Tilastouutisten arkisto: 2003

31.12.2003

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui joulukuussa

Kuluttajien taloudelliset mielialat ovat elpyneet marraskuun notkahduksen jälkeen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 12,2 eli noin 3 yksikköä korkeampi kuin kuukautta tai vuotta aiemmin. Joulukuussa näkemykset Suomen taloudesta paranivat ja pessimismi työttömyyskehityksen suhteen väheni. Lisäksi omaan talouteen uskottiin yhä vahvemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 17. joulukuuta 1 622 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.12.2003

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa 0,8 prosenttia lokakuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 marraskuussa 0,8 prosenttia suurempi kuin lokakuussa. Lokakuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 0,5 prosenttia syyskuusta.

30.12.2003

Suomen kasvihuonekaasujen päästöt 5 miljoonaa tonnia yli Kioton velvoitteiden

Vuonna 2002 Suomen kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteismitalliseksi muutettuina noin 82 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Päästöt olivat noin 5 miljoonaa tonnia korkeammat kuin vuoden 1990 päästöt, joihin Kioton pöytäkirjan velvoitteet perustuvat. Kasvihuonekaasupäästöjä eniten aiheuttavan energiasektorin päästöjen määrä on entisestään lisääntynyt. Sen sijaan maataloudesta ja jätteistä aiheutuvat päästöt ovat laskeneet.

29.12.2003

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 220 000

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan vuoden 2003 lopussa 5 220 000. Väestön määrä lisääntyy vuoden aikana 13 700 hengellä eli 0,3 prosenttia. Väestömäärän lisäys on 2 300 henkeä edellisvuotta suurempi, lähinnä syntyneiden määrän kasvun ja kuolleiden määrän vähenemisen johdosta.

23.12.2003

Kokonaistuotannon määrä kasvoi lokakuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,1 prosenttia lokakuussa syyskuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kokonaistuotanto on kasvanut aina edellisestä kuukaudesta huhtikuusta lähtien.

19.12.2003

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 6 prosenttia lokakuussa

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2003 lokakuussa kaikkiaan 2,9 miljoonan kuutiometrin verran eli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiot kasvoivat kolmanneksen edellisvuodesta. Myös liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin enemmän kuin vuosi sitten. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan väheni viime vuoden lokakuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

18.12.2003

Tieto- ja viestintätekniikka jo osana arkea, mutta käytön yleistyminen on hidastunut

Tietokoneiden ja Internet-yhteyden yleistyminen kotitalouksissa on hidastunut. Keväällä 2003 kotitalouksista noin 57 prosentilla oli käytössään tietokone ja noin 45 prosentilla Internet-yhteys. Vuoden 2001 keväällä tietokone oli noin 51 prosentilla kotitalouksista ja Internet-yhteys 34 prosentilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tiedolla tietoyhteiskuntaan IV -julkaisusta.

18.12.2003

Marraskuun tieliikenteessä kuoli 30 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan marraskuun tieliikenteessä sattui 519 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 30 ja loukkaantui 673 ihmistä. Kuolleita oli 6 vähemmän ja loukkaantuneita 41 enemmän kuin vuoden 2002 marraskuussa.

18.12.2003

Yöpymisten määrä majoitusliikkeissä kasvoi lokakuussa lähes 2 prosenttia

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin lokakuussa 2003 hieman yli miljoona yöpymisvuorokautta. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi vajaa 2 prosenttia viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät runsaat 2 prosenttia, kun taas ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten määrä väheni prosentin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

17.12.2003

Kotitalouksien tuloerot ennallaan vuonna 2002

Kotitalouksien väliset tuloerot pysyivät vuonna 2002 edellisvuoteen verrattuna ennallaan. Viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla tapahtunut tuloerojen kasvu näyttää näin pysähtyneen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 2002 ennakkotiedoista.

17.12.2003

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuodessa 1,6 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 1,6 prosenttia. Kokonaisindeksin lasku johtui erityisesti elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden, massan, paperin ja paperituotteiden sekä sahatavaran ja puutuotteiden halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi sähkön kallistuminen.

16.12.2003

Suomen joukkoviestintämarkkinat 3,6 miljardia euroa

Joukkoviestintämarkkinoiden koko oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 noin 3,6 miljardia euroa. Kasvu jäi edelliseen vuoteen verrattuna vain noin yhteen prosenttiin. Tämä johtui lähinnä mediamainonnan supistumisesta jo toisena vuonna peräkkäin.

16.12.2003

Omakotitalojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat laskivat vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 0,4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

16.12.2003

Palkkasumma kasvoi elo-lokakuussa 4,4 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 elo-lokakuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2002. Kasvu oli selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli 2,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

16.12.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia kolmannella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 heinä-syyskuussa 4  prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi saman verran myös viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvu nopeutui verrattuna kuluvan vuoden toiseen neljännekseen, jolloin liikevaihdon lisäys oli 2 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja, ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

16.12.2003

Työllisyys ja työttömyys marraskuussa 2003

- Työllisiä 18 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,9 prosenttia
- Työttömien määrä lähes sama kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,2 prosenttia, työttömänä 208 000 henkeä
- Työnvälityksessä 18 000 uutta avointa työpaikkaa

15.12.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto laski heinä-syyskuussa prosentin

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa prosentin pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi vielä 3 prosenttia, mutta toisella neljänneksellä se kääntyi prosentin laskuun. Koko alkuvuoden liikevaihto pysyi kuitenkin ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Tarkasteluajanjaksolla kotimaan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja vienti väheni 4 prosenttia.

15.12.2003

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa yli neljä prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 heinä-syyskuussa yli 4 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Vuoden 2002 heinä-syyskuussa liikevaihto kasvoi vain hieman edellisvuodesta.

15.12.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi lokakuussa 6,7 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 lokakuussa 6,7 prosenttia suurempi kuin lokakuussa 2002. Tammi-lokakuussa vähittäiskaupan kasvuvauhti on ollut lähes sama kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2003 tammi-lokakuussa myynti lisääntyi edellisvuodesta 4,4 prosenttia, kun lisäys vastaavana ajanjaksona viime vuonna oli 4,6 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

12.12.2003

Inflaatio marraskuussa 0,5 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli marraskuussa Tilastokeskuksen mukaan 0,5 prosenttia. Lokakuussa se oli 0,3 prosenttia. Inflaatio kiihtyminen johtui ennen kaikkea puhelumaksujen, elintarvikkeiden ja kevyen polttoöljyn kallistumisesta viime vuodesta.

12.12.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 marraskuusta vuoden 2003 marraskuuhun 1,6 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,5 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 2,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.12.2003

Henkilöstökoulutusta eniten suurissa yrityksissä

Henkilöstökoulutukseen osallistui vuonna 2002 palkansaajista 0,9 miljoonaa eli 44 prosenttia. Osallistuneiden osuus oli saman suuruinen kuin edellisvuonna. Koulutukseen osallistunut palkansaaja sai koulutusta keskimäärin neljä päivää vuodessa. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan tukemaa tai kustantamaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään työvoimatutkimukseen.

11.12.2003

Valtion menojen alueelliset erot kasvaneet hieman vuonna 2002

Valtion menojen maakunnittaiset erot asukasta kohden ovat kasvaneet hieman vuonna 2002 verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Vuosina 1998-2000 alue-erot puolestaan tasoittuivat. Vuonna 2002 asukaskohtaisten menojen erot palasivat vuoden 1998 tasolle. Eräs tärkeimmistä syistä alueelliseen muutokseen on ollut muutamien liikelaitosten poistuminen budjettitalouden piiristä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen valtion menot maakunnittain 2002 -tilastosta.

9.12.2003

Bruttokansantuote kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2002 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 1,6 prosenttia suurempi. Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 0,9 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja tammi-syyskuussa bruttokansantuote oli yhteensä 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

4.12.2002

Palvelujen ulkomaankaupan alijäämä pienentynyt

Suomalaisyritysten palvelujen ulkomaankaupan alijäämä on vähentynyt 271 miljoonaan euroon vuonna 2002, kun se vuonna 2000 oli 854 miljoonaa. Viime vuonna yritysten palvelukaupasta saamat vientitulot olivat 3 355 miljoonaa euroa ja palvelujen kokonaistuonti 3 626 miljoonaa euroa. Palveluviennin arvo kasvoi 11 prosenttia verrattuna vuoteen 2001, kun taas palvelutuonnin arvo aleni 3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Yritysten kansainvälistyminen 2002 -julkaisusta.

4.12.2003

Asuntojen rakentaminen jatkuu viime vuotta vilkkaampana

Uudisrakennustöitä käynnistettiin heinä-syyskuussa 2003 kaikkiaan lähes 10 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä lähes puolittui vuotta aiemmasta. Teollisuus- ja varastorakennuksia alettiin rakentaa yli neljännes edellisvuotista vähemmän. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä sen sijaan kasvoi 15 prosenttia viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

3.12.2003

Avointen työpaikkojen määrä lähes ennallaan kolmannella neljänneksellä

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä 32 900 eli 2 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muutos mahtuu virhemarginaaliin (± 4 000). Kolmannen neljänneksen mittausajankohta oli 1. syyskuuta.

2.12.2003

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2003 ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 2003 on ilmestynyt. Kirjassa tarkastellaan rakentamista ja asumista monesta eri näkökulmasta. Eri aihealueilta esitetään tuoretta tilastotietoa, pitkiä aikasarjoja sekä kansainvälisiä vertailuja. Suurin osa tiedoista on peräisin Tilastokeskuksen tilastoista, mutta kirjassa on aineistoa myös Valtion asuntorahastosta, Maanmittauslaitokselta, ympäristöministeriöstä ja työministeriöstä.

28.11.2003

Palkansaajien ansiot nousivat heinä-syyskuussa 3,9 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2002 heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 3,9 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli kolmannella neljänneksellä noin kolme neljäsosaa. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli heinä-syyskuussa 3,3 prosenttia. Tiedot perustuvat uudistettuun ansiotasoindeksiin, jonka perusvuosi on 2000.

28.11.2003

Työttömyyden kehitys huolestuttaa kuluttajia

Kuluttajien luottamus talouteen on hieman heikentynyt. Kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 9,1 eli 2 yksikköä alempi kuin lokakuussa. Indikaattorin lasku johtui lähes kokonaan työttömyysnäkemyksien synkkenemisestä. Kuluttajat kuitenkin uskoivat omaan työllisyyteensä ja talouteensa edelleen vakaasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 21. marraskuuta 1 619 Suomessa asuvaa henkilöä.

28.11.2003

Teollisuustuotanto laski lokakuussa 0,5 prosenttia syyskuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 lokakuussa 0,5 prosenttia pienempi kuin syyskuussa. Syyskuussakin kausitasoitettu tuotanto väheni 0,5 prosenttia elokuusta. Kausitasoitettu teollisuustuotanto on laskenut edelliseen kuukauteen verrattuna kolmena peräkkäisenä kuukautena. Vuodesta 2000 teollisuustuotanto on kasvanut vain vajaat 2 prosenttia.

28.11.2003

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi syyskuussa 10 prosenttia

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2003 syyskuussa kaikkiaan 3,4 miljoonan kuutiometrin verran eli 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiot kasvoivat lähes kolmanneksen edellisvuodesta. Myös liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin enemmän kuin vuosi sitten. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan väheni hieman viime vuoden syyskuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

27.11.2003

Suomen tuki tärkeä Baltian tilastojen kehittämisessä

Tilastokeskus on avustanut ja konsultoinut Baltian maiden tilastolaitoksia 1990-luvun alusta lähtien. Yhteistyön tavoitteena on ollut kehittää Baltian maiden tilastot EU-vaatimusten mukaisiksi. Hanke on nyt saatu päätöksen ja yhteistyön tuloksia ja kokemuksia käsitellään Helsingissä 27.11.2003 pidettävässä seminaarissa, johon osallistuvat mm. Viron, Latvian ja Liettuan tilastovirastojen pääjohtajat.

27.11.2003

Tutkimus- ja kehittämismenojen bkt-osuuden kasvu hidasta

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot nousivat Suomessa vuonna 2002 runsaalla 200 miljoonalla eurolla 4,8 miljardiin euroon. Menot kasvoivat reaalisesti 3,4 prosenttia. Lisäys oli vuotta aiemmin vain 1,7 prosenttia. Tutkimusmenojen osuus bruttokansantuotteesta nousi 3,5 prosenttiin. Yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden antamien tietojen sekä muiden laskelmien perusteella tutkimusmenojen reaalisen eli inflaatiokorjatun arvon arvioidaan kuitenkin vähentyvän vuonna 2003. Samalla tutkimusmenojen bkt-osuuden kasvu käytännössä pysähtyy ja saattaa jopa kääntyä laskuun. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2002 -tilastosta.

25.11.2003

Kokonaistuotannon määrä kasvoi syyskuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia syyskuussa elokuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Alkuvuoden pienen notkahduksen jälkeen kokonaistuotanto on kasvanut aina edellisestä kuukaudesta loppukeväästä lähtien.

24.11.2003

Suomen tilastollinen vuosikirja 2003 ilmestynyt painettuna ja sähköisenä

Tilastojen kokoomateos Suomen tilastollinen vuosikirja 2003 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisemassa vuosikirjassa on 671 tilastotaulukkoa tai -kuviota. Teoksesta löytyvät uusimmat vuositilastot, jotka usein esitetään myös pitkinä aikasarjoina. Pisin aikasarja on Suomen väkiluvun kehitys, joka alkaa jo vuodesta 1750. Suomen tietojen lisäksi kirjasta löytyy 100 sivua vertailutietoja muista maista.

21.11.2003

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät syyskuussa 3 prosenttia

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 3 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 2 prosenttia syyskuussa 2003. Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 3 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

20.11.2003

Lokakuun tieliikenteessä kuoli 31 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lokakuun tieliikenteessä sattui 596 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 31 ja loukkaantui 772 ihmistä. Kuolleita oli 7 ja loukkaantuneita 167 enemmän kuin vuoden 2002 lokakuussa.

