Uutisia ja tiedotteita

2011

28.12.2011  Kieltolakiäänestyksestä 80 vuotta
Kieltolaista järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys 29.-30.12.1931. Yli 70 prosenttia äänestäneistä kannatti kieltolain kumoamista.

22.12.2011  Syksyn suhdannenäkymät kohtalaiset
Tilastokeskuksen julkaisemien toimialakatsausten mukaan yleinen suhdannetilanne oli vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä kohtalainen, vaikka epävarmuus markkinoilla onkin lisääntynyt. Kasvun odotetaan kuitenkin edelleen jatkuvan, joskin aikaisempaa hitaampana.

21.12.2011  Nuorisotyöttömyys arabialueen vakavin ongelma
Vielä keväällä arabimaailma eli kasvavien odotusten kautta. Nyt talouskehitys on kääntynyt laskuun ja toiveet paremmasta uhkaavat jäädä haaveiksi. Tärkein tehtävä onkin nuorisotyöttömyyden voittaminen, kirjoittaa Dan Steinbock Tieto&trendit-lehdessä (8/2011).

19.12.2011  Joulu numeroina
Tilastokeskus on koonnut suomalaisten joulunviettoon liittyviä tilastoja ja muuta jouluista tietoa.

19.12.2011  Pääjohtajan virka avoinna
Tilastokeskuksen pääjohtajan virka on haettavissa.
Ilmoitus, vm.fi

16.12.2011  Suomessa väki keskittyy taajamiin
Neljä viidestä suomalaisesta asuu taajamassa. Suomalaiset ovat keskittyneet pienelle alueelle, sillä taajamien yhteenlaskettu kokonaispinta-ala on ainoastaan vajaat 2 prosenttia koko maan pinta-alasta.

15.12.2011  Muutoksia julkaisujen myyntipalvelussa ja hinnoissa 2012
Tilastokeskuksen painettujen julkaisujen myynti siirtyy 1.1.2012 lähtien Edita Publishing Oylle. Osa julkaisuhinnoista muuttuu vuodenvaihteessa alv-muutosten takia. Vuoden 2012 julkaisuluettelo ilmestyy joulukuun aikana.

13.12.2011  Aluebarometri: Talous- ja työllisyysnäkymät synkistyvät koko maassa
Kuntapäättäjät arvioivat työttömyyden lisääntyvän ensi vuonna erityisesti suurimmissa kunnissa. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton Tilastokeskukselta tilaamasta uusimmasta Aluebarometri-tutkimuksesta.

13.12.2011  Koottua tilastotietoa rakentamisesta ja asumisesta
Tuore rakentamisen ja asumisen vuosikirja sisältää tilastotietoa mm. siitä, kuinka paljon viime vuonna aloitettiin uusia rakennushankkeita, valmistui uusia asuntoja tai tehtiin asunto-osakekauppoja.

12.12.  Ikääntyneiden yrittäjyys on lisääntynyt
Ikääntyneiden, 55−74-vuotiaiden yrittäjien määrä on voimakkaassa kasvussa. Erityisesti eläkkeellä olevien sivutoiminen yrittäjyys on yleistymässä. Hyvinvointikatsaus 4/2011

8.12.2011  Tilastokirjastossa poistokirjoja ilmaisjakelussa
Tilastokirjasto on poistanut kokoelmistaan eri alojen kirjallisuutta. Poistettuja kirjoja voi noutaa maksutta Tilastokirjastosta 12.12.–23.12.2011.

8.12.2011  Tilastojen julkistamiskalenteri 2012
Vuoden 2012 julkistamiskalenteri on nyt nähtävillä - tutustu ensi vuoden tilastotarjontaan.

7.12.2011  Vuorokausi suomalaista elämää
Jos vuoden 2010 tapahtumat jaetaan tasaisesti vuoden jokaiselle päivälle, mitä Suomessa tapahtui viime vuonna yhden vuorokauden aikana? Juuri ilmestynyt Suomen tilastollinen vuosikirja kuvaa tarkasti suomalaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä.

