Tilastouutisten arkisto: 2000

29.12.2000

Suomalaisia ei rasiteta väestölaskentalomakkeilla

Tilastokeskus suorittaa Suomen väestö- ja asuntolaskennan 31.12.2000, mutta kansalaisia ei enää laskennalla tarvitse vaivata. Suomi ja Tanska ovat ainoat maat maailmassa, jotka pystyvät hoitamaan tiedonkeruunsa täysin hallinnollisten rekistereiden ja muiden tietoaineistojen perusteella. Rekisteritietojen käyttö vapauttaa kansalaiset noin 2-3 miljoonan tunnin työmäärästä, joka kuluisi lomakkeiden täyttämiseen ja palauttamiseen.

29.12.2000

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 1,6 prosenttia lokakuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli lokakuussa 1,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lokakuussa. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 2,5 prosenttia viime vuodesta. Autokaupan myynti väheni 5,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

29.12.2000

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui marraskuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli marraskuussa Tilastokeskuksen mukaan 17 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 marraskuussa. Tammi-marraskuussa teollisuustuotanto kasvoi 11,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 28. joulukuuta käytettävissä olleisiin tietoihin.

29.12.2000

Kokonaistuotannon kasvu ripeää lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä oli lokakuussa 8,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 lokakuussa. Syyskuussa tuotanto kasvoi 5,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi lokakuussa kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

27.12.2000

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 181 400

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoden 2000 lopussa 5 181 400. Väestön määrä lisääntyy edellisvuotisesta 10 100 hengellä eli 0,2 prosenttia. Väestön kasvu hidastuu hieman, sillä vuonna 1999 väestö lisääntyi 11 700:lla. Väestömäärän kasvu on hidastunut koko ajan 1990-luvulla.

27.12.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 12 prosenttia heinä-syyskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli heinä-syyskuussa 12 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 heinä-syyskuussa. Vuoden toisen neljänneksen vastaava kasvu oli 13 prosenttia.

22.12.2000

Osakkeiden myyntivoitot kasvattivat puhelinyhtiöiden tulosta

Puhelinyritysten liikevaihto oli 20,5 miljardia markkaa vuonna 1999. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia edellisvuodesta. Merkittävin tulostekijä puhelinyhtiöiden tilinpäätöksissä oli kuitenkin osakkeiden myyntivoitot. Mobiilipuolella tapahtuneet omistusjärjestelyt ja pörssiin listautumiset tuottivat yhteensä noin 1,7 miljardin markan myyntivoitot. Puhelinyritysten tilikauden tulos kasvoikin yli kaksinkertaiseksi ja oli 3,7 miljardia markkaa vuonna 1999. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Liikenteen tilinpäätöstietoja 1999 -julkaisusta, joka sisältää tilinpäätöstietoja ja tunnuslukuja vesiliikenteestä, lastinkäsittelystä, matkatoimistoista, huolinnasta ja puhelinliikenteestä.

22.12.2000

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 11 prosenttia lokakuussa

Lokakuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 2,4 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 11 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli 12 prosenttia edellisvuotista pienempi. Myös liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin vähemmän kuin lokakuussa vuotta aiemmin. Julkisille rakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan kasvoi selvästi viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

22.12.2000

Bruttokansantuote kasvoi 5,6 prosenttia heinä-syyskuussa

Bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 5,6 prosenttia verrattuna viime vuoden heinä-syyskuuhun. Kasvusta 3,1 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote lisääntyi 5,3 prosenttia. Talous on nyt kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 1993 loppupuolelta lähtien. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

21.12.2000

Tieliikenteessä kuoli marraskuussa 31 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuussa 531 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 31 ja loukkaantui 665 ihmistä. Kuolleita oli 8 ja loukkaantuneita 9 vähemmän kuin vuoden 1999 marraskuussa.

20.12.2000

Tulot lisääntyivät selvästi viime vuonna ja tuloerot kasvoivat edelleen

Kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot kasvoivat keskimäärin 6 prosenttia vuodesta 1998 vuoteen 1999. Samalla kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat. Viime vuosi oli viides peräkkäinen vuosi, jolloin tuloerot kasvoivat. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 1999 ennakkotiedoista.

20.12.2000

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2000

- Työllisiä 52 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,8 prosenttia
- Työttömyysaste 8,7 prosenttia, työttömänä 224 000 henkeä
- Työnvälityksessä 19 000 uutta avointa työpaikkaa

18.12.2000

Graafinen viestintä kasvatti joukkoviestinnän liikevaihtoa viime vuonna

Joukkoviestinnän liikevaihto oli 20,0 miljardia markkaa vuonna 1999. Edelliseen vuoteen verrattuna se kasvoi 4,4 prosenttia. Liikevaihdon kasvu painottui selvästi graafiseen viestintään. Sähköisessä ja tallenneviestinnässä kasvu oli ripeintä online-palveluissa sekä elokuvateatterialalla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen joukkoviestintä- ja kulttuuritilastojen laskelmista.

18.12.2000

Aluekatsaukset 2000 ilmestyneet

Tilastokeskuksen Aluekatsaus-sarjan julkaisuista ovat joulukuussa valmistuneet Pohjois-, Itä-, Etelä- ja Länsi-Suomen katsaukset sekä Seutukunta- ja maakuntakatsaus 2000.

18.12.2000

Suuralueista Uusimaa ja Ahvenanmaa parantaneet asemaansa EU-kaudella

Suuralueista vain Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat parantaneet suhteellista asemaansa Suomen EU-jäsenyyden viiden ensimmäisen vuoden aikana. Muiden suuralueiden, myös merkittävää tukea EU-rakennerahastosta saaneiden Itä- ja Pohjois-Suomen bruttokansantuotteen arvo asukasta kohti on laskenut suhteessa koko maan keskiarvoon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uusista alueellisista bruttokansantuotelaskelmista vuosille 1998 ja 1999. Vuoden 1999 tiedot ovat ennakkotietoja.

18.12.2000

Tuottajahinnat nousivat lokakuusta marraskuuhun 0,1 - 1,0 prosenttia

Tuottajahintaindeksit nousivat Tilastokeskuksen mukaan 0,1 - 1,0 prosenttia lokakuusta marraskuuhun. Eniten kohosivat tuontihinnat eli 1,0 prosenttia. Tuontihintojen kallistuminen johtui pääosin raakaöljyn ja luonnonkaasujen, öljytuotteiden, rauta, teräs ja rautaseosten sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistumisesta. Viime vuoden marraskuusta tuontihinnat ovat nousseet 13,2 prosenttia.

15.12.2000

Teollisuustuotanto kasvoi lokakuussa ennätykselliset 18,3 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa ennätykselliset 18,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-lokakuussa tuotanto kasvoi 10,8 prosenttia vuoden takaisesta. Edellisen kerran kasvu oli Suomessa nopeampaa runsaat 20 vuotta sitten. Suurin osa kasvusta johtuu sähköteknisten tuotteiden valmistuksen peräti 74 prosentin lisäyksestä. Teollisuustuotannon kasvu ilman sähköteknisiä tuotteita oli vain 3,2 prosenttia. Kansainvälisestikin korkea kasvu selittyy osittain myös vertailuajankohdan eli viime vuoden lokakuun vaatimattomilla kasvuluvuilla.

15.12.2000

Inflaatio marraskuussa 4,0 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuussa 4,0 prosenttia. Inflaatio hidastui hieman, sillä lokakuussa se oli 4,1 prosenttia.

14.12.2000

Peruskoulujen määrä väheni edelleen

Syyslukukaudella 2000 oli toiminnassa 4 022 peruskoulua. Viime vuonna toiminnassa olleista peruskouluista 90 oli lakkautettu tai yhdistetty toiseen peruskouluun. Lakkautetuista kouluista 81 oli peruskouluja ja 9 peruskouluasteen erityiskouluja. Kaikki lakkautetut koulut olivat kunnallisia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tietoihin.

14.12.2000

Yöpymisten määrä majoitusliikkeissä kasvoi lokakuussa prosentin

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät lokakuussa 2 prosenttia viime vuoden lokakuusta, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi prosentin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

14.12.2000

Tieto- ja viestintätekniikkasektori merkittävä työllistäjä Pohjoismaissa

Tieto- ja viestintätekniikkasektori työllisti vuonna 1998 Ruotsissa 9,6 prosenttia, Suomessa 8,4 prosenttia ja Tanskassa 8,1 prosenttia koko yksityisen sektorin työvoimasta. Norjassa vastaava osuus oli 5,0 prosenttia ja Islannissa 4,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteishankkeena julkaisemasta raportista The Information and Communication Technology Sector in the Nordic Countries.

14.12.2000

Kuluttajabarometri: 350 000 kotitaloutta sijoittanut rahastoihin

Kotitalouksista 37 prosenttia oli lokakuussa sijoittanut rahaa erilaisiin arvopapereihin tai vakuutussäästöihin. Pörssiosakkeisiin, rahastoihin tai joukkovelkakirjoihin oli sijoittanut 29 prosenttia kotitalouksista. Säästöhenkivakuutuksen tai vapaaehtoisen eläkevakuutuksen oli ottanut 17 prosenttia kotitalouksista. Parin viime vuoden aikana ovat varsinkin rahastosijoitukset lisääntyneet selvästi. Rahastoihin sijoittaneita kotitalouksia oli lokakuussa noin 350 000 eli 15 prosenttia kaikista kotitalouksista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 20. lokakuuta 1 652 Suomessa asuvaa henkilöä.

12.12.2000

Suomi tilastotiedon tuottajana EU-maiden kärkeä

Tilastokeskuksen 135-vuotisjuhlaseminaarissa 12.12.2000 käsiteltiin tilastotuotannon tehtäviä ja haasteita kansainvälisessä toimintaympäristössä.

12.12. 2000

Eino H. Laurila -kansantulomitali Pentti Vartialle

Vuoden 2000 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen tohtori, toimitusjohtaja Pentti Vartialle. Mitali luovutettiin Vartialle Tilastokeskuksen 135-vuotisjuhlaseminaarissa tiistaina 12.12.2000.

12.12.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 marraskuusta vuoden 2000 marraskuuhun 3,2 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,7 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,5 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.12.2000

Henkilöstökoulutusta eniten suurissa yrityksissä

Henkilöstökoulutukseen osallistui vuonna 1999 yhteensä 838 000 palkansaajaa eli 43 prosenttia palkansaajista. Osallistuneiden osuus oli samansuuruinen myös vuotta aiemmin. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan tukemaa tai kustantamaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään työvoimatutkimukseen.

11.12.2000

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 4,2 prosenttia

Tilastokeskus on tarkistanut kansantalouden tilinpitoa kahdelta viime vuodelta uusien tietolähteiden valmistuttua. Tarkistettujen tietojen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 4,2 prosenttia eli hieman enemmän kuin aiemmin arvioitiin. Vuonna 1998 bruttokansantuote kasvoi 5,3 prosenttia. Bruttokansantuote oli viime vuonna 722 miljardia markkaa.

7.12.2000

Kuorma-autojen tavaramäärä heinä-syyskuussa viime vuoden tasolla

Kuorma-autoilla kuljetettiin heinä-syyskuussa tavaroita 110 miljoonaa tonnia eli saman verran kuin viime vuoden vastaavana aikana. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 2 prosenttia, kun sen sijaan muiden tavaroiden kuljetukset vähenivät 3 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi heinä-syyskuussa 6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

1.12. 2000

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2000 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Rakentamisen ja asumisen vuosikirja on jälleen ilmestynyt. Kirja on kattava tietopaketti rakentamisen ja asumisen kehityslinjoista monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna. Eri aihealueilta esitetään mahdollisimman tuoretta tilastotietoa, pitkiä aikasarjoja sekä kansainvälisiä vertailuja. Suurin osa tiedoista on peräisin Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on aineistoa myös Asuntorahastosta, Maanmittauslaitoksesta, ympäristöministeriöstä ja työministeriöstä.

1.12.2000

Uudisrakennuksia aloitettiin heinä-syyskuussa viidennes edellisvuotista vähemmän

Uudisrakennustöitä aloitettiin heinä-syyskuussa kaikkiaan 10,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli viidennes vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Asuinrakennuksia alettiin rakentaa 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten kuutiomäärä puolittui edellisvuotisesta. Sen sijaan aloitettujen teollisuusrakennusten kuutiomäärä kasvoi runsaan kolmanneksen viime vuoden heinä-syyskuusta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

1.12.2000

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman marraskuussa

Kansalaisten talousnäkemykset tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 9,3 eli runsaat 2 yksikköä korkeampi kuin lokakuussa. Vuosi sitten luottamus talouteen oli kuitenkin selvästi vahvempi. Näkemykset varsinkin Suomen taloudesta ja ajankohdan otollisuudesta kestotavaroiden ostamiseen paranivat marraskuussa. Sen sijaan työttömyyden vähenemiseen uskoi aiempaa harvempi kuluttaja. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 6. - 22. marraskuuta 1 597 Suomessa asuvaa henkilöä.

