14.12.2000

Lisätietoja: Lea Parjo (09) 1734 3521
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tieto- ja viestintätekniikkasektori merkittävä työllistäjä Pohjoismaissa

Tieto- ja viestintätekniikkasektori työllisti vuonna 1998 Ruotsissa 9,6 prosenttia, Suomessa 8,4 prosenttia ja Tanskassa 8,1 prosenttia koko yksityisen sektorin työvoimasta. Norjassa vastaava osuus oli 5,0 prosenttia ja Islannissa 4,6 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteishankkeena julkaisemasta raportista The Information and Communication Technology Sector in the Nordic Countries.

Vuonna 1998 tieto- ja viestintätekniikkasektori työllisti Pohjoismaissa kaikkiaan yli 450 000 henkilöä. Sektorin palveluelinkeinojen parissa työskenteli noin 312 500 henkeä ja teollisilla toimialoilla 135 000 henkeä. Alan palveluelinkeinoja ovat tieto- ja viestintätuotteiden tukkukauppa, televiestintä sekä tietojenkäsittelypalvelut. Alan teollisiin toimialoihin kuuluvat muun muassa tietokoneiden sekä radio-, tv- ja tietoliikennevälineiden valmistus. Tieto- ja viestintätekniikkasektori on raportissa määritelty yhtenäisesti, OECD:n suositusten mukaan.

Suomessa sektorin palveluelinkeinot työllistivät 57 000 henkeä, mikä oli 18 prosenttia kaikista Pohjoismaissa tällä sektorilla työskentelevistä, ja teolliset toimialat 40 000 henkeä eli 30 prosenttia sektorin pohjoismaisista työntekijöistä. Lähes puolet Pohjoismaiden tieto- ja viestintätekniikkasektorin teollisten toimialojen työntekijöistä toimi Ruotsissa.

Tieto- ja viestintätekniikkatuotteiden teollisen valmistuksen merkitys on suurin Suomessa, jossa 15 prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta syntyi tieto- ja viestintätekniikkasektorilla. Ruotsissa vastaava osuus oli lähes yhtä suuri, 13 prosenttia.

Suomen viennistä 22 prosenttia muodostui vuonna 1999 tieto- ja viestintätekniikkatuotteista. Ruotsissa osuus oli 19 prosenttia. Tietoteknisten tuotteiden ulkomaankaupan tase oli Suomessa ja Ruotsissa ylijäämäinen, kun se muissa Pohjoismaissa oli alijäämäinen.

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista yli puolet kohdistui Suomessa tieto- ja viestintätekniikkaan vuonna 1997. Ruotsissa ja Norjassa osuus oli vajaa kolmannes ja Islannissa sekä Tanskassa noin viidennes.

Julkaisu on kokonaisuudessaan tulostettavissa osoitteesta: http://www.dst.dk/ict1998.

Lähde: The Information and Communication Technology Sector in the Nordic Countries, Statistics Denmark, Statistics Finland, Statistics Iceland, Statistics Norway, Statistics Sweden. København 2000. Hinta 125 DKr (sis. alv). Tilausosoite: Danmarks Statistik, Publikationssalg, Sejrøgade 11, DK-2100 København Ø. Tel: +45 3917 3020, fax: +45 3917 3999.