Pressmeddelanden 2003

31.12.2003

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i december

Konsumenternas ekonomiska stämningar har återhämtat sig efter svackan i november. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 12,2, dvs. omkring 3 enheter större än för en månad eller ett år sedan. I december förbättrades synpunkterna på Finlands ekonomi och pessimismen vad gäller utvecklingen av arbetslösheten minskade. Dessutom trodde konsumenterna allt starkare på sin egen ekonomi. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 17 december gjordes med 1 622 personer som är bosatta i Finland.

31.12.2002

Industriproduktionen ökade i november med 0,8 procent från oktober

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i november i år 0,8 procent större än i oktober. I oktober minskade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent från september.

29.12.2003

Folkmängden vid årsskiftet 5 220 000

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 220 000 i slutet av år 2003. Folkmängden ökade under året med 13 700 personer, dvs. med 0,3 procent. Ökningen var 2 300 personer större än året innan, närmast på grund av att antalet födda ökade och antalet avlidna minskade.

23.12.2003

Totalproduktionsvolymen ökade i oktober

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i oktober med 0,1 procent från september. Totalproduktionen har ända sedan april ökat från föregående månad till den följande.

17.12.2003

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,6 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med 1,6 procent från november i fjol till november i år. Nedgången av totalindexet berodde speciellt på att elektroniska och eltekniska produkter, massa, papper och pappersprodukter samt sågvirke och träprodukter blev billigare. Indexnedgången dämpades av att elektriciteten blev dyrare.

16.12.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2003

- Antalet sysselsatta 18 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,9 procent
- Antalet arbetslösa nästan det samma som för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,2 procent, 208 000 personer arbetslösa
- 18 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

12.12.2003

Inflationen i november 0,5 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,5 procent i november. I oktober var den 0,3 procent. Inflationen tilltog framför allt på grund av att samtalsavgifter, livsmedel och lätt brännolja blev dyrare från i fjol.

9.12.2003

Bruttonationalprodukten ökade under årets tredje kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli-september med 0,8 procent föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet år 2002 var bruttonationalprodukten 1,6 procent större. Enligt de reviderade uppgifterna ökade bruttonationalprodukten under april-juni med 0,9 procent från motsvarande period året innan, och under januari-september var bruttonationalprodukten totalt 1,5 procent större än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

28.11.2003

Utvecklingen av arbetslösheten bekymrar konsumenterna

Konsumenternas förtroende för ekonomin har blivit något sämre. Konsumenternas förtroendeindikator var i november 9,1, dvs. 2 enheter mindre än i oktober. Indikatornedgången berodde nästan helt på att åsikterna om arbetslösheten blivit dystrare. Konsumenterna trodde ändå starkt på sin egen sysselsättning och ekonomi. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 3 och 21 november gjordes med 1 619 personer som är bosatta i Finland.

28.11.2003

Industriproduktionen sjönk i oktober med 0,5 procent från september

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i oktober i år 0,5 procent mindre än i september. Också i september minskade den säsongrensade produktionen med 0,5 procent från augusti. Jämfört med den föregående månaden har den säsongrensade produktionen sjunkit under tre månader efter varandra. Efter år 2000 har industriproduktionen bara ökat med något under 2 procent.

25.11.2003

Totalproduktionsvolymen ökade i september

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av total-produktionen i september med 0,2 procent från augusti. Efter en liten nedgång i början av året har produktionsvolymen från och med senvåren ökat alltid från föregående månad.

18.11.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2003

- Antalet sysselsatta 35 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,0 procent
- Antalet arbetslösa 8 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,3 procent, 210 000 personer arbetslösa
- 20 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.11.2003

Exportpriserna sjönk med 3,8 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna med 3,8 procent från oktober i fjol till oktober i år. Nedgången berodde speciellt på att elektroniska och eltekniska produkter samt massa, papper och pappersprodukter blev billigare. Indexnedgången dämpades av att elmotorer och transformatorer, övriga metaller, mät- och kontrollutrustning samt navigeringsapparater blev dyrare.

14.11.2003

Inflationen avtog i oktober till 0,3 procent

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, till 0,3 procent i oktober. I september var den 0,7 procent. Inflationen avmattades framför allt av att bensin och flygresor blev billigare.