5.12.2011  Liikenteen tietopaketti ilmestynyt
Kuinka paljon rautateillä kuljetettiin viime vuonna matkustajia? Entä paljonko rekisteröitiin uusia henkilöautoja? Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta Liikennetilastollisesta vuosikirjasta.

1.12.2011  Tiedotustilaisuus ajankäytön muutoksista
Tilastokeskuksen tiedotustilaisuudessa 15.12.2011 julkistetaan tutkimus "Ajankäytön muutokset 2000-luvulla". Tutkimus kuvaa, kuinka paljon suomalaisilta kuluu aikaa muun muassa ansiotyöhön, kotitöihin, opiskeluun ja vapaa-ajan harrastuksiin.

25.11.2011  Kuolemansyytilastoja 75 vuotta
Tilastokeskus järjestää 16.12.2011 seminaarin, jossa esitellään kuolemansyytilastoja 75 vuoden ajalta. Samalla kuullaan puheenvuoroja tilaston käyttäjiltä ja tiedonantajilta.

22.11.2011  Suomen NUTS-aluejako muuttuu ensi vuoden alussa
Euroopan tilastoviraston Eurostatin uusi NUTS-alueluokitus tulee voimaan 1.1.2012 alkaen. Uusi alueluokitus tuo muutoksia myös Suomen aluejakoon.

21.11.2011  Uudet työssäkäyntialueet vertailussa AlueOnline-palvelussa
Tilastokeskuksen maksulliseen AlueOnline-palveluun on lisätty kaksi uutta kuvakokonaisuutta, joiden avulla voi vertailla uusia työssäkäyntialueita ja kuntaryhmiä kokoluokittain. AlueOnline sisältää aluetietoa valmiina teemakarttoina ja diagrammeina.

16.11.2011  Tupakoivia naisia vähiten Suomessa verrattuna muihin Pohjoismaihin
Suomalaisista naisista tupakoi vain joka kuudes, kun taas Färsaarilla joka neljäs nainen tupakoi. Tämä ja paljon muuta vertailutietoa löytyy tuoreesta Pohjoismaiden tilastollisesta vuosikirjasta.
Pohjoismaiden ministerineuvoston tiedote

14.11.201  Liikevaihdon kasvu tasaantunut päätoimialoilla
Tilastokeskuksen liikevaihtokuvaajien perusteella vuosi 2011 alkoi suotuisasti kaikilla päätoimialoilla. Viimeisten kuukausien aikana liikevaihdon kasvu on kuitenkin tasaantunut. Teollisuudessa myynnin kasvu on hidastunut selvästi.

11.11.2011  Palkkatilastoja kootusti
Uudellamaalla työskentelevillä palkansaajilla on noin 10 prosenttia korkeampi ansiotaso kuin koko maassa keskimäärin. Toimialoittain tarkasteltuna ansiokehitys on ollut viime vuosina nopeinta kiinteistöalalla. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tuoreesta Palkat ja työvoimakustannukset 2011 -julkaisusta.

10.11.2011  Työelämän tutkijan palkinto Anna-Maija Lehdolle
Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto on saanut "Vuoden 2011 työelämän tutkija" -palkinnon. Palkinnon myönsi työelämän tutkimuspäivien ohjausryhmä tunnustuksena huomattavasta työstä suomalaisen työelämän tutkimuksen ja kehittämistoiminnan edistämiseksi.

9.11.2011  Uusi tilasto kansantalouden materiaalivirroista
Tilastokeskus ryhtyy julkaisemaan 15.11.2011 alkaen tilastoa kansantalouden materiaalivirroista. Tilasto on osa ympäristötilinpidon kokonaisuutta.

8.11.2011  Asiakasaamu kirjasto- ja tietopalveluammattilaisille 1.12.2011
Tilastokeskuksen asiakasaamussa on tarjolla puuroa ja tuoretta tilastotietoa. Aiheina ovat mm. Eurostatin tilastot, väestölaskenta ja datajournalismi.