30.11.2000

Tieliikenteessä kuoli lokakuussa 23 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuussa 600 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 23 ja loukkaantui 748 ihmistä. Kuolleita oli 11 ja loukkaantuneita 80 vähemmän kuin vuoden 1999 lokakuussa.

30.11.2000

Teollisuustuotanto kasvoi ennätyksellisesti lokakuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli lokakuussa Tilastokeskuksen mukaan peräti 18,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 lokakuussa. Viimeksi tätä suurempia kasvulukuja on Suomessa koettu yli 20 vuotta sitten, heinäkuussa 1980. Poikkeuksellisen korkeat kasvuluvut selittyvät osin vertailuajankohdan eli viime vuoden lokakuun hitaalla, vain runsaan 2 prosentin kasvulla. Tammi-lokakuussa teollisuustuotanto kasvoi 10,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 29. marraskuuta mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin.

30.11.2000

Kokonaistuotannon kasvu jatkui syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä oli syyskuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 syyskuussa. Elokuussa tuotanto kasvoi 6,7 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto lisääntyi syyskuussa kauppaa lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

29.11.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 15 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan kesä-elokuussa 15 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto pieneni vuotta aiemmasta vain sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

29.11.2000

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 6,2 prosenttia syyskuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli syyskuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Tukkukaupassa kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 2,4 prosenttia viime vuodesta. Autokaupan myynti väheni 6,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

28.11.2000

Työvoimakustannukset nousivat maassamme nopeammin kuin euroalueella keskimäärin

Tehdyn työtunnin kustannus on Tilastokeskuksen mukaan noussut Suomessa vuodesta 1998 alkaen nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. EU-maista kustannukset kohosivat vuoden 2000 alkupuolella nopeimmin Britanniassa, Luxemburgissa ja Suomessa.

28.11.2000

Palvelualojen kasvu 8 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin edellisellä tarkastelujaksolla touko-heinäkuussa, jolloin liikevaihto kohosi 6 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvuvauhti on pysytellyt 8 prosentissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jo 20 kuukauden ajan. Myös palvelualojen palkkasumma kohosi kesäkuukausien aikana 8 prosenttia viime vuodesta.

27.11.2000

Maailma numeroina Internetissä

Tilastokeskus on avannut Internetissä maksuttomaan käyttöön Maailma numeroina -taulukkopaketin, jossa on kansainvälisiä vertailutietoja kaikista maailman valtioista. Tiedot on koottu 28 Excel-taulukkoon. Maita on 241 ja teemoja yhteensä 236. Palvelun osoite on http://tilastokeskus.fi/tk/tp/maailmanumeroina/index.html.

27.11.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 13 prosenttia kesä-elokuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 13 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuotisesta selvästi. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa 15 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto 7 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

24.11.2000

Suomen tilastollinen vuosikirja 2000 ilmestynyt

Tilastojen kokoomateos Suomen tilastollinen vuosikirja 2000 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisemassa vuosikirjassa on 701 sivua ja 656 tilastotaulukkoa tai -kuviota. Suomen tietojen lisäksi kirjassa on 118 sivua kansainvälistä vertailutietoa. Vuosikirjan mukana on CD-ROM, joka sisältää kaikki kirjan taulukot Excel 5.0 -muodossa sekä teemakartat.

24.11.2000

Teollisuus- ja varastorakennuksille runsaasti lupia syyskuussa

Syyskuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 3,3 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli peräti 2,5-kertainen viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Asuinrakennusten lupakuutiot sen sijaan vähenivät yli kolmanneksen edellisvuotisesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

21.11.2000

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2000

- Työllisiä 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,4 prosenttia
- Työttömyysaste 8,9 prosenttia, työttömänä 225 000 henkeä
- Työnvälityksessä 20 000 uutta avointa työpaikkaa

17.11.2000

Tuontihinnat laskivat lokakuussa

Tuontihintaindeksi laski Tilastokeskuksen mukaan 0,6 prosenttia syyskuusta lokakuuhun. Muut tuottajahintaindeksit jatkoivat nousuaan. Tuontihintaindeksin lasku johtui pääosin raakaöljyn ja metallimalmien halpenemisesta. Sen sijaan öljytuotteiden hinnat nousivat. Viime vuoden lokakuusta tuontihinnat ovat nousset 14,3 prosenttia. Eniten ovat kallistuneet öljytuotteet sekä energiamineraalit.

16.11.2000

Matkailijoiden yöpymisten määrä kasvoi syyskuussa 2 prosenttia viime vuodesta

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät syyskuussa 2 prosenttia viime vuoden syyskuusta, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 2 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

16.11.2000

Kotitalouksien luotot kasvoivat kaikilla suuralueilla vuonna 1999

Kotitalouksilla oli luottoja vuoden 1999 lopussa 219 miljardia markkaa. Luotot lisääntyivät 10 prosenttia edellisvuodesta. Valtaosa eli lähes 62 prosenttia luotoista oli nostettu Etelä-Suomen ja Uudenmaan suuralueilla. Uudenmaan kotitalousluottojen kasvu nopeutui edellisvuodesta ja oli selvästi koko maan kasvua suurempi. Kotitalouksille annetuista luotoista runsaat 87 prosenttia oli kotimaisten talletuspankkien myöntämiä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

15.11.2000

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 13,9 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 13,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-syyskuussa tuotanto kasvoi 9,9 prosenttia vuoden takaisesta.

15.11.2000

Inflaatio lokakuussa 4,1 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 4,1 prosenttia. Inflaatio hidastui hieman, sillä syyskuussa se oli 4,2 prosenttia.

13.11.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 lokakuusta vuoden 2000 lokakuuhun 3,2 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,6 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

8.11.2000

Talousnousu vaurastutti kotitalouksia, varallisuuserot kasvoivat

Kotitalouksien kokonaisvarallisuus kasvoi 27 prosenttia vuodesta 1994 vuoteen 1998. Pitkään jatkunut talousnousu vaurastutti erityisesti yrittäjätalouksia. Selvästi vähemmän koheni palkansaajien varallisuus. Työttömien ja muiden ammatissa toimimattomien kotitalouksien varallisuus väheni. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 1998 varallisuustutkimuksesta.

7.11.2000

Palkansaajien ansiot nousivat kolmannella neljänneksellä 4,2 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat viime vuoden heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 4,2 prosenttia. Lähes kaikki tämän vuoden sopimuskorotukset sisältyvät kolmannen neljänneksen vuosimuutokseen. Sopimuskorotusten osuus ansioiden noususta oli 3,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi ansioita lisäsivät palkkaliukumat ja palkansaajien rakenteessa tapahtuneet muutokset. Kuluttajahintojen nopeutuneen nousun takia reaaliansioiden vuosikasvu jäi kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttiin.

2.11.2000

Runsaat 21 800 uutta yritystä viime vuonna

Suomessa aloitti Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 21 842 uutta yritystä ja lopetti toimintansa 20 647 yritystä. Yrityskanta kasvoi 1 195 yrityksellä eli 0,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 1998 yrityskanta kasvoi edellisvuotisesta 1,4 prosenttia.

2.11.2000

Palvelualojen kasvu hidastui 6 prosenttiin touko-heinäkuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu hidastui alkuvuoteen verrattuna, sillä kahdella aikaisemmalla kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon vuosikasvu oli 8 prosenttia. Palvelualojen palkkasumma kohosi touko-heinäkuussa 7 prosenttia viime vuodesta.

2.11.2000

Kuluttajien usko Suomen talouteen heikentynyt edelleen

Kansalaisten talousnäkemykset tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 6,9 eli runsaat 2 yksikköä pienempi kuin syyskuussa. Luottamusindikaattori on pienentynyt tänä vuonna yhteensä kymmenisen yksikköä. Lokakuussa näkemykset varsinkin Suomen taloudesta synkkenivät. Arviot myös lainanoton edullisuudesta heikkenivät edelleen. Sen sijaan omaan talouteensa kuluttajat luottivat edelleen, ja säästämistä pidettiin yhä kannattavampana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 20. lokakuuta 1 652 Suomessa asuvaa henkilöä.

1.11.2000

Asuminen ja tietoliikenne muuttivat kotitalouksien kulutusta 1990-luvulla

Kulutusmenojen suuret vaihtelut, asumis- ja tietoliikennemenojen kasvu sekä väestöryhmien välisten kulutuserojen lisääntyminen luonnehtivat kotitalouksien kulutusta 1990-luvulla. Viime vuosikymmenen alun taloudelliset muutokset heikensivät kotitalouksien kulutusedellytyksiä merkittävästi, ja kotitalouksien kulutusmenot pienenivätkin noin 10 prosenttia. Laman jälkeen kulutusmenot kasvoivat, mutta vuonna 1998 kotitalouksien keskimääräiset menot, 132 000 markkaa, olivat vielä reaalisesti hieman pienemmät kuin vuonna 1990. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Kotitalouksien kulutusmenojen muutokset 1990-luvulla.

1.11.2000

Teollisuusyritysten liikevaihdon vahva kasvu jatkuu

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 20 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto pieneni vuotta aiemmasta vain sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

1.11.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 13 prosenttia touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 13 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuotisesta selvästi. Talonrakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 16 prosenttia ja maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kolme prosenttia vuotta aiempaan verrattuna.

31.10.2000

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 15,28 markkaa neliöltä viime vuonna

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 1999 kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 15 markkaa 28 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 4,6 prosenttia vuodesta 1998. Eniten nousivat korjauskustannukset, tontinvuokrat ja kiinteistövero. Lämmitys- ja vesimaksut pysyivät suunnilleen samansuuruisina kuin vuonna 1998. Lämmitykseen kului 23 prosenttia kerrostaloasunto-osakeyhtiöiden hoitokuluista, korjauksiin 21 ja vedenkäyttöön 12 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta.

31.10.2000

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui syyskuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli syyskuussa Tilastokeskuksen mukaan peräti 14,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 syyskuussa. Tammi-syyskuussa teollisuustuotanto kasvoi lähes 10 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 30. lokakuuta mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin.

31.10.2000

Tuotannon kasvu nopeutui elokuussa

Kokonaistuotannon määrä oli elokuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 elokuussa. Heinäkuussa tuotanto kasvoi 4,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi elokuussa kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

30.10.2000

Kaksi kolmasosaa noteerattujen osakkeiden arvosta ulkomaiden omistuksessa 1999

Suomessa noteerattujen osakkeiden kokonaisarvo oli vuoden 1999 lopussa 2 084 miljardia markkaa. Osakkeiden hinnat nousivat vuoden aikana HEX-yleisindeksillä mitattuna 162 prosenttia, mikä kasvatti osakkeisiin sidotun rahoitusvarallisuuden arvoa. Ulkomainen omistus kasvoi entisestään. Se oli vajaat kaksi kolmasosaa osakkeiden vuoden lopun yhteenlasketusta markkina-arvosta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista rahoitustilinpidon vuoden 1999 ennakkotiedoista.

30.10.2000

Asuntovelallisia kotitalouksia 640 000 vuonna 1998

Asuntovelallisten kotitalouksien määrä väheni noin neljänneksen vuodesta 1991 vuoteen 1998. Samana aikana ylivelkaantuneiksi itsensä arvioivien kotitalouksien määrä lähes kaksinkertaistui ja oli noin 40 000 vuonna 1998. Viime vuosikymmenen loppupuoliskolla erilaisten talousjärjestelyjen piirissä oli viidennes kaikista asuntovelallisista talouksista eli noin 120 000 taloutta. Niiden osuus itsensä ylivelkaantuneiksi kokeneista talouksista oli 70 prosenttia. Maksukyvyttömiksi arvioitavia kotitalouksia oli noin 10 prosenttia kaikista asuntovelallisista ja likimain neljännes ylivelkaantuneista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen yhdessä ympäristöministeriön kanssa julkaisemasta selvityksestä Kotitalouksien asuntolainat ja ylivelkaantuneisuus 1990-luvun jälkipuoliskolla.

30.10.2000

Kaupan kasvu jatkui elokuussa

Elokuun kauppapäiväkorjattu myyntimäärä tukkukaupassa oli 5,0 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli 4,7 prosenttia suurempi kuin viime vuoden elokuussa. Autokaupan myynti kasvoi 2,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

30.10.2000

Asuntojen hintojen nousu on taittunut

Pitkään jatkunut asuntojen hintojen nousu on pysähtynyt. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat huhti-kesäkuusta heinä-syyskuuhun keskimäärin 2,4 prosenttia koko maassa ja 2,9 prosenttia pääkaupunkiseudulla. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

27.10.2000

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi neljänneksen elokuussa

Elokuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 3,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli neljännes enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli lähes kolminkertainen viime vuoden elokuuhun verrattuna. Myös julkisten rakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kasvoivat edellisvuotisesta. Asuntorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

26.10.2000

Syyskuun tieliikenteessä kuoli 37 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuussa 650 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 37 ja loukkaantui 837 ihmistä. Kuolleita oli 1 ja loukkaantuneita 7 enemmän kuin vuoden 1999 syyskuussa.