31.10.2003

Konsumenternas förtroendeindikator 11,1 i oktober

Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatte gradvis att öka i oktober. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 11,1, då den i september var 10,4 och för ett år sedan 7,8. Konsumenterna hade allt starkare förtroende för framtiden av sin egen ekonomi. Däremot var uppskattningarna om Finlands ekonomi och arbetslöshet alltjämt rätt dystra. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 21 oktober gjordes med 1 613 personer som är bosatta i Finland.

31.10.2003

Industriproduktionen sjönk i september med 0,4 procent från augusti

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i september i år 0,4 procent mindre än i augusti. I augusti minskade den säsongrensade produktionen med 1,7 procent från juli.

24.10.2003

Totalproduktionsvolymen ökade i augusti

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i augusti med 0,2 procent från juli. Sedan april månad har produktionsvolymen nu ökat alltid från föregående månad.

21.10.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2003

- Antalet sysselsatta lika stort som för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,8 procent
- Antalet arbetslösa 3 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent, 204 000 personer arbetslösa
- 23 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.10.2003

Exportpriserna sjönk från september i fjol

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna med 0,6 - 4,4 procent från september i fjol till september i år. Exportpriserna sjönk mest.

14.10.2003

Inflationen 0,7 procent i september

Enligt Statistikcentralen var förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,7 procent i september. I augusti var den 0,6 procent.

30.9.2003

Konsumenternas syn på Finlands ekonomi blev bättre i september

Konsumenternas förtroende för ekonomin har blivit något större. Konsumenternas förtroendeindikator var i september 10,4, i augusti var den 9,0. Uppskattningarna om utvecklingen av Finlands ekonomi var i september något ljusare än tidigare. Dessutom hade konsumenterna alltjämt starkt förtroende för sin egen ekonomi. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och den 19 september gjordes med 1 644 personer som är bosatta i Finland.

30.9.2003

Industriproduktionen avtog med 1,3 procent från juli till augusti

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i augusti i år 1,3 procent mindre än i juli. I juli ökade den säsongrensade produktionen med 3,1 procent från juni.

24.9.2003

Totalproduktionsvolymen ökade i juli

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av total-produktionen i juli med 0,2 procent från juni. Produktionsvolymen har nu ökat under fyra månader efter varandra från föregående månad.

17.9.2003

Exportpriserna sjönk med 4,3 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna med 4,3 procent från augusti i fjol till augusti i år. Nedgången berodde speciellt på att elektroniska och eltekniska produkter, massa och papper samt sågvara och träprodukter blev billigare. Indexnedgången dämpades av att mät- och kontrollutrustning samt navigeringsapparater, andra specialmaskiner samt elmotorer och transformatorer blev dyrare.

16.9.2003

Färska uppgifter om miljöns tillstånd och om miljövårdsutgifterna

År 2004 kanaliseras 940 miljoner euro av statens utgifter, 2,5 procent av budgetpropositionens slutsumma, direkt till miljövård. År 2003 var miljöutgifterna 889 miljoner euro och motsvarigt 2,5 procent av budgetens slutsumma. År 2002 använde kommunerna dessutom 608 miljoner euro för miljöutgifter, och på basis av de färskaste uppgifterna var industrins miljöutgifter år 1999 sammanlagt 498 miljoner euro.

16.9.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2003

- 5 000 färre sysselsatta än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,1 procent
- Antalet arbetslösa 12 000 mindre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, 202 000 personer arbetslösa
- 25 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

15.9.2003

Inflationen 0,6 procent i augusti

Enligt Statistikcentralen var förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,6 procent i augusti. I juli var den 0,5 procent.

8.9.2003

Bruttonationalprodukten ökade under årets andra kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under april-juni med 0,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet år 2002 var bruttonationalprodukten 0,7 procent större. Under januari-mars ökade bruttonationalprodukten enligt de justerade uppgifterna med 1,8 procent jämfört med motsvarande period i fjol och bruttonationalprodukten under det första halvåret var totalt 1,3 procent större än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

29.8.2003

Konsumenterna har förtroende för sin ekonomi och många tänker köpa bil

Konsumenternas syn på ekonomin ändrades inte nämnvärt i augusti. Uppskattningarna om utvecklingen av arbetslösheten var dock dystrare speciellt jämfört med motsvarande period i fjol. Däremot hade konsumenterna i augusti till och med lite starkare förtroende för sin egen ekonomi än tidigare. Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 9,0. Konsumenterna ansåg att det var mycket lönsamt att köpa kapitalvaror och många hushåll hade tankar om att köpa bil. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och den 19 augusti gjordes med 1 598 personer som är bosatta i Finland.

