7.11.2000

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Palkansaajien ansiot nousivat kolmannella neljänneksellä 4,2 prosenttia

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat viime vuoden heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 4,2 prosenttia. Lähes kaikki tämän vuoden sopimuskorotukset sisältyvät kolmannen neljänneksen vuosimuutokseen. Sopimuskorotusten osuus ansioiden noususta oli 3,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi ansioita lisäsivät palkkaliukumat ja palkansaajien rakenteessa tapahtuneet muutokset. Kuluttajahintojen nopeutuneen nousun takia reaaliansioiden vuosikasvu jäi kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttiin.

Yksityisten työnantajien palveluksessa olevilla palkansaajilla ansiot nousivat vuoden 1999 heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun keskimäärin 4,4 prosenttia. Kuntien palkansaajilla vastaava vuosinousu oli 3,5 prosenttia ja valtion palkansaajilla 3,8 prosenttia.

Vuonna 1999 ansiot nousivat keskimäärin 2,8 prosenttia edellisvuodesta. Yksityisellä alalla ansiot lisääntyivät viime vuonna 2,9 prosenttia ja kunnilla sekä valtiolla 2,4 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli tämän vuoden heinä-syyskuussa 12 100 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli 13 300 markkaa ja naisten 10 900 markkaa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli 12 600 markkaa ja tuntipalkkaisten laskennallinen keskiansio runsaat 10 700 markkaa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi 2000, 3. neljännes. Tilastokeskus