28.6.2000

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, kari.rautio@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 18 prosenttia

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 18 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi eniten vientiteollisuudessa.

Liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa eniten sähköteknisessä teollisuudessa, lähes 46 prosenttia vuotta aiemmasta. Metallien jalostuksessa liikevaihto kasvoi lähes 40 prosenttia. Kemian teollisuuden liikevaihto oli tarkasteluajanjaksolla 12 prosenttia, ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksen 19 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden 16 prosenttia vuoden takaista suurempi.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,5 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Palkkasumma kasvoi ajanjaksolla eniten sähköteknisessä teollisuudessa, runsaat 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Palkkasumma pieneni tarkasteltuna ajanjaksona vuotta aiemmasta ainoastaan metallien jalostuksessa, vajaat puoli prosenttia.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot tarkastelukuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Aineiston palkkasummatiedoista on poistettu merkittävimpien työsuhdeoptioiden vaikutus.

Liikevaihto- ja palkkasummaindekseistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdan_taulukot.html . Osoitteessa http://tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdan_tuotesel.html on kuukausikuvaajien tuoteseloste.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2000, maaliskuu. Tilastokeskus