29.8.2003

Industriproduktionen ökade med 3,1 procent från juni till juli

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i juli 3,1 procent större än i juni 2003. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 0,1 procent från maj. Ökningen i juli förklaras delvis av att semestrarna inföll andra tider än i fjol.

27.8.2003

Totalproduktionsvolymen ökade i juni

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i juni med 0,2 procent från maj. Produktionsvolymen ökade också i april och maj från föregående månad.

19.8.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2003

- 28 000 färre sysselsatta än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,5 procent
- Antalet arbetslösa nästan det samma som för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,9 procent, 213 000 personer arbetslösa
- 20 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

18.8.2003

Exportpriserna sjönk på årsnivå med 5,1 procent

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindexen med 0,6 - 5,1 procent från juli i fjol till juli i år. Exportpriserna sjönk mest, dvs. med 5,1 procent, medan basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 0,6 procent. Nedgången av indexen påverkades speciellt av att råmaterial och investeringsvaror blev billigare.

14.8.2003

Inflationen avtog i juli till 0,5 procent

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i juli till 0,5 procent. I juni var den 0,8 procent. Avmattningen berodde framför allt på att grönsaker blev billigare och att räntorna sjönk.

31.7.2003

Konsumenternas förtroende för ekonomin ökade en aning i juli

Konsumenternas förtroende för den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland ökade något i juli. Dessutom hade de fortfarande stort förtroende för sin egen ekonomi. Konsumenternas förtroendeindikator var 9,4, dvs. ett par enheter högre än i juni. Konsumenterna ansåg i juli att det var speciellt lönsamt att ta lån och att köpa kapitalvaror. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och den 18 juli gjordes med 1 565 personer som är bosatta i Finland.

31.7.2003

Industriproduktionen minskade med 0,3 procent från maj till juni

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i juni 0,3 procent mindre än i maj 2003. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från april.

24.7.2003

Totalproduktionsvolymen ökade i maj

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i maj med 0,2 procent från april. Produktionsvolymen ökade också i april från föregående månad. Före april-maj ökade trenden senast under hösten 2002.

22.7.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2003

- 5 000 färre sysselsatta än för ett år sedan
- det relativa sysselsättningstalet 70,7 procent
- 17 000 fler arbetslösa än för ett år sedan
- det relativa arbetslöshetstalet 9,6 procent, 264 000 personer arbetslösa
- 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.7.2003

Exportpriserna sjönk med 5,8 procent

Enligt Statistikcentralen sjönk producentprisindexen med 5,8 - 0,8 procent från juni i fjol till juni i år. Exportpriserna sjönk mest. Prisutvecklingen var lugnast i fråga om de skattefria priserna på varor som används i Finland, dvs. basprisindexet för hemmamarknadsvaror.

14.7.2003

Inflationen i juni 0,8 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen i konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i juni 0,8 procent. I maj var den 0,7 procent.

30.6.2003

Konsumenternas förtroende för sin egen ekonomi starkt

Konsumenternas förtroende för ekonomin avtog fortfarande något i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 7,2, dvs. tydligt lägre än det långvariga genomsnittet. I juni blev konsumenternas syn på ekonomin och utvecklingen av arbetslösheten i Finland dystrare. Däremot trodde konsumenterna alltjämt starkt på sin egen ekonomi och på sina möjligheter att spara. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Mellan den 2 och 18 juni intervjuades 1 626 i Finland bosatta personer för barometern.

30.6.2003

Industriproduktionen i maj på samma nivå som föregående månad

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i maj 2003 på samma nivå som i april. I april ökade den säsongrensade produktionen med 0,7 procent från mars. Den säsongrensade produktionen för januari-maj i år var också oförändrad jämfört med motsvarande period i fjol.

26.6.2003

Totalproduktionsvolymen ökade i april från föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i april med 0,1 procent från mars. Trenden av totalproduktionen har senast ökat från föregående månad under förhösten 2002. Sammanräknat sjönk den säsongrensade totalproduktionen för januari-april dock från föregående fyramånadersperiod.

