17.11.2000

Lisätietoja: Jari Harjunpää (09) 1734 3472, Sonja Kuusisto (09) 1734 3469, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Tuontihinnat laskivat lokakuussa

Tuontihintaindeksi laski Tilastokeskuksen mukaan 0,6 prosenttia syyskuusta lokakuuhun. Muut tuottajahintaindeksit jatkoivat nousuaan. Tuontihintaindeksin lasku johtui pääosin raakaöljyn ja metallimalmien halpenemisesta. Sen sijaan öljytuotteiden hinnat nousivat. Viime vuoden lokakuusta tuontihinnat ovat nousset 14,3 prosenttia. Eniten ovat kallistuneet öljytuotteet sekä energiamineraalit.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat nousivat lokakuussa 0,5 prosenttia. Eniten kallistuivat selluloosa, paperi ja paperituotteet, metallituotteet sekä öljytuotteet. Viime vuoden lokakuusta teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet 8,9 prosenttia.

Tukkuhinnat kohosivat syyskuusta lokakuuhun 0,2 prosenttia. Eniten nousivat investointitavaroiden ja kestokulutustavaroiden hinnat. Tukkuhinnat kohosivat 9,7 prosenttia vuotta aikaisempaan verrattuna. Nousu johtui pääosin öljytuotteiden, raakaöljyn, selluloosan, paperin ja paperituotteiden, perusmetallien, kemikaalien sekä kulkuneuvojen kallistumisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset lokakuussa 2000, % (1995=100)

Indeksit

Pisteluku
10/2000

Muutos, %
9/2000 - 10/2000

Muutos, %
10/1999 - 10/2000

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

107,9

0,5

8,9

Vientihintaindeksi

103,5

0,3

10,4

Tuontihintaindeksi

114,8

-0,6

14,3

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

110,3

0,2

9,5

Tukkuhintaindeksi

110,5

0,2

9,7

Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen kehitystä tavaroiden lähtiessä markkinoille. Tukkuhintaindeksi kuvaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahintojen muutosta. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi ja tukkuhintaindeksi sisältävät kotimaisia ja ulkomailta tuotuja tavaroita.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi laski 1,7 prosenttia syyskuusta lokakuuhun. Energiatuotteet halpenivat 1,4 prosenttia. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat laskivat 1,6 prosenttia, ja hiilen hinta nousi 3,4 prosenttia. Kokonaisindeksi ilman energiatuotteita laski 2,6 prosenttia.

Lähde: Tuottajahintaindeksit 2000, lokakuu. Tilastokeskus