20.11.2003

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät heinä-syyskuussa

Kuorma-autojen suoritteet vähenivät vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä. Kuljetettu kokonaistavaramäärä pieneni 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, eniten vähenivät puu- ja maa-aineskuljetukset. Maa-ainesten määrä pieneni 15 prosenttia verrattuna vuoden 2002 vastaavaan neljännekseen, jolloin puolestaan oli tavanomaista runsaammin lyhyitä maa-aineskuljetuksia. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten määrä väheni heinä-syyskuussa 12 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

18.11.2003

Työllisyys ja työttömyys lokakuussa 2003

- Työllisiä 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,0 prosenttia
- Työttömien määrä 8 000 pienempi kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,3 prosenttia, työttömänä 210 000 henkeä
- Työnvälityksessä 20 000 uutta avointa työpaikkaa

18.11.2003

Palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 3,7 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 heinä-syyskuussa 3,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu nopeutui hieman vuoden takaisesta, jolloin se oli 3,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

17.11.2003

Vientihinnat laskivat vuodessa 3,8 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan vientihinnat laskivat viime vuoden lokakuusta kuluvan vuoden lokakuuhun 3,8 prosenttia. Lasku johtui erityisesti elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden sekä massan, paperin ja paperituotteiden halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi sähkömoottoreiden ja muuntajien, muiden metallien sekä mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden kallistuminen.

17.11.2003

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kesä-elokuussa yli kaksi prosenttia

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 kesä-elokuussa runsaat 2 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Vuoden 2002 kesä-elokuussa liikevaihto supistui 1,5 prosenttia edellisvuodesta.

17.11.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi syyskuussa 4,6 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 syyskuussa 4,6 prosenttia suurempi kuin syyskuussa 2002. Vähittäiskaupan kasvuvauhti on lähes sama kuin viime vuonna. Vuoden 2003 tammi-syyskuussa myynti lisääntyi edellisvuodesta 4,2 prosenttia, kun lisäys vastaavana ajanjaksona edellisvuonna oli 4,5 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

14.11.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto pieneni kesä-elokuussa 2 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 kesä-elokuussa 2 prosenttia pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Koko alkuvuoden liikevaihto pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna. Tarkasteluajanjaksolla kotimaan liikevaihto kasvoi prosentin ja vienti väheni 6 prosenttia.

14.11.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia kesä-elokuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 kesä-elokuussa reilut 3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä toukokuuhun päättyneellä 3 kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 2 prosenttia.

14.11.2003

Inflaatio hidastui lokakuussa 0,3 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui lokakuussa Tilastokeskuksen mukaan 0,3 prosenttiin. Syyskuussa se oli 0,7 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea bensiinin ja lentomatkojen halpeneminen.

13.11.2003

Runsaat 22 000 uutta yritystä vuonna 2002

Suomessa aloitti Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 22 117 uutta yritystä ja toimintansa lopetti 20 135 yritystä. Yrityskanta kasvoi 1 982 yrityksellä eli 0,8 prosentilla edellisestä vuodesta. Vuonna 2001 yrityskanta lisääntyi vuotta aiemmasta 0,3 prosenttia.

12.11.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 lokakuusta vuoden 2003 lokakuuhun 1,5 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 1,5 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,5 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.11.2003

Maahanmuuttajat kokevat syrjintää työnhaussa

Puolet somalialaisista ja joka neljäs venäläinen, virolainen ja vietnamilainen on kohdannut syrjintää työpaikkaa hakiessaan. Tarkastelussa ovat mukana ne, jotka ovat hakeneet työtä viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta "Maahanmuuttajien elinolot. Venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten elämää Suomessa 2002."

4.11.2003

Laajakaista jo yli puolella yrityksistä

Keväällä 2003 laajakaistayhteys oli 54 prosentilla vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä. Vuotta aiemmin laajakaistayhteys oli 39 prosentilla samankokoisista yrityksistä. Laajakaista yleistyy selvästi yrityskoon kasvaessa. Pienimmässä tutkitussa kokoluokassa laajakaista oli käytössä kahdella viidestä yrityksestä, mutta vähintään sata henkilöä työllistävistä yrityksistä useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisusta Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2003. Tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2003.

31.10.2003

Kuluttajien luottamusindikaattori lokakuussa 11,1

Talousluottamuksen vähittäinen vahvistuminen jatkui lokakuussa kuluttajien keskuudessa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli lokakuussa 11,1, kun se oli syyskuussa 10,4 ja vuosi sitten 7,8. Kuluttajien arviot oman taloutensa tulevaisuudesta paranivat entisestään. Sen sijaan näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat edelleen synkähköt. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 21. lokakuuta 1 613 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.10.2003

Teollisuustuotanto laski syyskuussa 0,4 prosenttia elokuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 syyskuussa 0,4 prosenttia pienempi kuin elokuussa. Elokuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 1,7 prosenttia heinäkuusta.

30.10.2003

Suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuus valtaosin talletuksia ja osakkeita

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus oli vuoden 2002 lopussa yhteensä 134 miljardia euroa, josta talletusten ja osakkeiden osuus oli kaksi kolmasosaa eli 91 miljardia euroa. Loppuosa koostui lähinnä kotitalouksien rahoitusvaroina tilastoidusta yksilöllisen henki- ja vahinkovakuutuksen vakuutusteknisestä vastuuvelasta, joka oli vuoden 2002 lopussa 31 miljardia euroa. Luku ei sisällä pakollisia työeläkerahastoja, jotka luetaan julkiseen sektoriin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Rahoitustilinpidosta 1996-2002.

30.10.2003

Asuntojen hinnat nousivat heinä-syyskuussa

Asuntojen hinnat nousivat vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 1,3 prosenttia toisesta neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,1 prosenttia ja muualla maassa 1,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon.

27.10.2003

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut nousivat viime vuonna 5,6 prosenttia

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat vuonna 2002 keskimäärin 2,63 euroa huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 5,6 prosenttia vuodesta 2001. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asunto-osakeyhtiöiden taloustilastosta.

24.10.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto laski prosentin touko-heinäkuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa prosentin pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Koko alkuvuoden liikevaihto kasvoi kuitenkin vajaan prosentin edellisvuodesta. Touko-heinäkuussa kotimaan liikevaihto kasvoi prosentin ja vienti pysyi ennallaan.

24.10.2003

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 11 prosenttia elokuussa

Rakennuslupia myönnettiin elokuussa 2003 kaikkiaan 3,1 miljoonan kuutiometrin verran eli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiot kasvoivat 8 prosenttia edellisvuodesta. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä oli puolitoistakertainen vuotta aiempaan verrattuna. Ilman yhtä isoa liikerakennushanketta kasvu olisi ollut 6 prosenttia. Myös teollisuus- ja varastorakennuksille lupia myönnettiin enemmän kuin elokuussa vuosi sitten. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

24.10.2003

Kokonaistuotannon määrä kasvoi elokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia elokuussa heinäkuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kansantalouden kuukaudessa tuottama tuotannon määrä on kasvanut aina edellisestä kuukaudesta huhtikuusta lähtien.

23.10.2003

Syyskuun tieliikenteessä kuoli 40 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan syyskuun tieliikenteessä sattui 640 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 40 ja loukkaantui 825 ihmistä. Kuolleita oli 5 ja loukkaantuneita 92 enemmän kuin vuoden 2002 syyskuussa.

23.10.2003

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät elokuussa vajaat 4 prosenttia

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät vajaat 4 prosenttia elokuussa 2003, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät saman verran. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin viime vuoden elokuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

23.10.2003

Internet kotitalouksissa yleisempi kuin kaapeli-tv tai satelliittiantenni

Suomalaisista kotitalouksista 45 prosentilla on kotonaan käytössä Internet-yhteys ja 42 prosentilla kaapeli-tv tai satelliittiantenni. Alueelliset erot Internet-yhteyksien käyttömahdollisuuksissa ovat pienemmät kuin satelliittivälitteisten tv-ohjelmien katselussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometrista.

21.10.2003

Työllisyys ja työttömyys syyskuussa 2003

- Työllisiä saman verran kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,8 prosenttia
- Työttömien määrä 3 000 pienempi kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,0 prosenttia, työttömänä 204 000 henkeä
- Työnvälityksessä 23 000 uutta avointa työpaikkaa

20.10.2003

Miesten itsemurhat ja alkoholikuolemat vähenevät edelleen

Viime vuonna itsemurhan teki 824 miestä, joista 83 prosenttia oli työikäisiä eli 15-64-vuotiaita. Työikäisten miesten itsemurhien määrä väheni edellisestä vuodesta noin 16 prosenttia. Työikäisten miesten yleisin kuolemansyy oli sepelvaltimotauti ja naisten rintasyöpä. Toisella sijalla sekä miehillä että naisilla oli alkoholiperäinen kuolemansyy. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

17.10.2003

Tuottajahinnat laskivat viime vuoden syyskuusta

Tilastokeskuksen mukaan tuottajahintaindeksit laskivat viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 0,6 - 4,4 prosenttia. Eniten laskivat vientihinnat, 4,4 prosenttia.

15.10.2003

Palkkasumma kasvoi kesä-elokuussa 3,6 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 kesä-elokuussa 3,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu nopeutui vuoden takaisesta, jolloin se oli 2,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

14.10.2003

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 touko-heinäkuussa runsaan prosentin. Liikevaihto lisääntyi, koska talonrakennusyritysten liikevaihto kääntyi alkuvuoden laskun jälkeen lievään nousuun, touko-heinäkuussa kasvu oli vajaan prosentin. Maa- ja vesirakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi tarkasteluajanjaksolla kaksi prosenttia edellisvuodesta.

14.10.2003

Inflaatio syyskuussa 0,7 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 0,7 prosenttia. Elokuussa se oli 0,6 prosenttia.

13.10.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia touko-heinäkuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 touko-heinäkuussa 3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä huhtikuuhun päättyneellä 3 kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 3 prosenttia.

13.10.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi elokuussa 6,1 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 elokuussa 6,1 prosenttia suurempi kuin elokuussa 2002. Vähittäiskaupan kasvuvauhti on hidastunut viime vuodesta. Vuoden 2003 tammi-elokuussa myynti lisääntyi edellisvuodesta 4,2 prosenttia, kun lisäys vastaavana ajanjaksona edellisvuonna oli 4,7 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

10.10.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 syyskuusta vuoden 2003 syyskuuhun 1,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,4 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,8 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

8.10.2003

Avoimet työpaikat vähenivät vuoden 2003 toisella neljänneksellä

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuoden 2003 toisella neljänneksellä 38 400 eli 23 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toisen neljänneksen mittausajankohta oli 1. kesäkuuta. Avointen työpaikkojen määrä väheni kaikissa lääneissä. Lukumääräisesti eniten työpaikat vähenivät Länsi-Suomen läänissä (-9 900) ja vähiten Itä-Suomen läänissä (-1 000). Suhteellisesti eniten avoimet työpaikat vähenivät Pohjois-Suomen lääneissä, 47 prosenttia, ja vähiten Itä-Suomen läänissä, 20 prosenttia.

2.10.2003

Maatalouden tuottajahinnat laskevat tänä vuonna lähes 6 prosenttia

Tilastokeskus arvioi maatalouden tuottajahintojen laskevan tänä vuonna keskimäärin 5,9 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahintojen ennustetaan laskevan 1,8 prosenttia. Tuottajahintojen lasku johtuu pääasiassa eläintuotteiden halpenemisesta.

2.10.2003

Matkapuhelimien uskotaan lisäävän turvallisuutta

Kaksi kolmasosaa suomalaisista katsoo matkapuhelimen lisäävän turvallisuutta. Sitä pidetään myös välttämättömänä välineenä perheen ja ystäväpiirin yhteydenpidon kannalta. Matkapuhelin oli viime vuonna 86 prosentilla yli 10-vuotiaista miehistä ja 78 prosentilla naisista. 70 - 74-vuotiastakin joka toisella oli matkapuhelin omassa käytössään. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen raportista Tietoyhteiskunnan kehkeytyminen, jossa tarkastellaan suomalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksien ja -asenteiden muutoksia vuosina 1996 - 2002.

30.9.2003

Kulutusmenojen kasvu 1990-luvun lopussa yhtä nopeaa kuin ennen lamaa

Kulutusmenot kasvoivat 1980-luvun lopulla voimakkaasti, mutta1990-luvun alussa kotitaloudet tinkivät lähes kaikesta kulutuksesta. Vielä 1990-luvun puolivälissä kulutusmenot olivat reaalisesti 8 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Ainoastaan tietoliikennemenot lisääntyivät syvimpinä lamavuosinakin yli 40 prosenttia. 1990-luvun puolivälin jälkeen lähes kaikki kulutusmenot kääntyivät kasvuun, ja lamaa edeltävä taso saavutettiin vuoden 1998 tienoilla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Kotitalouksien kulutusmenojen muutossuunnat.

30.9.2003

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta paranivat syyskuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on hieman vahvistunut. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 10,4, kun se oli elokuussa 9,0. Arviot Suomen talouden kehityksestä olivat syyskuussa jonkin verran aiempaa valoisammat. Lisäksi kuluttajat uskoivat omaan talouteensa edelleen vakaasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. syyskuuta 1 644 Suomessa asuvaa henkilöä.

30.9.2003

Teollisuustuotanto laski elokuussa 1,3 prosenttia heinäkuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 elokuussa 1,3 prosenttia pienempi kuin heinäkuussa. Heinäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 3,1 prosenttia kesäkuusta.