25.10.2000

Ensimmäinen tilasto maakuntien talousrakenteista ilmestynyt

Tilastokeskus on laatinut Alueellinen panos-tuotos 1995 -julkaisun, jossa on ensimmäistä kertaa selvitetty yksityiskohtaisesti Suomen kaikkien 20 maakunnan taloudelliset rakenteet ja riippuvuudet. Tilaston tekemisessä on hyödynnetty kattavasti eri taloudellista toimintaa kuvaavia lähdeaineistoja ja rekistereitä. Julkaisun laatimista varten tehtiin myös erillinen kauppavirtaselvitys.

24.10.2000

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2000

- Työllisiä 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,7 prosenttia
- Työttömyysaste 9,1 prosenttia, työttömänä 234 000 henkeä
- Työnvälityksessä 20 000 uutta avointa työpaikkaa

23.10.2000

Keskusta menestyi kunnallisvaaleissa työttömyysalueilla ja palvelualueilla

Vaalien voittaja Keskusta menestyi edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna eniten alueilla, joilla työttömyys on suurinta, Kokoomus taas hävisi eniten näillä alueilla. SDP hävisi eniten pienen työttömyyden alueilla, kun taas Kokoomus ja erityisesti Vihreät lisäsivät kannatustaan pienen työttömyyden alueilla.

19.10.2000

Majoitusliikkeissä yövyttiin elokuussa 6 prosenttia viimevuotista enemmän

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä kasvoi elokuussa 6 prosenttia viime vuoden elokuuhun verrattuna. Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät 8 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärä 5 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

18.10.2000

Tuottajahintojen nousu jatkui syyskuussa

Tuottajahintaindeksit nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,1-2,8 prosenttia elokuusta syyskuuhun. Eniten kohosivat tuontihinnat, 2,8 prosenttia. Tuontihintojen nousu johtui pääosin energiamineraalien, metallimalmien, koksi- ja öljytuotteiden, kulkuneuvojen sekä perusmetallien kallistumisesta. Viime vuoden syyskuusta tuontihinnat ovat nousseet 15,1 prosenttia.

17.10.2000

Naisten osuus johtotehtävissä korkein kiintiöidyissä tehtävissä

Kiintiösäännös on kasvattanut naisten osuutta valtion ja kuntien hallinnon tärkeimmissä tehtävissä, lautakunnissa sekä valtion komiteoissa. Kiintiön sääntelemissä kunnanhallituksissa naisten osuus oli vuonna 1996 alkaneella vaalikaudella 45 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tekemästä julkaisusta Naiset ja miehet vallankahvassa.

16.10.2000

Ympäristöalan liikevaihto 28 miljardia markkaa vuonna 1998

Ympäristöalan liikevaihto Suomessa oli noin 21 miljardia markkaa vuonna 1998. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen toteuttamasta tutkimuksesta, jota rahoitti kauppa- ja teollisuusministeriö. Kun otetaan huomioon myös suomalaisten yritysten toiminta ulkomailla, oli ympäristöalan liikevaihto 27,5 miljardia markkaa. Ala on samaa suuruusluokkaa kuin perusmetalliteollisuus tai kemian teollisuus Suomessa. Tutkimus kattaa ympäristöalan ydinalueet, mutta ekokilpailukyvyn kokonaismerkitys teollisuudelle ja muille tuotannonaloille on vielä näitä ydinalueitakin suurempi.

16.10.2000

Inflaatio kiihtyi syyskuussa 4,2 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 4,2 prosenttia. Elokuussa inflaatio oli 3,8 prosenttia. Inflaation nopeutuminen johtui kevyen polttoöljyn ja bensiinin kallistumisesta.

13.10.2000

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta 300 miljoonan markan kustannukset vuosittain

Väkivallan hinta - Naisiin kohdistuvan väkivallan kustannukset Suomessa -tutkimus osoittaa, että naisiin kohdistuva väkivalta aiheutti yhteiskunnalle 296 miljoonan markan välittömät kustannukset vuonna 1998. Välillisesti väkivallasta aiheutui jopa kaksinkertainen määrä kustannuksia.

13.10.2000

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 13,7 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 13,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-elokuussa tuotanto kasvoi 9,4 prosenttia vuoden takaisesta.

12.10.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 syyskuusta vuoden 2000 syyskuuhun 2,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,4 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.10.2000

Uudenmaan taloudet maan tyytyväisimpiä

Eri maakuntien kuluttajista uusmaalaiset olivat tyytyväisimpiä oman taloutensa viime vuoden kehitykseen. Huonoimman arvion taloutensa kehityksestä antoivat kainuulaiset. Järjestys pätee myös tarkasteltaessa talouskehitystä kuluneella kunnallisvaalikaudella 1997 - 2000. Suurimmista kaupungeista kärjessä ovat Espoo, Helsinki ja Vantaa, peränpitäjinä ovat Lahti ja Pori. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometrista ja sen pohjalta tehdystä vaalipuntarista, joka koskee kymmentä suurinta kaupunkia.

2.10.2000

Kuluttajien luottamus talouteen heikentynyt

Kansalaisten talousnäkemykset tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori laski syyskuussa 9,1:een eli alimmilleen sitten kevään 1996. Usko varsinkin Suomen talouden myönteiseen kehitykseen heikentyi selvästi syyskuussa. Ensimmäisen kerran viiteen vuoteen kuluttajien enemmistö piti ajankohtaa epäedullisena lainan ottamiselle. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 20. syyskuuta 1 674 Suomessa asuvaa henkilöä.

29.9.2000

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui elokuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli elokuussa Tilastokeskuksen mukaan peräti 13,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 elokuussa. Tammi-elokuussa teollisuustuotanto kasvoi 9,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 28. syyskuuta mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin.

29.9.2000

Tuotanto kasvoi heinäkuussa 4,2 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä oli heinäkuussa 4,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 heinäkuussa. Kesäkuussa tuotanto kasvoi 5,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi heinäkuussa maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

28.9.2000

Elokuun tieliikenteessä kuoli 39 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa 669 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 39 ja loukkaantui 835 ihmistä. Kuolleita oli 16 ja loukkaantuneita 33 vähemmän kuin vuoden 1999 elokuussa.

28.9.2000

Vähittäiskaupan myynti kasvoi heinäkuussa 6,2 prosenttia

Heinäkuun kauppapäiväkorjattu myyntimäärä vähittäiskaupassa oli 6,2 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli 2,4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Autokaupan myynti sen sijaan laski 2,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

28.9.2000

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni neljänneksen heinäkuussa

Heinäkuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 1,8 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli neljänneksen vähemmän kuin vuosi sitten. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli kolmanneksen edellisvuotista pienempi. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vähenivät noin viidenneksen viime vuoden heinäkuusta. Liike- ja toimistorakennuksille sekä vapaa-ajan asuinrakennuksille lupia myönnettiin sen sijaan enemmän kuin heinäkuussa vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

27.9.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 15 prosenttia tammi-kesäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli 19 prosenttia ja toisella neljänneksellä 13 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihto lisääntyi tammi-kesäkuussa 18 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi vastaavasti 7 prosenttia.

27.9.2000

Teollisuusyritysten liikevaihdon vahva kasvu jatkuu

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa 19 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto laski vuotta aiemmasta vain mineraalien kaivussa sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

26.9.2000

Palvelualojen liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat ripeästi huhti-kesäkuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Palvelualojen palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 7 prosenttia viime vuodesta.

26.9.2000

Bruttokansantuote kasvoi toisella neljänneksellä 4,5 prosenttia

Bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 4,5 prosenttia verrattuna viime vuoden huhti-kesäkuuhun. Kasvusta 2,6 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta. Tammi-maaliskuussa bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 5,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

21.9.2000

Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi hieman heinäkuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin heinäkuussa prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät 7 prosenttia, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

19.9.2000

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2000

- Työllisiä 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,5 prosenttia
- Työttömyysaste 8,3 prosenttia, työttömänä 219 000 henkeä
- Työnvälityksessä 27 000 uutta avointa työpaikkaa

18.9.2000

Tuontihinnat nousivat elokuussa 1,6 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan heinäkuusta elokuuhun 1,6 prosenttia. Nousu johtui pääosin energiamineraalien, öljytuotteiden ja kulkuneuvojen kallistumisesta. Viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun tuontihinnat nousivat 13,6 prosenttia.

15.9.2000

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 10,9 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 10,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-heinäkuussa tuotanto kasvoi 8,8 prosenttia vuoden takaisesta. Lomakuukausikaan ei hidastanut teollisuustuotannon vahvaa kasvua.

15.9.2000

Inflaatio elokuussa 3,8 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 3,8 prosenttia. Inflaatio nopeutui hieman, sillä heinäkuussa se oli 3,7 prosenttia.

15.9.2000

Kaupunki- ja seutuindikaattorit - Tilastokeskuksen uusi tilastopalvelu

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tilastopalvelu on Tilastokeskuksen uusi Internet-palvelu, joka sisältää monipuolisesti kaupunkeja ja toiminnallisia kaupunkiseutuja kuvaavaa tilastoaineistoa. Tilastopalvelun tietosisältö on kehitetty yhteistyössä sisäasiainministeriön ja kaupunkien kanssa.

12.9.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,0 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 elokuusta vuoden 2000 elokuuhun 3,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,6 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

8.9.2000

Uudisrakentamisen aloitukset vähenivät toisella vuosineljänneksellä

Uudisrakennustöitä aloitettiin huhti-kesäkuussa kaikkiaan 11 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä oli 17 prosenttia pienempi kuin toisella neljänneksellä vuosi sitten. Myös julkisia rakennuksia sekä maatalousrakennuksia alettiin rakentaa selvästi viimevuotista vähemmän. Sen sijaan liike- ja toimistorakennusten aloitusten kuutiomäärä kasvoi runsaan kolmanneksen viime vuoden huhti-kesäkuusta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

6.9.2000

Teollisuuden ympäristöinvestoinnit vähenivät viidenneksen vuonna 1998

Teollisuus käytti vuonna 1998 ympäristönsuojeluun 3,2 miljardia markkaa eli vajaan yhden prosentin liikevaihdosta. Ympäristönsuojelumenoista oli ympäristönsuojeluinvestointeja runsaat 1,1 miljardia, mikä oli 20 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1997. Ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli 4,8 prosenttia teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista - selvästi pienempi kuin edellisvuonna, jolloin osuus oli 7,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

4.9.2000

Ympäristönsuojelumenot hienoisessa kasvussa

Valtion menoista käytetään vuonna 2001 suoraan ympäristönsuojeluun vajaat 4,1 miljardia markkaa, mikä on 2 prosenttia talousarvioesityksen loppusummasta. Vuonna 2000 ympäristömenot ovat vajaat 3,9 miljardia markkaa eli 1,8 prosenttia valtion talousarvion loppusummasta. Lisäksi vuonna 1999 kunta-ala käytti ympäristömenoihin runsaat 3 miljardia markkaa ja teollisuus vuonna 1998 vajaat 3,2 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön ja Tilastokeskuksen julkaisemasta Luonnonvarat ja ympäristö 2000 -katsauksesta.

1.9.2000

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 4 prosenttia kesäkuussa

Kesäkuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 4,4 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Asuinrakennusten samoin kuin maatalousrakennusten lupakuutiot vähenivät edellisvuotisesta. Sen sijaan liike- ja toimistorakennusten sekä julkisten rakennusten kuutiomäärät kasvoivat viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

1.9.2000

Kuluttajabarometri: Kestotavaroiden ostamisen kannattavuus heikentynyt

Kuluttajien usko sekä oman että Suomen talouden myönteiseen kehitykseen on ennallaan, mutta kestotavaroiden ostamista ei pidetä yhtä kannattavana kuin aikaisemmin. Tästä syystä kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa pari yksikköä alempi kuin heinäkuussa tai vuosi sitten eli 11,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 7. - 24. elokuuta 1 607 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.8.2000

Heinäkuun tieliikenteessä kuoli 46 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 658 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 46 ja loukkaantui 883 ihmistä. Kuolleita oli 6 enemmän kuin vuoden 1999 heinäkuussa, kun taas loukkaantuneita oli 44 vähemmän.

31.8.2000

Tuotannon kasvu edelleen ripeää kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2000 kesäkuussa 5,0 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa 1999. Toukokuussa tuotanto kasvoi 8,1 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla kokonaistuotannon määrä oli 4,9 prosenttia suurempi kuin tammi-kesäkuussa 1999. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kesäkuussa kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

31.8.2000

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui heinäkuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli heinäkuussa Tilastokeskuksen mukaan 10,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa teollisuustuotanto kasvoi 8,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 30. elokuuta mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin.