1.11.2011  Datajournalismia ei tulisi jättää yksin journalisteille
Asiantuntijoiden ja tutkijoiden tulisi aktivoitua tarinoiden tuottajina, tuotettujen tarinoiden kriitikkoina ja journalistien yhteistyökumppaneina, kirjoittaa Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Jussi Melkas kolumnissaan Tieto&trendit-lehdessä.

27.10.2011  Eurooppalaisten opiskelijoiden sosiaalinen tausta vertailussa
Uusi Eurostudent IV -raportti vertailee eurooppalaisten korkeakouluopiskelijoiden sosiaalista taustaa, korkeakouluihin pääsyä, opintoja, ajankäyttöä, toimeentuloa ja asumista sekä kansainvälistä liikkuvuutta. Suomessa kyselytutkimuksen on toteuttanut Tilastokeskus.
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

18.10.2011  Asumisväljyys lisääntyy hitaasti
Asuntojen keskikoko on kasvanut Suomessa melko hitaasti. Pienilapsiset perheet asuvat suhteellisesti ahtaimmin. Kouluikäisistä lapsista ahtaasti asuu edelleen runsas kolmannes.

10.10.2011  Nuorten näkökulmia tilastoihin Heurekassa
Tiedekeskus Heurekassa on esillä 14.-16.10.2011 suomalaisnuorten tekemiä ympäristöaiheisia postereita. Posterit ovat satoa nuorten kansainvälisestä tilastokilpailusta, johon osallistui maailmanlaajuisesti lähes viisi tuhatta nuorta.

7.10.2011  Etsimme asiantuntijoita
Tule vahvistamaan Tilastokeskuksen monipuolista asiantuntijajoukkoa! Etsimme palvelukseemme yliaktuaareja, verkkopalvelun kehittäjiä sekä SAS-osaajia. Katso avoimet työpaikkamme.

26.9.2011  Politiikka ei innosta suomalaisia nuoria
Politiikka ei kiinnosta 14-vuotiaita suomalaisia nuoria yhtä paljon kuin monien muiden maiden nuoria. Suomalaiset nuoret eivät myöskään arvosta yhteiskunnallista toimintaa niin paljon kuin samanikäiset toverinsa. (Hyvinvointikatsaus 3/2011)

22.9.2011  Rakentamisen suhdannenäkymät vielä myönteisiä
Tilastokeskuksen julkaiseman Rakentamisen toimialakatsauksen mukaan rakentamisen suhdannekuva on säilynyt myönteisenä. Epävarmat talousuutiset eivät ole vielä säikäyttäneet asuntorakentajia.

14.9.2011  Nuorten tyttöjen huostaanotot lisääntyneet
Nuorten tyttöjen huostaanotot ovat lisääntyneet viime vuosina. Vuonna 2009 otettiin huostaan 15–17-vuotiaita poikia 453 ja tyttöjä 580. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Nuori tasa-arvo, joka kuvaa nuorten asemaa yhteiskunnassa.

12.9.2011  Haemme tilastohaastattelijoita
Tilastokeskus hakee tilastohaastattelijoita puhelinhaastattelukeskukseen. Toivomme sinulta selkeää puhelinääntä, ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä sujuvaa suomen kieltä. .

6.9.2011  Naiset aiempaa vaativammissa tehtävissä – palkkapussi ennallaan
Naiset ovat siirtyneet työelämässä yhä vaativampiin tehtäviin. Silti naisten ja miesten välinen palkkaero on pysynyt Suomessa viimeisen 15 vuoden aikana lähes muuttumattomana. Vuonna 2009 naisen keskiansio oli 81 prosenttia miehen keskiansiosta. (Tietotrendit 6/2011)

30.8.2011  Suomelle jälleen voitto kansainvälisessä tilastokilvassa
Kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun lukiosarjan on voittanut Lyseonpuiston lukion joukkue Rovaniemeltä. Yläastesarjassa kunniamaininnan sai Vantaan Peltolan koulun joukkue.

