3.8.2000

Lisätietoja: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, kirsi.ristola@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen vuosikasvu 7 prosenttia helmi-huhtikuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 7 prosenttia suurempi huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Nopeimmin kasvanut toimiala oli kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, jonka liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Päätoimialan sisällä kasvua ylläpitivät teleliikenne sekä liikennettä palvelevat toiminnat. Edellisen liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 15 prosenttia ja jälkimmäisen 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan vuosikasvu hidastui helmi-huhtikuussa 3 prosenttiin. Liike-elämän palvelujen - kuten kiinteistö-, vuokraus- ja tietojenkäsittelypalvelujen - kasvu on niin ikään hidastunut viimeisten kuukausien aikana. Toimialan liikevaihto oli helmi-huhtikuussa 2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen, joita ovat ympäristöhuolto, järjestötoiminta sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, liikevaihto kasvoi 7 prosenttia viime vuodesta.

Liikevaihtosarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Laskennassa ovat mukana niiden yritysten lisäksi, joista on vertailukelpoiset tiedot kohdekuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta, aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummasarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukoina internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html. Painojulkaisua sarjoista ei tehdä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2000, maaliskuu. Tilastokeskus