30.8.2000

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia viime vuodesta

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia suurempi toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Palvelualojen työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 7 prosenttia viime vuodesta.

30.8.2000

Vähittäiskaupan kesäkuun myynti 2,0 prosenttia viimevuotista suurempi

Kesäkuun kauppapäiväkorjattu myyntimäärä vähittäiskaupassa oli 2,0 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli 1,8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Autokaupan myynti sen sijaan laski 1,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

29.8.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 14 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 14 prosenttia suurempi kuin vuotta aiempana vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuotta aiemmin. Talonrakennusyritysten liikevaihto oli maalis-toukokuussa 17 prosenttia suurempi vuotta aiempaan verrattuna. Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto sen sijaan laski samana aikana 2 prosenttia.

28.8.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 17 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 17 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto laski vuotta aiemmasta vain mineraalien kaivussa.

24.8.2000

Uusi suomalainen maankäyttöluokitus

Tilastokeskus on julkaissut käsikirjan uudesta suomalaisesta maankäyttöluokituksesta.

24.8.2000

Konkurssien määrä väheni edelleen alkuvuonna

Tämän vuoden alkupuoliskolla pantiin vireille 1 526 konkurssia, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssit vähenivät päätoimialoista eniten maa-, metsä- ja kalataloudessa, jossa ne lähes puolittuivat edellisvuotisesta. Rakentamisessa konkurssit vähenivät 9 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 8 prosenttia viimevuotisesta. Kaupan alalla konkurssien määrä pysyi tammi-kesäkuussa viime vuoden tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

22.8.2000

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2000

- Työllisiä 42 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,8 prosenttia
- Työttömyysaste 7,8 prosenttia, työttömänä 210 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

18.8.2000

Teollisuuden tuottajahintojen nousu jatkui heinäkuussa

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 0,5 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun. Nousu johtui valtaosin perusmetallien, selluloosan ja paperituotteiden kallistumisesta. Viime vuoden heinäkuusta tuottajahinnat nousivat 7,5 prosenttia. Nousu aiheutui pääosin raaka-aineiden, tuotantohyödykkeiden ja energiatuotteiden kallistumisesta. Investointi-, kestokulutus- ja muiden kulutustavaroiden hinnat kehittyivät maltillisemmin.

17.8.2000

Matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa 5 prosenttia viime vuodesta

Sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä Suomen majoitusliikkeissä oli kesäkuussa 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä yövyttiin kesäkuussa 1,7 miljoonaa kertaa. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

16.8.2000

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä ilman maa-aineksia lisääntyi 9 prosenttia huhti-kesäkuussa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä ilman maa-aineksia oli vuoden toisella neljänneksellä 9 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Maa-aineksia kuljetettiin 16 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Maa-aineskuljetusten vähenemisen vuoksi myös kokonaistavaramäärä jäi 2 prosenttia pienemmäksi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

16.8.2000

Palkansaajien ansioiden vuosinousu 4,2 prosenttia huhti-kesäkuussa

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 1999 huhti-kesäkuusta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun 4,2 prosenttia. Ansiotason nousu oli nopeinta neljään vuoteen. Talven ja kevään aikana maksetut sopimuskorotukset ovat toisen neljänneksen luvuissa mukana lähes kokonaan. Sopimuskorotusten osuus ansiotason noususta oli 3,1 prosenttia ja loput johtuivat liukumista ja rakennemuutoksista. Palkkojen reaalinen vuosinousu oli 1,1 prosenttia toisella neljänneksellä.

15.8.2000

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa 11 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 11,0 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tammi-kesäkuussa tuotanto kasvoi 8,4 prosenttia vuoden takaisesta.

15.8.2000

Inflaatio heinäkuussa 3,7 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 3,7 prosenttia. Inflaatio nopeutui hieman, sillä kesäkuussa se oli 3,5 prosenttia. Nopeutuminen johtui erityisesti korkojen noususta.

14.8.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 heinäkuusta vuoden 2000 heinäkuuhun 3,1 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.8.2000

Matkailu EU-maista Suomeen kasvoi 8 prosenttia viime vuonna

Matkailu Suomeen kasvoi kaikista EU-maista viime vuonna. EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 8 prosenttia edellisestä vuodesta, ja niiden määrä nousi 2,1 miljoonaan. Eniten lisääntyivät italialaisten, ranskalaisten, brittien, belgialaisten ja tanskalaisten yöpymiset. EU-maiden lisäksi matkailu kasvoi myös Yhdysvalloista ja Japanista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkailutilastosta.

8.8.2000

Yleistukkukaupan kannattavuus parani vuonna 1999

Yleistukkukaupan liikevaihto kasvoi viime vuonna 7 prosenttia vuodesta 1998. Vaikka liikevaihdon kasvu jäi selvästi edellisvuotta pienemmäksi, kykenivät toimialan yritykset kohentamaan kannattavuuttaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä suurten kaupan yritysten tilinpäätöstiedoista. Tiedustelussa olivat mukana yritykset, jotka työllistävät vähintään 20 henkeä.

4.8.2000

Rakennusluvat vähenivät myös toukokuussa

Rakennuslupia myönnettiin toukokuussa kaikkiaan 3,7 miljoonan kuutiometrin edestä eli 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkien muiden rakennustyyppien paitsi julkisten rakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten kuutiomäärät pienenivät viime vuoden toukokuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

3.8.2000

Palvelualojen vuosikasvu 7 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 7 prosenttia suurempi huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

2.8.2000

Kuluttajien luottamus talouteen vahva, mutta auton ja asunnon ostoaikeet vähentyneet alkuvuodesta

Kuluttajat uskovat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 14,5 eli vähän korkeampi kuin kesäkuussa mutta alempi kuin vuosi sitten. Erot johtuivat lähes yksinomaan siitä, että kuluttajien näkemykset kestotavaroiden ostamisen kannattavuudesta muuttuivat. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 622 Suomessa asuvaa henkilöä 3.-19. heinäkuuta.

2.8.2000

Autokaupan myynti kasvoi 15,6 prosenttia viime vuoden toukokuusta

Toukokuun kauppapäiväkorjattu myyntimäärä autokaupassa oli 15,6 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli toukokuussa 8,1 ja tukkukaupan 3,0 prosenttia suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

1.8.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 19 prosenttia helmi-huhtikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmi-huhtikuussa 19 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Eniten liikevaihto kasvoi vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto laski vuotta aiemmasta vain tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa.

31.7.2000

Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui kesäkuussa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli kesäkuussa Tilastokeskuksen mukaan 11,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa teollisuustuotanto kasvoi 8,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tämä ennakkotieto perustuu Tilastokeskuksella 28. heinäkuuta mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin.

31.7.2000

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat 1,4 prosenttia

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat tammi-maaliskuusta huhti-kesäkuuhun koko maassa keskimäärin 1,4 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 0,9 prosenttia. Alkuvuoteen verrattuna asuntojen hintojen nousu on pääkaupunkiseudulla selvästi hidastunut toisella neljänneksellä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

28.7.2000

Tuotannon kasvu nopeutui toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä oli 7,9 prosenttia suurempi toukokuussa 2000 kuin vuoden 1999 toukokuussa. Huhtikuussa tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia viime vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

27.7.2000

Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 33 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuussa 598 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 33 ja loukkaantui 740 ihmistä. Kuolleita oli 10 ja loukkaantuneita 142 vähemmän kuin vuoden 1999 kesäkuussa.

25.7.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 14 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 14 prosenttia suurempi kuin vuotta aiempana vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui, sillä vuotta aiemmin se oli 10 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 16 prosenttia suurempi vuotta aiempaan verrattuna. Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi samana aikana 3 prosenttia.

25.7.2000

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2000

- Työllisiä 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,0 prosenttia
- Työttömyysaste 10,3 prosenttia, työttömänä 279 000 henkeä
- Työnvälityksessä 26 000 uutta avointa työpaikkaa

21.7.2000

Viime vuonna 4 500 uutta kesämökkiä

Uusia kesämökkejä valmistui Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 4 500 kappaletta eli noin 400 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuoden lopussa kesämökkejä oli kaikkiaan 444 000. Kesämökkien määrä kasvoi 90-luvulla 76 000:lla.

18.7.2000

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,6 prosenttia kesäkuussa

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan toukokuusta kesäkuuhun 0,6 prosenttia. Eniten nousivat öljytuotteiden, raudan, teräksen ja rautaseosten, sekä selluloosan hinnat. Viime vuoden kesäkuusta teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet 8 prosenttia.

14.7.2000

Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät toukokuussa 23 prosenttia viime vuodesta

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä oli toukokuussa 10 prosenttia suurempi kuin viime vuoden toukokuussa. Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät peräti 23 prosenttia ja kotimaisten matkailijoiden 6 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

14.7.2000

Inflaatio kiihtyi kesäkuussa 3,5 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 3,5 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä toukokuussa se oli 2,9 prosenttia. Inflaation nopeutuminen johtui erityisesti bensiinin kallistumisesta. Edellisen kerran inflaatio oli samalla tasolla vuoden 1991 lopulla.

14.7.2000

Teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa peräti 12,4 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 12,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Suomen teollisuustuotannon vientivetoinen kasvu jatkui vahvana.

13.7.2000

Asunto-osakekauppa kasvoi edelleen vuonna 1999

Asunto-osakekaupan kasvu jatkui vuonna 1999. Kauppoja tehtiin yhteensä 32,7 miljardilla markalla. Kauppasumma kasvoi noin 4 miljardia markkaa edellisvuodesta. Kasvu johtui pääasiassa asuntojen hintojen noususta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 1999 asunto-osakkeiden hintatilastoon, joka on laadittu verottajan varainsiirtoverolaskelmista.

13.7.2000

Bruttokansantuote kasvoi neljä prosenttia

Maamme bruttokansantuote kasvoi viime vuonna nopeasti, 4 prosenttia. Edellisenä vuonna bruttokansantuote kasvoi 5,5 prosenttia. Molempien vuosien kasvu arvioitiin nyt 0,5 prosenttia nopeammaksi kuin aiemmissa laskelmissa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon tarkistetuista ennakkotiedoista.

12.7.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 kesäkuusta vuoden 2000 kesäkuuhun 3,1 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,0 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.7.2000

Suomalaisten lomasuunnitelmat vahvassa kasvussa

Suomalaiset tekivät vuoden toisella neljänneksellä ahkerasti lomasuunnitelmia, jotka ovatkin nyt ennätyskorkealla. Kotitalouksien suunnitelmissa on tehdä kesän ja syksyn aikana puolitoista miljoonaa lomamatkaa kotimaahan ja miljoona lomamatkaa ulkomaille. Vaikka ulkomaan lomamatka-aikeet ovat viime vuosina kasvaneet vahvasti, on kotimaa lomakohteena edelleen suositumpi. Maakunnittain lomasuunnitelmat vaihtelevat melkoisesti. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin huhti - kesäkuussa 4 900 Suomessa asuvaa henkilöä.

6.7.2000

Suomalaisten ulkomaanmatkailu vilkastui vuonna 1999

Suomalaisten matkailu ulkomaille vilkastui vuonna 1999 edellisen vuoden tasaantumisen jälkeen. Kotimaanmatkailun kasvu jatkui kolmatta vuotta peräkkäin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tekemästä Suomalaisten matkailututkimuksesta, jota varten haastateltiin vuonna 1999 yhteensä 8 127 15-74-vuotiasta suomalaista.

5.7.2000

Tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi 6 prosenttia vuonna 1999

Tehdasteollisuuden tuotannon arvo kasvoi 505 miljardiin markkaan vuonna 1999. Tuotannon arvo kohosi edellisvuodesta noin 6 prosenttia, kun kasvu vuonna 1998 oli reilut 7 prosenttia. Jalostusarvon kasvu hidastui 3 prosenttiin edellisvuoden lähes 10 prosentin lisäyksestä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen teollisuustilaston ennakkotiedoista.

4.7.2000

Mainostoimistojen kasvu hidastui vuonna 1999

Tietojenkäsittely- ja mainospalveluiden kysynnän kasvu hidastui vuonna 1999. Tietojenkäsittelypalveluja tarjoavien yritysten kokonaisliikevaihto oli silti noin 12 prosenttia suurempi kuin vuonna 1998. Mainostoimistojen liikevaihto puolestaan kasvoi vain 4 prosenttia, kun kasvu edellisenä vuonna oli lähes 15 prosenttia. Myös teknisen palvelun kasvu oli vähäistä. Kasvun hidastuminen näkyi myös yritysten kannattavuuden heikkenemisenä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen keräämistä suurimpien liike-elämän palveluyritysten tilinpäätöstiedoista.