26.9.2003

Kasvua heinäkuun rakennusluvissa

Rakennuslupia myönnettiin heinäkuussa 2003 kaikkiaan 2,5 miljoonan kuutiometrin verran, eli 13 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli noin viidenneksen suurempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kasvoivat myös selvästi vuotta aiemmasta. Niiden kasvu aiheutui lähinnä muutamasta varastorakennushankkeesta. Liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä sen sijaan väheni vajaan kolmanneksen viime vuoden heinäkuusta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

25.9.2003

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6 prosenttia heinäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 648 000 vuorokautta heinäkuussa 2003, mikä oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helteisestä heinäkuusta huolimatta kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät vain vajaan prosentin. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin viime vuoden heinäkuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

24.9.2003

Kokonaistuotannon määrä kasvoi heinäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia heinäkuussa kesäkuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Tuotannon määrä on kasvanut aina edellisestä kuukaudesta neljänä peräkkäisenä kuukautena.

19.9.2003

Koululaiset lasketaan 20. syyskuuta

Syyskuun 20. päivä on "koululaisten väestölaskentapäivä". Silloin kaikki oppilaitokset tilastoivat kirjoilla olevat oppilaansa ja opiskelijansa. Tilastokeskuksen tiedonkeruissa kartoitetaan mm. oppilaitokset, niiden järjestämät koulutukset ja eri koulutuksissa opiskelevien määrät. Tiedot kerätään pääsääntöisesti 5 100 oppilaitokselta joko oppilaitos- tai yksilötasoisina. Tietoja julkaistaan Oppilaitostilastot-julkaisussa ja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla. "Koululaisten väestölaskennasta" säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa asetuksessa.

18.9.2003

Elokuun tieliikenteessä kuoli 39 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuun tieliikenteessä sattui 686 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 39 ja loukkaantui 896 ihmistä. Kuolleita oli 13 ja loukkaantuneita 43 vähemmän kuin vuoden 2002 elokuussa.

17.9.2003

Ajoneuvot suurin tuoteryhmä rahoitusleasingissä vuonna 2002

Kotimaiset luottolaitokset ja muut leasingrahoitusta tarjoavat yritykset rahoittivat käyttöomaisuuden hankintoja rahoitusleasingsopimuksin 1 158 miljoonalla eurolla vuonna 2002. Tästä varsinaisen rahoitusleasingin osuus oli 1 093 miljoonaa ja sale-and-leaseback- ja kiinteistöleasingin osuus 64 miljoonaa euroa. Rahoitusleasinginvestoinnit pienenivät vuoden aikana 14 prosenttia eli 192 miljoonaa euroa. Rahoitusleasingtoiminnasta saadut vuokrat puolestaan kasvoivat 10,4 prosenttia. Kaikkiaan vuokria maksettiin 801 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitusleasingtilastosta.

17.9.2003

Vientihinnat laskivat vuodessa 4,3 prosenttia

Vientihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden elokuusta tämän vuoden elokuuhun 4,3 prosenttia. Lasku johtui erityisesti elektroniikka- ja sähköteknisten tuotteiden, massan ja paperin sekä sahatavaran ja puutuotteiden halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi mittaus-, tarkkailu- ja navigointilaitteiden, muiden erikoiskoneiden sekä sähkömoottorien ja muuntajien kallistuminen.

16.9.2003

Omakotitalojen hinnat nousivat huhti-kesäkuussa 2,4 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2003 toisella neljänneksellä koko maassa keskimäärin 2,4 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

16.9.2003

Uusimmat tiedot ympäristön tilasta ja ympäristönsuojelumenoista taas saatavilla

Valtion menoista käytetään vuonna 2004 ympäristönsuojeluun suoraan 940 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 prosenttia talousarvioesityksen loppusummasta. Vuonna 2003 ympäristömenot olivat 889 miljoonaa euroa ja 2,5 prosenttia valtion talousarvion loppusummasta. Lisäksi vuonna 2002 kunta-ala käytti ympäristömenoihin 608 miljoonaa euroa ja teollisuus uusimpien käytettävissä olevien tietojen perusteella vuonna 1999 yhteensä 498 miljoonaa euroa.

16.9.2003

Palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 3,3 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 touko-heinäkuussa 3,3 prosenttia korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu hidastui hieman vuoden takaisesta, jolloin vastaava kasvu oli 3,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

16.9.2003

Palvelualojen liikevaihdon kasvu hidastui edelleen toisella neljänneksellä

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 huhti-kesäkuussa prosentin suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu hidastui selvästi verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen, jolloin liikevaihdon lisäys oli 4 prosenttia.

16.9.2003

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2003

- Työllisiä 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,1 prosenttia
- Työttömien määrä 12 000 pienempi kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,7 prosenttia, työttömänä 202 000 henkeä
- Työnvälityksessä 25 000 uutta avointa työpaikkaa

15.9.2003

Inflaatio elokuussa 0,6 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 0,6 prosenttia. Heinäkuussa se oli 0,5 prosenttia.

15.9.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi heinäkuussa 6,2 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 heinäkuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin heinäkuussa 2002. Vähittäiskaupan kasvuvahti on hidastunut viime vuodesta. Vuoden 2002 tammi-heinäkuussa myynti lisääntyi edellisvuodesta 4,9 prosenttia, kun lisäys tänä vuonna oli 4,1 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

15.9.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto laski prosentin huhti-kesäkuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa prosentin pienempi kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Sekä vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä että vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Tarkasteluajanjaksolla kotimaan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja vienti laski 4 prosenttia edellisvuodesta.

15.9.2003

Rakennusyritysten liikevaihto supistunut

Rakennusyritysten liikevaihto pieneni Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 tammi-kesäkuussa runsaan prosentin. Liikevaihto oli vielä vuoden 2002 alkupuoliskolla lievässä kasvussa. Kasvu kuitenkin pysähtyi loppuvuodesta ja kääntyi laskuksi vuoden 2003 alusta.

12.9.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,0 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 elokuusta vuoden 2003 elokuuhun 2,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,9 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

8.9.2003

Bruttokansantuote kasvoi vuoden toisella neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2002 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 0,7 prosenttia suurempi. Tammi-maaliskuussa bruttokansantuote kasvoi tarkistettujen tietojen mukaan 1,8 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja vuoden alkupuoliskon bruttokansantuote oli yhteensä 1,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

4.9.2003

Asuntojen rakentaminen jatkuu viime vuotta vilkkaampana

Uudisrakennustöitä käynnistettiin huhti-kesäkuussa 2003 kaikkiaan 12 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuksia alettiin rakentaa kuutioilla mitattuna 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden toisella neljänneksellä. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten kuutiomäärä oli lähes puolitoistakertainen vuotta aiempaan verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

29.8.2003

Suomessa matkapuhelinliittymiä 4,5 miljoonaa

Suomessa oli vuoden 2002 lopussa 87 matkapuhelinliittymää sataa asukasta kohti eli yhteensä 4,5 miljoonaa liittymää. Vaikka liittymätiheys on ollut jo aiemminkin verrattain korkea, liittymien määrä kasvoi edelleen yli 8 prosenttia vuodesta 2001. Matkapuhelinliittymien määrän voimakkaasta kasvusta huolimatta kiinteiden puhelinliittymien määrä on vähentynyt ainoastaan 4 prosenttia vuodesta 1998. Vuonna 2002 kiinteiden puhelinliittymien määrä oli 2,7 miljoonaa.

29.8.2003

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni 17 prosenttia kesäkuussa

Rakennuslupia myönnettiin kesäkuussa 2003 kaikkiaan noin 4 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on vajaa viidennes vähemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät runsaan kolmanneksen edellisvuodesta. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä oli neljänneksen pienempi kuin vuotta aiemmin. Asuntorakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli sen sijaan yli viidenneksen suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

29.8.2003

Kuluttajat luottavat talouteensa ja moni harkitsee auton ostoa

Kuluttajien näkemykset taloudesta eivät muuttuneet merkittävästi elokuussa. Arviot työttömyyden kehityksestä olivat kuitenkin synkemmät varsinkin viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Sen sijaan omaan talouteensa kuluttajat uskoivat elokuussa jopa hieman aiempaa vahvemmin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 9,0. Kestotavaroiden hankintaa pidettiin hyvin kannattavana ja varsinkin auton ostoaikeita oli kotitalouksilla runsaasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. elokuuta 1 598 Suomessa asuvaa henkilöä.

29.8.2003

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa 3,1 prosenttia kesäkuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 heinäkuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa. Kesäkuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,1 prosenttia toukokuusta. Heinäkuun kasvua selittää osin kesälomien erilainen ajoittuminen viime vuoteen verrattuna.

28.8.2003

Ylemmät toimihenkilöt tekevät pisintä työviikkoa

Palkansaajien työajat ovat muuttuneet selvästi 1990-luvun aikana, vaikka viikoittaisen työajan keskiarvo onkin pysynyt lähes muuttumattomana noin 37 tunnissa. 1990-luvun vaihteessa työviikko oli lähes samanpituinen kaikilla sosioekonomisilla ryhmillä. Lamavuosien myötä työajat alkoivat kuitenkin eriytyä, ja erityisesti ylempien toimihenkilöiden työviikko pidentyi selvästi aina vuoteen 1998 saakka. Pisintä työviikkoa tekevät yksityisen ja valtiosektorin ylemmät toimihenkilöt, kun taas kuntasektorilla työaikojen piteneminen on ollut vähäistä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta raportista Työajan muutokset ja ne perustuvat työvoimatutkimuksen aineistoon.

27.8.2003

Tilastokeskuksen pääjohtaja IAOS:n puheenjohtajaksi

Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström on valittu virallisen tilaston kansainvälisen järjestön IAOS:n (International Association for Official Statistics) puheenjohtajaksi kaudelle 2003-2005. Valinta tapahtui Berliinissä pidetyn Kansainvälisen tilastoinstituutin (International Statistical Institute - ISI) 54. kokouksen yhteydessä.

27.8.2003

Kokonaistuotannon määrä kasvoi kesäkuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia kesäkuussa toukokuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Tuotannon määrä nousi myös huhti- ja toukokuussa edellisestä kuukaudesta.

22.8.2003

Konkurssien määrä edelleen laskussa

Tammi-kesäkuun aikana pantiin vireille 1 409 konkurssia, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrän lisääntyminen vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla jäi tilapäiseksi ja konkurssien määrä kääntyi laskuun vuoden 2002 jälkimmäisellä puoliskolla. Konkurssien määrä väheni vuoden 2003 toisella neljänneksellä jo neljäntenä perättäisenä vuosineljänneksenä verrattuna vastaaviin ajankohtiin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

21.8.2003

Heinäkuun tieliikenteessä kuoli 29 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuun tieliikenteessä sattui 629 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 29 ja loukkaantui 812 ihmistä. Kuolleita oli 1 ja loukkaantuneita 12 vähemmän kuin vuoden 2002 heinäkuussa.

21.8.2003

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 prosenttia kesäkuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin kesäkuussa 2003 Suomen majoitusliikkeissä 461 000 vuorokautta, mikä oli 1,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset sen sijaan vähenivät 2 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

20.8.2003

Hyvin koulutetuilla parhaat mahdollisuudet pitkään työuraan

Suomessa 1990-luvun lama lisäsi työuran varhaista päättymistä. Vain 45 prosenttia 50-64-vuotiaista palkansaajista jatkoi lamavuosina työssä. Nousukaudella työssä jatkavia oli jo 69 prosenttia. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla oli lamavuosina selvästi muita palkansaajaryhmiä paremmat mahdollisuudet jatkaa työssä vanhuuseläkkeelle asti. Nousukaudella koulutusasteen mukaiset erot pienenivät. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Ikääntyvien työuran päättyminen lamavuosina ja nousukaudella.

19.8.2003

Työllisyys ja työttömyys heinäkuussa 2003

- Työllisiä 28 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,5 prosenttia
- Työttömien määrä lähes sama kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 7,9 prosenttia, työttömänä 213 000 henkeä
- Työnvälityksessä 20 000 uutta avointa työpaikkaa

18.8.2003

Palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 3,6 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 toisella neljänneksellä 3,6 prosenttia korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Palkkasumma kasvoi saman verran myös viime vuoden toisella neljänneksellä. Kasvu nopeutui verrattuna vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen, jolloin palkkasumma kasvoi 3,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

18.8.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi kesäkuussa 2,7 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 kesäkuussa 2,7 prosenttia suurempi kuin kesäkuussa 2002. Vähittäiskaupan kasvuvahti on hidastunut viime vuodesta. Vuoden 2002 tammi-kesäkuussa lisäys oli 5,2 prosenttia, kun se tänä vuonna oli 3,8 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

18.8.2003

Vientihinnat laskivat vuodessa 5,1 prosenttia

Tuottajahintaindeksit laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 0,6 - 5,1 prosenttia. Eniten laskivat vientihinnat, 5,1 prosenttia, kun taas kotimarkkinoiden perushintaindeksi laski 0,6 prosenttia. Indeksien laskuun vaikutti erityisesti raaka-aineiden sekä investointitavaroiden halpeneminen.

15.8.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi prosentin laskuun maalis-toukokuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan maalis-toukokuussa 2003 prosentin pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Tarkasteluajanjaksolla kotimaan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia ja vienti laski edelleen 5 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden alun liikevaihto on kuitenkin noussut runsaan prosentin vuoden 2002 vastaavasta ajankohdasta.

15.8.2003

Palvelualojen liikevaihdon kasvu hidastui maalis-toukokuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 maalis-toukokuussa 2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu hidastui verrattuna helmikuussa päättyneeseen 3 kuukauden jaksoon, jolloin liikevaihdon lisäys oli 4 prosenttia. Palvelualojen kasvu on hidastunut viime vuoden marraskuusta lähtien.

15.8.2003

Palkansaajien ansiot nousivat huhti-kesäkuussa 4,1 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden huhti-kesäkuussa 4,1 prosenttia viime vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli toisella neljänneksellä noin kolme neljäsosaa. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli tämän vuoden toisella neljänneksellä 3,2 prosenttia. Kuluttajahintojen hitaan nousun johdosta reaaliansioiden kasvu oli nopeinta lähes seitsemään vuoteen.