29.8.2011  Kansainvälisen aikuistutkimuksen (PIAAC) tiedonkeruu käynnistyy
Suomi osallistuu OECD:n kansainväliseen aikuistutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään aikuisväestön eri elämänalueilla tarvitsemia perustaitoja ja niiden käyttöä arkielämässä niin työssä kuin vapaa-aikana. Tutkimukseen osallistuu 25 maata.

24.8.2011  Asuntojen hinnoista kuukausitietoja
Asuntojen hinnat -tilastosta julkistetaan 26.8.2011 alkaen myös kuukausitietoja. Tiedot julkaistaan kuukauden kuluttua tilastointikuukauden päättymisestä.

24.8.2011  Tiedotustilaisuus kansainvälisestä aikuistutkimuksesta
Tilastokeskus järjestää 29.8. klo 10 tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan kansainvälisestä aikuistutkimuksesta (PIAAC). PIAAC-tutkimus on laajin koskaan toteutettu aikuisväestön taitoja työssä, vapaa-ajalla ja yhteiskunnan jäsenenä kartoittava tutkimus.

23.8.2011  Koottua tietoa matkailusta
Ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa palveluihin ja ostoksiin viime vuonna yhteensä 2,2 miljardia euroa. Tästä venäläisten osuus kattoi runsaan kolmanneksen. Tilastokeskuksen tuore Matkailutilasto 2011 -julkaisu tarjoaa tilastotietoja matkailusta ja sen kehityksestä Suomessa.

16.8.2011  Lapsiperheiden määrä pienin vuosikymmeniin
Vuoden 2010 lopussa lapsiperheitä oli yhteensä 582 000, mikä on pienin tilastoitu määrä. Parikymmentä vuotta sitten lapsiperheitä oli vielä yhteensä 640 637 ja lapsiperheisiin kuului noin puolet väestöstä. Nykyisin lapsiperheisiin kuuluu 41 prosenttia Suomen väestöstä.

12.8.2011  Opi hyödyntämään tilastoja tehokkaammin
Tilastokoulutuksen syyskauden kursseilla perehdytään mm. kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin, talouselämän kuvaamiseen, tilastotietolähteisiin, ruutuaineistojen käyttöön sekä tilastomenetelmiin.

9.8.2011  1800-luvun kultaryntäys tilastoissa
Ivalojoen kullanhuuhdonta oli ensimmäisen kultaryntäyksen aikana (1869 – 1900) niin tärkeä elinkeino, että siitä pidettiin virallista tilastoa. Huippuvuonna 1871 Ivalojoesta huuhdottiin 56,7 kiloa kultaa. Kullanhuuhdonta- ja muita vanhoja tilastoja voi tutkia Doria-julkaisuarkistossa.

3.8.2011  EU-maiden asukkaista ulkomaalaisia 6,5 prosenttia
EU-maiden asukkaista 6,5 prosenttia on ulkomaalaisia eli jonkin muun kuin asuinmaansa kansalaisia. Muussa kuin asuinmaassaan syntyneitä on 9,4 prosenttia EU:n asukkaista.

13.7.2011  Mökkikulttuuri muutoksessa
Vaikka kesämökkirakentaminen on hiipunut huippuvuosista, on mökkeily yhä tärkeä osa suomalaista kulttuuria. Yli kolme miljoonaa suomalaista mökkeilee vähintään kerran vuodessa. Mökkeily on kuitenkin muuttunut vuosikymmenten aikana.

5.7.2011  Suomen maapinta-alasta 4,4 prosenttia rakennettua maata
Rakennetun maan osuus Suomen maapinta-alasta on 4,4 prosenttia. Uudellamaalla rakennettua maata on 13 prosenttia, kun taas Lapissa sitä on vain prosentin verran. Tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tuoreesta Ympäristötilaston vuosikirjasta.