3.7.2000

Kuluttajat: ostamisen ja lainanoton kannattavuus huonontunut

Kuluttajat uskovat edelleen talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa kuitenkin alempi kuin alkuvuonna tai vuosi sitten eli 13,1. Luottamusindikaattoria laskivat heikentyneet näkemykset kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta. Myös lainanoton kannattavuus on kuluttajien mielestä selvästi huonontunut. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 651 Suomessa asuvaa henkilöä 5.-21. kesäkuuta.

30.6.2000

Teollisuustuotanto vahvassa vedossa

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli toukokuussa Tilastokeskuksen mukaan peräti 12,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 toukokuussa. Tammi-toukokuussa teollisuustuotanto kasvoi 7,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä pikaennakko perustuu tietoihin, jotka Tilastokeskuksella oli käytettävissä 29. kesäkuuta mennessä.

30.6.2000

Tuotannon kasvu hidastui huhtikuussa

Kokonaistuotannon määrä oli 2,2 prosenttia suurempi huhtikuussa 2000 kuin vuoden 1999 huhtikuussa. Maaliskuussa tuotanto kasvoi 4,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi huhtikuussa maa- ja metsätaloutta sekä liikennettä lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

29.6.2000

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 27 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuussa 570 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 27 ja loukkaantui 716 ihmistä. Kuolleita oli yhtä paljon kuin vuoden 1999 toukokuussa, kun taas loukkaantuneita oli viisi vähemmän.

29.6.2000

Joka viides lapsi kokee vanhempiensa avioeron ennen aikuistumistaan

Vaikka avioerot ovat viime aikoina lisääntyneet, viisi kuudesta suomalaisesta lapsesta asuu kahden vanhemman perheessä. Näiden lasten vanhemmista 85 prosenttia on naimisissa ja 15 prosenttia asuu avoliitossa. Yksinhuoltajan, yleisimmin äidin kanssa asuu joka kuudes lapsi. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä laajasta raportista Suomalainen lapsi, jossa kuvataan alle 18-vuotiaiden elinoloja.

29.6.2000

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 16 prosenttia huhtikuussa

Rakennuslupia myönnettiin huhtikuussa kaikkiaan kolmen miljoonan kuutiometrin edestä eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kaikkien muiden rakennustyyppien paitsi liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä pieneni viime vuoden huhtikuusta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

29.6.2000

Palvelualojen vuosikasvu 8 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan lähes 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tammi-maaliskuussa 1999 liikevaihdon vuosikasvu oli niin ikään 8 prosenttia. Palvelualojen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 7 prosenttia edellisvuodesta.

29.6.2000

Vähittäiskaupan myynti kasvoi 7,0 prosenttia viime vuoden huhtikuusta

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli 7,0 ja tukkukaupan 5,7 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli huhtikuussa 2,0 prosenttia pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

28.6.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 18 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 18 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi eniten vientiteollisuudessa.

27.6.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 20 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan 20 prosenttia suurempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu on nopeutunut, sillä vuotta aiemmin se oli 9 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 20 prosenttia suurempi vuotta aiempaan verrattuna. Maa- ja vesirakennusalan yritysten vastaava liikevaihdon muutos oli 18 prosenttia.

27.6.2000

Vuosituhat alkoi bruttokansantuotteen nopealla kasvulla

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 5,2 prosenttia tämän vuoden tammi-maaliskuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tieto ilmenee Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

21.6.2000

Vuokrat nousivat vuodessa 3,7 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun keskimäärin 3,7 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat 2 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 4,9 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vuodessa 6 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuokratilastoon.

21.6.2000

Omaisuustulot kasvattivat tuloeroja vuonna 1998

Kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat vuonna 1998 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä oli jo neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin tuloerot kasvoivat, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

21.6.2000

Lähes yhdeksällä yrityksellä kymmenestä Internet-yhteys

Vuonna 1999 tietotekniikkaa käyttävistä vähintään 10 henkilöä työllistävistä yrityksistä 87 prosentilla oli käytössään Internet-yhteydet. Yritysten oman arvion mukaan Internet-yhteys on tänä vuonna noin 96 prosentilla yrityksistä. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen yrityskyselystä, johon vastasi noin 1 700 vähintään 10 henkilöä työllistävää yritystä useilta eri toimialoilta.

20.6.2000

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä lisääntyi 9 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetukset lisääntyivät 18 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 4 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi tammi-maaliskuussa 16 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

20.6.2000

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2000

- Työllisiä 71 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,1 prosenttia
- Työttömyysaste 11,9 prosenttia, työttömänä 322 000 henkeä
- Työnvälityksessä 37 000 uutta avointa työpaikkaa

19.6.2000

Tuontihintojen nousu kiihtyi

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan huhtikuusta toukokuuhun 2,6 prosenttia. Nousun syynä oli energiamineraalien ja erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen nousu. Viime vuoden toukokuusta tämän vuoden toukokuuhun tuontihinnat nousivat 14,7 prosenttia.

15.6.2000

Yöpymiset majoitusliikkeissä edellisvuoden tasolla huhtikuussa

Yöpymisten kokonaismäärä Suomen majoitusliikkeissä säilyi huhtikuussa ennallaan viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Ulkomaalaisten yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

15.6.2000

Inflaatio toukokuussa 2,9 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 2,9 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä huhtikuussa se oli 2,7 prosenttia. Inflaation nopeutuminen johtui erityisesti bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistumisesta.

15.6.2000

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 4,7 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Paperiteollisuuden lakko huhtikuussa hidasti teollisuustuotannon kasvua.

13.6.2000

Suurten talonrakentajien tulokset paranivat

Suurten rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 11,5 prosenttia, 29 miljardiin markkaan. Voimakas muuttoliike kasvukeskuksiin piti yllä talonrakentamisen kasvua. Talonrakentajien toiminta kasvoi runsaan viidenneksen. Talotekninen ala kasvoi enää 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastosta.

13.6.2000

Suurten teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 8,5 prosenttia

Suurten teollisuusyritysten tilikauden 342 miljardin markan tuotoista jäi kokonaistulosta 12 ja nettotulosta 7,8 prosenttia. Edellisvuoden vastaavat tulosprosentit olivat 18,5 ja 14,7 prosenttia. Elektroniikka-alan yritysten poikkeuksellisen suuret osinkotuotot ulkomaisilta tytäryhtiöiltä selittävät vuoden 1998 tuottoprosenttien poikkeuksellisen korkean tason. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyritysten tilinpäätöstilastosta.

12.6.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 toukokuusta vuoden 2000 toukokuuhun 3,1 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,0 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,7 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.6.2000

Maatalouden tulot alenivat 2,3 prosenttia vuonna 1998

Vuosina 1997 - 1998 maataloustuotantoa harjoittaneiden maatilojen keskimääräiset maatalouden tulot alenivat 2,3 prosenttia. Vuonna 1998 maataloutta harjoittaneiden maatilojen tulot olivat keskimäärin 69 300 markkaa. Vuotta aikaisemmin ne olivat keskimäärin 70 900 markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

9.6.2000

Rakentaminen kasvaa edelleen

Uudisrakennustöitä aloitettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan 5,2 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

8.6.2000

Kunnallistaloudessa ei suuria muutoksia viime vuonna

Kuntien tilinpäätökset osoittavat, että etenkin taajaan asuttujen ja kaupunkimaisten kuntien talous vahvistui vuonna 1999. Maaseutumaisten kuntien talous sen sijaan heikkeni edelleen. Keskimäärin kuntien rahoitusasema kohentui vain hieman viime vuonna. Kuntayhtymien talous vahvistui edelleen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

8.6.2000

Luottokorttiostot lisääntyivät tuntuvasti viime vuonna

Luottokorteilla ostettiin Suomessa viime vuonna tavaroita ja palveluita 33,2 miljardilla markalla, mikä oli 13,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 1998. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa
6,5 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen luottokorttitilastosta, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

7.6.2000

Kotitalouksien kulutusluottokanta kasvoi 12 prosenttia viime vuonna

Kotitalouksien kulutusluottokanta oli viime vuoden lopussa 33,7 miljardia markkaa. Edellisvuodesta luottokanta kasvoi 12 prosenttia. Kulutusluottokanta kasvoi hieman hitaammin kuin asuntoluotot, joita kotitalouksilla oli vuoden 1999 lopussa 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta, joka kuvaa kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa. Kulutusluottoihin ei sisälly kaupan alan omien luottokorttien velka.

5.6.2000

Uudistettu sektoriluokitus

Tilastokeskus on julkaissut uudistetun Sektoriluokitus 2000 -käsikirjan.

5.6.2000

Kuluttajabarometri: Suomalaisten luottamus talouteen ennallaan

Suomalaisista kuluttajista 35 prosenttia odotti toukokuussa, että maamme taloustilanne paranee edelleen seuraavan vuoden aikana. Oman taloutensa kohentumiseen uskoi 29 prosenttia kuluttajista. Eniten talouteen luottivat toimihenkilöt, vähiten eläkeläiset. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 14,0 eli suunnilleen sama kuin huhtikuussa tai vuosi sitten. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 619 Suomessa asuvaa henkilöä 2. - 18. toukokuuta.

2.6.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 21 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan viime joulu-helmikuussa 21 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu oli suurinta vientiteollisuudessa. Tarkastellulla kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihto laski vuotta aiemmasta ainoastaan mineraalien kaivussa, missä liikevaihto oli neljä prosenttia vuoden takaista pienempi.

2.6.2000

Liike- ja toimistorakentamisen lupamäärä lähes kaksinkertaistunut

Rakennuslupia myönnettiin maaliskuussa kaikkiaan 3,9 miljoonan kuutiometrin verran, ilmenee Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista. Maaliskuussa myönnettiin lupia 15 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

31.5.2000

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 423 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 28 ja loukkaantui 530 ihmistä. Kuolleita oli 4 enemmän kuin vuoden 1999 huhtikuussa, kun taas loukkaantuneita oli 49 vähemmän.

31.5.2000

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuoden huhtikuusta 4,9 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli huhtikuussa Tilastokeskuksen mukaan 4,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 huhtikuussa. Tämä pikaennakko perustuu tietoihin, jotka Tilastokeskuksella oli käytettävissä 30. toukokuuta mennessä.

31.5.2000

Palkansaajien ansiot nousivat alkuvuonna 2,9 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 1999 tammi-maaliskuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun 2,9 prosenttia. Noususta noin kaksi kolmasosaa johtui alkuvuonna toteutetuista liittokohtaisiin sopimuksiin perustuvista palkankorotuksista. Sopimuskorotukset eivät näy ensimmäisen neljänneksen luvuissa vielä täysin, koska osa palkankorotuksista maksettiin vasta keväällä. Palkkaliukumat kasvoivat hieman viime vuonna eräillä yksityisillä aloilla julkisen sektorin liukumien pysyessä matalina. Inflaation kiihtyminen hidasti reaaliansioiden kasvun 0,2 prosenttiin.

31.5.2000

Tuotannon kasvu jatkui maaliskuussa

Kokonaistuotannon määrä oli 3,8 prosenttia suurempi maaliskuussa 2000 kuin vuoden 1999 maaliskuussa. Helmikuussa tuotanto kasvoi 5,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta sekä kauppaa lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

30.5.2000

Matkapuhelin ja tietokone yleistyvät suomalaisen arjessa

Uusien matkapuhelintalouksien määrä lisääntyi vuosina 1996-99 yli 800 000:lla. Ainakin yksi matkapuhelin oli 78 prosentilla Suomen 2,35 milj. taloudesta vuoden 1999 syksyllä. Kokonaan ilman lankapuhelinnumeroa oli jo 23 prosenttia talouksista. Niiden määrä lisääntyi 200 000:lla. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan matkapuhelinta käyttivät melkein kaikki 15-39-vuotiaat. Sen sijaan yli 60-vuotiaista miehistä vain noin 40 prosentilla ja naisista vain noin 20 prosentilla oli oma matkapuhelin.

30.5.2000

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 17 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 17 prosenttia suurempi helmikuussa 2000 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu nopeutui, sillä vuotta aiemmin se oli 9 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihto oli joulu-helmikuussa 18 prosenttia suurempi vuotta aiempaan verrattuna. Maa- ja vesirakennusalan yritysten vastaava liikevaihdon muutos oli 17 prosenttia.

30.5.2000

Autokaupan myynti väheni 4,9 prosenttia maaliskuussa verrattuna edellisen vuoden maaliskuuhun

Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli maaliskuussa 4,9 prosenttia pienempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli 2,7 suurempi ja tukkukaupan 2,5 prosenttia pienempi kuin viime vuonna. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

29.5.2000

Tulot kasvoivat eniten Uudellamaalla ja Pirkanmaalla vuonna 1998

Veronalaiset tulot kasvoivat Uudellamaalla 6,5 ja Pirkanmaalla 5,9 prosenttia tulonsaajaa kohti vuonna 1998. Vähiten tulot kasvoivat Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Karjalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Savossa. Tilastokeskuksen tulo- ja varallisuustilaston mukaan uusmaalaiset ansaitsivat runsaat 122 000 markkaa eli hieman yli puolitoista kertaa niin paljon kuin pienituloisimman maakunnan Pohjois-Karjalan asukkaat. Pohjois-Karjalan, Kainuun, Lapin, Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa keskitulot jäivät alle 85 000 markan.