14.8.2003

Maa-aineskuljetukset lisääntyivät huhti-kesäkuussa

Kuorma-autoilla kuljetettu kokonaistavaramäärä kasvoi vuoden 2003 toisella neljänneksellä 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tavaramäärän kasvu tuli maa-aineskuljetuksista, joiden määrä kasvoi 22 prosenttia. Jos tarkastellaan koko ensimmäistä vuosipuoliskoa, niin maa-aineskuljetusten määrä on samalla tasolla kuin vuonna 2002. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten määrä väheni huhti-kesäkuussa 6 prosenttia ja tammi-kesäkuussa 8 prosenttia verrattuna vuoden 2002 vastaaviin ajankohtiin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

14.8.2003

Rakennusyritysten liikevaihto edellisvuotisella tasolla

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 maalis-toukokuussa puoli prosenttia. Vuotta aiemmin maalis-toukokuussa liikevaihto supistui saman verran.

14.8.2003

Inflaatio hiipui heinäkuussa 0,5 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 0,5 prosenttiin. Kesäkuussa se oli 0,8 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui ennen kaikkea vihannesten halpenemisesta ja korkojen laskusta.

12.8.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 heinäkuusta vuoden 2003 heinäkuuhun 1,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,0 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.8.2003

Suomen suuraluejako muuttuu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistä astui voimaan 11.7.2003. Asetuksella vahvistetaan kunkin jäsenmaan NUTS-alueluokitusjärjestelmä. Samassa yhteydessä Suomen suuraluejako (NUTS2) uudistuu. NUTS tulee ranskan kielen sanoista Nomenclature des unités territoriales statistiques. Virallinen suomennos on yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö.

1.8.2003

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni viidenneksen toukokuussa

Rakennuslupia myönnettiin toukokuussa 2003 kaikkiaan 3,6 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on viidennes vähemmän kuin vuosi sitten. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä puolittui edellisvuotisesta. Myös liike- ja toimistorakennusten lupakuutiot vähenivät vuotta aiemmasta. Asuntorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin toukokuussa enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennusluvan sai 3 600 uutta asuntoa eli lähes neljännes enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

31.7.2003

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman heinäkuussa

Kuluttajien näkemykset Suomen yleisestä talouskehityksestä paranivat jonkin verran heinäkuussa. Lisäksi kuluttajat uskoivat edelleen vahvasti omaan talouteensa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 9,4 eli pari yksikköä korkeampi kuin kesäkuussa. Heinäkuussa kuluttajat pitivät lainanottoa ja kestotavaroiden ostamista erityisen kannattavana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. heinäkuuta 1 565 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.7.2003

Teollisuustuotanto väheni kesäkuussa 0,3 prosenttia toukokuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 kesäkuussa 0,3 prosenttia pienempi kuin toukokuussa. Toukokuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,2 prosenttia huhtikuusta.

30.7.2003

Matkailu EU-maista Suomeen kasvoi 4 prosenttia vuonna 2002

EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 4 prosenttia vuonna 2002 edelliseen vuoteen verrattuna. Yöpymisten määrä nousi 2,4 miljoonaan. Matkailu väheni Yhdysvalloista ja Japanista, mutta kiinalaisten matkailun voimakas kasvu tasapainotti tätä vajetta. Matkailun kasvu Venäjältä jäi odotettua pienemmäksi. Tiedot ovat Tilastokeskuksen majoitustilastosta vuodelta 2002.

30.7.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi prosentin helmi-huhtikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan helmi-huhtikuussa prosentin suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Tarkastelujaksolla kotimaan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja vienti puolestaan laski 5 prosenttia edellisvuodesta. Vielä viime vuoden vastaavana ajanjaksona liikevaihto laski 5 prosenttia vuoteen 2001 verrattuna.

30.7.2003

Asuntojen hinnat nousivat

Asuntojen hinnat nousivat vuoden 2003 toisella neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 2,4 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 2,9 prosenttia ja muualla maassa 1,9 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon.

25.7.2003

Suomalaiset matkustivat vuonna 2002 edellisvuoden tapaan

Suomalaisten matkailutottumukset pysyivät ennallaan vuonna 2002 edelliseen vuoteen verrattuna. Maksullisen majoituksen sisältäviä kotimaanmatkoja oli saman verran kuin edellisvuonna eli 4 miljoonaa. Mökki- ja vierailumatkoja tehtiin kotimaassa 19 miljoonaa, mikä oli runsaat 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ulkomaille tehtiin edellisvuoden tapaan 2,6 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Vapaa-ajanristeilyjä tehtiin 2,1 miljoonaa, sama määrä kuin vuotta aiemminkin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta.

25.7.2003

Kuolleiden määrä edellisvuotta pienempi

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maamme väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 212 800. Alkuvuonna 2003 Suomen väkiluku kasvoi 6 500 henkilöllä, mikä on 1 400 enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Suurin syy väestönlisäyksen kasvuun viime vuoteen verrattuna oli kuolleiden määrän väheneminen.

24.7.2003

Kesäkuun tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kesäkuun tieliikenteessä sattui 583 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 21 ja loukkaantui 759 ihmistä. Kuolleita oli 17 ja loukkaantuneita 7 vähemmän kuin vuoden 2002 kesäkuussa.

24.7.2003

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia toukokuussa

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä kääntyi kasvuun toukokuussa 2003. Heidän yöpymisvuorokautensa Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 4 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna, mikä samalla nosti yöpymisten kokonaismäärää 2 prosentilla. Sen sijaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät prosentin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

24.7.2003

Suomalaisten lomamatkasuunnitelmat vähentyivät hieman viime vuodesta

Suomalaisista kotitalouksista 43 prosenttia aikoi tehdä ulkomaan lomamatkan ja 63 prosenttia kotimaan lomamatkan kesä-syyskaudella 2003. Lomamatka-aikeet ovat laskeneet muutaman prosenttiyksikön edellisvuodesta, jolloin ne olivat ennätyskorkealla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin huhti-kesäkuussa 4 824 suomalaista.

24.7.2003

Kokonaistuotannon määrä kasvoi toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,2 prosenttia toukokuussa huhtikuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Tuotannon määrä nousi myös huhtikuussa edellisestä kuukaudesta. Ennen huhti-toukokuuta trendi kasvoi viimeksi syksyllä 2002.

22.7.2003

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2003

- Työllisiä 5 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,7 prosenttia
- Työttömiä 17 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,6 prosenttia, työttömänä 264 000 henkeä
- Työnvälityksessä 26 000 uutta avointa työpaikkaa

21.7.2003

Maarakentamisen kustannukset nousivat 1,1 prosenttia vuodessa

Maarakentamisen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan kesäkuussa 1,1 prosenttia vuoden 2002 kesäkuusta, mikä oli täsmälleen sama luku kuin viime vuoden kesäkuussa. Vuosimuutos nopeutui verrattuna toukokuuhun, jolloin kustannukset kasvoivat puoli prosenttia. Kuitenkin vuoden 2002 lopun ja vuoden 2003 alun kuukausiin verrattuna kesäkuuta koskenut vuosinousu oli maltillisempi.

17.7.2003

Vientihinnat laskivat 5,8 prosenttia

Tuottajahintaindeksit alenivat viime vuoden kesäkuusta Tilastokeskuksen mukaan 5,8 - 0,8 prosenttia. Eniten laskivat vientihinnat. Maltillisinta hintakehitys oli Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen eli kotimarkkinoiden perushintaindeksin osalta.

16.7.2003

Palkkasumma kasvoi 2,7 prosenttia maalis-toukokuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 maalis-toukokuussa 2,7 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu hidastui vuoden takaisesta, jolloin vastaava kasvu oli 4,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

15.7.2003

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 2 prosenttia helmi-huhtikuussa

Rakennusyritysten liikevaihdon kasvu oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 helmi-huhtikuussa noin 2 prosenttia. Kasvu pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Talonrakennusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuoden takaisesta yhteen prosenttiin. Viime vuonna vastaava kasvu oli vajaat 2 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto sen sijaan lisääntyi 6 prosenttia. Vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin lisäys oli 3 prosenttia.

14.7.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 3 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 helmi-huhtikuussa 3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä tammikuuhun päättyneellä 3 kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 4 prosenttia.

14.7.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi toukokuussa 3,8 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 toukokuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin toukokuussa 2002. Vähittäiskaupan kasvuvauhti on hidastunut viime vuodesta. Vuoden 2002 tammi-toukokuussa lisäys oli 5,2 prosenttia, kun se tänä vuonna oli 3,7 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

14.7.2003

Inflaatio kesäkuussa 0,8 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli kesäkuussa Tilastokeskuksen mukaan 0,8 prosenttia. Toukokuussa se oli 0,7 prosenttia.

11.7.2003

Omakotitalojen hinnat nousivat tammi-maaliskuussa 4,0 prosenttia

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä koko maassa keskimäärin 4,0 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2002 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna omakotitalojen hinnat kohosivat 6,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

11.7.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 kesäkuusta vuoden 2003 kesäkuuhun 1,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,3 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,1 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 0,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

10.7.2003

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia Tilastokeskuksen tarkistettujen ennakkotietojen mukaan. Viime vuosi oli toinen perättäinen hitaan kasvun vuosi. Vuonna 2001 bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia. Molempien vuosien talouskasvu oli 0,6 prosenttiyksikköä aiemmin arvioitua suurempi.

3.7.2003

Teollisuuden tuotannon arvo jatkoi laskuaan vuonna 2002

Tehdasteollisuuden tuotannon bruttoarvo oli vuonna 2002 noin 96,5 miljardia euroa. Tuotannon bruttoarvo supistui viime vuonna runsaat 2 prosenttia, kun se vuonna 2001 laski vajaan prosentin. Myös tehdasteollisuuden jalostusarvo laski yli 5 prosenttia. Vuonna 2001 jalostusarvo pysytteli edellisen vuoden tasolla. Tehdasteollisuuden käyttöomaisuuden investoinnit vähenivät viime vuonna voimakkaasti. Investoinnit laskivat 18 prosenttia, kun ne vuonna 2001 lisääntyivät lähes 25 prosenttia. Investointien arvo oli viime vuonna noin 3,4 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen teollisuustilaston ennakkotiedoista.

1.7.2003

Huoli merien ja rannikoiden saastumisesta lisääntynyt EU-maissa

Viime vuoden lopulla keskimäärin 42 prosenttia EU-maiden kansalaisista oli erittäin huolissaan maailman merien ja rannikoiden saastumisesta. Tämä huoli on lisääntynyt huomattavasti edellisen, vuonna 1999 tehdyn tutkimuksen jälkeen. Huoli merien ja rannikoiden saastumisesta on kolmessa vuodessa noussut EU-maissa merkittävämmäksi kuin esimerkiksi huoli ilmastonmuutoksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen juuri ilmestyneestä Ympäristötilasto 2003 -julkaisusta.

30.6.2003

Kuluttajilla vahva luottamus omaan talouteensa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni edelleen hieman kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 7,2 eli selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Kesäkuussa näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä synkkenivät. Sen sijaan omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää kuluttajat uskoivat yhä vahvasti. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 18. kesäkuuta 1 626 Suomessa asuvaa henkilöä.

30.6.2003

Teollisuustuotanto toukokuussa edellisen kuukauden tasolla

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 toukokuussa samalla tasolla kuin huhtikuussa. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,7 prosenttia maaliskuusta. Myös tammi-toukokuun kausitasoitettu tuotanto pysyi ennallaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

27.6.2003

Asuntolupien määrä kääntyi nousuun huhtikuussa

Huhtikuussa 2003 myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 4 300 uuden asunnon rakentamiseen eli lähes neljännes enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten samoin kuin teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot sen sijaan vähenivät viime vuoden huhtikuusta. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin huhtikuussa runsaan viiden miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 2 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

26.6.2003

Maatalouden tulot kasvoivat hiukan vuonna 2001

Maatilojen verotuslaskennan mukainen maataloustulo oli vuonna 2001 keskimäärin 14 040 euroa, mikä oli 490 euroa eli 3,6 prosenttia edellisvuotista enemmän. Tuotantoa sekä vuonna 2000 että 2001 harjoittaneiden maatilojen tulot kasvoivat vajaat 250 euroa eli 1,8 prosenttia. Maataloustulo on korvausta viljelijöiden omalle työlle ja tuottoa omalle pääomalle. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 2001 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

26.6.2003

Liikevaihdon kasvu palvelualan ja pk-yritysten varassa vuonna 2002

Suhdanteiden heikkeneminen puolitti yrityssektorin liikevaihdon kasvun ja laski kannattavuutta vuonna 2002. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston ennakkotiedoista ja perustuvat 165 000 yrityksen tilinpäätöstietoihin, jotka on korotettu kuvaamaan koko yrityssektoria.

25.6.2003

Kokonaistuotannon määrä kasvoi huhtikuussa edellisestä kuukaudesta

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,1 prosenttia huhtikuussa maaliskuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kokonaistuotannon trendi kasvoi edellisestä kuukaudesta viimeksi alkusyksyllä 2002. Yhteenlaskettuna tammi-huhtikuun kausitasoitettu kokonaistuotanto laski kuitenkin edellisestä neljän kuukauden jaksosta.

19.6.2003

Sijoitusrahastojen määrä kasvoi vuonna 2002

Sijoitusrahastojen määrä jatkoi kasvuaan myös viime vuonna. Tilinpäätöksen tehneitä rahastoja oli vuoden lopussa 319 eli 40 enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös rahastojen arvo kasvoi vuoden aikana. Rahastojen yhteenlaskettu arvo oli vuoden lopussa 16,6 miljardia euroa, mikä on 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastotilastosta.