17.6.2003

Exportpriserna sjönk med 5,2 procent

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med 1,2-5,2 procent på årsnivå. Nedgången tilltog speciellt på grund av att eltekniska produkter blev billigare. Exportpriserna sjönk mest, dvs. med 5,2 procent. Prisutvecklingen var lugnast för de varor som används i Finland, dvs. för basprisindexet för hemmamarknadsvaror.

17.6.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2003

- Antalet sysselsatta 19 000 färre än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,8 procent
- Antalet arbetslösa 17 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 11,4 procent, 306 000 personer arbetslösa
- 34 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

13.6.2003

Inflationen avtog i maj till 0,7 procent

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i maj till 0,7 procent från 1,1 procent i april. Inflationen avtog framför allt på grund av att grönsakerna blev billigare.

12.6.2003

Korrigering till konsumtionsuppgifterna enligt nationalräkenskaperna för årets första kvartal
Uppgifterna om förändringen i bruttonationalprodukten oförändrade

Statistikcentralen korrigerar en felaktig uppgift som publicerades på måndag. Felet gäller konsumtionen under årets första kvartal.

9.6.2003

Bruttonationalprodukten minskade under årets första kvartal

Volymen av bruttonationalprodukten minskade under januari-mars med 1,3 procent från slutet av föregående år. Jämfört med första kvartalet år 2002 var bruttonationalprodukten ännu 1,2 procent större. Bruttonationalprodukten sjönk föregående gång under 2001 års andra kvartal. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om nationalräkenskaper.

30.5.2003

Industriproduktionen ökade i april med 0,8 procent från mars

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 0,8 procent större i april 2003 än i mars. I mars minskade den säsongrensade produktionen med 1,9 procent från februari. Den säsongrensade produktionen för januari-april i år minskade med 2,8 procent från september-december i fjol.

30.5.2003

Konsumenternas syn på arbetslöshet dystrare

Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatte att gradvis avta i maj. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 8,6, då den i april var 9,6 och ännu i januari 11,9. Konsumenternas syn på ekonomin var annars nästan oförändrad jämfört med föregående månad, men uppskattningarna om arbetslösheten blev klart dystrare. Konsumenterna ansåg att hushållets penningsituation och möjligheter att spara var ypperliga. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Mellan den 2 och 20 maj intervjuades 1 582 i Finland bosatta personer för barometern.

26.5.2003

Totalproduktionen sjönk i mars från föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen minskade volymen av totalproduktionen i mars med 0,1 procent från februari. Den produktionsvolym som samhällsekonomin producerat per månad har inte ökat sedan slutet av år 2002.

20.5.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2003

- Antalet sysselsatta 7 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,6 procent
- Antalet arbetslösa nästan det samma som året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,4 procent, 272 000 personer arbetslösa
- 34 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.5.2003

Exportpriserna sjönk med 5,8 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna med 5,8 procent från april i fjol till april i år. Nedgången berodde speciellt på att elektronik- och elapparater blev 15,2 procent billigare samt att massa, papper och pappersprodukter blev 7,0 procent billigare. Nedgången dämpades av att kemikalier och kemiska produkter blev 8,0 procent dyrare.

14.5.2003

Inflationen avtog i april till 1,1 procent

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i april till 1,1 procent. I mars var den 1,6 procent. Inflationen avtog framför allt på grund av att bränslen blev billigare.

30.4.2003

Låntagning och köp av kapitalvaror lönsamt enligt konsumenterna

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i april ungefär oförändrad jämfört med mars. För ett år sedan var stämningen bättre. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 9,6. Konsumenterna trodde alltjämt starkt på sin egen ekonomi och pessimismen i fråga om Finlands ekonomi minskade också något från mars. Konsumenterna ansåg fortfarande att det var lönsamt att ta lån och att köpa kapitalvaror. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Mellan den 1 och 22 april intervjuades 1 616 i Finland bosatta personer för barometern.

30.4.2003

Industriproduktionen minskade i mars med 2,2 procent från februari

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 2,2 procent mindre i mars än i februari 2003. I februari ökade den säsongrensade produktionen med 3,4 procent från januari. Den säsongrensade produktionen för årets första kvartal minskade med 3,3 procent från det sista kvartalet i fjol.

25.4.2003

Totalproduktionen i februari på samma nivå som i januari

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade inte volymen av totalproduktionen i februari 2003 jämfört med januari 2003. Samhällsekonomins månatliga produktionsvolym har varit så gott som oförändrad sedan slutet av år 2002 till februari innevarande år.

