Pressmeddelanden 2001

31.12.2001

Industriproduktionen i november mindre än ett år tidigare

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i november med 4,9 procent från året förut. Efter säsongutjämning ökade produktionen emellertid med inemot 1 procent från oktober. Under januari-november minskade produktionen korrigerad efter arbetsdag med 0,7 procent från året förut.

31.12.2001

Totalproduktionen sjönk med 0,7 procent från oktober i fjol

I oktober 2001 var volymen av totalproduktionen 0,7 procent mindre än i oktober i fjol. Av de sex huvudsakliga näringsgrenarna i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen minskade produktionen i oktober inom tre, dvs. inom primärproduktionen, industrin och byggverksamheten. Inom handeln, offentliga och övriga tjänster samt samfärdseln ökade produktionen. Totalproduktionen ökade under januari-oktober 2001 med totalt 1,1 procent jämfört med motsvarande månader föregående år.

21.12.2001

Bruttonationalprodukten ökade inte från i fjol under det 3:e kvartalet

Bruttonationalproduktens volym var under juli-september lika stor som under juli-september i fjol. Jämfört med föregående kvartal ökade den säsongutjämnade bruttonationalprodukten. Enligt de reviderade uppgifterna var tillväxten på årsnivå under det första kvartalet 3,6 procent och under det andra kvartalet 0,4 procent. Under januari-september hade bruttonationalprodukten ökat 1,3 procent mer än året förut. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

18.12.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2001

- Antalet sysselsatta 11 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,0 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,8 procent, 226 000 personer arbetslösa
- 18 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.12.2001

Importpriserna ned med 11,6 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna från november i fjol till november i år med 11,6 procent. Med undantag av kapitalvaror sjönk indexen för alla bruksändamålsklasser. Priserna på energiprodukter sjönk mest, med 38,6 procent. Från oktober till november sjönk importpriserna med 2,0 procent. Nedgången berodde främst på att råolja och oljeprodukter blev billigare. Från oktober sjönk priserna på energiprodukter med 12,3 procent.

14.12.2001 kl. 7.00

Inflationen avtog i november till 1,6 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, blev enligt Statistikcentralen alltjämt långsammare, i november var den 1,6 procent. I oktober var inflationen 1,9 procent. Den långsammare inflationen berodde närmast på att bränslena blev billigare och på att räntorna sjönk.

30.11.2001

Industriproduktionen sjönk alltjämt i oktober

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i oktober med 6,2 procent från året förut. Den kraftiga nedgången i oktober beror delvis på den exceptionellt höga produktionsnivån under jämförelseperioden, dvs. oktober i fjol. Efter säsongutjämning sjönk industriproduktionen med 0,7 procent från september till oktober. Under januari-oktober minskade produktionen korrigerad efter arbetsdag med 0,2 procent från året förut.

29.11.2001

Totalproduktionen sjönk i september med 1,4 procent från året förut

I september 2001 var volymen av totalproduktionen 1,4 procent mindre än i september i fjol. Av de sex huvudsakliga näringsgrenarna i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen minskade produktionen i september inom fyra, dvs. inom primärproduktionen, industrin, byggverksamheten och samfärdseln. Däremot ökade produktionen inom offentliga och övriga tjänster, medan produktionen inom handeln var på samma nivå som i september i fjol. Totalproduktionen har under januari-september 2001 ökat totalt med 1,1 procent jämfört med motsvarande månader föregående år.

22.11.2001

Statistisk årsbok för Finland 2001 har utkommit

Samlingsverket för statistik Statistisk årsbok för Finland 2001 har utkommit. Årsboken, som Statistikcentralen publicerar, har 699 sidor och 655 statistiktabeller och -diagram. Utöver uppgifterna för Finland innehåller boken 106 sidor med jämförbara uppgifter för andra länder. En CD-ROM, som medföljer årsboken, innehåller alla tabeller i årsboken i Excel 5.0 -format samt temakartor.

20.11.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2001

- Antalet sysselsatta 43 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,3 procent, 214 000 personer arbetslösa
- 19 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.11.2001

Producentpriserna sjönk i oktober

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindexena med 0,5 - 2,9 procent från september till oktober. Jämfört med oktober i fjol, sjönk producentpriserna ännu snabbare, dvs. med 1,6 - 8,9 procent.