19.6.2003

Suomessa 461 400 kesämökkiä

Suomessa oli kesämökkejä viime vuoden lopussa 461 435. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 uusia mökkejä valmistui 4 262 kappaletta eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kesämökkien määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä kaikkiaan 17 400 mökillä. Kesämökkirakentaminen on vähentynyt jatkuvasti 1990-luvun alkuvuosien rakennusvauhtiin verrattuna. Kun 1990-luvun alussa valmistui vuosittain noin 8 000 uutta kesämökkiä, niin viime vuosina määrä on ollut noin puolet tästä.

19.6.2003

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät prosentin huhtikuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin vuoden 2003 huhtikuussa lähes 1,1 miljoonaa kertaa, mikä oli prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yöpymisten kokonaismäärä säilyi lähes viime vuoden tasolla, kun kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät kumpikin vajaan prosentin viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

18.6.2003

Kiinteistöjen hintaindeksin tiedotteen julkaiseminen siirtyy

Torstaina 19.6. kello 13 julkistettavaksi ilmoitetun kiinteistöjen hintaindeksin tiedotteen ilmestyminen siirtyy tuotantovaikeuksien vuoksi. Tiedote julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

18.6.2003

Kotitalouksien luotot lisääntyivät koko maassa

Kotitalouksilla oli luottoja vuoden 2002 lopussa 47 miljardia euroa, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitalousluotoista 65 prosenttia kohdentui Etelä-Suomen ja Uudenmaan suuralueille. Kotitalouksien luottokanta kasvoi kaikilla suuralueilla, eniten Uudellamaalla, jossa luotot lisääntyivät vuoden laskun jälkeen 16 prosenttia. Luotot kasvoivat myös kaikissa maakunnissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

18.6.2003

Toukokuun tieliikenteessä kuoli 28 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan toukokuun tieliikenteessä sattui 517 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 28 ja loukkaantui 649 ihmistä. Kuolleita oli 4 ja loukkaantuneita 45 vähemmän kuin vuoden 2002 toukokuussa.

17.6.2003

Vuokrat nousivat vuodessa 3,2 prosenttia

Asuinhuoneistojen vuokrat nousivat viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun keskimäärin 3,2 prosenttia. Huhtikuusta 2001 huhtikuuhun 2002 nousu oli 3,7 prosenttia. Aravavuokrahuoneistojen vuokrat nousivat 3,3 prosenttia ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 3,1 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat vuodessa 3,3 prosenttia, mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen vuokratilastoon.

17.6.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi huhtikuussa 1,4 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 huhtikuussa 1,4 prosenttia suurempi kuin huhtikuussa 2002. Vähittäiskaupan kasvuvahti on hidastunut viime vuodesta. Vuonna 2002 tammi-huhtikuun kasvu oli 5,2 prosenttia, kun se tänä vuonna oli 3,0 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

17.6.2003

Vientihinnat laskivat 5,2 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,2 - 5,2 prosenttia vuodessa. Laskua vauhditti erityisesti sähköteknisten tuotteiden halpeneminen. Eniten laskivat vientihinnat, 5,2 prosenttia. Maltillisinta hintakehitys oli Suomessa käytettävien tavaroiden eli kotimarkkinoiden perushintaindeksin osalta.

17.6.2003

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2003

- Työllisiä 19 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,8 prosenttia
- Työttömiä 17 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 11,4 prosenttia, työttömänä 306 000 henkeä
- Työnvälityksessä 34 000 uutta avointa työpaikkaa

17.6.2003

Palkkasumma kasvoi 2,9 prosenttia helmi-huhtikuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 helmi-huhtikuussa 2,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on hieman nopeutunut vuoden takaisesta, jolloin se oli 2,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

16.6.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa 3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Kasvu pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto puolestaan laski 8 prosenttia. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa kotimaan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja vienti laski 2 prosenttia edellisvuodesta.

16.6.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon lisäys oli 5 prosenttia.

13.6.2003

Kotitalouksien tuloerot supistuivat vuonna 2001

Kotitalouksien väliset tuloerot supistuivat pitkästä aikaa vuonna 2001. Tätä ennen tuloerot ehtivät kasvaa yhtäjaksoisesti kuusi vuotta, ilmenee Tilastokeskuksen vuoden 2001 tulonjakotilaston lopullisista tiedoista. Tuloeroja kasvattivat 1990-luvun lopulla eniten omaisuustulot, joista erityisesti osinkotulot ja veronalaiset luovutusvoitot kasvoivat voimakkaasti. Vuonna 2001 omaisuustulot kuitenkin kääntyivät selvään laskuun, jolloin myös tuloerot supistuivat.

13.6.2003

Rakennusyritysten liikevaihto ennallaan tammi-maaliskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tammi-maaliskuussa lähes sama kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui noin prosentin. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto sen sijaan kasvoi vajaat 5 prosenttia verrattuna viime vuoden tammi-maaliskuuhun.

13.6.2003

Inflaatio hidastui toukokuussa 0,7 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa 0,7 prosenttiin huhtikuun 1,1 prosentista. Hidastuminen johtui ennen kaikkea vihannesten halpenemisesta.

12.6.2003

Joka viides peruskoululainen osa-aikaisessa erityisopetuksessa

Joka viides oppilas sai lukuvuonna 2001-2002 peruskoulussa osa-aikaista erityisopetusta lievien oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien vuoksi. Kaikkiaan osa-aikaisia erityisoppilaita oli 119 500. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitostilastoon.

12.6.2003

Internet-kotisivut jo 58 prosentilla yrityksistä

Keväällä 2003 Internet-kotisivut oli 58 prosentilla yli viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, kun reilu vuosi aiemmin kotisivuja oli 51 prosentilla samankokoisista yrityksistä. Lisäksi 12 prosenttia yrityksistä suunnitteli ottavansa kotisivut käyttöön vielä vuoden 2003 aikana. Internetiä käyttävien yritysten määrä lisääntyi 94 prosenttiin keväällä 2003. Vuoden 2001 lopussa Internetiä käytti 90 prosenttia yrityksistä. Vuodesta 2000 Internetiä käyttävien ja kotisivut omaavien yritysten määrä on lisääntynyt kymmenellä prosenttiyksiköllä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Tietotekniikka ja sähköinen kauppa yrityksissä 2003 -julkaisun ennakkotietoihin.

12.6.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 toukokuusta vuoden 2003 toukokuuhun 1,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,2 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,1 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 0,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.6.2003

Korjaus kansantalouden 1. neljänneksen kulutustietoihin
Bruttokansantuotteen muutostiedot ennallaan

Tilastokeskus korjaa maanantaina julkaistuista ensimmäisen vuosineljänneksen kulutusmenoista löytyneen virheellisen tiedon.

10.6.2003

Taantuma iski kotitalouksien tulojen kasvuvauhtiin

Suomen talouden kasvuvauhdin pysähtyminen vuonna 2001 näkyy myös kotitalouksien saamien tulojen kasvuvauhdin tasaantumisena. Monet vuosina 1998-2000 kotitaloustulojen kasvun kärkisijoilla olleista alueista saavat vuoden 2001 vertailussa tyytyä varsin vaatimattomaan kasvuun. Taantuma on koetellut varsinkin tieto- ja viestintäalan siivittämänä huimaan kasvuun yltäneitä seutuja. Ääriesimerkki on Salon seutu, missä kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kääntyivät vuonna 2001 laskuun. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemista kotitalouksien aluetileistä.

9.6.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maakunnissa vuonna 2002

Palvelualojen (pl. kauppa) liikevaihto kasvoi lähes kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuonna 2002. Maakuntien keskimääräinen liikevaihdon lisäys palvelualoilla oli viime vuonna toimipaikkatasolla laskettaessa noin 3 prosenttia. Vain Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa liikevaihto ei suurentunut. Liikevaihto lisääntyi eniten Itä-Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä, joissa molemmissa kasvu oli noin 8 prosenttia. Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan liikevaihtojen kasvu oli muihin maakuntiin verrattuna keskimääräistä. Näiden kolmen maakunnan palvelualojen liikevaihto muodostaa runsaat kaksi kolmasosaa koko maan palvelualojen (pl. kauppa) liikevaihdosta ja yksistään Uudenmaan osuus liikevaihdosta on 55 prosenttia.

9.6.2003

Bruttokansantuote supistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Bruttokansantuotteen määrä supistui tammi-maaliskuussa 1,3 prosenttia viime vuoden lopusta. Vuoden 2002 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli vielä 1,2 prosenttia suurempi. Edellisen kerran bruttokansantuote on pienentynyt vuoden 2001 toisella neljänneksellä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

6.6.2003

Kuntatalouden vahvistuminen jatkui viime vuonna

Talouskasvun hidastuminen ei näy kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2002 tilinpäätöksissä. Verotulojen ja valtionosuuksien odottamattoman suotuisa kehitys kasvatti edelleen vuosikatteita. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kaikkien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli viime vuonna 2 247 miljoonaa euroa. Tämä on 310 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Talousarvioissa vuosikatteen odotettiin jäävän vähän yli miljardiin euroon, ja vielä tämän vuoden alussa tehdyissä tilinpäätösarviossa sen ennakoitiin jäävän alle 2 miljardin euron.

6.6.2003

Vuoden 2003 Taskutilasto on ilmestynyt

Tilastokeskuksen julkaisema Taskutilasto Suomi 2003 on ilmestynyt. Se sisältää keskeistä tilastotietoa Suomesta noin 30 eri aihealueelta. Siitä on saatavana myös ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Taskutilastossa on noin 100 taulukkoa tai kuviota, joihin on koottu tuoreimmat tilastotiedot väestöstä, elinoloista, teollisuudesta, taloudesta, koulutuksesta, kulttuurista ja vaaleista. Taskukokoinen tietopaketti sisältää myös kansainvälistä vertailutietoa.

5.6.2003

Osa-aikaiset palvelussuhteet ovat lisääntyneet julkisella sektorilla

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oli lokakuussa 2002 noin 400 000 kuukausipalkkaista työntekijää, joista osa-aikaisia oli 52 000. Kokoaikaisten työntekijöiden lukumäärä nousi prosentin ja osa-aikaisten työntekijöiden noin 7 prosenttia. Kokoaikaisen henkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli 2 040 euroa. Keskiansio nousi vuositasolla 3,5 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkatilastoihin.

5.6.2003

Uudisrakennusten aloitukset vähenivät 9 prosenttia tammi-maaliskuussa

Uudisrakennustöitä käynnistettiin tammi-maaliskuussa 2003 kaikkiaan 5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä oli noin neljänneksen edellisvuotista pienempi. Myös julkisia palvelurakennuksia alettiin rakentaa selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Aloitettujen liike- ja toimistorakennusten kuutiot sen sijaan kasvoivat runsaan kolmanneksen vuoden 2002 tammi-maaliskuusta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotiedoista.

30.5.2003

Teollisuustuotanto kasvoi huhtikuussa 0,8 prosenttia maaliskuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 huhtikuussa 0,8 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa. Maaliskuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 1,9 prosenttia helmikuusta. Tämän vuoden tammi-huhtikuun kausitasoitettu tuotanto väheni viime vuoden syys-joulukuuhun verrattuna 2,8 prosenttia.

30.5.2003

Kuluttajien näkemykset työttömyydestä synkentyneet

Kuluttajien talousluottamuksen vähittäinen hiipuminen jatkui toukokuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 8,6, kun se huhtikuussa oli 9,6 ja vielä tammikuussa 11,9. Toukokuussa näkemykset taloudesta pysyivät muuten lähes ennallaan edelliseen kuukauteen verrattuna, mutta arviot työttömyyskehityksestä synkkenivät selvästi. Kotitaloutensa rahatilannetta ja mahdollisuuksia säästää kuluttajat pitivät erinomaisina. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 20. toukokuuta 1 582 Suomessa asuvaa henkilöä.

30.5.2003

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi hieman maaliskuussa

Rakennuslupia myönnettiin maaliskuussa 2003 kaikkiaan runsaan kolmen miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Pääryhmittäin tarkasteltuna kuutiomäärät kasvoivat kaikissa rakennustyypeissä lukuun ottamatta julkisia palvelurakennuksia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

30.5.2003

Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 3,7 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tämän vuoden tammi-maaliskuussa 3,7 prosenttia viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli ensimmäisellä neljänneksellä noin kaksi kolmasosaa. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2 prosenttia.

28.5.2003

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kasvoivat viime vuonna

Vuonna 2002 kotimaan maantiekuljetusten tavaramäärä oli yhteensä 414 miljoonaa tonnia. Maa-aineksia kuljetettiin 184 miljoonaa tonnia ja muita tavaroita 230 miljoonaa tonnia. Kuljetettu tavaramäärä oli 11 prosenttia suurempi kuin vuonna 2001. Tavaramäärää kasvatti 16 prosentilla lisääntyneet maa-aineskuljetukset, mutta myös muiden tavaroiden määrä kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta.

26.5.2003

Kokonaistuotannon määrä laski maaliskuussa edellisestä kuukaudesta

Kokonaistuotannon määrä väheni 0,1 prosenttia maaliskuussa helmikuuhun verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kansantalouden kuukaudessa tuottama tuotantomäärä ei ole kasvanut loppuvuoden 2002 jälkeen.

22.5.2003

Kuorma-autojen tavarankuljetukset vähenivät tammi-maaliskuussa

Kotimaisen kuorma-autoliikenteen suoritteet vähenivät vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden tammi-maaliskuuhun verrattuna. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna pieneni 8 prosenttia edellisvuodesta. Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä supistui 14 prosenttia vuotta aiemmasta, mikä aiheutui lähinnä maa-ainesten sekä tukki- ja kuitupuun kuljetusten vähenemisestä. Maa-aineskuljetukset vähenivät 23 prosenttia ja muiden tavaroiden kuljetukset 9 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

22.5.2003

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 5 prosenttia maaliskuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin vuoden 2003 maaliskuussa 1,2 miljoonaa kertaa, mikä oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät vajaat 6 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 2 prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

21.5.2003

Huhtikuun tieliikenteessä kuoli 25 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan huhtikuun tieliikenteessä sattui 377 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 25 ja loukkaantui 499 ihmistä. Kuolleita oli yksi enemmän kuin vuoden 2002 huhtikuussa, kun taas loukkaantuneita oli 28 vähemmän.

