5.7.2000

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tehdasteollisuuden tuotanto kasvoi 6 prosenttia vuonna 1999

Tehdasteollisuuden tuotannon arvo kasvoi 505 miljardiin markkaan vuonna 1999. Tuotannon arvo kohosi edellisvuodesta noin 6 prosenttia, kun kasvu vuonna 1998 oli reilut 7 prosenttia. Jalostusarvon kasvu hidastui 3 prosenttiin edellisvuoden lähes 10 prosentin lisäyksestä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen teollisuustilaston ennakkotiedoista.

Tuotanto kasvoi viime vuonna eniten sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, jonka tuotannon arvo nousi 30 prosenttia. Vuotta aiemmin kasvu oli 25 prosenttia. Toimialan osuus oli noin 90 prosenttia koko tehdasteollisuuden tuotannon arvon lisäyksestä.

Lähes kaikilla muilla teollisuuden päätoimialoilla tuotannon kasvu on hidastunut. Perusmetalli- ja konepajateollisuudessa tuotannon arvo laski reilut 3 prosenttia, kun se vuonna 1998 kasvoi lähes saman verran.

Investoinnit kääntyivät laskuun

Tuotannon kasvusta huolimatta tehdasteollisuuden investointien määrä kotimaahan kääntyi laskuun. Investoinnit vähenivät yli 3 miljardia markkaa eli 13,7 prosenttia, kun ne vuonna 1998 lisääntyivät 5 prosenttia. Investointien arvo ennakkotietojen mukaan oli viime vuonna noin 20 miljardia markkaa.

Investoinnit vähenivät eniten viime vuonna metsäteollisuudessa, 20 prosenttia. Sen sijaan elektroniikan ja sähköalan investoinnit kasvoivat 3,3 miljardiin, mikä on reilut 9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Investoinnit vähenivät kemianteollisuudessa 9,6 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa noin 30 prosenttia vuodesta 1998. Kaivannaisteollisuus puolestaan investoi reilut 30 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vientiin puolet kokonaistoimituksista

Tehdasteollisuuden vienti kasvoi edelleen kokonaistoimituksia nopeammin vuonna 1999. Vienti lisääntyi arvoltaan 11 prosenttia ja kokonaistoimitukset 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Viennin arvo oli 263 miljardia markkaa eli puolet kokonaistoimituksista.

Eniten lisääntyi viime vuonna sähköteknisten tuotteiden vienti. Se kasvoi edellisvuodesta 34,5 prosenttia ja oli 93 miljardia markkaa. Alan toimituksista 80 prosenttia meni suoraan vientiin, mikä on noin kolmannes tehdasteollisuuden kokonaisviennistä. Vienti kasvoi kemianteollisuudessa lähes 9 prosenttia ja metsäteollisuudessa 4 prosenttia vuodesta 1998. Vientitoimitukset supistuivat voimakkaasti elintarviketeollisuudessa, reilut 16 prosenttia.

Tehdasteollisuus työllisti 412 500 henkeä

Henkilöstön määrä ei muuttunut viime vuonna merkittävästi tehdasteollisuudessa. Vuonna 1998 se kasvoi noin 3,5 prosenttia. Henkilöstölle maksetut palkat eli palkkasumma kasvoi viime vuonna noin 2 prosenttia. Tehtyjen työtuntien määrä väheni kuitenkin vaajat 2 prosenttia.

Palkatun henkilöstön lukumäärää väheni lievästi melkein kaikilla päätoimialoilla. Ainoastaan sähköteknisten tuotteiden valmistuksessa syntyi uusia työpaikkoja, lähes 5 000.

Rakentaminen

Rakentamisen tuotannon arvo nousi viime vuonna 4 prosenttia ja jalostusarvo 7 prosenttia. Työvoiman määrä pysyi lähes ennallaan. Henkilöstölle maksetut palkat nousivat 1,5 prosenttia. Talonrakentamisessa henkilöstön määrä väheni. Muilla toimialoilla, erityisesti muussa rakentamisessa ja rakennusasennuksessa, henkilöstön määrä kasvoi.

Rakennusalan vientitoimitusten arvo oli 4,3 miljardia markkaa vuonna 1999 eli 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Talonrakentaminen oli toimialoista suurin viejä. Käyttöomaisuusinvestoinnit lisääntyivät 2,7 prosenttia. Ne olivat viime vuonna 2,3 miljardia markkaa.

Teollisuuden ennakkotilasto perustuu otokseen, johon on pyritty saamaan kaikki teollisuuden ja rakennusalan yritysten suurimmat toimipaikat ja edustava määrä pieniä toimipaikkoja. Näytteessä on mukana 3 400 toimipaikkaa ja otoksen peittävyys on tuotannon bruttoarvon mukaan laskettuna 81 prosenttia.

Lähde: Ennakkotietoja teollisuudesta 1999. Tilastokeskus
Teollisuuden ja rakentamisen ennakkotiedot löytyvät StatFin -tilastopalvelusta Internetissä osoitteessa
http://statfin.stat.fi/statweb