18.10.2000

Lisätietoja: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Sonja Kuusisto (09) 1734 3469, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuottajahintojen nousu jatkui syyskuussa

Tuottajahintaindeksit nousivat Tilastokeskuksen mukaan 1,1-2,8 prosenttia elokuusta syyskuuhun. Eniten kohosivat tuontihinnat, 2,8 prosenttia. Tuontihintojen nousu johtui pääosin energiamineraalien, metallimalmien, koksi- ja öljytuotteiden, kulkuneuvojen sekä perusmetallien kallistumisesta. Viime vuoden syyskuusta tuontihinnat ovat nousseet 15,1 prosenttia.

Tukkuhinnat kohosivat elokuusta syyskuuhun 1,9 prosenttia. Nousu aiheutui pääasiassa koksi- ja öljytuotteiden, energiamineraalien, perusmetallien sekä metsätaloustuotteiden kallistumisesta. Tukkuhinnat kohosivat 9,6 prosenttia vuotta aikaisempaan verrattuna: kotimaisten tavaroiden hinnat nousivat 7,5 prosenttia ja tuontitavaroiden hinnat 13,8 prosenttia.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat kohosivat elokuusta syyskuuhun 1,3 prosenttia. Eniten kallistuivat öljytuotteet, 14,9 prosenttia, ja muut kuin rautametallit, 9,8 prosenttia. Viime vuoden syyskuusta teollisuuden tuottajahinnat kohosivat 8,6 prosenttia. Nousu johtui pääosin koksi- ja öljytuotteiden, selluloosan, paperin ja paperituotteiden sekä perusmetallien kallistumisesta. Indeksin nousua hillitsi sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden hintojen lasku.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset syyskuussa 2000, % (1995=100)

Indeksit

Pisteluku
9/2000

Muutos, %
8/2000 - 9/2000

Muutos, %
9/1999 - 9/2000

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

107,3

1,3

8,6

Vientihintaindeksi

103,2

1,1

10,9

Tuontihintaindeksi

115,5

2,8

15,1

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

110,0

1,6

9,6

Tukkuhintaindeksi

110,3

1,9

9,6

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi kuvaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät kotimaisia ja ulkomailta tuotuja tavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi nousi 6,3 prosenttia elokuusta syyskuuhun, mikä johtui pääosin raakaöljyn kallistumisesta. Kokonaisindeksin kuukausimuutos ilman energiatuotteita oli 0,4 prosenttia.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 2000, syyskuu. Tilastokeskus