27.10.2000

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi neljänneksen elokuussa

Elokuussa myönnettiin rakennuslupia kaikkiaan 3,5 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli neljännes enemmän kuin vuosi sitten. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli lähes kolminkertainen viime vuoden elokuuhun verrattuna. Myös julkisten rakennusten sekä teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot kasvoivat edellisvuotisesta. Asuntorakentamiseen lupia sen sijaan myönnettiin vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista.

Tammi-elokuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia runsaalle 30 miljoonalle kuutiometrille eli 6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kaikkien muiden rakennustyyppien paitsi maatalousrakennuksien kuutiomäärät kasvoivat.

Kaikkiaan lähes 26 000 uutta asuntoa sai rakennusluvan tammi-elokuussa, mikä oli prosentin verran edellisvuotista enemmän. Rivitalo- ja kerrostaloasuntojen lupamäärät kasvoivat, kun taas omakotitaloasunnoille lupia myönnettiin vähemmän kuin tammi-elokuussa vuotta aiemmin.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Myönnetyt rakennusluvat elokuussa ja tammi-elokuussa 2000

Elokuu
1000 m3

Muutos, %
8/1999 - 8/2000

Tammi-elokuu
1000 m3

Muutos, %
1-8/1999-1-8/2000

Kaikki rakennukset

3 499

25

30 239

6

- asuinrakennukset

895

-7

9 901

1

- vapaa-ajan asuinrakennukset

85

19

772

12

- liike- ja toimistorakennukset

868

197

6 182

41

- julkiset palvelurakennukset

298

63

1 802

1

- teollisuus- ja varastorakennukset

908

6

6 889

3

- maatalousrakennukset

280

7

3 144

-17

- muut rakennukset

165

-1

1 549

1

Asunnot, kpl

2 398

-6

25 835

1

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2000, elokuu. Tilastokeskus
Lisätietoja
myönnetyistä rakennusluvista saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä statfin.stat.fi