30.6.2011 OECD tarjoaa kansalaisille elämänlaadun mittareita
OECD:n uuden Better Life Index -verkkopalvelun avulla kansalaiset voivat selvittää elämänlaadun ja hyvinvoinnin nykytilaa kotimaassaan sekä vertailla sitä muihin maihin. "Tavoitteena on kartoittaa kansalaisten tärkeiksi kokemia asioita eri maissa", sanoo OECD:n tilasto-osaston johtaja Martine Durand Tieto&trendit-lehden haastattelussa.

23.6.2011  Alkuvuoden suhdannetilanne suotuisa
Tilastokeskuksen toimialakatsausten mukaan suhdannetilanne jatkui alkuvuonna hyvänä kaikilla toimialoilla. Näkymät kohentuivat tuotannossa, työllisyydessä ja yritysten suhdanneodotuksissa.

21.6.2011  Vieraskielinen on yhä monessa kunnassa harvinaisuus
Vuonna 1980 vieraskielisiä oli Suomessa noin 9 000. Vieraskielisten määrä on kolmen vuosikymmenen aikana lähes 25-kertaistunut, mutta yhä joka kolmannessa kunnassa vieraskielisiä on alle prosentti kunnan väestöstä.

21.6.2011  Kansantalouden tilinpito siirtyy uuteen toimialaluokitukseen
Kansantalouden vuositilinpidossa ja neljännesvuositilinpidossa otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus. Samalla uudistetaan tilinpidon tietojärjestelmää ja tilastojen tietosisältöä.

17.6.2011  Suomen kesä tilastoissa
Paljonko suomalaiset kuluttavat rahaa kesälomaansa? Mitkä ovat suosituimpia kesätapahtumia? Tilastokeskus on koonnut yhteen tilastotietoja kesästä ja lomailusta.

9.6.2011  Aluekatsaukset ilmestyneet
Missä kunnassa ovat Suomen kalleimmat asunnot? Minkä seutukunnan alueella on suurin syntyvyys? Tilastokeskuksen uudet Aluekatsaukset sisältävät vertailutietoa kuntien, seutukuntien ja maakuntien kehityksestä.

8.6.2011  Ajankohtaista Suomi-tietoa taskukoossa
Tilastokeskuksen julkaisema Suomi lukuina on taskukokoon tiivistetty tietopaketti Suomesta ja suomalaisista. Taskutilasto on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

6.6.2011  Tilastokeskuksen pääjohtajasta kunniatohtori
Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström on vihitty Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi. Jeskanen-Sundström on ollut Tilastokeskuksen pääjohtaja vuodesta 2001. Uransa aikana hän on toiminut näkyvästi erilaisissa tilastotieteen alan yhteistyöelimissä, muun muassa EU:n, OECD:n ja YK:n tilastokomiteoiden johtotehtävissä.

30.5.2011  Sepelvaltimotauti edelleen suomalaisten yleisin kuolinsyy
Suomalaisia kuolee eniten verenkiertoelinten sairauksiin, erityisesti sepelvaltimotautiin ja aivoverisuonten sairauksiin. Viime vuosikymmeninä verenkiertoelinten sairauksien aiheuttamat kuolemat ovat huomattavasti vähentyneet, mutta alkoholikuolemat lisääntyneet. (Hyvinvointikatsaus 2/2011)

24.5.2011 Verot vauhdittavat inflaatiota
Inflaatio EU-maissa ei johdu talouden ylikuumenemisesta vaan alijäämäisiä budjetteja paikkaavista veronkorotuksista sekä kansainvälisiltä markkinoilta tulevista hintapaineista, kirjoittaa Tilastokeskuksen inflaatioasiantuntija Ilkka Lehtinen (Tieto&trendit 3/2011).

18.5.2011  Ylioppilastutkinnot 80 vuotta sitten
Nykyisin ylioppilastutkinnon suorittaa vuosittain yli 30 000 lukion päättävää. Vuonna 1931 ylioppilaslakin sai painaa päähänsä 2 049 henkeä. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä ja muita historiallisia tilastoja on luettavissa kansalliskirjaston ylläpitämässä Doria-julkaisuarkistossa.