14.11.2001

Inflationen avtog i oktober till 1,9 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 1,9 procent i oktober. I september var den 2,2 procent. Den avtagande inflationen berodde närmast på att bränslen blev billigare och på att räntorna sjönk.

31.10.2001

Industriproduktionen sjönk fortfarande i september

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i september med 3,5 procent från året förut. Säsongutjämnat var produktionen i september på samma nivå som i augusti. Den arbetsdagskorrigerade produktionen steg under januari-september med 0,5 procent jämfört med året innan.

30.10.2001

Totalproduktionen sjönk i augusti med 0,6 procent från året förut

I augusti 2001 var totalproduktionen 0,6 procent lägre än i augusti år 2000. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk produktionen i augusti inom fyra av sex huvudnäringsgrenar: primärproduktion, industri, byggverksamhet och handel. Näringsgrenen offentliga och övriga tjänster ökade fortfarande. Produktionen inom samfärdseln var på samma nivå som i augusti året innan. Totalproduktionen har ökat med totalt 1,4 procent under januari-augusti år 2001 jämfört med motsvarande period i fjol.

23.10.2001

Högre fertilitet i Norden än i övriga Europa

Kvinnorna i Norden föder i genomsnitt fler barn än kvinnorna i EU-länderna i genomsnitt. Över hälften av alla föderskor är över 30 år. Bl.a. dessa uppgifter framgår i Nordisk statistisk årsbok 2001, som nyss kommit ut.

23.10.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2001

- Antalet sysselsatta 3 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,7 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, 223 000 personer arbetslösa
- 19 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.10.2001

Importpriserna sjönk med 6,7 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna från september i fjol till september i år med 6,7 procent. Nedgången beror mest på att råolja och basmetaller blev billigare. Från augusti till september steg importpriserna med 0,5 procent på grund av dyrare energiprodukter.

15.10.2001

Inflationen avtog i september till 2,2 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,2 procent i september. I augusti var den 2,4 procent. Den långsammare inflationen berodde närmast på att flytande bränslen blev billigare från september i fjol.

28.9.2001

Industriproduktionen sjönk alltjämt i augusti

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i augusti med 1,9 procent från året förut. Den nedgång av industriproduktionen som började i april har dock blivit långsammare. Säsongutjämnat har industriproduktionen i augusti till och med ökat från juli. Under januari-augusti ökade produktionen korrigerad efter arbetsdag med en procent från året förut.

27.9.2001

Totalproduktionen sjönk med en procent i juli

I juli 2001 var volymen av totalproduktionen 1,0 procent mindre än i juli i fjol. Av de sex huvudsakliga näringsgrenarna i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen minskade produktionen i juli inom två, dvs. inom industrin och byggverksamheten. Däremot ökade produktionen tydligt inom jord- och skogsbruk, samfärdsel samt offentliga och övriga tjänster. Enligt månadsgrafen har totalproduktionen under januari-juli 2001 ökat totalt med 1,6 procent jämfört med motsvarande månader föregående år.

21.9.2001

Bruttonationalprodukten ökade inte under andra kvartalet

Bruttonationalproduktens volym var under april-juni bara 0,3 procent större än under april-juni i fjol. Jämfört med föregående kvartal minskade bruttonationalprodukten. Samhällsekonomin ökade kontinuerligt sedan slutet av år 1993 till våren 2001. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

18.9.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2001

- Antalet sysselsatta 8 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,6 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,8 procent, 206 000 personer arbetslösa
- 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.9.2001

Importpriserna sjönk med 4,6 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna från augusti i fjol till augusti i år med 4,6 procent. Nedgången beror främst på att råolja, basmetaller, eltekniska produkter, metallmalmer samt oljeprodukter blev billigare. Indexnedgången dämpades av att priserna på fortskaffningsmedel och stenkol steg. Från juli till augusti sjönk importpriserna med 0,8 procent. Indexnedgången berodde mest på att fortskaffningsmedel, basmetaller, metallmalmer, baskemikalier och oljeprodukter blev billigare.

14.9.2001

Inflationen i augusti 2,4 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,4 procent i augusti. I juli var den 2,5 procent.

