18.5.2000

Lisätietoja: Aila Repo (09) 1734 3271, Pirkko Kumpulainen (09) 1734 3580
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala (09) 1734 3604

Oppilaitokset vähenivät edelleen

Suomessa oli Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterin mukaan viime vuoden lopussa 5 483 oppilaitosta, joissa opiskeli 1,8 miljoonaa opiskelijaa. Oppilaitoksia oli 172 vähemmän kuin vuonna 1998. Eniten vähenivät peruskoulut, kun 118 peruskoulua lakkautettiin. Oppilaitosten määrä väheni eniten Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen lääneissä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen koulutuksen järjestäjiltä ja oppilaitoksilta keräämiin tietoihin. Opiskelijamäärä on syyslukukauden 1999 mukainen ennakkotieto.

Oppilaitosten koko vaihtelee paljon. Peruskouluista runsas kolmannes oli pieniä alle viidenkymmenen oppilaan kouluja, keskikoko oli 150 oppilasta. Lukioiden keskikoko oli 305 ja ammatillisten oppilaitosten 604 oppilasta.

Koulutuksen järjestäjiä (oppilaitosten ylläpitäjiä) oli 941, joista 55 prosenttia oli kuntia tai kuntayhtymiä, valtion yksiköitä 7 prosenttia sekä yksityisiä koulutuksen järjestäjiä 36 prosenttia.

Yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskeva lainsäädäntö uudistettiin lähes kokonaisuudessaan vuoden 1999 alusta, mikä vaikuttaa alan tilastointiinkin. Koululakien vaikutuksesta mm. jakoa peruskoulun ala-asteen ja peruskoulun yläasteen kouluihin ei enää tehdä. Lukioita ei erotella lukioihin ja aikuislukioihin. Ammatillisten oppilaitosten osalta perinteiset eri alojen ammatilliset oppilaitostyypit on yhdistetty yhdeksi ryhmäksi: ammatilliset oppilaitokset.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Koululaitoksen oppilaitokset ja opiskelijat 1999

Oppilaitostyyppi

Oppilaitoksia

Muutos 1998 - 99

Opiskelijoita

11 Peruskoulut

3 815

-112

571 400

12 Peruskouluasteen erityiskoulut

269

-15

11 900

15 Lukiot

456

-2

139 100

19 Perus- ja lukioasteen koulut

17

0

11 600

21 Ammatilliset oppilaitokset

248

-44

162 600

22 Ammatilliset erityisoppilaitokset

14

0

3 900

23 Ammatilliset erikoisoppilaitokset

44

1

22 200

24 Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset

45

-1

33 900

41 Ammattikorkeakoulut

25

4

90 500

42 Yliopistot

20

0

151 900

Muut oppilaitokset (mm. kansalaisopistot)

530

-3

602 600

Yhteensä

5 483

-172

1 801 600

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suurimmat ja pienimmät peruskoulut 1999

Koulu

Oppilaita

Kunta

1.

Vaisaaren koulu

851

Raisio

2.

Pikkolan koulu

823

Kangasala

3.

Hämeenlinnan yhteiskoulu (peruskoulu)

798

Hämeenlinna

- - -

1.

Siparin koulu

4

Lappeenranta

2.

Isosaaren ala-asteen koulu

4

Helsinki

3.

Köklot lågstadium

5

Mustasaari

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suurimmat ja pienimmät lukiot 1999

Koulu

Oppilaita

Kunta

1.

Käpylän iltaoppikoulu

3 019

Helsinki

2.

Tammerkosken lukio

1 799

Tampere

3.

Turun iltalukio

1 537

Turku

- - -

1.

Svenska privatskolan i Uleåborg, gymnasiet

25

Oulu

2.

Savukosken lukio

30

Savukoski

3.

Utsjoen saamelaislukio

31

Utsjoki

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suurimmat ja pienimmät ammatilliset oppilaitokset 1999*)

Koulu

Oppilaita

Kunta

1.

Hgin ammatillisen korkea-asteen ja opistoasteen instit.

6 010

Helsinki

2.

Turun ammatti-instituutti

3 631

Turku

3.

Pohjois-Savon ammatillinen instituutti

3 411

Kuopio

- - -

1.

Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitos

4

Tampere

2.

Jyväskylän kotitalousoppilaitos

8

Jyväskylä

3.

Porin diakoniaopisto

11

Pori

*) Sisältää myös väliaikaisissa ammattikorkeakouluissa tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suurimmat ja pienimmät ammattikorkeakoulut 1999

Koulu

Oppilaita

Kunta

1.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

7 680

Jyväskylä

2.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

5 850

Pori

3.

Hämeen ammattikorkeakoulu

5 424

Hämeenlinna

- - -

1.

Poliisiammattikorkeakoulu

86

Espoo

2.

Svenska yrkeshögskolan

1 247

Vaasa

3.

Yrkeshögskolan Sydväst

1 254

Tammisaari

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Suurimmat ja pienimmät yliopistot 1999

Koulu

Oppilaita

Kunta

1.

Helsingin yliopisto

35 739

Helsinki

2.

Turun yliopisto

13 906

Turku

3.

Tampereen yliopisto

13 896

Tampere

- - -

1.

Kuvataideakatemia

223

Helsinki

2.

Teatterikorkeakoulu

321

Helsinki

3.

Sibelius-Akatemia

1 457

Helsinki

Lähde: Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset. Koulutus 2000:3.
Julkaisussa on myös oppilaitokset kunnittain ja niiden osoitetiedot sekä luettelo oppilaitoksista koulutuksen järjestäjän mukaan. Julkaisu ilmestyy viikolla 23.