17.5.2011  Maailman väestö lasketaan joka kymmenes vuosi
Kiinassa vuoden 2010 väestölaskentaan tarvittiin kuusi miljoonaa laskijaa. Suomessa väestölaskenta tehdään suoraan hallinnollisista rekistereistä kansalaisia vaivaamatta, mutta suurimmassa osassa maailmaa väestö lasketaan vielä perinteisesti haastattelemalla.

13.5.2011  Myynti kasvussa kaikilla päätoimialoilla
Tilastokeskuksen liikevaihtokuvaajien perusteella vuosi 2011 on alkanut suotuisasti päätoimialoilla, vaikka myynti ei kaikilla toimialoilla vielä ylläkään taantumaa edeltävälle tasolle. Nopeimmin taantumasta on elpynyt rakentamisen toimiala.

2.5.2011  Tilastokeskuksen vuosikertomus on ilmestynyt
Vuosikertomuksesta löytyy tietoa mm. Tilastokeskuksen keskeisistä tilastoista, tutkimuksista ja palveluista.

29.4.2011  Eduskuntavaalien ehdokkaiden ja valittujen taustat julkaistu
Tilastokeskus on julkaissut eduskuntavaalien vahvistetun tuloksen yhteydessä analyysin eduskuntavaaliehdokkaiden ja valittujen taustoista. Ehdokkaita ja valittuja on verrattu äänioikeutettuihin eri taustamuuttujien avulla.

18.4.2011  Eduskuntavaalien tulokset karttoina ja kuvioina
Tilastokeskus on avannut uuden maksuttoman verkkopalvelun, josta saa havainnollisesti karttoina ja kuvioina tietoa vuoden 2011 eduskuntavaaleista.

15.4.2011  Nuorten ympäristöaiheinen tilastokilpailu ratkennut
Toista kertaa järjestettävän kansainvälisen tilastojen luku- ja käyttötaitokilpailun Suomen finaali on ratkennut. Yläastesarjan voittajat tulevat Peltolan koulusta Vantaalta, ja lukiosarjan voitto meni Lyseonpuiston lukion oppilaille Rovaniemelle.

6.4.2011  Suomi innovaatioissa yhä Euroopan kärkeä
Suomi on menestynyt varsin hyvin kansainvälisissä innovaatiotoiminnan vertailuissa. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vertailussa Suomi taistelee Euroopan kärkipaikoista. Parantamisen varaa on ei-teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa. (Tieto&trendit 2/2011)

22.3.2011  Palvelualojen suhdannetilanne parani vuoden 2010 lopulla
Tilastokeskuksen julkaiseman toimialakatsauksen mukaan palvelualojen suhdannetilanne parani vuoden 2010 lopulla. Näkymät kohentuivat palveluiden tuotannossa, työllisyydessä ja yritysten suhdanneodotuksissa.

18.3.2011  Väestölaskennan teemasivut avattu
Vuosi 2010 oli kansainvälinen väestölaskentavuosi. Tilastokeskus on avannut väestölaskentaan liittyvät teemasivut, joilla julkaistaan mm. artikkeleita ja tietoja väestölaskentatilastoista. Ensimmäinen artikkeli kuvaa Suomessa tehtyjä väestölaskentoja yli 250 vuoden ajalta.

8.3.2011  Palkkasumman kasvu pysähtyi valtionhallinnossa
Koko julkisen sektorin palkkasumma kasvoi vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä runsaat 2 prosenttia. Valtionhallinnossa palkkasumman kasvu pysähtyi loka-joulukuussa kokonaan, kun taas paikallishallinnossa palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia.

7.3.2011  Julkiset palvelut lisäävät kotitalouksien tuloja 35 prosenttia
Kotitalouksien hyvinvointia kuvaavat parhaiten mittarit, jotka ottavat huomioon myös julkisen sektorin tuottamat palvelut. Tällainen mittari on esimerkiksi kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo. Se osoittaa, että vuonna 2009 julkiset palvelut lisäsivät kotitalouksien tuloja 35 prosenttia.