31.8.2001

Totalproduktionen sjönk med 0,3 procent i juni

I juni 2001 var totalproduktionen 0,3 procent lägre än i juni år 2000. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk produktionen i juni inom fyra av sex huvudnäringsgrenar. Näringsgrenen handel samt offentliga och övriga tjänster ökade klart. Enligt månadsgrafen har totalproduktionen ökat med totalt 2,2 procent under januari-juni år 2001 jämfört med motsvarande period i fjol.

30.8.2001

Industriproduktionen sjönk alltjämt i juli

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juli med 5,4 procent från året förut. Industriproduktionen har sjunkit sedan april. Senast har en motsvarande nedgång av industriproduktionen upplevts för närmare 10 år sedan. Under januari-juli ökade produktionen bara med en dryg procent från året förut.

23.8.2001

Utnämningar vid Statistikcentralen

Statistikcentralens direktion har utnämnt följande personer på visstid t.o.m. 31.8.2006:

21.8.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2001

- Antalet sysselsatta 23 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, 204 000 personer arbetslösa
- 21 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.8.2001

Producentpriserna sjönk i juli

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindexena med 0,1 - 2,3 procent från juni till juli. Importpriserna sjönk mest, med 2,3 procent. Nedgången av importpriserna berodde i huvudsak på att energimineraler, oljeprodukter och basmetaller blev billigare. Importpriserna sjönk med 2,2 procent från juli i fjol. Nedgången berodde i huvudsak på att priserna på basmetaller, råolja, eltekniska produkter, metallmalmer och lantbruksprodukter sjönk. Dyrare fortskaffningsmedel, stenkol och metallprodukter dämpade nedgången av indexet.

14.8.2001

Inflationen avtog alltjämt i juli

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,5 procent i juli. Inflationen blev tydligt långsammare, i juni var den nämligen 3,0 procent. Den långsammare inflationen berodde närmast på att bensin blev billigare.

31.7.2001

Industriproduktionen sjönk fortfarande i juni

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i juni med 3,0 procent från året förut. Under perioden januari-juni steg produktionen med 2,5 procent jämfört med året innan. Under årets första kvartal steg industriproduktionen ännu med drygt 7 procent, men under det andra kvartalet sjönk den med knappa 2 procent jämfört med motsvarande perioder år 2000.

31.7.2001

Totalproduktionen sjönk med 0,7 procent i maj

I maj 2001 var totalproduktionen 0,7 procent lägre än i maj år 2000. Nedgången beror delvis på den kraftiga ökningen på 8,7 procent i maj föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade dock totalproduktionen under perioden januari-maj totalt med 2,8 procent jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Bland de sex huvudnäringsgrenarna i månadsgrafen sjönk produktionen inom fyra av huvudnäringsgrenarna i maj 2001. Produktionen ökade klart endast inom näringsgrenen offentlig verksamhet och övriga tjänster. Förra gången den månatliga totalproduktionen sjönk var i mars 1996.

24.7.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2001

- Antalet sysselsatta 49 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,3 procent, 256 000 personer arbetslösa
- 25 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.7.2001

Exportpriserna sjönk i juni med 0,7 procent

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna från maj till juni med 0,7 procent. Nedgången beror främst på att oljeprodukter och cellulosa blev billigare. Indexnedgången dämpades av att priserna på papper och kartong samt trävaror och -produkter steg. Från juni i fjol har exportpriserna stigit med 1,3 procent.

13.7.2001

Inflationen avtog i juni till 3,0 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,0 procent i juni. I maj var den 3,4 procent. Inflationen blev långsammare närmast på grund av att bensin blev billigare.

29.6.2001

Nedgången av industriproduktionen kraftigare i maj

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i maj med 2,3 procent från året förut.

29.6.2001

Ökningen av totalproduktionen avtog till 1,9 procent i april

I april 2001 var volymen av totalproduktionen 1,9 procent större än i april i fjol. I mars ökade produktionen med 3,7 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen blev ekonomitillväxten i april svagare på grund av att tillväxten av industriproduktionen avtog. Samfärdseln och handeln ökade dock totalekonomin.

