26.1.2001

Lisätietoja: Klaus Bossart (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupan kasvu jatkui marraskuussa

Vähittäiskaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä oli viime marraskuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin marraskuussa 1999. Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 2,9 prosenttia edellisvuodesta. Autokaupan myynti väheni 0,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Yleistukkukaupan myyntimäärä oli vuoden 2000 marraskuussa 3,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yleistukkukauppa on tavaravalikoimaltaan laajaa tukkukauppaa, johon kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa kasvoi 3,6 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 2,9 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos

1995=100

Indeksi 11/2000

Vuosimuutos, %
11/1999 - 11/2000

Kumulatiivinen vuosimuutos, %

1-11/1999 - 1-11/2000

Autokauppa

132,9

-0,7

0,4

Tukkukauppa

136,1

2,9

4,6

- yleistukkukauppa

138,7

3,8

6,2

Vähittäiskauppa

120,0

3,8

4,6

- tavaratalokauppa

137,0

3,6

5,5

- päivittäistavarakauppa

105,5

2,9

3,8

Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 2000 marraskuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 2000 tammi-marraskuuta edellisen vuoden tammi-marraskuuhun. Myynnin määrä saadaan poistamalla myynnin arvosta hintojen muutosten vaikutus

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua tarkasteltavan kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Kaupan palkkasumma kasvoi 6 prosenttia elo-lokakuussa

Vähittäiskaupan palkkasumma kasvoi vuoden 2000 elo-lokakuussa 6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Tukkukaupan palkkasumma kasvoi 7 prosenttia ja autokaupan 4 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskaupassa (18%) sekä tori- ja markkinakaupassa, käytettyjen tavaroiden vähittäiskaupassa ja postimyynnissä (12%). Myös huonekalujen, valaisimien ja muiden kotitaloustarvikkeiden kasvu oli nopeaa (10%). Hitainta palkkasumman kasvu oli jalkineiden ja nahkatavaroiden vähittäiskaupassa (3%).

Toimialoittaisia palkkasummaindeksisarjoja ja -kuvioita julkaistaan Excel-taulukkoina Internetissä osoitteessa www.tilastokeskus.fi/suhdanteet/bt

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa 2000, lokakuu. Tilastokeskus