29.5.2000

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia joulu-helmikuussa edellisestä vuodesta

Palvelualojen (pl. kaupan) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia suurempi helmikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kokonaisuutena kasvu on säilynyt hyvin tasaisena runsaan vuoden ajan.

26.5.2000

Mielipiteet tutkittu:
EU-jäsenyys hyödyttää yrityksiä, haittaa viljelijöitä

Suomalaiset katsovat Euroopan unionin jäsenyydestä olevan hyötyä yrityksille ja palkansaajille, mutta haittaa maanviljelijöille. Jäsenyys on kansalaisten mielestä lisännyt tietoa muista EU-maista ja helpottanut matkustamista sekä työn etsimistä muista EU-maista. Toisaalta byrokratian nähdään lisääntyneen ja alueellisten erojen uskotaan kasvavan lähivuosina.

25.5.2000

Kotitaloudet omistivat 39 prosenttia sijoitusrahastojen varoista vuoden 1999 lopussa

Suomessa rekisteröityjen tilinpäätöksen tehneiden sijoitusrahastojen arvo oli viime vuoden lopussa 61,3 miljardia markkaa. Rahasto-osuuksien arvosta suurin osa, 39 prosenttia, oli kotitalouksien omistuksessa. Kotitalouksien osuus ei ole muuttunut vuoden aikana, vaikka samaan aikaan sekä rahastojen arvo että osuudenomistajien määrä kaksinkertaistui. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

25.5.2000

Ympäristöverojen osuus Suomessa alle EU:n keskitason

Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen osuus kaikista verotuloista on Suomessa vielä EU-maiden keskitasoa pienempi. Tuoreimmat vertailutiedot ovat vuodelta 1997. Niiden mukaan ympäristöverotus on kahdeksassa EU-maassa kireämpää kuin Suomessa, kuudessa kevyempää. Ympäristöverojen osuus on suurin Portugalissa, 9,7 prosenttia. Tanskassa ympäristöverojen osuus on 9,5 prosenttia ja Alankomaissa 9,4 prosenttia. Suomessa ympäristöperusteisten verojen osuus on 7 prosenttia verotuloista ja sosiaaliturvamaksuista. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta Ympäristötilasto 2000 -kokoomajulkaisusta.

24.5.2000

Huolestuneisuus väkivallasta on kasvanut

Vammoihin johtanut väkivalta on hieman vähentynyt vuosina 1980-1997. Sellaisen väkivallan ja uhkailujen määrä, josta ei aiheutunut uhrille fyysisiä vammoja, on kuitenkin lisääntynyt 1980-luvun loppuun ja 1990-luvun alkuun verrattuna. Vammalla tarkoitetaan myös vähäisiä vammoja, kuten mustelmia ja nyrjähdyksiä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhteisestä raportista, jossa käsitellään Suomessa 1980-1997 tehtyjä suuria valtakunnallisia uhritutkimuksia.

23.5.2000

Kuorma-autoliikenteen suoritteet vuonna 1999 edellisen vuoden tasolla

Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite säilyi vuonna 1999 edellisen vuoden tasolla ja oli 25 575 miljoonaa tonnikilometriä. Kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita kaikkiaan 411 miljoonaa tonnia, josta maa-aineksia oli 187 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä kasvoi viime vuonna 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tavaramäärän kasvu tuli maa-aineskuljetuksista, joiden määrä kasvoi 6 prosenttia. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten kuljetusmäärä säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 224 miljoonaa tonnia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Tieliikenteen tavarankuljetustilasto 1999 -julkaisusta.

23.5.2000

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2000

- Työllisiä 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,4 prosenttia
- Työttömyysaste 11,0 prosenttia, työttömänä 283 000 henkeä
- Työnvälityksessä 26 000 uutta avointa työpaikkaa

22.5.2000

AlueOnline - Tilastokeskuksen uusi aluetietoon keskittyvä Internet-palvelu

Aluekatsaus-sarjan julkaisut ovat viime vuosina nousseet kukin Tilastokeskuksen myydyimpien julkaisujen joukkoon. Nyt Aluekatsausten hyödyntäminen helpottuu entisestään, kun katsausten tietosisältö on kokonaisuudessaan saatavilla Internetissä. Aluekatsausten sisältö muodostaa verkossa laajan tietokokonaisuuden, AlueOnlinen.

18.5.2000

Oppilaitokset vähenivät edelleen

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa 5 483 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,8 miljoonaa opiskelijaa. Oppilaitoksia oli 172 vähemmän kuin vuonna 1998. Eniten vähenivät peruskoulut, kun 118 peruskoulua lakkautettiin. Oppilaitosten määrä väheni eniten Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen lääneissä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjiltä ja oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Opiskelijamäärä on syyslukukauden 1999 mukainen ennakkotieto.

18.5.2000

Yöpymisten määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 4 prosenttia

Tammi-maaliskuussa majoitusliikkeissä yövyttiin kaikkiaan 3,2 miljoonaa kertaa, mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden 11 prosenttia. Eniten yöpymiset lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä Päijät-Hämeessä (20,9 %) ja Itä-Uudellamaalla (14 %).

18.5.2000

Raakaöljyn halpeneminen laski tuontihintoja huhtikuussa,
vientihinnat nousevat edelleen

Tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan maaliskuusta huhtikuuhun 0,7 prosenttia. Vielä kuukausi sitten ne olivat vajaan prosenttiyksikön nousussa. Hintojen lasku johtui pääosin raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen laskusta. Öljyn hinta laski tuontihintaindeksin mukaan maaliskuusta huhtikuuhun lähes 13 prosenttia. Vuoden 1999 huhtikuuhun verrattuna vuoden 2000 huhtikuun tuontihinnat olivat kuitenkin vielä 12,2 prosenttia korkeammat.

15.5.2000

Teollisuustuotanto kasvoi maaliskuussa 9,1 prosenttia edellisvuodesta

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 9,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teollisuustuotannon vahva kasvu jatkui kemianteollisuuden lakosta huolimatta.

15.5.2000

Inflaatio huhtikuussa 2,7 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa
2,7 prosenttia. Inflaatio hidastui, sillä maaliskuussa se oli 3,1 prosenttia. Inflaatiota ylläpiti huhtikuussa erityisesti asumisen hintojen nousu. Bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistumisen vaikutus inflaatioon oli edelleen merkittävä, vaikka niiden hinnat kääntyivätkin laskuun huhtikuussa.

12.5.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 huhtikuusta vuoden 2000 huhtikuuhun 3,1 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,0 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 2,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

4.5.2000

Kunta-alalla kuukausipalkkaisten keskiansio 11 400 markkaa

Kunta-alan kokoaikaisten kokonaiskeskiansio oli viime lokakuussa 11 400 markkaa. Miehillä se oli 13 900 ja naisilla 10 700 markkaa. Säännöllisen työajan keskiansio oli 11 000 markkaa, miehillä 13 000 ja naisilla 10 400 markkaa.

4.5.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi viidenneksen

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 20 prosenttia suurempi tammikuussa 2000 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto kasvoi kaikilla tehdasteollisuuden toimialoilla. Mineraalien kaivussa ja energiahuollossa liikevaihto oli kuitenkin vajaan prosentin vuoden takaista pienempi.

4.5.2000

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu 14 prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 14 prosenttia suurempi tammikuussa 2000 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla verrattuna vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu nopeutui hieman, sillä vuotta aiemmin se oli 12 prosenttia. Talonrakennusyritysten liikevaihto oli marras-tammikuussa 15 prosenttia suurempi vuotta aiempaan verrattuna. Maa- ja vesirakennusalan yritysten vastaava liikevaihdon muutos oli 13 prosenttia.

3.5.2000

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia

Palvelualojen (pl. kaupan) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia suurempi tammikuussa 2000 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin vuotta aiempana vastaavana ajanjaksona. Kasvu on ollut hyvin tasaista.

3.5.2000

Autokaupan myynti kasvoi 11,6 prosenttia helmikuussa verrattuna edellisen vuoden helmikuuhun

Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli helmikuussa 11,6 prosenttia suurempi kuin viime vuoden helmikuussa. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli 6,5 ja tukkukaupan
1,8 prosenttia viimevuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

2.5.2000

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 13,5 eli korkeampi kuin vuosi sitten. Tämän vuoden tammikuun jälkeen luottamus talouteen on kuitenkin vähitellen laskenut. Näkemykset varsinkin kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta ja Suomen talouden tulevaisuudesta ovat alkuvuonna heikentyneet. Säästämistä kuluttajat pitivät huhtikuussa yhä kannattavampana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 608 Suomessa asuvaa henkilöä 3. - 19. huhtikuuta.

2.5.2000

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuoden alussa 1,9 prosenttia

Asuntojen hintojen nousu jatkui vuoden 2000 alussa. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat vuoden 1999 loka-joulukuusta tämän vuoden tammi-maaliskuuhun koko maassa keskimäärin 1,9 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat muuta maata nopeammin,
3,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella nousua tilastoitiin 1,4 prosenttia.

28.4.2000

Teollisuustuotanto kasvoi viime vuoden maaliskuusta 9,1 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli maaliskuussa Tilastokeskuksen mukaan 9,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 maaliskuussa. Tämä pikaennakko perustuu tietoihin, jotka Tilastokeskuksella oli käytettävissä 27. huhtikuuta mennessä.

28.4.2000

Tuotannon kasvu edelleen ripeää helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2000 helmikuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 1999. Tammikuussa tuotanto kasvoi 4,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

27.4.2000

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni helmikuussa

Rakennuslupia myönnettiin helmikuussa kaikkiaan 2,3 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 14 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Asuinrakennuksille myönnettiin 6 prosenttia vähemmän lupia kuin viime vuoden helmikuussa. Myös teollisuus- ja varastorakennuksille sekä julkisille rakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli pienempi kuin helmikuussa vuosi sitten. Liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin prosentin verran vähemmän kuin helmikuussa vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

26.4.2000

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 395 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 15 ja loukkaantui 539 ihmistä. Kuolleita oli 5 vähemmän kuin vuoden 1999 maaliskuussa, kun taas loukkaantuneita oli 19 enemmän.

26.4.2000

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2000

- Työllisiä 24 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 64,4 prosenttia
- Työttömyysaste 11,2 prosenttia, työttömänä 282 000 henkeä
- Työnvälityksessä 34 000 uutta avointa työpaikkaa

20.4.2000

Tammi-helmikuun yöpymiset lisääntyivät 7 prosenttia

Tammi-helmikuussa majoitusliikkeissä yövyttiin kaikkiaan 1,9 miljoonaa kertaa, mikä oli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden 13 prosenttia. Eniten yöpymiset lisääntyivät alkuvuonna Itä-Uudellamaalla (23,9 %) ja Päijät-Hämeessä (23,5 %).

18.4.2000

Tuontihintojen nousu edelleen yli 14 prosenttia vuodessa

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1999 maaliskuusta vuoden 2000 maaliskuuhun 14,6 prosenttia. Tämä aiheutui pääosin raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen noususta. Helmikuusta maaliskuuhun hinnat nousivat enää 0,8 prosenttia, mikä johtui raakaöljyn hinnan kääntymisestä laskuun maaliskuussa. Eniten kallistuivat metallien ja metalliseosten sekä sahapuutavaran hinnat.

14.4.2000

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 6,2 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

14.4.2000

Inflaatio kiihtyi edelleen maaliskuussa

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 3,1 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä helmikuussa se oli 2,7 prosenttia. Inflaatiota ylläpitivät edelleen erityisesti bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen sekä asuntojen hintojen ja vuokrien nousu.

12.4.2000

Rakennuskustannukset nousivat lähes kolme prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 maaliskuusta vuoden 2000 maaliskuuhun 2,7 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,1 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,4 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.4.2000

Maakunnittainen kuluttajabarometri:
Kohentunut talous suuntaa kuluttajien katseet pörssiin

Kotitalouksien luottamus talouteen vahvistui edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Seitsemän kymmenestä kotitaloudesta uskoi pystyvänsä säästämään tänä vuonna, ja arvopaperit kiinnostivat pörssikurssien nousun takia entistä useampia. Tämän kertoo Tilastokeskuksen maakunnittainen kuluttajabarometri, jota varten haastateltiin tammi - maaliskuussa 4 650 henkilöä.

