenttia edellisvuodesta. Kotimaiset yöpymiset kasvoivat 2 prosenttia. Kaikkiaan yöpymisten määrä lisääntyi 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilastosta.

15.1.1998

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 9,7 prosenttia

Teollisuustuotannon kasvu jatkui marraskuussa. Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun indeksin mukaan tuotanto lisääntyi marraskuusta 1996 viime vuoden marraskuuhun 9,7 prosenttia. Kasvua piti yllä ennen kaikkea vienti, mutta myös kotimarkkinat vahvistuivat.

14.1.1998

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat joulukuussa 2,8 prosenttia viime vuoden joulukuusta. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 3,6 prosenttia ja rakentamisen palkkakustannukset 3,0 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 0,5 prosenttia. Vuosikeskiarvoilla mitaten rakennuskustannusindeksi nousi 2,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

13.1.1998

Kuluttajien luottamus talouteen vahva vuonna 1997

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana koko vuoden 1997. Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli korkeimmillaan huhtikuussa 17,1 ja alimmillaan elokuussa 12,7. Joulukuussa indikaattori oli 14,2. Väestöryhmistä tyytyväisimpiä olivat joulukuussa palkansaajat ja yrittäjät, vähiten tyytyväisiä maatalousyrittäjät ja työttömät. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 15. - 22. joulukuuta 1 600 Suomessa asuvaa henkilöä.

12.1.1998

Liikennerikosten väheneminen laski rikosten määrää vuonna 1997

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 729 000 rikosta vuonna 1997, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 1996. Muutos johtuu liikennerikosten vähenemisestä. Viime vuonna rekisteröitiin 326 000 liikennerikosta. Niitä oli 22 000 vähemmän kuin edellisvuonna.