12.1.2000

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 2,1 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1998 joulukuusta vuoden 1999 joulukuuhun 2,1 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 4,8 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 0,8 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,1 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Marraskuusta joulukuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi pysyi ennallaan. Työpanosten hinta kohosi 0,3 prosenttia, tarvikepanosten hinta laski 0,1 prosenttia ja muiden panosten hinta oli sama kuin marraskuussa.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Joulukuu

Muutos-%

Muutos-%

1999

12/98 - 12/99

11/99 - 12/99

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

106,0

2,1

0,0

Asuinkerrostalo

105,8

2,1

0,0

Toimisto- ja liikerakennus

105,6

2,1

0,0

Teollisuus- ja varastorakennus

107,0

2,0

0,1

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

108,4

2,5

0,1

Maatalouden tuotantorakennus

108,0

2,5

0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, joulukuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (statfin.stat.fi)