4.4.2000

Konkurssien väheneminen hidastui

Vuoden 1999 aikana pantiin vireille 3080 konkurssia, mikä on kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä väheni jo seitsemäntenä perättäisenä vuonna, vaikkakin selvästi aiempaa hitaammin. Konkurssien määrä väheni eniten kaupan alalla sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, molemmissa noin kuudenneksen edellisvuotisesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

3.4.2000

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni hieman maaliskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 14,7 eli noin kolme yksikköä alempi kuin helmikuussa. Näkemykset varsinkin kestotavaroiden ostamisen kannattavuudesta ovat heikentyneet. Kuluttajien luottamus talouteen on kuitenkin edelleen vahva, vahvempi kuin esimerkiksi viime vuoden maaliskuussa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1 577 Suomessa asuvaa henkilöä 6. - 23. maaliskuuta.

31.3.2000

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 6 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli helmikuussa Tilastokeskuksen mukaan 6 prosenttia suurempi kuin vuoden 1999 helmikuussa. Tämä pikaennakko perustuu 30. maaliskuuta mennessä Tilastokeskuksen käytettävissä olleisiin tietoihin.

31.03.2000

Tuotanto kasvoi tammikuussa 4,6 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä oli 4,6 prosenttia suurempi tammikuussa 2000 kuin vuoden 1999 tammikuussa. Joulukuussa 1999 tuotanto kasvoi 7,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

30.3.2000

Tilinpäätöstilasto 1998 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema tilinpäätöstilasto 1998 on ilmestynyt. Siihen on yksiin kansiin koottu toimialoittaiset tilinpäätöstiedot teollisuudesta, rakentamisesta ja kaupasta sekä liikenteen ja liike-elämän palveluiden aloilta. Julkaisu sisältää tunnuslukuja sekä tuloslaskelman ja taseen tietoja yhteensä 59 toimialalta.

30.3.2000

Rakennuslupia tammikuussa viidennes edellisvuotista vähemmän

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa kaikkiaan 1,6 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli viidennes vähemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot putosivat puoleen viime vuoden tammikuusta. Teollisuusrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni runsaan neljänneksen vuotta aiemmasta. Asuntorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin enemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

30.3.2000

Autokaupan myynti kasvoi 8,3 prosenttia tammikuussa

Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli tammikuussa 8,3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden tammikuussa. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli 7,4 ja tukkukaupan 1,4 prosenttia viime- vuotista suurempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

29.3.2000

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä

Tieliikenteessä sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuussa 433 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 26 ja loukkaantui 608 ihmistä. Kuolleita oli yksi vähemmän kuin vuoden 1999 helmikuussa, kun taas loukkaantuneita oli 3 enemmän.

29.3.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 5,5 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat ennen muuta loppuvuonna elpyneet vientimarkkinat. Liikevaihdon kasvu oli lähes sama kuin vuonna 1998, jolloin kasvuvauhti oli 5,8 prosenttia. Liikevaihto kotimaan markkinoilta kasvoi viime vuonna 2 prosenttia.

28.3.2000

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 1999

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 8 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 9 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 7 prosenttia. Sekä talonrakennus- että maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuodesta 1998.

28.3.2000

Bruttokansantuote kasvoi 3,5 prosenttia viime vuoden lopulla

Bruttokansantuote kasvoi vuoden 1999 viimeisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä ja nopeutui taas loppuvuodesta. Ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä kasvu oli vajaat neljä prosenttia ja kolmannella neljänneksellä kolme prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

27.3.2000

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vuonna 1999

Palvelualojen (pl. kaupan) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 5 prosenttia suurempi vuonna 1999 kuin vuonna 1998. Liikevaihto kasvoi viime vuonna puolta hitaammin kuin toissa vuonna. Muutos vuodesta 1997 vuoteen 1998 oli 10 prosenttia. Kasvu oli huipussaan alkuvuonna 1998, mutta hidastui vuoden loppua kohden.

23.3.2000

Kuntien talousarvionäkymät parantuneet

Kunnat odottavat taloutensa hieman paranevan tänä vuonna. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kasvaa, mutta negatiivisten vuosikatteen kuntien määrä pysyy lähes ennallaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta vuodelle 2000.

22.3.2000

Matkailu ulkomailta kasvoi tammikuussa 10 prosenttia

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät tammikuussa 10 prosenttia, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymismäärä väheni 7 prosenttia viime vuoden tammikuuhun verrattuna. Kaikkiaan yöpymiset vähenivät 2 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

22.3.2000

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2000

- Työllisiä 21 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 64,2 prosenttia
- Työttömyysaste 11,3 prosenttia, työttömänä 284 000 henkeä
- Työnvälityksessä 26 000 uutta avointa työpaikkaa

17.3.2000

Tuontihinnat nousseet vuodessa jo yli 14 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1999 helmikuusta vuoden 2000 helmikuuhun 14,6 prosenttia. Tämä johtui edelleen raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mutta myös öljytuotteiden, teollisuuden peruskemikaalien sekä värimetallien kallistumisesta. Tammikuusta helmikuuhun hinnat nousivat 2,0 prosenttia.

16.3.2000

Maatilojen tulos heikkeni vuonna 1998

Maatilojen tulos maataloudesta pieneni vuodesta 1997 vuoteen 1998. Vuonna 1997 tulos oli 73 000 markkaa maatilaa kohti, ja vuonna 1998 se oli 71 000 markkaa. Vertailuun sisältyvät tilat, jotka ovat harjoittaneet tuotantoa kumpanakin vuonna. Kokonaismenot maatilaa kohti lisääntyivät hieman, ja kokonaistulot säilyivät ennallaan. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta maatilatalouden yritys- ja tulotilastosta.

15.3.2000

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa 6,5 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 6,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tuotannon kasvuvauhti on normalisoitunut joulukuun ennätyksellisestä 16 prosentista. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi tammikuussa vajaat 10 prosenttia, kun se joulukuussa kasvoi lähes 22 prosenttia.

15.3.2000

Inflaatio kiihtyi helmikuussa 2,7 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 2,7 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä tammikuussa se oli 2,2 prosenttia. Inflaatiota ylläpitivät edelleen erityisesti bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen sekä asuntojen hintojen nousu. Edellisen kerran inflaatio oli samalla tasolla maaliskuussa 1993.

13.3.2000

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,5 prosenttia

Rakennuskustannukset nousivat vuoden 1999 helmikuusta vuoden 2000 helmikuuhun 2,5 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,0 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.3.2000

Sähkön tuonti lisääntyi 19 prosenttia viime vuonna

Sähkön tuonti lisääntyi viime vuonna 19 prosenttia. Viennin vähenemisen vuoksi sähkön nettotuonti lisääntyi vielä enemmän, 20 prosenttia. Energian kokonaiskulutus kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan alle prosentin.

10.3.2000

35 000 uutta asuntoa rakenteille viime vuonna

Viime vuonna käynnistettiin kaikkiaan 35 000 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli lähes 3 400 asuntoa enemmän kuin vuonna 1998. Myös liike- ja toimistorakentaminen lisääntyi edellisvuotisesta. Niitä aloitettiin kuuden miljoonan kuutiometrin edestä eli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

9.3.2000

Koulutusrakenne 1998: Nuoret ja kaupunkilaiset koulutetuimpia

Yli puolet 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista on suorittanut tutkinnon lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Tilastokeskuksen koulutusrakennetilaston mukaan tutkinnon suorittaneita oli yhteensä 2,4 miljoonaa vuoden 1998 lopussa. Pelkän kansakoulun, peruskoulun tai keskikoulun käyneitä oli 1,8 miljoonaa.

9.3.2000

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Kuluttajien luottamus talouteen pysyy jatkuvasti vahvana. Luottamusindikaattori oli helmikuussa 17,6 eli lähes sama kuin tammikuussa. Kuluttajien näkemykset sekä oman että maan talouden tulevaisuudesta olivat yhä paremmat. Sen sijaan kestotavaroiden ostamista ei helmikuussa pidetty yhtä kannattavana kuin tammikuussa. Arvopaperisäästämisen suosio on alkuvuodesta kasvanut nopeasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 7. - 24. helmikuuta 1 547 Suomessa asuvaa henkilöä.

3.3.2000

Rakennuslupia 38 000 uudelle asunnolle viime vuonna

Viime vuonna rakennusluvan sai kaikkiaan 38 000 uutta asuntoa, mikä oli 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 1998. Kerrostaloasuntojen luvat lisääntyivät 17 prosenttia ja rivitaloasuntojen 13 prosenttia edellisvuotisesta. Rakennusluvan saaneita omakotiasuntoja oli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

3.3.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 11 prosenttia syys-marraskuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1999 syys-marraskuussa 11 prosenttia suurempi kuin toissa vuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvuprosentti on vuoden 1999 korkein. Suuri kasvu johtuu osittain vuoden 1998 syys-marraskuun alhaisesta vertailutasosta.

2.3.2000

Ulkomainen omistus Suomen yrityksissä kasvaa nopeasti

Ulkomaisten pääomaliikkeiden vapautuminen ja EU-jäsenyys ovat lisänneet nopeasti ulkomailta Suomen yrityksiin tehtyjä suoria sijoituksia. Vuodesta 1994 vuoteen 1998 ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus yritystoiminnan kokonaisliikevaihdosta suureni 9 prosentista 14 prosenttiin. Samalla niiden osuus henkilöstöstä kasvoi 6 prosentista 10 prosenttiin. Vuonna 1998 ulkomaalaisomisteisten yritysten yhteinen jalostusarvo vastasi 12 prosenttia yritysten kokonaisjalostusarvosta.

2.3.2000

Tukkukaupan myynti kasvoi 5,1 prosenttia joulukuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli viime joulukuussa 5,1 ja vähittäiskaupan 2,7 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 1998. Autokaupan myyntimäärä oli 4,2 prosenttia toissavuotista pienempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

1.3.2000

Palvelualojen kasvu myös syys-marraskuussa tasaista

Palvelualojen (pl. kaupan) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1999 syys-marraskuussa 5 prosenttia suurempi kuin toissa vuoden vastaavana ajanjaksona. Viime vuonna palvelualojen liikevaihto lisääntyi hyvin tasaisesti keskimäärin 5 prosentin vauhtia.

29.2.2000

Euroopan unionin yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi uudistettu

Euroopan unionin yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kattavuutta on lisätty tammikuussa 2000. Suomen osalta yhdenmukaistettu indeksi käsittää nyt noin 85 prosenttia kansallisen kuluttajahintaindeksin kulutuksesta.

29.2.2000

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,5 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi 3,5 prosenttia vuonna 1999 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Kokonaistuotanto on nyt kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 718 miljardia markkaa.

29.2.2000

Tuotanto kasvoi joulukuussa 6,6 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä oli viime vuoden joulukuussa 6,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 1998 joulukuussa. Tuotannon kasvu nopeutui marraskuusta, jolloin se oli 3,4 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

29.2.2000

Uusi pikaennakko teollisuustuotannon muutoksesta

Tilastokeskus alkaa julkaista koko teollisuustuotannon muutosprosenttia pikaennakkona. Tieto ilmestyy kuukauden viimeisenä arkipäivänä, ja se koskee edellisen kuukauden teollisuustuotantoa. Ennakkotiedot teollisuustuotannon muutoksesta toimialoittain julkaistaan entiseen tapaan puolentoista kuukauden kuluttua tilastokuukauden päättymisestä.

28.2.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7 prosenttia syys- marraskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan viime syys-marraskuussa 7 prosenttia suurempi syys-marraskuussa 1998. Kasvu hidastui, sillä vuotta aiemmin se oli 13 prosenttia. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi vuoden 1998 syys-marraskuusta viime vuoden syys-marraskuuhun 8 prosenttia sekä maa- ja vesirakentamisen 4 prosenttia.

24.2.2000

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 26 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa kaikkiaan 404. Onnettomuuksissa kuoli 26 ja loukkaantui 532 ihmistä. Kuolleita oli 5 enemmän kuin vuoden 1999 tammikuussa, kun taas loukkaantuneita oli 156 vähemmän.

23.2.2000

Naisten asema työmarkkinoilla vaikeutui 1990-luvulla

Naisten työmarkkina-asema vaikeutui 1990-luvulla laman myötä. Naisten työttömyys kohosi lamavuosina miesten työttömyyden tasolle. Osa-aikatyö ja lyhyet pätkätyöt lisääntyivät erityisesti naisten aloilla. Taloudellisen tilanteen parannuttua uusia työpaikkoja tuli ensisijaisesti miesvaltaisille aloille, ja miesten työttömyys aleni naisten työttömyyttä nopeammin. Naisten työttömyysasteet olivatkin koko 1990-luvun lopun korkeampia kuin miesten, ilmenee Tilastokeskuksen uudesta naisten työmarkkina-asemaa viime vuosikymmenellä kuvaavasta tutkimuksesta.