22.4.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2003

- Antalet sysselsatta 11 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,3 procent
- Antalet arbetslösa 14 000 fler än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,9 procent, 257 000 personer arbetslösa
- 37 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.4.2003

Producentpriserna inom industrin sjönk med 1,5 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom industrin från mars i fjol till mars i år med 1,5 procent. Nedgången berodde främst på att elektronik- och elapparater samt pappersmassa, papper och pappersprodukter blev billigare. Nedgången dämpades av att oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare.

14.4.2003

Inflationen avtog i mars till 1,6 procent

Enligt Statistikcentralen avtog förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, till 1,6 procent i mars. I februari var den 1,9 procent. Inflationen blev långsammare främst eftersom bensinpriserna steg mindre i mars än i februari jämfört med förra året. Också prisnedgången på livsmedel dämpade inflationen.

31.3.2003

Konsumenterna litar på sin egen ekonomi men inte på Finlands ekonomi

Konsumenternas inställning till ekonomin förändrades inte betydligt från februari till mars. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 10,1. Förtroendet på ekonomin har under de senaste månaderna varit bara något sämre än genomsnittet sedan år 1995. I mars var inställningen till Finlands ekonomi och arbetslöshetsutveckling pessimistisk. Däremot trodde konsumenterna starkt på sin egen ekonomi. Konsumenterna ansåg fortsättningsvis att det var lönsamt att ta lån och att köpa kapitalvaror. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Mellan den 3 och 19 mars intervjuades 1 627 i Finland bosatta personer för barometern.

31.3.2003

Industriproduktionen ökade i februari med 4,3 procent från januari

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 4,3 procent större i februari 2003 än i januari. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 5,2 procent från december. På basis av uppgifterna för början av året är utvecklingen av industrins konjunkturer mycket osäker.

28.3.2003

Totalproduktionen i januari på samma nivå som föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av total-produktionen inte i januari 2003 jämfört med föregående månad. Den kraftiga tillväxten av totalproduktionen avtog i slutet av året och har varit nästan oförändrad till januari i år.

18.3.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2003

- Antalet sysselsatta 16 000 färre än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,1 procent
- Antalet arbetslösa 13 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,0 procent, 229 000 personer arbetslösa
- 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.3.2003

De invalda kandidaternas inkomster fyrdubbla jämfört med de röstberättigades

Medelinkomsten för de invalda riksdagsledamöterna, 75 500 euro, var dubbel jämfört med kandidaterna (34 200 euro) och nästan fyrdubbel jämfört med de röstberättigade (19 700 euro).

17.3.2003

Exportpriserna sjönk med 3,9 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen sjönk exportpriserna från februari i fjol till februari i år med 3,9 procent. Nedgången berodde främst på att elektronik- och elapparater, papper och kartong samt pälsvaror blev billigare. Indexnedgången dämpades utöver att oljeprodukter blev dyrare också av prisstegringen av mät- och övervakningsapparater samt järn, stål och järnlegeringar.

16.3.2003

Kandidaterna toppinkomsttagare

I fråga om inkomsterna avviker kandidaterna i riksdagsvalet mest från väljarkåren. År 2001 hade kandidaterna enligt Statistikcentralen 34 200 euro i genomsnittliga beskattningsbara inkomster, dvs. 74 procent mer än de röstberättigade. Medelinkomsten för de röstberättigade var 19 700 euro. Samlingspartiets och centerns kandidater har ungefär tre gånger så höga inkomster som de röstberättigade.

14.3.2003

Inflationen tilltog i februari till 1,9 procent

Enligt Statistikcentralen steg förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i februari till 1,9 procent. I januari var den 1,4 procent. Inflationen tilltog framför allt på grund av att livsmedlen blev dyrare i februari i år, men blev billigare för ett år sedan. Dyrare bränslen påskyndade stegringen av konsumentpriser.

28.2.2003

Bruttonationalprodukten ökade med 1,6 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade bruttonationalproduktens volym år 2002 med 1,6 procent. Tillväxten var något större än året innan, men den var anspråkslös jämfört med de sista åren under 1990-talet. Bruttonationalprodukten, dvs. det sammanräknade förädlingsvärdet på producerade varor och tjänster var i fjol 140 miljarder euro.