21.6.2001

Bruttonationalprodukten ökade med 3,4 procent under januari-mars

Bruttonationalproduktens volym ökade under januari-mars med 3,4 procent från motsvarande period i fjol. Jämfört med föregående kvartal har produktionen inte längre ökat. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

19.6.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2001

- Antalet sysselsatta 20 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,3 procent, 304 000 personer arbetslösa
- 38 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.6.2001

Importpriserna steg i maj med 1,1 procent

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexena från april till maj med 0,3 - 1,1 procent. Mest steg importpriserna, 1,1 procent. Det att importpriserna steg berodde i huvudsak på att mineraler, icke-järnmetaller och fortskaffningsmedel blev dyrare. Importpriserna har stigit från maj i fjol med 0,3 procent. Mest steg priset på energiprodukter, 10,8 procent, medan råvaror och produktionsvaror blev 2,7 procent billigare.

14.6.2001

Inflationen steg i maj till 3,4 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,4 procent i maj. I april var inflationen 3,0 procent. Framförallt dyrare livsmedel och bensin fick inflationen att tillta.

13.6.2001

Heli Jeskanen-Sundström Statistikcentralens nya generaldirektör

Statsrådet utnämnde i dag 13.6.2001 överdirektör, politices kandidat Heli Jeskanen-Sundström (54) till Statistikcentralens nya generaldirektör. Utnämningen träder i kraft 1.9.2001 då den nuvarande generaldirektören Timo Relander går i pension.

31.5.2001

Industriproduktionen började sjunka i april

Enligt Statistikcentralen sjönk den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i april med 0,7 procent från året förut.

31.5.2001

Totalproduktionen ökade med 4,2 procent i mars

I mars var totalproduktionen 4,2 procent större än i mars 2000. I februari ökade produktionen med 3,9 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var det industrin som av huvudnäringsgrenarna höll uppe ekonomins snabba tillväxt i mars.

22.5.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2001

- Antalet sysselsatta 38 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,3 procent, 267 000 personer arbetslösa
- 31 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.5.2001

Producentpriserna steg i april

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från mars till april med 0,4 - 1,0 procent. Importpriserna steg mest. Stegringen av importprisindexet berodde i huvudsak på att råolja och bildelar blev dyrare. Indexstegringen dämpades av att priserna på basmetaller sjönk. Från april i fjol har importpriserna stigit med 1,7 procent.

14.5.2001

Inflationen i april 3,0 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,0 procent i april. Det skedde knappast några förändringar i inflationen, eftersom den i mars var 2,9 procent.

30.4.2001

Industriproduktionen ökade i mars med 6,8 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i mars 6,8 procent större än året förut.

27.4.2001

Totalproduktionen ökade med 3,9 procent i februari

I februari 2001 var totalproduktionen 3,9 procent större än i februari 2000. I januari ökade produktionen med 5,5 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen höll industrin av huvudnäringsgrenarna uppe ekonomins snabba tillväxt i februari.

24.4.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2001

- Antalet sysselsatta 72 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,3 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, 247 000 personer arbetslösa
- 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.4.2001

Producentprisindexen sjönk alltjämt i mars

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindexen i mars redan under fjärde månaden efter varandra. Import- och exportpriserna sjönk mest. Producentpriserna för industrin var oförändrade.

12.4.2001

Inflationen avtog i mars till 2,9 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 2,9 procent i mars. I februari var den 3,1 procent. Inflationen blev långsammare framför allt på grund av att bensin blev billigare jämfört med mars i fjol.

30.3.2001

Industriproduktionen ökade i februari med 7,1 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i februari 7,1 procent större än året förut.

30.3.2001

Ökningen av totalproduktionen ökade med 5,2 procent i januari

I januari var totalproduktionen 5,2 procent större än i januari 2000. I december 2000 ökade produktionen med 3,2 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i januari inom alla huvudnäringsgrenar i samhälls-ekonomin.

20.3.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2001

- Antalet sysselsatta 53 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,6 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,8 procent, 248 000 personer arbetslösa
- 30 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.3.2001

Importpriserna sjönk i februari

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna med 0,7 procent från januari till februari. Nedgången av importpriserna berodde främst på att eltekniska produkter, oljeprodukter, baskemikalier samt lantbruksprodukter blev billigare.

14.03.2001

Inflationen i februari 3,1 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,1 procent i februari. Inflationen blev långsammare, i januari var den 3,3 procent.

