12.12.2000

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousivat vuodessa 3,2 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 1999 marraskuusta vuoden 2000 marraskuuhun 3,2 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,7 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 3,5 prosenttia ja muiden panosten hinnat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Lokakuusta marraskuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia. Työpanosten hinnat kohosivat 0,4 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinnat laskivat 0,1 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,2 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Rakennuskustannusindeksi (1995 = 100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset

Indeksi

Marraskuu

2000

Muutos-%

11/1999 - 11/2000

Muutos-%

10/2000 - 11/2000

Ammattimainen rakentaminen

Kokonaisindeksi

109,4

3,2

0,1

Asuinkerrostalo

108,8

2,8

0,0

Toimisto- ja liikerakennus

108,9

3,1

-0,1

Teollisuus- ja varastorakennus

111,2

4,0

0,3

Omatoiminen rakentaminen

Erillinen pientalo

111,9

3,3

0,2

Maatalouden tuotantorakennus

112,0

3,8

0,3

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 2000, marraskuu. Tilastokeskus
Lisätietoja rakennuskustannusindekseistä saatavana myös StatFin-tilastopalvelusta Internetissä (
statfin.stat.fi)