20.5.2003

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2003

- Työllisiä 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,6 prosenttia
- Työttömien määrä lähes sama kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 10,4 prosenttia, työttömänä 272 000 henkeä
- Työnvälityksessä 34 000 uutta avointa työpaikkaa

19.5.2003

Luottokorttiostot lisääntyivät viime vuonna runsaat 12 prosenttia

Luottokorteilla ostettiin Suomessa viime vuonna tavaroita ja palveluita 7,2 miljardilla eurolla, mikä oli 12,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2001. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa 7,3 prosenttia 131,4 miljoonaan kappaleeseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottokorttiselvityksestä, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

19.5.2003

Palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2003 tammi-maaliskuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on hieman nopeutunut vuoden takaisesta, jolloin vastaava lisäys oli 2,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

19.5.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi maaliskuussa 1,7 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 maaliskuussa 1,7 prosenttia suurempi kuin maaliskuussa 2002. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

16.5.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 6 prosenttia joulu-helmikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa 6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Edellisellä, marraskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihto kääntyi vajaan 2 prosentin nousuun. Joulu-helmikuussa kotimaan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja vienti pysyi vertailuajankohdan tasolla.

16.5.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä, marraskuuhun päättyneellä 3 kuukauden jaksolla, liikevaihdon lisäys oli 6 prosenttia.

16.5.2003

Vientihinnat laskivat vuodessa 5,8 prosenttia

Vientihinnat alenivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden huhtikuuhun 5,8 prosenttia. Lasku johtui erityisesti elektroniikka- ja sähkötuotteiden halpenemisesta 15,2 prosentilla sekä massan, paperin ja paperituotteiden halpenemisesta 7,0 prosentilla. Vientihintojen laskua hillitsi kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen 8,0 prosentilla.

15.5.2003

Rakennusyritysten liikevaihto supistui joulu-helmikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto pieneni Tilastokeskuksen mukaan joulu-helmikuussa
3 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui lähes 5 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto sen sijaan kasvoi yli 4 prosenttia edellisestä joulu-helmikuusta.

14.5.2003

Inflaatio hidastui huhtikuussa 1,1 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa 1,1 prosenttiin. Maaliskuussa se oli 1,6 prosenttia. Hidastuminen johtui ennen kaikkea polttonesteiden halpenemisesta.

12.5.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,0 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 huhtikuusta vuoden 2003 huhtikuuhun 2,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,4 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,9 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

9.5.2002

Tilastokeskuksen koulutusluokitus on päivitetty

Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen on päivitetty vuoden 2002 tutkinnot. Päivitetyt tiedot vuoden 2002 tilanteen mukaisina ovat katsottavissa Internetissä 19.5. alkavalla viikolla osoitteessa http://tilastokeskus.fi/tk/tt/luokitukset/index_henkilo_keh.html. Luokitusta käytetään tilastoinnissa koulutusjärjestelmän koulutustoiminnan sekä yksittäisten ihmisten, väestön, työvoiman, henkilökunnan yms. henkilöryhmien saaman koulutuksen luokittelemiseen.

7.5.2003

Maaseutuindikaattoreilla uutta tietoa maaseudun kehityksestä

Maaseudun kehitystä kuvaavista maaseutuindikaattoreista on julkaistu tutkimus Maaseutu EU-ohjelmakauden 2000-2006 alussa - maaseutuindikaattorit. Julkaisussa käsitellään maaseudun kehitystä 1980-luvun lopulta EU-ohjelmakauden 2000-2006 alkuun saakka. Tutkimus, joka on maa- ja metsätalousministeriön tilaama ja Tilastokeskuksen tekemä, muodostaa pohjan jatkuvalle maaseututiedon tuottamiselle verkkopohjaisena tietojärjestelmänä.

6.5.2003

Suomi jäämässä EU:n aluetukirajan ulkopuolelle

Suomen mahdollisuudet saada tulevaisuudessa EU:n rakennerahastojen korkeinta tavoite 1 -tukea näyttävät huonoilta, mikäli jatkossakin kriteerinä käytetään bruttokansantuotetta asukasta kohti. Kriteeriä on sovellettu ohjelmakaudella 2000-2006, ja sen mukaan alue on oikeutettu korkeimpaan aluetukeen, kun suuralueen (NUTS 2 -taso) asukasta kohti laskettu ja ostovoimakorjattu bruttokansantuote on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemista aluetilinpidon ennakollisista bruttokansantuotetiedoista vuodelta 2001.

30.4.2003

Tulot pienenivät Uudellamaalla

Vuonna 2001 veronalaiset tulot pienenivät Tilastokeskuksen mukaan maakunnista ainoastaan Uudellamaalla, jossa tulonsaajat ansaitsivat keskimäärin 1,5 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Silti tulot olivat Uudellamaalla edelleen muuta maata suuremmat, 24 047 euroa tulonsaajaa kohti, kun koko maan keskiarvo oli 18 892 euroa. Uusmaalaisten tulojen laskuun vaikutti erityisesti pääomatulojen pieneneminen, joita he saivat runsaat 30 prosenttia edellisvuotista vähemmän.

30.4.2003

Kuluttajat pitävät lainanottoa ja kestotavaroiden hankintaa kannattavana

Kuluttajien luottamus talouteen oli huhtikuussa suunnilleen ennallaan maaliskuuhun verrattuna. Vuosi sitten mielialat olivat kuitenkin paremmat. Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 9,6. Kuluttajat uskoivat omaan talouteensa edelleen vahvasti, ja pessimismi Suomenkin talouden suhteen väheni hieman maaliskuusta. Lainanottoa ja kestotavaroiden ostamista pidettiin yhä kannattavampana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 22. huhtikuuta 1 616 Suomessa asuvaa henkilöä.

30.4.2003

Teollisuustuotanto väheni maaliskuussa 2,2 prosenttia helmikuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 maaliskuussa 2,2 prosenttia pienempi kuin helmikuussa. Helmikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 3,4 prosenttia tammikuusta. Tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kausitasoitettu tuotanto väheni viime vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna 3,3 prosenttia.

30.4.2003

Asuntojen hinnat nousivat hieman

Asuntojen hinnat nousivat hieman vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 1,0 prosenttia vuoden 2002 viimeisestä neljänneksestä. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,6 prosenttia ja muualla maassa 1,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon.

25.4.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 5 prosenttia marras-tammikuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa 5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Edellisellä, lokakuuhun päättyneellä neljänneksellä liikevaihto laski vielä prosentin vuoden 2001 vastaavasta ajanjaksosta. Marras-tammikuussa 2002 kotimaan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja vienti 3 prosenttia.

25.4.2003

Rakennuslupien kuutiomäärä väheni lähes kolmanneksen helmikuussa

Rakennuslupia myönnettiin helmikuussa 2003 kaikkiaan kahden miljoonan kuutiometrin verran, mikä on lähes kolmannes vähemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot vähenivät selvästi vuotta aiemmasta. Asuinrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan kasvoi hieman viime vuoden helmikuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

25.4.2003

Kokonaistuotannon määrä helmikuussa edellisen kuukauden tasolla

Kokonaistuotannon määrä ei kasvanut vuoden 2003 helmikuussa edelliseen kuukauteen verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kansantalouden kuukaudessa tuottama tuotantomäärä on pysynyt lähes ennallaan viime vuoden lopusta aina kuluvan vuoden helmikuuhun saakka.

24.4.2003

Maaliskuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan maaliskuun tieliikenteessä sattui 343 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 24 ja loukkaantui 408 ihmistä. Kuolleita oli yhtä paljon ja loukkaantuneita 104 vähemmän kuin vuoden 2002 maaliskuussa.

24.4.2003

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia helmikuussa

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät 3 prosenttia helmikuussa. Sen sijaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni 2 prosenttia vuoden 2002 helmikuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

24.4.2003

Asuntojen ostoaikeet ennätyskorkealla

Kotitalouksilla oli omistusasunnon hankinta-aikeita vuoden 2003 ensimmäisellä neljänneksellä ennätyksellisen paljon. Noin 8 prosenttia kotitalouksista suunnitteli hankkivansa omistusasunnon seuraavien 12 kuukauden aikana. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin tammi-maaliskuussa noin 4 850 suomalaista.

22.4.2003

Henkilöstörahastojen arvo 235 miljoonaa euroa vuonna 2001

Henkilöstörahastojen arvo oli 235 miljoonaa euroa vuonna 2001. Jäsentä kohden arvo oli 2 968 euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta, johon on koottu yhteen tiedot työministeriön henkilöstörahastorekisterissä olevien rahastojen tilinpäätöksistä. Rekisterissä oli vuonna 2001 kaikkiaan 36 rahastoa, joista 33 teki tilinpäätöksen. Selvityksessä mukana olevien rahastojen jäsenmäärä oli 79 222.

22.4.2003

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2003

- Työllisiä 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,3 prosenttia
- Työttömiä 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,9 prosenttia, työttömänä 257 000 henkeä
- Työnvälityksessä 37 000 uutta avointa työpaikkaa

17.4.2003

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuodessa 1,5 prosenttia

Teollisuuden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden maaliskuusta tämän vuoden maaliskuuhun 1,5 prosenttia. Tämä johtui pääasiassa elektroniikka- ja sähkötuotteiden sekä massan, paperin ja paperituotteiden halpenemisesta. Laskua hillitsi öljytuotteiden sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen.

16.4.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa 4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä, lokakuuhun päättyneellä neljänneksellä liikevaihdon lisäys oli 5 prosenttia.

15.4.2003

Rakennusyritysten liikevaihto supistui marras-tammikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto pieneni Tilastokeskuksen mukaan marras-tammikuussa yli 2 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui lähes 4 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto sen sijaan kasvoi vajaat 3 prosenttia edellisestä marras-tammikuusta.

14.4.2003

Palkkasumma kasvoi 4,3 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli joulukuun 2002 ja helmikuun 2003 välisellä ajanjaksolla 4,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on kiihtynyt vuotta aiemmasta, jolloin vastaava muutos oli 2,9 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

14.4.2003

Inflaatio hidastui maaliskuussa 1,6 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan maaliskuussa 1,6 prosenttiin. Helmikuussa se oli 1,9 prosenttia. Inflaatio hidastui lähinnä siksi, että bensiinin hinnannousu viime vuodesta oli maaliskuussa pienempi kuin helmikuussa. Myös elintarvikkeiden hinnanlasku hidasti inflaatiota.

14.4.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi helmikuussa 4,4 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 helmikuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 2002. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

11.4.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,3 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 maaliskuusta vuoden 2003 maaliskuuhun 2,3 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,4 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,0 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

3.4.2003

Konkurssit lisääntyivät viime vuonna

Vuoden 2002 aikana pantiin vireille 2 885 konkurssia, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Määrä kasvoi edellisvuotisesta ensimmäisen kerran vuoden 1992 jälkeen. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla konkurssit lisääntyivät 9 prosenttia, mutta jälkimmäisellä puoliskolla ne vähenivät 2 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen konkurssitilastosta.

31.3.2003

Kotitaloudet kuluttavat aiempaa enemmän palveluihin ja kestotavaroihin

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien kulutusmenot lisääntyivät vuodesta 1998 vuosiin 2001-2002 noin 11 prosenttia. Tärkein muutos kulutuksessa oli palvelu- ja kestotavaramenojen lisääntyminen. Palvelumenot kasvoivat 18 prosenttia ja kestotavaroiden hankinnat 12 prosenttia. Asuminen, liikenne ja elintarvikkeet olivat edelleen suurimmat menoerät ja niiden kulutusosuudet pysyivät jokseenkin ennallaan vertailuajanjaksolla. Asumisen osuus oli lähes 30 prosenttia, liikenteen 15 prosenttia ja elintarvikkeiden 13 prosenttia kaikista menoista. Matkapuhelimien, tietokoneiden ja Internet-yhteyksien yleistyminen on näkynyt kotitalouksien kulutusmenoissa jo pitkään tietoliikennemenojen voimakkaana kasvuna. Kotitalouksien menot tietoliikenteeseen lisääntyivät yksittäisistä menoeristä eniten eli noin 50 prosenttia vuosina 2001-2002.

31.3.2003

Kuluttajat luottavat omaan talouteensa mutta eivät Suomen talouteen

Suomalaisten näkemyksissä taloudesta ei tapahtunut merkittävää muutosta helmikuusta maaliskuuhun. Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa 10,1. Luottamus talouteen on ollut viime kuukausina vain hieman heikompaa kuin keskimäärin vuodesta 1995. Maaliskuussa kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat pessimistiset. Sen sijaan omaan talouteensa kuluttajat uskoivat vahvasti. Lainanottoa ja kestotavaroiden ostamista pidettiin edelleen hyvin kannattavana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. maaliskuuta 1 627 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.3.2003

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa 4,3 prosenttia tammikuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 helmikuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin tammikuussa. Tammikuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 5,2 prosenttia joulukuusta. Alkuvuoden tietojen perusteella teollisuuden suhdannekehitys on varsin epävarmaa.

28.3.2003

Liike- ja toimistorakennukset kasvattivat rakennuslupien kuutiomäärää tammikuussa

Rakennuslupia myönnettiin tammikuussa 2003 kaikkiaan 1,7 miljoonan kuutriometrin verran, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä kasvoi peräti 75 prosenttia vuotta aiemmasta. Lähes kaikissa muissa rakennustyypeissä kuutiomäärät vähenivät vuoden 2002 tammikuuhun verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

28.3.2003

Kokonaistuotanto tammikuussa edellisen kuukauden tasolla

Kokonaistuotannon määrä ei kasvanut vuoden 2003 tammikuussa edelliseen kuukauteen verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kokonaistuotannon voimakas kasvu hiipui loppuvuonna ja on pysynyt lähes ennallaan kuluvan vuoden tammikuuhun saakka.

