26.9.2000

Lisätietoja: Kirsi Ristola (09) 1734 2430, kirsi.ristola@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Palvelualojen liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat ripeästi huhti-kesäkuussa

Palvelualojen (pl. kauppa) työpäiväkorjattu liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden toisella neljänneksellä 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Palvelualojen palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 7 prosenttia viime vuodesta.

Suurista toimialoista liikevaihto kasvoi keskimääräistä nopeammin teleliikenteessä, liikennettä palvelevassa toiminnassa sekä teknisessä palvelussa, testauksessa ja analysoinnissa. Palkkasumma nousi nopeimmin tietojenkäsittelypalveluissa sekä lainopillisessa ja taloudellisessa konsultoinnissa.

Teleliikenteen kasvu jatkui vahvana

Palvelualojen liikevaihdon kasvua vauhditti voimakkaimmin toisella neljänneksellä - samoin kuin ensimmäisellä - kuljetus, varastointi ja tietoliikenne. Toimialan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 11 prosenttia ja palkkasumma 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihdon kasvun vetureita olivat teleliikenne sekä liikennettä palveleva toiminta, johon kuuluvat muun muassa lastinkäsittely, varastointi, huolinta ja rahtaus. Teleliikenne kasvoi toisella neljänneksellä 22 prosenttia ja liikennettä palveleva toiminta 14 prosenttia. Vesiliikenteen liikevaihto lisääntyi 3 prosenttia ja maaliikenteen liikevaihto (pl. rautatiet) 6 prosenttia viime vuodesta.

Tietojenkäsittelypalvelujen liikevaihto kääntyi kasvuun

Palkkasumma kohosi nopeimmin liike-elämän palvelujen toimialalla, johon kuuluvat muun muassa kiinteistö-, vuokraus- ja tietojenkäsittelypalvelut. Koko toimialan palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 12 prosenttia ja liikevaihto 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Tietojenkäsittelypalvelujen palkkasumma kasvoi huhti-kesäkuussa 17 prosenttia viime vuodesta. Toimiala piristyi muutenkin vaisun alkuvuoden jälkeen: liikevaihto kasvoi 7 prosenttia toisella neljänneksellä, kun se ensimmäisellä neljänneksellä supistui 4 prosenttia. Myös lainopillisen ja taloudellisen konsultoinnin palkkasumma kohosi keskimääräistä nopeammin, 14 prosenttia.

Liikevaihdon kehitys vaihteli voimakkaasti eri liike-elämän palvelujen toimialoilla. Työnvälitys ja henkilöstön hankinta kasvoi 25 prosenttia, tutkimus ja kehittäminen 15 prosenttia, etsivä-, vartiointi ja turvallisuuspalvelut 14 prosenttia sekä tekninen palvelu, testaus ja analysointi 13 prosenttia viime vuodesta. Sen sijaan kiinteistöalan palvelujen liikevaihto pieneni toisella neljänneksellä 6 prosenttia edellisvuodesta.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu hidastui

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu hidastui toisella neljänneksellä alkuvuoteen verrattuna: liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 3 prosenttia ja huhti-kesäkuussa reilun prosentin viime vuodesta. Toimialan palkkasumma kohosi 4 prosenttia sekä ensimmäisellä että toisella vuosineljänneksellä.

Yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen, kuten ympäristöhuollon, järjestötoiminnan sekä virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminnan, liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja palkkasumma 5 prosenttia. Tämän päätoimialan sisällä voimakkaimmin kasvoi ympäristöhuolto, jonka liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 10 prosenttia ja palkkasumma 16 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Liikevaihto- ja palkkasummasarjat perustuvat verohallinnon arvonlisä- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyaineistoilla. Sarjoista ei tehdä painojulkaisua, vaan toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummasarjat ja -kuviot julkaistaan Excel-muodossa Internet-osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/suhdanteet.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2000, kesäkuu. Tilastokeskus