28.2.2003

Konsumenternas förtroende för ekonomin nästan oförändrad i februari

Konsumenternas förtroendeindikator som förtätar den ekonomiska stämningen var i februari 10,6, då den i januari var 11,9. För ett år sedan var förtroendet för ekonomin något starkare. I februari var konsumenternas syn på Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten pessimistiska. Där-emot trodde konsumenterna alltjämt starkt på sin egen ekonomi. I februari ansåg konsumenterna att det var mycket lönsamt att ta lån och att köpa kapitalvaror. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Mellan den 3 och 21 februari intervjuades 1 583 i Finland bosatta personer för barometern.

28.2.2003

Industriproduktionen minskade i januari med 5,1 procent från december 2002

I januari 2003 var den säsongrensade produktionen enligt Statistikcentralen 5,1 procent mindre än i december 2002. I december minskade den säsongrensade industriproduktionen med 0,8 procent från november. Föregående gång minskade industriproduktionen mer än detta i april 2001, då den säsongrensade industriproduktionen minskade med 8,4 procent från föregående månad.

25.2.2003

Totalproduktionen ökade i december med 0,1 procent från föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen 0,1 procent större i december 2002 än i november. Den kraftiga tillväxttakten under början av år 2002 stabiliserades i september-december jämfört med de föregående månaderna.

18.2.2003

Exportpriserna sjönk med 2,7 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralens reviderade producentprisindex varierade förändringen på årsnivå i januari mellan -2,7 och 1,8 procent. Exportpriserna sjönk med 2,7 procent från januari i fjol. Nedgången berodde främst på att elektronik- och elapparater, cellulosa, papper och pappersprodukter blev billigare. Nedgången dämpades av att oljeprodukter samt metaller och metallprodukter blev dyrare.

18.2.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2003

- Antalet sysselsatta 23 000 färre än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 65,8 procent
- 9 000 färre arbetslösa än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 9,5 procent, 243 000 personer arbetslösa
- 33 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

14.2.2003

Inflationen avtog i januari till 1,4 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i januari 1,4 procent. I december var den 1,7 procent. Inflationen avtog främst på grund av billigare livsmedel jämfört med januari förra året samt billigare personbilar.

31.1.2003

Industriproduktionen sjönk i december 2002 med 0,3 procent från november

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen i december 0,3 procent mindre än i november. I november ökade den säsongrensade produktionen med en procent från oktober.

31.1.2003

Kapitalvarorna fördelaktiga enligt konsumenterna

Konsumenternas förtroende för ekonomin blev något starkare i januari. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 11,9. I december var den 9,4. I januari uppskattade konsumenterna att deras möjligheter att spara var utmärkta. Däremot var inställningen till utvecklingen av Finlands ekonomi och arbetslöshetssituation fortsättningsvis pessimistisk. I januari ansåg konsumenterna att det var exceptionellt lönsamt att köpa kapitalvaror. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Mellan den 2 och 21 januari intervjuades 1 654 i Finland bosatta personer för barometern.

24.1.2003

Totalproduktionen ökade i november med 0,1 procent från föregående månad

Enligt trenden i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen var volymen av totalproduktionen 0,1 procent större i november 2002 än totalproduktionen i oktober. Tillväxttakten av totalproduktionen stabiliserades i augusti-november jämfört med de föregående månaderna.

21.1.2003

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2002

- Antalet sysselsatta 6 000 färre än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 66,7 procent
- Antalet arbetslösa det samma som året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 208 000 personer arbetslösa
- 16 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.1.2003

Dyrare råolja höjde importpriserna

Enligt Statistikcentralen steg importpriserna i december från december året innan med 2,0 procent. Prisuppgången berodde i synnerhet på dyrare råolja. Höjda importpriser påverkades förutom av råolja även i betydande grad av dyrare bilar, oljeprodukter och basmetaller. Prisuppgången dämpades av billigare övriga fordon, eltekniska produkter, kemikalier och kemiska produkter, stenkol samt jordbruksprodukter. Importpriserna var under år 2002 i medeltal 2,7 procent lägre än importpriserna i medeltal år 2001.

14.1.2003

Inflationen i december 1,7 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, i december 1,7 procent. I november var den 1,6 procent. Den genomsnittliga inflationen år 2002 var 1,6 procent.