30.8.2000

Lisätietoja: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, kirsi.ristola@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 8 prosenttia viime vuodesta

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan 8 prosenttia suurempi toukokuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Palvelualojen työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi maalis-toukokuussa 7 prosenttia viime vuodesta.

Liikevaihto kasvoi nopeimmin kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialalla ja oli maalis-toukokuussa 13 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Toimialan palkkasumma kasvoi 3 prosenttia.

Palkkasumma kasvoi nopeimmin liike-elämän palvelujen toimialalla, johon kuuluvat muun muassa kiinteistö-, vuokraus- ja tietojenkäsittelypalvelut. Toimialan palkkasumma oli maalis-toukokuussa 11 prosenttia ja liikevaihto 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 3 prosenttia ja palkkasumma 7 prosenttia viime vuodesta. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen, kuten ympäristöhuolto, järjestötoiminta sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat 7 prosenttia viime vuodesta.

Liikevaihto- ja palkkasummasarjat perustuvat verottajan arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummasarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-taulukoina internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html. Painojulkaisua sarjoista ei tehdä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2000, toukokuu. Tilastokeskus