27.3.2003

Yöpymiset majoitusliikkeissä vähenivät 5 prosenttia tammikuussa

Viime vuoden lopulla alkanut yöpymisten määrän lasku jatkui Suomen majoitusliikkeissä tammikuussa. Yöpymisten kokonaismäärä väheni 5 prosenttia vuoden 2002 tammikuuhun verrattuna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 6 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

26.3.2003

Uudet luotot kasvuun vuonna 2002

Uusien luottojen nostot kasvoivat 6 prosenttia vuonna 2002, kun ne vuotta aiemmin vähenivät yli 11 prosenttia. Uusia luottoja nostettiin viime vuonna yhteensä 144 miljardilla eurolla. Koko luottokanta sen sijaan kasvoi vain 0,1 prosenttia vuonna 2002 ja oli vuoden lopussa yhteensä 156 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilaston ennakkotiedoista, jotka kuvaavat kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

25.3.2003

Tehdasteollisuuden jalostusarvosta runsas puolet tuotetaan neljässä maakunnassa

Neljän eniten teollistuneen maakunnan eli Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan yhteenlaskettu osuus tehdasteollisuuden tuotannon jalostusarvosta oli runsaat 54 prosenttia vuonna 2001. Vuonna 1995 näiden maakuntien osuus oli 45 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta teollisuuden alue- ja toimialatilastosta.

25.3.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi tammikuussa 3,5 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli vuoden 2003 tammikuussa 3,5 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2002. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

24.3.2003

Palkkasumma kasvoi 3,9 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli tammikuussa 2003 päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 3,9 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu on hidastunut vuotta aiemmasta, jolloin vastaava kasvu oli 4,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

20.3.2003

Helmikuun tieliikenteessä kuoli 24 ihmistä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuun tieliikenteessä sattui 312 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 24 ja loukkaantui 421 ihmistä. Kuolleita oli 3 ja loukkaantuneita 124 vähemmän kuin vuoden 2002 helmikuussa.

18.3.2003

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2003

- Työllisiä 16 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,1 prosenttia
- Työttömiä 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,0 prosenttia, työttömänä 229 000 henkeä
- Työnvälityksessä 35 000 uutta avointa työpaikkaa

17.3.2003

Omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2002 syys-joulukuussa 0,9 prosenttia

Vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 0,9 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2001 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna omakotitalojen hinnat kohosivat 8,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja.

17.3.2003

Rakennusyritysten liikevaihto ennallaan vuonna 2002

Rakennusyritysten liikevaihto säilyi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2002 edellisen vuoden tasolla. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui prosentin ja maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vuoteen 2001 verrattuna.

17.3.2003

Vientihinnat laskivat vuodessa 3,9 prosenttia

Vientihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 3,9 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa elektroniikka- ja sähkölaitteiden, paperin ja kartongin sekä turkistuotteiden halpenemisesta. Indeksin laskua hillitsi öljytuotteiden kallistumisen lisäksi mittaus- ja tarkkailulaitteiden sekä raudan, teräksen ja rautaseosten hintojen nousu.

17.3.2003

Valittujen tulot nelinkertaiset äänioikeutettuihin verrattuna

Kansanedustajiksi valittujen keskimääräiset tulot, 75 500 euroa, olivat ehdokkaisiin (34 200 euroa) verrattuna kaksinkertaiset ja äänioikeutettuihin (19 700 euroa) verrattuna lähes nelinkertaiset.

16.3.2003

Ehdokkaat huipputuloisia

Kansanedustajaehdokkaat poikkeavat tulojensa suhteen eniten äänestäjäkunnasta. Vuonna 2001 ehdokkailla oli Tilastokeskuksen mukaan verotettavia tuloja keskimäärin 34 200 euroa eli 74 prosenttia enemmän kuin äänioikeutetuilla. Äänioikeutettujen keskitulot olivat 19 700 euroa. Kokoomuksen ja Keskustan ehdokkailla on noin kolminkertaiset tulot verrattuna äänioikeutettuihin.

14.3.2003

Yritystoiminnan tulos ja taseet 2001 valmistunut

Tilastokeskuksen julkaisema tilinpäätöstilasto on uudistunut. Yritystoiminnan tulos ja taseet 2001 -julkaisussa ja liitteenä olevassa cd-romissa kuvataan yrityssektorin eri toimialojen tilikauden tuloksen muodostumista, kannattavuutta ja taseen rakennetta tilinpäätöstietojen näkökulmasta. Cd-rom sisältää tilinpäätöstiedot lähes 200 toimialalta sekä vuoden 2001 lukujen lisäksi myös vertailukelpoiset aikasarjat vuosilta 1999-2001. Keskeiset tunnusluvut on laskettu erikseen pk-yritysten ja isojen yritysten osalta.

14.3.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vuonna 2002

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli vuonna 2002 Tilastokeskuksen mukaan 5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2001. Vastaava kasvu vuonna 2001 oli 6 prosenttia. Kasvu oli vuonna 2002 hyvin tasaista, kolmella viimeisellä neljänneksellä liikevaihto suureni 5 prosenttia.

14.3.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto laski 2 prosenttia viime vuonna

Teollisuusyritysten liikevaihto oli vuonna 2002 Tilastokeskuksen mukaan 2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2001 liikevaihto kasvoi vielä prosentin edellisvuodesta. Eniten liikevaihto laski vuonna 2002 viennissä EU:n alueelle, lähes 3 prosenttia.

14.3.2003

Inflaatio kiihtyi helmikuussa 1,9 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi Tilastokeskuksen mukaan helmikuussa 1,9 prosenttiin. Tammikuussa se oli 1,4 prosenttia. Inflaatio kiihtyi ennen kaikkea siksi, että elintarvikkeet kallistuivat tämän vuoden helmikuussa, mutta halpenivat vuosi sitten. Myös polttonesteiden kallistuminen nopeutti kuluttajahintojen nousua.

13.3.2003

Suomen hiilidioksidipäästöt ennätyslukemissa

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen hiilidioksidipäästöt kohosivat viime vuonna ennätyksellisen korkealle. Ne olivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 63 miljoonaa tonnia eli noin 3 miljoonaa tonnia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Päästöt ylittivät noin 9 miljoonalla tonnilla eli 17 prosentilla Kioton ilmastosopimuksen Suomen tavoitteen.

12.3.2003

2,6 miljoonalla suomalaisella tutkinto

60 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista oli suorittanut vuoden 2001 loppuun mennessä peruskoulun jälkeen tutkinnon lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Tilastokeskuksen koulutusrakennetilaston mukaan tutkinnon suorittaneita oli 2,6 miljoonaa. Ainoastaan peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun käyneitä oli 1,7 miljoonaa.

12.3.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 2,0 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 helmikuusta vuoden 2003 helmikuuhun 2,0 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,4 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 1,9 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 1,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

7.3.2003

Opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opintonsa

Tilastokeskuksen mukaan tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opinnot lukuvuoden 2000 - 2001 aikana. Omassa koulutussektorissaan keskeyttäneitä oli eniten toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, 13 prosenttia opiskelijoista. Ammattikorkeakoulukoulutuksessa vastaava keskeyttämisprosentti oli 9,5, lukio- ja yliopistokoulutuksessa molemmissa 4.

6.3.2003

Teollisuusrakennusten aloitukset vähenivät selvästi vuonna 2002

Uudisrakennustöitä käynnistettiin vuonna 2002 kaikkiaan 34,5 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennustöiden aloitusten väheneminen aiheutui lähinnä liike- ja toimisto- sekä teollisuusrakentamisesta. Teollisuusrakennuksia alettiin rakentaa viime vuonna 5 miljoonan kuutiometrin verran, kun määrä vuonna 2001 oli noin 8 miljoonaa kuutiometriä. Vuoden 2001 aloitusten kuutiomäärää kasvattivat erityisesti Pohjois-Suomen suuret teollisuusrakennushankkeet. Liike- ja toimistorakennuksia aloitettiin kuutioilla mitattuna vajaa neljännes vähemmän kuin vuonna 2001. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä sen sijaan kasvoi hieman vuotta aiemmasta. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilaston ennakkotietoja.

28.2.2003

Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 1,6 prosenttia

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,6 prosenttia vuonna 2002. Kasvu oli hiukan suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta jäi vaatimattomaksi verrattuna 1990-luvun loppuvuosiin. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 140 miljardia euroa.

28.2.2003

Rakennusluvat vuonna 2002 lähes ennallaan

Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna runsaan 41 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on prosentin vähemmän kuin vuonna 2001. Teollisuus- ja varastorakennusten määrä kuutioilla mitattuna väheni viidenneksen vuotta aiemmasta. Liike- ja toimistorakentamiseen lupia myönnettiin 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä sen sijaan kasvoi 5 prosenttia vuoteen 2001 verrattuna. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

28.2.2003

Kuluttajien luottamus talouteen helmikuussa lähes ennallaan

Taloudelliset mielialat tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 10,6, kun se tammikuussa oli 11,9. Vuosi sitten luottamus talouteen oli hieman vahvempi. Helmikuussa kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä olivat pessimistiset. Sen sijaan omaan talouteensa kuluttajat uskoivat edelleen vahvasti. Lainanottoa ja kestotavaroiden ostamista pidettiin helmikuussa hyvin kannattavana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 21. helmikuuta 1 583 Suomessa asuvaa henkilöä.

28.2.2003

Teollisuustuotanto väheni tammikuussa 5,1 prosenttia vuoden 2002 joulukuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2003 tammikuussa 5,1 prosenttia pienempi kuin joulukuussa 2002. Joulukuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 0,8 prosenttia marraskuusta. Teollisuustuotanto väheni edellisen kerran tätä enemmän vuoden 2001 huhtikuussa, jolloin kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni 8,4 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna.

27.2.2003

Tammikuun tieliikenteessä kuoli 21 ihmistä

Henkilövahinkoon johtaneita tieliikenneonnettomuuksia sattui Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammikuussa kaikkiaan 397, mikä oli 66 vähemmän kuin vuoden 2002 tammikuussa. Onnettomuuksista 80 sattui Uudellamaalla, mikä oli 40 vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

26.2.2003

Valtion tutkimuspanostus pysyy 1,4 miljardissa eurossa vuonna 2003

Suomen valtio panostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1,417 miljardia euroa tänä vuonna. Se on ainoastaan 25 miljoonaa euroa viimevuotista enemmän. Tutkimusmenot kasvavat nimellisesti 1,8 prosenttia, mutta reaalisesti rahoitus pienenee 1,2 prosenttia. Tutkimusmenojen osuus valtion menoista on 4,4 prosenttia kuten vuotta aiemminkin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisusta "Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 2003", joka on tehty eri hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.

25.2.2003

Kokonaistuotanto kasvoi joulukuussa 0,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2002 joulukuussa 0,1 prosenttia marraskuun tuotantomäärää suurempi Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Alkuvuoden 2002 voimakas kasvuvauhti tasaantui syys-joulukuussa edellisiin kuukausiin verrattuna.

24.2.2003

Kuntien talousarvionäkymät synkentyneet entisestään

Kuntien taloustilanteen arvioitiin kiristyvän jo viime vuonna, mutta tämän vuoden talousarviot näyttävät entistäkin synkemmiltä. Kuntien yhteenlasketun vuosikatteen odotetaan edelleen pienenevän ja lainanoton kasvavan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen laatimasta kuntien talousarviotilastosta.

20.2.2003

Yöpymisten määrä majoitusliikkeissä väheni vajaan prosentin vuonna 2002

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin hieman alle 16 miljoonaa yöpymisvuorokautta vuonna 2002. Yöpymisten kokonaismäärä väheni vajaan prosentin vuoteen 2001 verrattuna. Ennen vuotta 2002 yöpymisten kokonaismäärä kasvoi vuodesta 1994 lähtien. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia vuonna 2002, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaisten matkailijoiden osuus yöpymisten kokonaismäärästä kasvoi prosenttiyksikön verran 27 prosenttiin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

18.2.2003

Vientihinnat laskivat vuodessa 2,7 prosenttia

Tilastokeskuksen uudistettujen tuottajahintaindeksien vuosimuutos vaihteli tammikuussa -2,7:n ja 1,8 prosentin välillä. Vientihinnat laskivat viime vuoden tammikuusta 2,7 prosenttia. Lasku johtui pääasiassa elektroniikka- ja sähkölaitteiden, sellun, paperin ja paperituotteiden halpenemisesta. Laskua hillitsi öljytuotteiden sekä metallien ja metallituotteiden kallistuminen.

18.2.2003

Työllisyys ja työttömyys tammikuussa 2003

- Työllisiä 23 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 65,8 prosenttia
- Työttömiä 9 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 9,5 prosenttia, työttömänä 243 000 henkeä
- Työnvälityksessä 33 000 uutta avointa työpaikkaa

17.2.2003

Palkkasumma kasvoi 3,3 prosenttia vuonna 2002

Vuonna 2002 koko talouden palkkasumma oli 3,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2001. Vastaava kasvu vuonna 2001 oli 6,4 prosenttia. Kasvu hidastui vuonna 2002 kaikilla päätoimialoilla vuoteen 2001 verrattuna. Palkkasumma kuitenkin kasvoi vuonna 2002 kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi teollisuudessa, jossa se pysyi vuoden 2001 tasolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

17.2.2003

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia vuoden 2002 syys-marraskuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 syys-marraskuussa vajaat 2 prosenttia verrattuna vuoden 2001 vastaavaan ajanjaksoon. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui prosentin. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto sen sijaan kasvoi 10 prosenttia vuoden 2001 syys-marraskuusta.

