28.11.2000

Lisätietoja: Pekka Haapala (09) 1734 3460
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Työvoimakustannukset nousivat maassamme nopeammin kuin euroalueella keskimäärin

Tehdyn työtunnin kustannus on Tilastokeskuksen mukaan noussut Suomessa vuodesta 1998 alkaen nopeammin kuin euroalueella keskimäärin. EU-maista kustannukset kohosivat vuoden 2000 alkupuolella nopeimmin Britanniassa, Luxemburgissa ja Suomessa.

Työvoimakustannukset nousivat euroalueella vuoden 2000 toisella neljänneksellä keskimäärin 3,5 prosenttia verrattuna vuoden 1999 vastaavaan ajankohtaan. Koko EU:n alueella kustannukset kohosivat hieman nopeammin kuin euroalueella ja olivat 3,8 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin. Suomessa työvoimakustannukset nousivat 4,7 prosenttia vastaavana ajankohtana. Euroalueen matalaan kustannuskehitykseen on ollut osasyynä ainakin kustannusten lasku Italiassa, jonka vaikutus alueella on suhteellisen suuri.

Työtunnin kustannus nousi 11,7 prosenttia vuosina 1995-1999

Tehdyn työtunnin kustannus oli yksityisellä sektorilla vuonna 1999 keskimäärin 11,7 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1995. Kustannukset kohosivat eniten rakennusalalla, 15,1 prosenttia, ja vähiten kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, 9,7 prosenttia. Noin 60 prosenttia kustannusten bruttonoususta johtui sopimuskorotuksista ja noin 40 prosenttia palkkaliukumista ja rakennetekijöistä. Tuntikustannuksen nousua hidastivat hieman palkansaajan keskimääräisen työpanoksen kasvu sekä sosiaalivakuutusmaksujen osuuden pieneneminen.

Keskimääräisten tuntikustannusten muutos nopeutui vuosien 1995-1999 kuluessa. Kun kustannukset kasvoivat 2 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 1996, kiihtyi kasvu vuosina 1997 ja 1998 noin 4 prosenttiin. Vuonna 1999 kustannusten nousu jonkin verran hidastui ja oli 3 prosenttia.

Joulukuussa 1997 solmittu kaksivuotinen tulopoliittinen ratkaisu nosti kustannuksia vuosina 1998 ja 1999 yhteensä noin 4,5 prosenttia. Liukumien ja rakennetekijöiden osuus säilyi suunnilleen samana kuin edellisinä vuosina. Säännöllisen työajan keskiansiot nousivat vuonna 1998 noin 4 prosenttia eli lähes saman verran kuin vuonna 1996. Vuonna 1999 keskiansioiden kasvu hidastui 3 prosenttiin. Sekä vuonna 1998 että 1999 palkansaajien keskimääräinen työaika ja sosiaalikustannustariffit säilyivät suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna. Näin ollen työvoimakustannusten todellinen nousu oli hyvin lähellä keskiansioiden muutosta.

Kokoaikaisen palkansaajan tekemä työtunti maksoi yksityisen alan työnantajalle vuonna 1999 keskimäärin 124 markkaa. Tästä sosiaalikustannusten osuus oli vajaat 25 markkaa. Teollisuudessa tehty työtunti maksoi markan enemmän kuin koko yksityisellä alalla keskimäärin.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksessa EU:n toimeksiannosta kehitettyyn työvoimakustannusindeksiin sekä vuoden 1996 työvoimakustannustilastoon. Kansainväliset vertailutiedot ovat Eurostatin tilastoista. Työvoimakustannusindeksi kattaa lähes kaikki yksityisen sektorin teollisuus- ja palvelutoimialat. Luvut ovat ennakkotietoja, joten ne voivat vielä tarkentua. Laskentamenetelmät ja indeksin peittävyys vaihtelevat eri maissa.

Lähde: Työtunnin kustannus 1995-1999, Työvoimakustannusindeksi 1996=100. Tilastokeskus