2.11.2000

Lisätietoja: Tero Karttunen (09) 1734 3379
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Runsaat 21 800 uutta yritystä viime vuonna

Suomessa aloitti Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 21 842 uutta yritystä ja lopetti toimintansa 20 647 yritystä. Yrityskanta kasvoi 1 195 yrityksellä eli 0,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 1998 yrityskanta kasvoi edellisvuotisesta 1,4 prosenttia.

Aloittaneiden yritysten määrä väheni viime vuonna 7,7 prosenttia, kun taas lopettaneiden yritysten määrä kasvoi 1,4 prosenttia vuodesta 1998. Yritysten määrä lisääntyi päätoimialoista eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa sekä rakentamisessa.

Maakunnittain tarkasteltaessa yrityskanta kasvoi viime vuonna suhteellisesti eniten Varsinais-Suomessa (1,6 %) ja Ahvenanmaalla (1,3 %). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi edellisvuodesta ainoastaan Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Itä-Uudenmaan maakunnissa.

Vilkkaimmin yrityksiä perustettiin suhteessa yrityskantaan Uudellamaalla. Siellä aloitti toimintansa viime vuonna lähes 11 yritystä jokaista sataa yritystä kohti. Koko maan vastaava määrä oli runsaat 9.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä. Perustiedot tilastoon saadaan verohallinnolta.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2000, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 2000,
1. neljännes sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1999. Tilastokeskus