2.3.2011  Tutustu vuoden 2011 julkaisutarjontaan
Vuoden 2011 julkaisuluettelo on nyt saatavilla verkossa. Tutustu samalla uudistettuun tuote- ja palvelusivustoomme.

1.3.2011  Bruttokansantuote kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2010
Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 3,1 prosenttia. Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 180 miljardia euroa.

24.2.2011  Kansantalouden tilinpidon tiedot julkaistaan 1.3.2011 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kansantalouden tilinpidon ennakkotiedot vuoden 2010 talouskehityksestä tiedotustilaisuudessa 1.3.2011 klo 10. Samalla julkistetaan myös tilastot julkisyhteisöjen alijäämästä ja velasta, neljännesvuositilinpidosta sekä veroista ja veroluonteisista maksuista.

24.2.2011  Rakennusalalla pienyritysten kasvu kaikkia yrityksiä hitaampaa
Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi viime vuoden kolmannella neljänneksellä 2,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Pienten rakennusyritysten liikevaihdon kehitys ei ollut yhtä suotuisaa, sillä kasvua kertyi vajaa prosentti.

18.2.2011  Kuluttajahintaindeksi uudistui
Tilastokeskus on uudistanut kuluttajahintaindeksiä. Uuden indeksin perusvuosi on 2010. Samalla indeksin painorakenne ja hintaseurannan hyödykekori on päivitetty.

17.2.2011  Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin
Tilastokeskus järjestää 7.3.2011 seminaarin, jossa pohditaan talouteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Aiheena on mm. hyvinvoinnin mittaamisen mahdollisuudet ja ristiriitaisuudet.

15.2.2011  Työpaikat ovat säilyneet hyvin pk-yrityksissä
Pk-yritykset ovat tähän asti selvinneet taantumasta pelättyä paremmin, arvioi Suomen Yrittäjien johtaja Timo Lindholm Tieto&trendit-lehdessä. Kriisivuonna 2009 työpaikat vähenivät alle 50 hengen yrityksissä vain vajaan prosentin. (Tieto&trendit 1/2011)

10.2.2011  Kuluttajahintaindeksin tammikuun tiedot julkaistaan 18.2.2011 klo 10
Tilastokeskus julkistaa kuluttajahintaindeksin tammikuun tiedot tiedotustilaisuudessa 18.2.2011 klo 10. Tilaisuudessa esitellään, miten kuluttajahintaindeksi on uudistunut ja mitä uusia hyödykkeitä hintaseurantaan on otettu mukaan.

25.1.2011  Luottamus kuntien talouteen ja työllisyyteen kohentunut
Luottamus kuntien talouteen on taantuman jälkeen kohentunut kaikilla alueilla. Taustalla ovat mm. kuntien verotulojen kasvu, tiukempi velkakuri ja parantuneet työllisyysnäkymät. Tiedot ilmenevät Aluebarometri 2011 -raportista, jonka Tilastokeskus on toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton toimeksiannosta.

24.1.2011  Nuorten tilastokilpaan voi vielä ilmoittautua
Suomalaiset koulut haastetaan mukaan kansainväliseen tilastokilpailuun, jonka tavoitteena on parantaa nuorten valmiuksia kuvata ympäristöään tilastojen avulla. Kilpailuun voi ilmoittautua 18.3.2011 saakka.

14.1.2011  Pienet kaupat jäivät suurten jalkoihin
Kaupan toimialakatsauksen mukaan koko kaupan alan liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 7,5 prosenttia, mutta pienyritysten liikevaihto vain 1,6 prosenttia. Kaupan supistuminen Uudellamaalla hidasti pienyritysten liikevaihdon kasvua koko maassa.

4.1.2011  Lisää tilasto-osaamistasi
Tilastokoulutuksen kevätkauden kursseilla perehdytään mm. tilastotietokantoihin, otantatutkimuksiin sekä tilastojen tietolähteisiin.

 

_____________

 

Päivitetty 3.1.2012