28.4.2000

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu edelleen ripeää helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2000 helmikuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin helmikuussa 1999. Tammikuussa tuotanto kasvoi 4,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kansantalouden kaikilla päätoimialoilla.

Rakentamisen tuotanto lisääntyi helmikuussa 11,5 prosenttia. Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi lisääntyneiden hakkuiden seurauksena 11,2 prosenttia.

Kaupan tuotanto lisääntyi 7,3 prosenttia autokaupan myynnin lähes 12 prosentin kasvun vauhdittamana. Liikenteen tuotanto lisääntyi 6,8 prosenttia. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 6,2 prosenttia, mikä johtuu pääosin elektroniikkateollisuuden tuotannon yli
19 prosentin lisäyksestä. Muut palvelut ja julkinen toiminta lisääntyivät 2 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2000, helmikuu. Tilastokeskus