28.2.2001

Europeiska unionens harmoniserade konsumentprisindex revideras

Täckningen av Europeiska unionens harmoniserade konsumentprisindex har utökats i januari 2001. Sjukhusavgift och åldringshemsavgift har lagts till det harmoniserade konsumentprisindexet. Efter utökningen av täckningen har huvudgrupperna hälsovård samt övriga varor och tjänster en större vikt än tidigare i det harmoniserade indexet.

28.2.2001

Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 5,7 procent

Bruttonationalproduktens volym ökade med 5,7 procent år 2000 enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Förra året var det sjunde tillväxtåret i följd. Under årets sista kvartal ökade bruttonationalprodukten med 5,5 procent jämfört med motsvarande period året förut.

28.2.2001

Industriproduktionen ökade i januari med 6,6 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i januari 6,6 procent större än året förut.

28.2.2001

Ökningen av totalproduktionen långsammare i december

I december i fjol var totalproduktionen 3,4 procent större än i december 1999. I november 2000 ökade produktionen med 7,5 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i december inom alla huvudnäringsgrenar i samhällsekonomin med undantag av jord- och skogsbruk samt samfärdsel.

20 February, 2001

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2001

- Antalet sysselsatta 32 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,1 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent, 248 000 personer arbetslösa
- 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

19.2.2001

Importpriserna sjönk i januari med 1,2 procent

Enligt Statistikcentralen sjönk importpriserna från december i fjol till januari i år med 1,2 procent. Nedgången av importpriserna berodde främst på att oljeprodukter, basmetaller, fortskaffningsmedel och metallmalm blev billigare.

15.2.2001

Industriproduktionen ökade i december med 7 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i december 7,0 procent större än året förut.

14.2.2001

Inflationen avtog i januari till 3,3 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,3 procent i januari. I december var den 3,5 procent. Inflationen blev långsammare framför allt på grund av att bränslen och bostäder blev billigare.

31.1.2001

Industriproduktionen ökade kraftigt i fjol

Enligt Statistikcentralen ökade industriproduktionen år 2000 med 11 procent. Föregående gång ökade industriproduktionen lika kraftigt år 1994, som visserligen föregicks av depressionen under början av 1990-talet. Sedan år 1994 har industriproduktionen kvantitativt ökat med 50 procent. I december 2000 var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen 6,9 procent större än i december 1999. Denna förhandsstatistik bygger på de uppgifter Statistikcentralen hade tillgång till den 30 januari.

31.1.2001

Totalproduktionen ökade alltjämt snabbt i november

I november i fjol var totalproduktionen 7,1 procent större än i november 1999. I oktober ökade produktionen med 8,2 procent från föregående år. Enligt Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade produktionen i november inom alla huvudnäringsgrenar i samhälls-ekonomin med undantag av jord- och skogsbruk.

23.1.2001

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2000

- Antalet sysselsatta 33 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,4 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,3 procent, 210 000 personer arbetslösa
- 15 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.1.2001

Producentprisindexen sjönk i december

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindexen med 4,4 - 0,7 procent från november till december. Importpriserna sjönk mest, dvs. med 4,4 procent. Nedgången av importpriserna berodde främst på att råolja, oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev billigare. Från december 1999 steg importpriserna med 6,5 procent. Indexstegringen på årsnivå berodde mest på att oljeprodukter, kemikalier och kemiska produkter, råolja och naturgas samt fortskaffningsmedel och basmetaller blev dyrare. Årsmedeltalet för importprisindexet steg från år 1999 till i fjol med 13,1 procent.

15.1.2001

Industriproduktionen ökade i november med 17,3 procent från året förut

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen i november 17,3 procent större än året förut. Under januari-november ökade produktionen med 11,4 procent från i fjol. Sedan maj 2000 har industriproduktionen ökat med tvåsiffriga procenttal. Tillväxttakten av industriproduktionen har i Finland under de senaste månaderna varit betydligt snabbare än i de övriga länderna inom Europeiska unionen.

15.1.2001

Inflationen avtog i december till 3,5 procent

Förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, var enligt Statistikcentralen 3,5 procent i december. I november var den 4,0 procent. Inflationen blev långsammare framför allt på grund av att bränslen blev billigare. År 2000 var den genomsnittliga inflationen 3,4 procent.