17.2.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi vuoden 2002 joulukuussa 0,3 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli viime vuoden joulukuussa 0,3 prosenttia suurempi kuin joulukuussa 2001. Vuoden 2002 tammi-joulukuussa myynnin arvo kasvoi 3,7 prosenttia vuoden 2001 vastaavasta ajanjaksosta. Vähittäiskaupan kasvuvauhti on hidastunut vuodesta 2001, jolloin tammi-joulukuussa lisäys oli 6,7 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

14.2.2003

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 2 prosenttia vuonna 2002

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 2,0 prosenttia edellisvuodesta. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 0,3 prosenttia.

14.2.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto ennallaan vuoden 2002 syys-marraskuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 syys-marraskuussa lähes sama kuin vuoden 2001 vastaavalla ajanjaksolla. Vielä vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto laski 7 prosenttia ja toisella neljänneksellä 3 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kääntyi prosentin nousuun. Syys-marraskuussa kotimaan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja vienti laski prosentin.

14.2.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia vuoden 2002 syys-marraskuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 syys-marraskuussa 6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2001 vastaavana aikana. Edellisellä, elokuussa päättyneellä 3 kuukauden jaksolla, liikevaihto kasvoi 4 prosenttia.

14.2.2003

Inflaatio hidastui tammikuussa 1,4 prosenttiin

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 1,4 prosenttiin. Joulukuussa se oli 1,7 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea elintarvikkeiden halpeneminen viime vuoden tammikuusta sekä henkilöautojen hintojen lasku.

12.2.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,9 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2002 tammikuusta vuoden 2003 tammikuuhun 1,9 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,5 prosenttia. Rakennustarvikkeiden sekä muiden kustannusten hinnat nousivat 1,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

11.2.2003

Opiskelijoiden työttömyys ja työllisyys työvoimatutkimuksen mukaan -raportti ilmestynyt

Tilastokeskus on laatinut työvoimatutkimukseen perustuvan raportin opiskelijoiden työttömyydestä ja työllisyydestä. Raportti esittelee työvoimatutkimuksessa käytetyt työttömyyden ja työllisyyden määritelmät ja kertaa vuosina 1997-2000 tehdyt menetelmämuutokset. Lisäksi selostetaan EU-maiden työvoimatutkimusten käytäntöjä ja opiskelijoiden tilastointia niissä. Suomen osalta esitetään työttömyyttä ja työllisyyttä koskevat aikasarjat vuosilta 1997-2002, joilta vertailukelpoista tietoa on saatavilla. Niissä on tietoa myös sellaisten henkilöiden työttömyydestä ja työllisyydestä, jotka ilmoittavat pääasialliseksi toiminnakseen opiskelun. Raportti on laadittu tietopohjaksi keskustelulle, jota käydään opiskelijoiden sisällyttämisestä työttömyystilastoihin.

10.2.2003

Kuntasektorin talous vuonna 2002 odotettua vahvempi

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvioissa ennakoitu talouden heikkeneminen ei toteutunut vuonna 2002. Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate jatkoi hienoista vahvistumistaan nyt jo viidentenä vuonna peräkkäin. Myös kuntayhtymien katteet kohenivat.

7.2.2003

Palkansaajien ansiot nousivat vuoden 2002 loka-joulukuussa 3,2 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2001 loka-joulukuusta viime vuoden loka-joulukuuhun 3,2 prosenttia. Sopimuskorotusten osuus ansiotason vuosinoususta oli neljännellä neljänneksellä 2,4 prosenttiyksikköä. Loppuosa ansiotason noususta johtui palkkaliukumista ja palkansaajarakenteen muutoksista. Kuluttajahintojen noususta puhdistettu reaaliansioiden vuosikasvu oli viime vuoden neljännellä neljänneksellä 1,6 prosenttia.

6.2.2003

Kuorma-autojen kuljettama tavaramäärä lisääntyi 7 prosenttia loka-joulukuussa 2002

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä oli vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä 7 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Maa-aineskuljetukset vähenivät 2 prosenttia, kun taas muiden tavaroiden kuljetukset kasvoivat 14 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite kasvoi 3 prosenttia vuodesta 2001. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

31.1.2003

Teollisuustuotanto väheni vuoden 2002 joulukuussa 0,3 prosenttia marraskuusta

Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 joulukuussa 0,3 prosenttia pienempi kuin marraskuussa. Marraskuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi prosentin lokakuusta.

31.1.2003

Kuluttajat pitävät kestotavaroiden ostamista kannattavana

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui hieman tammikuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 11,9, kun se oli joulukuussa 9,4. Tammikuussa kuluttajat arvioivat kotitaloutensa säästämismahdollisuudet erinomaisiksi. Sen sijaan Suomen talouden ja työttömyystilanteen kehitykseen suhtauduttiin edelleen pessimistisesti. Kestotavaroiden ostamista kuluttajat pitivät tammikuussa poikkeuksellisen kannattavana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 21. tammikuuta 1 654 Suomessa asuvaa henkilöä.

31.1.2003

Asuntojen hintojen nousu maltillista

Asuntojen hintojen nousu oli edelleen maltillista vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat keskimäärin 0,8 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla hinnat laskivat 0,1 prosenttia, mutta muualla maassa hinnat nousivat 1,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta, joka perustuu verohallinnon aineistoon.

29.1.2003

Raportti opiskelijoiden tilastoinnista työvoimatutkimuksessa

Opiskelijoiden tilastointi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa on herättänyt laajaa julkista keskustelua. Tämän vuoksi Tilastokeskus on päättänyt laatia raportin opiskelijoiden työllisyydestä ja työttömyydestä Tilastokeskuksen työvoimatilastoissa. Raportti julkistetaan 11.2.2003 klo 10.

30.1.2003

Teollisuusyritysten liikevaihto laski prosentin vuoden 2002 elo-lokakuussa

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2002 elo-lokakuussa prosentin pienempi kuin vuoden 2001 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2002 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto pieneni 7 prosenttia ja toisella neljänneksellä 3 prosenttia edellisvuodesta. Elo-lokakuussa kotimaan liikevaihto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja vienti laski 2 prosenttia.

29.1.2003

Työttömyys ja työllisyys tilastoissa -raportti ilmestynyt

Tilastokeskus ja työministeriö ovat laatineet yhteistyössä raportin Työttömyys ja työllisyys tilastoissa - Tilastokeskuksen ja työministeriön tilastojen vertailua, joka tarkastelee työttömyystilastoihin tehtyjä uudistuksia 1990-luvun lopulla ja uudistusten vaikutuksia työttömyyslukuihin. Tilastokeskus ja työministeriö seuraavat säännöllisesti tilastolukujensa eroja. Nyt julkistettu raportti perustuu pääosin vuonna 2002 tehtyyn vertailutyöhön. Raportti on jatkoa aiemmin ilmestyneelle Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyyslukujen vertailulle vuodelta 1997.

27.1.2003

Huumausainerikokset vähenivät vuonna 2002

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2002 kaikkiaan 737 000 rikosta, mikä on prosentin vähemmän kuin vuonna 2001. Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia ilmeni 518 000, mikä on 3 500 tapausta enemmän kuin vuonna 2001. Rikoslain ulkopuolisia rikoksia poliisi kirjasi 219 000. Näistä valtaosa, 199 000, oli liikennerikkomuksia. Erityisesti vähenivät huumausainerikokset. Vuonna 2002 huumausainerikoksia tuli ilmi 14 000, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2001, mutta yhtä paljon kuin vuonna 2000. Törkeät huumausainerikokset vähenivät 12 prosenttia. Niitä ilmeni viime vuonna 754.

24.1. 2003

Rakennusluvat vuoden 2002 marraskuussa lähes ennallaan

Rakennuslupia myönnettiin vuoden 2002 marraskuussa kaikkiaan kahden miljoonan kuutiometrin verran eli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä oli 15 prosenttia suurempi edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Liike- ja toimistorakennusten määrä kuutioilla mitattuna kasvoi viidenneksen vuotta aiemmasta. Teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot sen sijaan puolittuivat vuoden 2001 marraskuusta. Luvut ovat Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotietoja.

24.1.2003

Kokonaistuotanto kasvoi marraskuussa 0,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2002 marraskuussa 0,1 prosenttia lokakuun tuotantomäärää suurempi Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kokonaistuotannon kasvuvauhti tasaantui elo-marraskuussa edellisiin kuukausiin verrattuna.

23.1.2003

Yritysten liikevaihto lisääntyi 4 prosenttia vuonna 2001

Vuonna 2001 Suomessa toimi 224 800 yritystä. Yritysten määrä kasvoi 0,9 prosenttia vuodesta 2000. Yritykset työllistivät 1 319 000 henkeä ja niiden liikevaihto oli 272 miljardia euroa. Yritysten liikevaihto lisääntyi 4 prosenttia ja henkilöstön määrä noin prosentin vuodesta 2000. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisterin lukuihin, joihin ei sisälly maatiloja.

23.1.2003

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia marraskuussa 2002

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä lisääntyivät vuoden 2002 marraskuussa 3 prosenttia edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Sen sijaan kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2 prosenttia. Yöpymisten kokonaismäärä väheni prosentin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja.

23.1.2003

Ulkomaan loma houkuttaa suomalaisia kautta vuoden

Suomalaisista kotitalouksista runsas 40 prosenttia aikoi tehdä loka-joulukuussa 2002 kerättyjen tietojen mukaan ulkomaan lomamatkan talvi-kevätkaudella 2003. Ulkomaan lomamatka-aikeet ovat kasvaneet laman jälkeen jatkuvasti ja ovat ajankohtaan nähden ennätyskorkealla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maakunnittaisesta kuluttajabarometristä, jota varten haastateltiin 4 873 suomalaista.

22.1.2003

Viime vuoden tieliikenteessä kuoli 410 ihmistä

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 410  ja loukkaantui 8 139 ihmistä. Kuolleita oli 15 ja loukkaantuneita 172 vähemmän verrattuna vuoden 2001 vastaaviin ennakkotietoihin. Kuolleiden määrä noussee vielä muutamalla tietojen tarkistuksessa.

22.1.2003

Opiskelupaikka korkeakoulusta 43 prosentille hakeneista

Korkeakouluissa syksyllä 2002 alkaneeseen koulutukseen haki 122 800 henkilöä, joista 53 100 tuli hyväksytyksi ja otti opiskelupaikan vastaan. Opiskelupaikkoja vastaanotettiin yliopistoissa 23 000 ja ammattikorkeakouluissa 30 100. Hakeneiden määrä kasvoi edellisvuodesta 2 400:lla, mutta hyväksytyistä paikan vastaanottaneiden määrä laski 2 300:lla.

21.1.2003

Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 2,6 prosenttia

Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 2,6 prosenttia vuoden 2001 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun. Kustannusten nousuvauhti nopeutui selvästi viimeisen puolen vuoden aikana, sillä vielä kesä- ja heinäkuussa 2002 kustannukset eivät nousseet lainkaan vuoden takaisesta.

21.1.2003

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2002

- Työllisiä 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 66,7 prosenttia
- Työttömiä saman verran kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,1 prosenttia, työttömänä 208 000 henkeä
- Työnvälityksessä 16 000 uutta avointa työpaikkaa

17.1.2003

Raakaöljyn kallistuminen nosti tuontihintoja

Tuontihinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan edellisen vuoden joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 2,0 prosenttia. Nousu johtui erityisesti raakaöljyn kallistumisesta. Raakaöljyn ohella tuontihintojen nousuun vaikutti merkittävästi autojen, öljytuotteiden sekä perusmetallien kallistuminen. Nousua hillitsi muiden kulkuneuvojen, sähköteknisten tuotteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, kivihiilen sekä maataloustuotteiden halpeneminen. Vuoden 2002 keskimääräiset tuontihinnat olivat 2,7 prosenttia vuoden 2001 keskimääräisiä tuontihintoja alhaisemmat.

16.1.2003

Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 3,1 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2002 syys-marraskuussa 3,1 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Vuonna 2001 vastaava kasvu oli 5,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

16.1.2003

Vähittäiskaupan myynti kasvoi marraskuussa 3,5 prosenttia

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myynnin arvo oli viime marraskuussa 3,5 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 2001. Tammi-marraskuussa 2002 myynnin arvo kasvoi 4,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vähittäiskaupan kasvuvauhti on hidastunut vuodesta 2001, jolloin tammi-marraskuussa lisäys oli 6,8 prosenttia. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

15.1.2003

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi prosentin elo-lokakuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan elo-lokakuussa prosentin verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Talonrakennusyritysten liikevaihto supistui lähes 3 prosenttia. Maa- ja vesirakennusyritysten liikevaihto sen sijaan kasvoi 10 prosenttia vuoden 2001 elo-lokakuusta.

15.1.2003

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan elo- lokakuussa 5 prosenttia suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Liikevaihdon kasvu oli sama eli 5 prosenttia myös edellisellä kolmen kuukauden jaksolla.

14.1.2003

Inflaatio joulukuussa 1,7 prosenttia

Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa 1,7 prosenttia. Marraskuussa se oli 1,6 prosenttia. Vuoden 2002 keskimääräinen inflaatio oli 1,6 prosenttia.

13.1.2003

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 1,4 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2001 joulukuusta vuoden 2002 joulukuuhun 1,4 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 2,5 prosenttia ja rakennustarvikkeiden hinnat 1,4 prosenttia. Muiden panosten hinnat sen sijaan laskivat 0,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

3.1.2003

Sukupuolten tuloerot suurimmat korkeiden tulojen maakunnissa

Naisten keskimääräiset tulot verrattuna miesten tuloihin olivat vuonna 2000 korkeimmat Lapissa, 77 prosenttia, ja Kainuussa, 75 prosenttia. Näissä maakunnissa tulojen taso tulonsaajaa kohden oli alhainen. Sen sijaan naisten valtionveronalaiset tulot jäivät vain 63 prosenttiin miesten tuloista Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla, missä sekä naisten että miesten tulot olivat korkeat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Tasa-arvo alueittain -kokoomajulkaisusta.