23.2.2000

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2000

- Työllisiä 42 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 64,2 prosenttia
- Työttömyysaste 10,6 prosenttia, työttömänä 264 000 henkeä
- Työnvälityksessä 24 000 uutta avointa työpaikkaa

18.2.2000

Tuontihinnat nousseet vuodessa jo yli 12 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1999 tammikuusta vuoden 2000 tammikuuhun 12,6 prosenttia. Tämä johtui erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Joulukuusta tammikuuhun hinnat nousivat 0,8 prosenttia.

17.2.2000

Majoitusliikkeiden yöpymismäärä kasvussa kuudetta vuotta peräkkäin

Matkailijat yöpyivät Suomen majoitusliikkeissä viime vuonna 15,5 miljoonaa kertaa, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuonna 1998. Yöpymisten kokonaismäärä on kasvanut vuodesta 1994 lähtien. Sekä ulkomaisten että kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät viime vuonna 2 prosenttia. Ulkomaisten matkailijoiden osuus yöpymisten kokonaismäärästä säilyi ennallaan, eli 24 prosentissa. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

15.2.2000

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa ennätykselliset 16 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden joulukuussa 16 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 1998. Ennätyksellinen kasvu selittyy pääosin puu- ja paperiteollisuuden tuotannon lähes 22 prosentin nousulla. Myös elektroniikkateollisuus palasi muutaman vaatimattoman kasvukuukauden jälkeen runsaan 40 prosentin nousuun. Korkeaan kasvuprosenttiin vaikuttaa myös se, että vertailuajankohtana eli vuoden 1998 joulukuussa teollisuustuotanto ei lisääntynyt edellisvuodesta.

15.2.2000

Inflaatio tammikuussa 2,2 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 2,2 prosenttia. Inflaatio nopeutui hieman, sillä joulukuussa se oli 2,0 prosenttia. Inflaatiota ylläpitivät erityisesti bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen sekä asuntojen hintojen nousu.

14.2.2000

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 tammikuusta vuoden 2000 tammikuuhun 2,2 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,4 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,4 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.2.2000

Tilastoseuran 80-vuotisjuhlaseminaari Helsingissä 14. - 15. helmikuuta 2000

Suomen Tilastoseuran perustamisesta tulee kuluneeksi tänä vuonna 80 vuotta. Seura järjestää merkkivuotensa kunniaksi Tilastotiede 2000 -juhlaseminaarin, jonka aiheena ovat tilastot, tilastotiede ja paikkatiedot.

11.2.2000

Ansioiden vuosinousu loka-joulukuussa 2,5 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 1998 loka-joulukuusta viime loka-joulukuuhun 2,5 prosenttia. Noususta noin kaksi kolmasosaa johtui yleisistä palkankorotuksista, jotka toteutettiin viime vuoden alussa. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Reaaliansiot nousivat 0,9 prosenttia. Reaaliansioiden kasvua hidasti se, että kuluttajahintojen nousu kiihtyi hieman loppuvuonna.

10.2.2000

Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi loka-joulukuussa 8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maa-aineskuljetusten määrä kasvoi 22 prosenttia, kun taas muiden tavaroiden kuljetukset vähenivät 3 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

9.2.2000

Suomalaisten luottamus talouteen vahvistui tammikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 18,3 eli korkeampi kuin marras-joulukuussa. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että maan taloudesta ovat parantuneet. Myös kestotavaroiden ostamista pidettiin tammikuussa kannattavampana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 10. - 26. tammikuuta 1 526 Suomessa asuvaa henkilöä.

8.2.2000

Vastavalmistuneiden työllisyys parantunut kaikilla koulutusasteilla

Vastavalmistuneiden työllisyys oli parempi vuoden 1998 lopussa kuin vuotta aiemmin. Eniten parani Tilastokeskuksen sijoittumistilaston mukaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työllisyys. Heidän työllisyytensä myös vaihteli alueittain eniten. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneita ovat esimerkiksi mekaanikot, lähihoitajat ja merkantit.

8.2.2000

Kunnallistaloudessa ei suuria muutoksia viime vuonna

Viime vuosi ei tuottanut suuria yllätyksiä kunnallistaloudessa, sillä Tilastokeskuksen tekemän selvityksen mukaan kuntien ja kuntayhtymien rahoitustilanne ei muuttunut paljon. Selvitys perustuu kunnilta ja kuntayhtymiltä tammikuun alkupuolella kerättyihin tilinpäätösarvioihin.

7.2.2000

Vertailu presidentin vaalin ensimmäiseen kierrokseen: Kokoomuksen kannattajat ratkaisivat

Sosialidemokraattisen puolueen ehdokas Tarja Halonen menestyi riittävän hyvin Kokoomuksen vahvan kannatuksen alueilla voittaakseen presidentin vaalin toisen kierroksen. Keskustan ehdokas Esko Aho voitti näillä alueilla vain pari prosenttiyksikköä enemmän kuin Halonen, kun kannatusta verrataan presidentin vaalin ensimmäiseen kierrokseen.

3.2.2000

Palvelualojen kasvu edelleen tasaista elo-lokakuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 5 prosenttia, kun verrataan vuoden 1999 elo-lokakuuta edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu on ollut koko viime vuoden hyvin tasaista.

2.2.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 8 prosenttia elo-lokakuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden lokakuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia verrattuna vuoden 1998 vastaavaan ajanjaksoon. Kasvuprosentti on vuoden 1999 korkein. Se johtuu kuitenkin osittain vuoden 1998 elo-lokakuun alhaisesta vertailutasosta. Vientimarkkinoilta kertynyt liikevaihto lisääntyi 12 prosenttia ja kotimaan markkinoilta kertynyt 3 prosenttia.

1.2.2000

Tilastokeskus esittelee uuden wap-palvelunsa TIETO 2000:ssa

Tilastokeskus esittelee TIETO 2000 -tapahtumassa 2. ja 3. helmikuuta uuden wap-palvelunsa. Englanninkielinen Economic Trends -palvelu sisältää tuoreimpia suhdanneindikaattoreja 24 maasta ja Euroopan unionista. Siitä voi esimerkiksi katsoa, mikä on bruttokansantuotteen muutos, inflaatio, työttömyysaste, teollisuustuotannon määrä tai väestönkasvu. Palvelu on maailman ensimmäinen suhdannetiedon wap-palvelu.

28.1.2000

Rakennuslupia marraskuussa viidennes edellisvuotista enemmän

Rakennuslupia myönnettiin viime vuoden marraskuussa kaikkiaan 2,4 miljoonan kuutiometrin verran eli noin viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli kolmannes lupakuutioista myönnettiin pääkaupunkiseudulla, missä erityisesti liikerakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli poikkeuksellisen suuri. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

28.1.2000

Tuotanto kasvoi marraskuussa 3,1 prosenttia

Kokonaistuotannon määrä oli viime vuoden marraskuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vuoden 1998 marraskuussa. Tuotanto lisääntyi suurin piirtein tammi-marraskuun keskimääräistä vauhtia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

27.1.2000

Yritysten määrä kasvoi 3 prosenttia vuonna 1998

Yritysten määrä kasvoi Suomessa 6 000:lla eli 3 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 1998. Liikevaihto lisääntyi 7 ja henkilöstön määrä 5 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

27.1.2000

Tukkukaupan myynti kasvoi 3,7 prosenttia marraskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä oli viime marraskuussa 3,7 ja vähittäiskaupan 1,4 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 1998. Autokaupan myyntimäärä oli 6,3 prosenttia toissavuotista pienempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

25.1. 2000

Maakunnittainen kuluttajabarometri: Etelän kotitaloudet tyytyväisimpiä

Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla ovat tyytyväisimmät kotitaloudet, kun verrataan oman talouden tilannetta viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vuotta aiempaan. Näin kertoo Tilastokeskuksen maakunnittainen kuluttajabarometri. Vähiten tyytyväisiä olivat Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Kainuun kuluttajat.

25.1.2000

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 7 prosenttia elo-lokakuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 7 prosenttia suurempi vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 8 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 4 prosenttia. Rakennusyritysten liikevaihdon muutos pieneni edellisen vuoden vastaavasta muutoksesta, joka oli 12 prosenttia.

24.1.2000

Matkailu Yhdysvalloista kasvoi voimakkaasti marraskuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät marraskuussa 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat prosentin. Yöpymisten kokonaismäärä lisääntyi 2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotiedoista.

21.1.2000

Ilmitulleet huumerikokset lisääntyivät viidenneksen viime vuonna

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 11 900 huumausainerikosta, joka oli viidenneksen enemmän kuin vuonna 1998. Kaikkiaan poliisin tietoon tuli viime vuonna 751 000 rikosta, suunnilleen yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti eniten, 11 prosenttia, rikokset lisääntyivät Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ja vähenivät Kymenlaaksossa, 9 prosenttia.

20.1.2000

Seminaari uuden tekniikan merkityksestä tilastoalalle

Uuden tietotekniikan merkitystä tilastojen tuotannon ja jakelun kehittämisessä käsitellään Tilastokeskuksessa 20. - 21. tammikuuta järjestettävässä kansainvälisessä seminaarissa. Seminaarin järjestää Euroopan talous- ja sosiaalitilastojen neuvoa-antava komitea CEIES. Ulkomaisia osallistujia on noin 70 yli 20 maasta.

20.1.2000

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 1999

- Työllisiä 65 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,6 prosenttia
- Työttömyysaste 9,1 prosenttia, työttömänä 229 000 henkeä
- Työnvälityksessä 13 000 uutta avointa työpaikkaa

18.1.2000

Tuontihinnat nousseet vuodessa runsaat 11 prosenttia

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 1998 joulukuusta vuoden 1999 joulukuuhun 11,4 prosenttia. Tämä johtui erityisesti raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan noususta, mutta myös öljytuotteiden ja värimetallien kallistumisesta. Vuodesta 1998 vuoteen 1999 tuontihinnat nousivat vuosikeskiarvolla mitattuina 0,6 prosenttia, kun ne vielä vuotta aiemmin laskivat 3,5 prosenttia.

17.1.2000

Vertailu viime eduskuntavaaleihin: Halonen voitti kaupungeissa, Aho tasaisesti eri alueilla

Tasavallan presidentin vaalin ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä kerännyt ehdokas, Sosialidemokraattisen puolueen Tarja Halonen menestyi parhaiten kaupungeissa ja Vasemmistoliiton vahvoilla alueilla, kun hänen kannatustaan verrataan Sdp:n kannatukseen viime vuoden eduskuntavaaleissa. Hänen voittonsa näyttää vaihtelevan kuitenkin enemmän väestöryhmittäin kuin toiseksi eniten ääniä saaneen Keskustan Esko Ahon.

14.1.2000

Inflaatio kiihtyi joulukuussa 2,0 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 2,0 prosenttia. Inflaatio nopeutui, sillä marraskuussa se oli 1,6 prosenttia. Inflaatiota nopeutti erityisesti bensiinin ja kevyen polttoöljyn kallistuminen. Vuoden 1999 keskimääräinen inflaatio oli 1,2 prosenttia.

14.1.2000

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 3,4 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuussa 3,4 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 1998. Lokakuussa vastaava luku oli 2,3 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi lähes 13 prosenttia, kun se lokakuussa kasvoi 9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kohosi marraskuussa runsaat 8 prosenttia. Sen sijaan elektroniikkateollisuuden tuotanto laski runsaat 3 prosenttia.

13.1.2000

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 5 prosenttia heinä-syyskuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 5 prosenttia, kun verrataan vuoden 1999 kolmatta neljännestä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Vuoden 1999 tammi-kesäkuun liikevaihtokertymä oli prosentin pienempi vuoden 1998 vastaavaan ajanjaksoon nähden.

12.1.2000

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,1 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1998 joulukuusta vuoden 1999 joulukuuhun 2,1 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.1.2000

Aluekatsaukset 1999 ilmestyneet

Tilastokeskuksen Aluekatsaus-sarjan julkaisuista ovat joulukuussa valmistuneet Pohjois-, Itä-, Etelä- ja Länsi-Suomen katsaukset sekä Seutukunta- ja maakuntakatsaus 1999.

11.1.2000

Suomalaisten luottamus talouteen edelleen vahva

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 14,2 eli hieman korkeampi kuin vuotta aiemmin. Luottamusindikaattoria nostivat viime vuonna kuluttajien paranevat näkemykset Suomen talouden tulevaisuudesta. Sen sijaan kuluttamista kestotavaroihin ei enää vuoden lopulla pidetty yhtä kannattavana kuin aiemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 13. - 20. joulukuuta 1 685 Suomessa asuvaa henkilöä.

7.1.2000

Palvelualojen kasvu jatkui tasaisena heinä-syyskuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 6 prosenttia, kun verrataan vuoden 1999 kolmatta neljännestä edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Viime vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä kasvu oli 5 prosenttia.